rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Ośrodek Pomocy Społecznej Aktualności Dzisiaj jest: Czwartek, 18.07.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Aktualności

Aktualne informacje dostępne na stronie:

ops.krzyzanowice.plArchiwum:

01.08.2018


Wnioski na świadczenia w formie papierowej


Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice z siedzibą w Tworkowie przypomina, iż od 1sierpnia 2018r. jest możliwe składanie wniosków w formie papierowej na świadczenie wychowawcze (500 plus), zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna na nowy okres świadczeniowy 2018/2019 oraz świadczenie dobry start.

Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej Krzyżanowice, ul. Zamkowa 50, 47-451 Tworków.

Jednocześnie informujemy, iż w dalszym ciągu możliwe jest składnie wniosków w formie elektronicznej.

 

27.06.2018


Wnioski na świadczenia


Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice z siedzibą w Tworkowie przypomina, iż od 1 lipca 2018r. będzie możliwe składanie wniosków w formie elektronicznej na świadczenie wychowawcze (500 plus), zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna na nowy okres świadczeniowy 2018/2019 oraz świadczenie dobry start.

Wnioski na powyższe świadczenia w formie papierowej (złożone osobiście w Ośrodku lub za pośrednictwem poczty) przyjmowane będą od 1 sierpnia 2018r.

Gdzie złożyć wniosek przez Internet?

Wnioski w formie elektronicznej można składać za pośrednictwem:

1. Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia - http://empatia.mrpips.gov.pl/

2. Platformy Usług Elektronicznych ZUS - http://www.zus.pl/pue

3. Profilu Zaufanego - https://obywatel.gov.pl/ oraz https://epuap.gov.pl/wps/portal

4. Bankowości elektronicznej

Jak złożyć wniosek?

W przypadku problemów ze złożeniem wniosków poniżej przedstawiono podręczną pomoc:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/jak-zlozyc-wniosek-o-dobry-start-online

1. Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia –  https://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/9663/1/1/Instrukcja%20eWnioski_2.pdf

https://www.mpips.gov.pl/dobrystart/jak-zlozyc-wniosek-o-dobry-start-online/sprawdz-jak-zlozyc-wniosek-o-swiadczenie-dobry-start-on-line-przez-portal-empatia/

2. Platforma Usług Elektronicznych ZUS – http://www.zus.pl/program-rodzina-500/zloz-wniosek-rodzina-500-przez-pue-zus

3. Profil Zaufany - https://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/9666/1/1/500plus_wnioski_na_OBYWATEL_GOV_PL.pdf

4. Bankowość elektroniczna - https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/sprawdz-jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line-przez-nakowosc-elektroni/

https://www.mpips.gov.pl/dobrystart/jak-zlozyc-wniosek-o-dobry-start-online/sprawdz-jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line-przez-bankowosc-elektroniczna/

 

Wniosek w formie papierowej.

Wnioski w formie papierowej jak wspomniano wyżej można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty od 1 sierpnia 2018r. na wskazane świadczenia.

W przypadku wątpliwości co do poprawności składanego wniosku wystarczy zgłosić się do tut. Ośrodka Pomocy Społecznej. Pracownicy pomogą wypisać wniosek oraz uzupełnić o wymagane dokumenty. Wnioski można pobierać na bieżąco w Ośrodku Pomocy Społecznej Krzyżanowice,
ul. Zamkowa 50, 47-451 Tworków.

Wzory wniosków:

Świadczenia rodzinne - https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

500+ - https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze/

Dobry start - https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie

 

Jak wypełnić wniosek:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-wypelnic-wniosek-o-rodzina-500-plus/

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice
ul. Zamkowa 50
47 - 451 Tworków
tel..: + 48 (32) 41-96-300
e-mail: ops@krzyzanowice.pl 
www: http://bip.krzyzanowice.pl/ops/index.html


 

15.06.2018


Infolinia „Dobry Start”

W związku z wejściem w życie z dniem 1 czerwca 2018r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” informujemy, że wnioski o świadczenie z Programu Rządowego „Dobry start” będzie można składać drogą elektroniczną poprzez bankowość elektroniczną i ministerialny portal Emp@tia od 1 lipca 2018r., a drogą papierową od 1 sierpnia 2018r.

W celu zapewnienia prawidłowego i sprawnego przebiegu przyjmowania wniosków będzie uruchomiona w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach infolinia pod numerem telefonu 32 / 606 30 03 dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku o świadczenie. Infolinia będzie dostępna od 11 czerwca br. do 31 sierpnia 2018r. w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00


 

08.06.2018


Nowe świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka.


Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice z siedzibą w Tworkowie informuje, iż w dniu 01-06-2018 w Dzienniku Ustaw RP zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

Powyższe rozporządzenie wprowadza nowy rodzaj świadczenia pieniężnego „dobry start”.

Świadczenie dobry start przysługuje:

a)       rodzicom,

b)      opiekunom faktycznym,

c)       opiekunom prawnym,

d)      rodzinom zastępczym,

e)       osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,

f)        dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych,

g)       dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych

– raz w roku na dziecko uczące się w szkole;

Świadczenie przysługuje również osobom uczącym się tj. osobom pełnoletnim, uczącym się w szkole, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z  ich strony oraz osobom usamodzielnianym

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego w wysokości 300 zł do ukończenia:

1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;

2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

1) ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;

2) ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

1) jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;

2) na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start w formie papierowej będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia do dnia 30 listopada br.

W przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca do dnia 30 listopada br.

Wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa wyżej pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia w przypadku wniosków złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu następuje nie później niż  do dnia 30 września.

W przypadku wniosków złożonych w okresie od września do listopada ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.


 

04.06.2018


Przewodnik Informacyjny „Dostępne formy opieki zdrowotnej, Pomocy Społecznej i Aktywizacji Zawodowej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Województwie Śląskim”

Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice z siedzibą w Tworkowie informuje, że na stronie internetowej Województwa Śląskiego www.slaskie.pl (...) udostępniono wersję elektroniczną Przewodnika Informacyjnego „Dostępne formy opieki zdrowotnej, Pomocy Społecznej i Aktywizacji Zawodowej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Województwie Śląskim”. Publikacja zawiera dane teleadresowe instytucji z terenu województwa śląskiego, świadczących usługi z zakresu zdrowotnej opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, pomocy społecznej oraz aktywizacji i rehabilitacji zawodowej osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi.


 

01.06.2018


Informacja (500+, zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny)

Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice z siedzibą w Tworkowie informuje, iż od 1 lipca 2018r. będzie możliwe składanie wniosków w formie elektronicznej na świadczenie wychowawcze (500 plus), zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, fundusz alimentacyjny oraz zasiłek dla opiekuna na nowy okres świadczeniowy 2018/2019.

Wnioski na powyższe świadczenia w formie papierowej (złożone osobiście w Ośrodku lub za pośrednictwem poczty) przyjmowane będą od 1 sierpnia 2018r.

 

Gdzie złożyć wniosek przez Internet?

Wnioski w formie elektronicznej można składać za pośrednictwem:

1. Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia - http://empatia.mrpips.gov.pl/

2. Platformy Usług Elektronicznych ZUS - http://www.zus.pl/pue

3. Profilu Zaufanego - https://obywatel.gov.pl/ oraz https://epuap.gov.pl/wps/portal

4. Bankowości elektronicznej

 

Jak złożyć wniosek?

W przypadku problemów ze złożeniem wniosków poniżej przedstawiono podręczną pomoc:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/

1. Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia –  https://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/9663/1/1/Instrukcja%20eWnioski_2.pdf

2. Platforma Usług Elektronicznych ZUS – http://www.zus.pl/program-rodzina-500/zloz-wniosek-rodzina-500-przez-pue-zus

3. Profil Zaufany - https://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/9666/1/1/500plus_wnioski_na_OBYWATEL_GOV_PL.pdf

4. Bankowość elektroniczna - https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/sprawdz-jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line-przez-nakowosc-elektroni/

 

Wniosek w formie papierowej.

Wnioski w formie papierowej jak wspomniano wyżej można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty od 1 sierpnia 2018r. na wskazane świadczenia.

W przypadku wątpliwości co do poprawności składanego wniosku wystarczy zgłosić się do tut. Ośrodka Pomocy Społecznej. Pracownicy pomogą wypisać wniosek oraz uzupełnić o wymagane dokumenty. Wnioski można pobierać na bieżąco w Ośrodku Pomocy Społecznej Krzyżanowice,
ul. Zamkowa 50, 47-451 Tworków.

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-wypelnic-wniosek-o-rodzina-500-plus/

 

25.05.2018


Nabór na referenta

KIEROWNIK

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

KRZYŻANOWICE

 

Informuje,

iż rozmowa kwalifikacyjna dla osób spełniających wymagania formalne  na stanowisko referenta – umowa na czas zastępstwa

 

odbędzie się w dniu: 29-05-2018r. o godz. 8:30

w Ośrodku Pomocy Społecznej Krzyżanowice z siedzibą w Tworkowie

ul. Zamkowa 50   47- 451 Tworków

w pokoju nr 4(I piętro).

 

 

15.05.2018


Nabór na referenta

KIEROWNIK

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

KRZYŻANOWICE

 

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko referenta – umowa na czas zastępstwa

 

Główne obowiązki:

-       przyjmowanie wniosków od osób ubiegających się o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenie wychowawcze oraz weryfikacja zaświadczeń
i załączników do składanych wniosków;

-       przygotowywanie projektów decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych;

-       kontrola i weryfikacja terminu przyznanych świadczeń rodzinnych;

-       weryfikacja decyzji o przyznanych świadczeniach rodzinnych w przypadku wystąpienia okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń;

-       w przypadku nienależnie pobranych świadczeń- przygotowanie dokumentacji do zwrotu, potrąceń bądź egzekucji nienależnie pobranych świadczeń;

-       przygotowywanie projektów upomnień i tytułów wykonawczych;

-       przygotowywanie stosownej dokumentacji w zakresie odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty, umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;

-        

Wymagania niezbędne:

·      wykształcenie średnie lub wyższe

·      biegła obsługa komputera w zakresie edycji tekstu, arkusza kalkulacyjnego (MS Word, MS Excel),

·      znajomość ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

·      znajomość ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

·      znajomość ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

·      znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego,

·      odpowiedzialność, skrupulatność,

·      korzystanie z pełni praw publicznych,

·      niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

 

Wymagania dodatkowe:

·      znajomość obsługi systemu informatycznego Familia

·      znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

·      umiejętność dobrej organizacji pracy.

·      w staż pracy w komórce organizacyjnej realizującej zadania związane z świadczeniami rodzinnymi lub świadczeniami z funduszu alimentacyjnego,

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·      CV i list motywacyjny,

·      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,

·      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i posiadaniu pełni praw publicznych,

·      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

W terminie do dnia 25-05-2018r. do godz. 13:00  dokumenty należy złożyć

w Ośrodku Pomocy Społecznej Krzyżanowice z siedzibą w Tworkowie

ul. Zamkowa 50   47- 451 Tworków

w pokoju nr 1(I piętro).

Przy ofertach wysłanych pocztą liczy się termin dostarczenia do OPS.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta”.

 

Inne informacje:

·      informacja o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej zostanie upowszechniona na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka, kandydaci spełniający wymagania formalne, zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji, zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie.

·       z kandydatem wyłonionym do zatrudnienia zostanie zawarta umowa o pracę na czas zastępstwa, w wymiarze 1 etatu.

 

 

10.05.2018


Nabór na asystenta rodziny

Ogłoszenie naboru na stanowisko asystenta rodziny - umowa zlecenie

                  KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W KRZYŻANOWICACH OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO :

 

Asystent rodziny


1. Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice

2. Liczba miejsc: 1

3. Przewidywany termin zawarcia umowy: maj 2018 r.

4. Forma i czas zatrudnienia: Umowa – zlecenie,   maj- grudzień 2018r.
 
5. Wymagania: na podst . ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. 2017 poz. 697 ze zm.) asystentem rodziny może być osoba, która posiada:
- wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna;
- wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studia podyplomowe obejmujące zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną oraz udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
- nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
- wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
-  posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
-  posiada umiejętność podejmowania decyzji;
-  ma poczucie odpowiedzialności; 
 
6. Wymagania dodatkowe:
-  wysoka kultura osobista,
-  znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
-  umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
-  wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
-  umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
-  samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
-  umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
-  kreatywność, odporność na stres,
-  komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
-  znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej oraz innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną
-  prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu,
 
7. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Asystent rodziny:
- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy;
- opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi;
-  wspieranie aktywności społecznej rodzin;
-  motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
-  udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
-  motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
- udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin
-  prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci
-  prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
-  monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
-  sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
- współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
- współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm. ), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 

8. Wymagane dokumenty:
-  aktualne CV,
-  list motywacyjny,
- kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
-  kserokopię dowodu osobistego,
-  oświadczenie o niekaralności następującej treści:
"Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne.
Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)."

-  oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko asystenta rodzinny na rzecz realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)."

-  oświadczenie nt. władzy rodzicielskiej o treści:
"Oświadczam, że nie jestem i nie byłem/am pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mi zawieszona ani ograniczona".

 

28.03.2018


 Życzenia Wielkanocne

Ciepłych i udanych Świąt Wielkanocnych oraz wszelkiej pomyślności i radości w życiu zawodowym i prywatnym

życzy Kierownik OPS Krzyżanowice
wraz z pracownikami

 

28.03.2018


Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice w dniu 30-03-2018 będzie nieczynny

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 30.03.2018 r. (piątek) Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice  z siedzibą w Tworkowie będzie nieczynny.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

 

22.03.2018


Informacja na temat Karty Dużej Rodziny 

Od 1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy dotyczące możliwości przyznawania członkom rodziny wielodzietnych nie tylko karty „tradycyjnej” wydawanej w formie dokumentu z tworzywa sztucznego, ale także elektronicznej Karty Dużej Rodziny, która będzie miała formę aplikacji na smartfona.

Aplikacja na smartfony posiada kilka funkcji:
• rodzic może posiadać na swoim smartfonie Karty swoich dzieci oraz małżonka;
• aplikacja umożliwia wyszukiwanie partnerów KDR wg kategorii, lokalizacji, frazy;
• funkcja geolokalizacji pozwala na wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek w okolicy przebywania użytkownika aplikacji;
• użytkownik aplikacji może dodawać partnerów KDR do listy „ulubionych” (funkcjonalność zostanie dodana w II kwartale 2018 r.);
• aplikacja pozwala także na przekazywanie informacji członkom rodzin wielodzietnych zarówno o aktualnych zniżkach i nowych partnerach, jak i konieczności złożenia wniosku przed terminem ważności Karty, np. w przypadku dzieci przed 18 r.ż. (funkcjonalność zostanie dodana w II kwartale 2018 r.);
• aplikacja umożliwia logowanie się poprzez szybki dostęp - podając kod pin.
 
Aby uzyskać mobilną Kartę Dużej Rodziny należy:
1. Złożyć wniosek on-line na
https://empatia.mpips.gov.pl/  lub złożyć go w formie papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej Krzyżanowice.
2. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na adres e-mail, który został wskazany zostanie wysłany numer karty. Na telefon zostanie zaś wysłany SMS w którym podane zostanie jednorazowe hasło do zalogowania się w aplikacji.
3. Kolejnym krokiem jest pobranie bezpłatnej aplikacji mobilnej z Google Play lub Apple Store na swój telefon.
4. Aplikacja poprowadzi automatycznie do uruchomienia mobilnej KDR na smartfonie.

Jeżeli członek rodziny posiada plastikową Kartę Dużej Rodziny i chce uzyskać dostęp do elektronicznej formy Karty, aby móc zalogować się do aplikacji mobilnej KDR i wyświetlić swoją Kartę Dużej Rodziny, konieczne jest złożenie wniosku o przyznanie elektronicznej formy Karty.

Opłaty za elektroniczną KDR
Członek rodziny wielodzietnej, który od 01.01.2018 r. złoży wniosek o przyznanie jednocześnie Karty zarówno w formie tradycyjnej jaki elektronicznej nie będzie ponosił obowiązku ponoszenia opłat za ich wydanie. Kolejnym przypadkiem zwolnienia z opłat dla rodzin wielodzietnych jest sytuacja, w której karta tradycyjna została wydana przed 31.12.2017 r., natomiast członek rodziny wnioskuje przed dniem 1 stycznia 2020 r. o wydanie karty w formie elektronicznej.
Opłaty powinny zostać pobierane w przypadku, gdy po 1.01.2018 r. członek rodziny wielodzietnej wystąpił z wnioskiem o wydanie karty w formie tradycyjnej  i następnie (po odstępie czasowym) członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną lub w przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek udostępniona już została karta elektroniczna i następnie (po odstępnie czasowym) członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej.

 

16.02.2018


Informacja na temat placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

W związku z koniecznością weryfikacji placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie informuje, że wykaz placówek legalnie funkcjonujących, tj. posiadających zezwolenie Wojewody Śląskiego znajduje się na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-polityki-spolecznej/wykazy-i-rejestry


Osoby zainteresowane tego rodzajem placówek odsyła się również do strony internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie znaleźć można informacje o trybie wydawania zezwolenia i przepisach prawa obowiązujących w tym zakresie:

http://www.katowice.uw.gov.pl/usluga/zabezpieczenie-spoleczne/placowki-zapewniajace-calodobowa-opieke-osobom-niepelnosprawnym-przewlekle-chorym-lub-osobom-w-podeszlym-wieku

 

31.01.2018


Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie zaprasza do składania ofert cenowych - ponowny nabór 
Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice z s/w Tworkowie, 47-451 Tworków, ul. Zamkowa 50 tel./fax (032) 419-63-00, e-mail ops@krzyzanowice.pl w ramach prowadzonej procedury przetargowej objętej regulaminem wewnętrznym dla zamówień nie przekraczających 30 tys. euro, zaprasza do  składania oferty cenowej na zadanie:

„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla Klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice” w zakresie zgodnym z opisem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert cenowych.

Odnośnik:http://www.krzyzanowice.pl/site/art/1-aktualnosci/3430-zaproszenie-do-skladania-ofert-cenowych.html

Załączniki:
1.
http://www.krzyzanowice.pl/files/zaproszenie-.pdf
2. http://www.krzyzanowice.pl/files/zaproszenie-.docx
3. http://www.krzyzanowice.pl/files/zalacznik-1-.docx

 

17.01.2018


Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie zaprasza do składania ofert cenowych 
Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice z s/w Tworkowie, 47-451 Tworków, ul. Zamkowa 50 tel./fax (032) 419-63-00, e-mail ops@krzyzanowice.pl w ramach prowadzonej procedury przetargowej objętej regulaminem wewnętrznym dla zamówień nie przekraczających 30 tys. euro, zaprasza do  składania oferty cenowej na zadanie:

„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla Klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice” w zakresie zgodnym z opisem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert cenowych.

Odnośnik:http://www.krzyzanowice.pl/site/art/1-aktualnosci/3411-zaproszenie-do-skladania-ofert-cenowych.html

Załączniki:

1. http://www.krzyzanowice.pl/files/zaproszenie-2-.pdf
2. http://www.krzyzanowice.pl/files/zaproszenie-2-.docx
3. http://www.krzyzanowice.pl/files/zalacznik-2-.docx

29.12.2017


Życzenia Noworoczne 
W nadchodzącym Nowych Roku, pragniemy złożyć życzenia wszystkiego dobrego i wielu sukcesów, również w życiu prywatnym i zawodowym.

życzy Kierownik OPS Krzyżanowice
wraz z pracownikami 

 

 22.12.2017


Życzenia Świąteczne 
Zdrowych i spokojnych
świąt Bożego Narodzenia

życzy Kierownik OPS Krzyżanowice
wraz z pracownikami


 

19.12.2017


Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie w dniu 02-01-2018 będzie nieczynny
Zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym 0050.7.2017 z dnia 19-12-2017 w dniu 02-01-2018r. Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie będzie nieczynny (dzień wolny od pracy za 06-01-2018).

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

15.12.2017


Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie zaprasza do składania ofert cenowych
Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie w ramach prowadzonej procedury przetargowej objętej regulaminem wewnętrznym dla zamówień nie przekraczających 30 tys. euro, zaprasza do składania oferty cenowej na zadanie: "Dożywianie dzieci w szkołach i osób dorosłych na terenie Gminy Krzyżanowice w roku 2018" w zakresie zgodnym z opisem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert cenowych.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznaczonej napisem "Oferta - Dożywianie dzieci w szkołach i osób dorosłych na terenie Gminy Krzyżanowice w roku 2018". Oferty należy składać u Zamawiającego, w pokoju nr 1 do dnia 21.12.2017 r. do godz. 13:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.12.2017 r. o godz. 11:30 w biurze Kierownika OPS Krzyżanowice z/s w Tworkowie.

W sprawie zamówienia należy kontaktować się z p. K. Dastig lub z p. A. Ochmańskim, tel. 32 419 63 00, w godz. od 9:00 do 13:00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego postępowania lub prawo do jego odwołania.

Odnośnik: http://www.krzyzanowice.pl/site/art/1-aktualnosci/3371-osrodek-pomocy-spolecznej-krzyzanowice-z-s-w-tworkowie-zaprasza-do-skladania-ofert-cenowych.html

Załącznik: http://www.krzyzanowice.pl/files/zaproszenie-.pdf

21.11.2017


Życzenia z okazji dnia pracownika socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
Składam serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, poczucia spełnienia i satysfakcji w służbie drugiemu człowiekowi. Niech każdy dzień tej odpowiedzialnej pracy przynosi zadowolenie oraz oczekiwane efekty.
Przekazuję wszystkim pracownikom pomocy społecznej wyrazy uznania za trud jaki wnosicie we wsparcie oraz pomoc osobom potrzebującym, za zdolność zrozumienia drugiego człowieka, wyrozumiałość, życzliwość i tolerancję.

Z wyrazami szacunku
Kierownik OPS
/-/Adam Ochmański

 

21.11.2017


Spotkanie informacyjne - Procedura Niebieskiej Karty

Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice wraz z Komisariatem Policji Krzyżanowice organizuje zamknięte spotkanie dla dyrektorów szkół i przedszkoli  naszej Gminy.

Głównym tematem spotkania będzie Procedura Niebieskiej Karty – podejrzenie przemocy wobec dziecka. Spotkanie odbędzie się 7 grudnia w Sali GZOKSiT w Tworkowie.14.11.2017


Wniosek o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do końca listopada br.

1 listopada ruszył nowy okres zasiłkowy 2017/2018. Przyjmowanie wniosków o zasiłek rodzinny zaczęło się już w sierpniu. Wnioski o wskazane świadczenie można złożyć w każdej chwili, jednakże na wypłatę  zasiłku z wyrównaniem od listopada mogą liczyć tylko te rodziny, które złożą wniosek najpóźniej do końca listopada.

Prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami jest ustalane na dany okres zasiłkowy. Obecny trwa od 1 listopada i potrwa do 31 października 2018 roku.

Ostatnia szansa na wyrównanie!

Złożenie wniosku jeszcze w listopadzie spowoduje, że ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami i jego wypłata za listopad, grudzień br. oraz styczeń i luty 2018 nastąpi nie później niż do 28 lutego 2018.

Co z późniejszymi wnioskami?

Wniosek o zasiłek rodzinny można złożyć w dowolnym momencie. Warto jednak pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w listopadzie br. prawo do zasiłku rodzinnego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o zasiłek rodzinny można złożyć osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej Krzyżanowice z siedzibą w Tworkowie lub przesłać go pocztą. Jednak Ci, którzy chcą ubiegać się o zasiłek rodzinny bez wychodzenia z domu, mogą to zrobić online. Mają do wyboru m.in.: ministerialny portal Emp@tia, EUPUAP oraz obywatel.gov.pl. Udostępniający: Małgorzata Krzemien
Wytwarzający/Odpowiadający: OPS
Czas udostępnienia: 2018-08-01 13:18:48
Czas wytworzenia: 2018-08-01 11:01:32
Ostatnia zmiana: Krzemien Małgorzata (2018-08-01 13:18:49)
Odwiedzin na tej stronie: 2847 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM