rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Ośrodek Pomocy Społecznej Aktualności Dzisiaj jest: Poniedziałek, 19.03.2018
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Aktualności


16.02.2018


Informacja na temat placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

W związku z koniecznością weryfikacji placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie informuje, że wykaz placówek legalnie funkcjonujących, tj. posiadających zezwolenie Wojewody Śląskiego znajduje się na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-polityki-spolecznej/wykazy-i-rejestry


Osoby zainteresowane tego rodzajem placówek odsyła się również do strony internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie znaleźć można informacje o trybie wydawania zezwolenia i przepisach prawa obowiązujących w tym zakresie:

http://www.katowice.uw.gov.pl/usluga/zabezpieczenie-spoleczne/placowki-zapewniajace-calodobowa-opieke-osobom-niepelnosprawnym-przewlekle-chorym-lub-osobom-w-podeszlym-wieku

 

31.01.2018


Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie zaprasza do składania ofert cenowych - ponowny nabór 
Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice z s/w Tworkowie, 47-451 Tworków, ul. Zamkowa 50 tel./fax (032) 419-63-00, e-mail ops@krzyzanowice.pl w ramach prowadzonej procedury przetargowej objętej regulaminem wewnętrznym dla zamówień nie przekraczających 30 tys. euro, zaprasza do  składania oferty cenowej na zadanie:

„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla Klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice” w zakresie zgodnym z opisem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert cenowych.

Odnośnik:http://www.krzyzanowice.pl/site/art/1-aktualnosci/3430-zaproszenie-do-skladania-ofert-cenowych.html

Załączniki:
1.
http://www.krzyzanowice.pl/files/zaproszenie-.pdf
2. http://www.krzyzanowice.pl/files/zaproszenie-.docx
3. http://www.krzyzanowice.pl/files/zalacznik-1-.docx

 

17.01.2018


Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie zaprasza do składania ofert cenowych 
Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice z s/w Tworkowie, 47-451 Tworków, ul. Zamkowa 50 tel./fax (032) 419-63-00, e-mail ops@krzyzanowice.pl w ramach prowadzonej procedury przetargowej objętej regulaminem wewnętrznym dla zamówień nie przekraczających 30 tys. euro, zaprasza do  składania oferty cenowej na zadanie:

„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla Klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice” w zakresie zgodnym z opisem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert cenowych.

Odnośnik:http://www.krzyzanowice.pl/site/art/1-aktualnosci/3411-zaproszenie-do-skladania-ofert-cenowych.html

Załączniki:

1. http://www.krzyzanowice.pl/files/zaproszenie-2-.pdf
2. http://www.krzyzanowice.pl/files/zaproszenie-2-.docx
3. http://www.krzyzanowice.pl/files/zalacznik-2-.docx

29.12.2017


Życzenia Noworoczne 
W nadchodzącym Nowych Roku, pragniemy złożyć życzenia wszystkiego dobrego i wielu sukcesów, również w życiu prywatnym i zawodowym.

życzy Kierownik OPS Krzyżanowice
wraz z pracownikami 

 

 22.12.2017


Życzenia Świąteczne 
Zdrowych i spokojnych
świąt Bożego Narodzenia

życzy Kierownik OPS Krzyżanowice
wraz z pracownikami


 

19.12.2017


Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie w dniu 02-01-2018 będzie nieczynny
Zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym 0050.7.2017 z dnia 19-12-2017 w dniu 02-01-2018r. Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie będzie nieczynny (dzień wolny od pracy za 06-01-2018).

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

15.12.2017


Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie zaprasza do składania ofert cenowych
Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie w ramach prowadzonej procedury przetargowej objętej regulaminem wewnętrznym dla zamówień nie przekraczających 30 tys. euro, zaprasza do składania oferty cenowej na zadanie: "Dożywianie dzieci w szkołach i osób dorosłych na terenie Gminy Krzyżanowice w roku 2018" w zakresie zgodnym z opisem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert cenowych.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznaczonej napisem "Oferta - Dożywianie dzieci w szkołach i osób dorosłych na terenie Gminy Krzyżanowice w roku 2018". Oferty należy składać u Zamawiającego, w pokoju nr 1 do dnia 21.12.2017 r. do godz. 13:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.12.2017 r. o godz. 11:30 w biurze Kierownika OPS Krzyżanowice z/s w Tworkowie.

W sprawie zamówienia należy kontaktować się z p. K. Dastig lub z p. A. Ochmańskim, tel. 32 419 63 00, w godz. od 9:00 do 13:00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego postępowania lub prawo do jego odwołania.

Odnośnik: http://www.krzyzanowice.pl/site/art/1-aktualnosci/3371-osrodek-pomocy-spolecznej-krzyzanowice-z-s-w-tworkowie-zaprasza-do-skladania-ofert-cenowych.html

Załącznik: http://www.krzyzanowice.pl/files/zaproszenie-.pdf

21.11.2017


Życzenia z okazji dnia pracownika socjalnego
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
Składam serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, poczucia spełnienia i satysfakcji w służbie drugiemu człowiekowi. Niech każdy dzień tej odpowiedzialnej pracy przynosi zadowolenie oraz oczekiwane efekty.
Przekazuję wszystkim pracownikom pomocy społecznej wyrazy uznania za trud jaki wnosicie we wsparcie oraz pomoc osobom potrzebującym, za zdolność zrozumienia drugiego człowieka, wyrozumiałość, życzliwość i tolerancję.

Z wyrazami szacunku
Kierownik OPS
/-/Adam Ochmański

 

21.11.2017


Spotkanie informacyjne - Procedura Niebieskiej Karty
Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice wraz z Komisariatem Policji Krzyżanowice organizuje zamknięte spotkanie dla dyrektorów szkół i przedszkoli  naszej Gminy.

Głównym tematem spotkania będzie Procedura Niebieskiej Karty – podejrzenie przemocy wobec dziecka. Spotkanie odbędzie się 7 grudnia w Sali GZOKSiT w Tworkowie.14.11.2017


Wniosek o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do końca listopada br.
1 listopada ruszył nowy okres zasiłkowy 2017/2018. Przyjmowanie wniosków o zasiłek rodzinny zaczęło się już w sierpniu. Wnioski o wskazane świadczenie można złożyć w każdej chwili, jednakże na wypłatę  zasiłku z wyrównaniem od listopada mogą liczyć tylko te rodziny, które złożą wniosek najpóźniej do końca listopada.

Prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami jest ustalane na dany okres zasiłkowy. Obecny trwa od 1 listopada i potrwa do 31 października 2018 roku.

Ostatnia szansa na wyrównanie!

Złożenie wniosku jeszcze w listopadzie spowoduje, że ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami i jego wypłata za listopad, grudzień br. oraz styczeń i luty 2018 nastąpi nie później niż do 28 lutego 2018.

Co z późniejszymi wnioskami?

Wniosek o zasiłek rodzinny można złożyć w dowolnym momencie. Warto jednak pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w listopadzie br. prawo do zasiłku rodzinnego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o zasiłek rodzinny można złożyć osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej Krzyżanowice z siedzibą w Tworkowie lub przesłać go pocztą. Jednak Ci, którzy chcą ubiegać się o zasiłek rodzinny bez wychodzenia z domu, mogą to zrobić online. Mają do wyboru m.in.: ministerialny portal Emp@tia, EUPUAP oraz obywatel.gov.pl. Udostępniający: Krzyżanowice Gmina
Wytwarzający/Odpowiadający: OPS
Czas udostępnienia: 2018-02-16 14:46:35
Czas wytworzenia: 2018-02-16 13:04:06
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2018-02-16 14:46:35)
Odwiedzin na tej stronie: 160 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM