rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Uchwały i zarządzenia Zarządzenia Wójta jako Organu Wykonawczego Rok 2005 Dzisiaj jest: Sobota, 13.07.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Rok 2005

Zarządzenie Nr 0151/78/05 Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2005 rok

Zarządzenie Nr 0151/77/05 Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2005 rok

Zarządzenie Nr 0151/76/05 Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2005 rok

Zarządzenie Nr 0151/75/05 Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2005 rok

Zarządzenie Nr 0151/74/05 Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym na 2005 rok

Zarządzenie Nr 0151/73/05 Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym na 2005 rok

Zarządzenie Nr 0151/72/05 Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego Gminy z dnia 20.12.2005r. w sprawie: nabycia nieruchomości na własność gminy stanowiących „Meandry rzeki Odry” położonych w miejscowości Chałupki.

Zarządzenie Nr 0151/71/05 Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2005 rok

Zarządzenie Nr 0151/70/05 Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego z dnia 12 grudnia 2005 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 0151/69/05 Wójta Gminy Krzyżanowice – w sprawie zmian w układzie wykonawczym na 2005 rok oraz zmian w zarzadzeniu Wójta Gminy Krzyżanowice - Organu Wykonawczego Nr 0151/58/05 z dnia 27 pażdziernika 2005 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym na rok 2005

Zarządzenie Nr 0151/68/05 Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2005 rok

Zarządzenie Nr 0151/67/05  Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego Gminy z dnia 29.11.2005r. w sprawie zasad przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice oraz kryteriów i trybu przyznawania tych środków

  • Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0151/67/2005 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 29.11.2005r.

Zarządzenie Nr 0151/66/05 Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na rok 2005

Zarządzenie Nr 0151/65/05 Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego z dnia 21 listopada 2005 roku

Zarządzenie Nr 0151/64/05 Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu wykonawczego Gminy z dnia 18.11.2005r.

Zarządzenie Nr 0151/63/05 Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu wykonawczego Gminy z dnia 17.11.2005r.

Zarządzenie Nr 0151/62/05 Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2005 rok

Zarządzenie Nr 0151/61/05 Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego z dnia 10.11.2005 r. w sprawie: opracowania dokumentów planistycznych NBA 000102

Zarządzenie Nr 0151/60/05 Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego z dnia 10.11.2005r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2006 rok

Zarządzenie Nr 0151/59/05 Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego z dnia 27.10 2005r.

Zarządzenie Nr 0151/58/05 Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego Gminy z dnia 27.10.2005r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym na 2005 rok

Zarządzenie Nr 0151/57/05 Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego Gminy z dnia 27.10.2005r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2005 rok

Zarządzenie Nr 0151/56/05 Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego Gminy z dnia 21.10.2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz w układzie wykonawczym na 2005 rok

Zarządzenie Nr 0151/55/05 Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego Gminy z dnia 17.10.2005r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 0151/54/05 Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego Gminy z dnia 14.10.2005r.

Zarządzenie Nr 0151/53/05 Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2005 rok

Zarządzenie Nr 0151/52/05 Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego z dnia 27 września 2005 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2005 rok

Zarządzenie Nr 0151/51/05 Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu wykonawczego Gminy z dnia 15.09.2005r.

Zarządzenie Nr 0151/50/05 Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu wykonawczego Gminy z dnia 15.09.2005r.

Zarządzenie Nr 0151/49/05 Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego z dnia 15 września 2005 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 0151/48/05 Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego z dnia 12 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 0151/47/05 Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Zarządzenie Nr 0151/46/05 Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 0151/45/05 Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Zarządzenie Nr 0151/44/05 Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Zarządzenie Nr 0151/43/05 Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Zarządzenie Nr 0151/42/05 Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Zarządzenie Nr 0151/41/05 Wójta Gminy Krzyżanowice - Organu Wykonawczego z dnia 8.08.2005r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego

Zarządzenie Nr 0151/40/05 Wójta Gminy Krzyżanowice - Organu Wykonawczego z dnia 8.08.2005r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku

 

Zarządzenie Nr 0151/39/05 Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Zarządzenie Nr 0151/38/05 Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.


Zarządzenie Nr 0151/37/05 Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.


Zarządzenie Nr 0151/36/05 Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.


Zarządzenie NR 0151/35/05 Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego z dnia 27 czerwca 2005r. w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu.

 

Zarządzenie Nr 0151/34/05 Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego z dnia 24 czerwca  2005r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Piotra Jeziorskiego nauczyciela wychowania fizycznego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tworkowie.

 

Zarządzenie Nr 0151/33/05 Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego z dnia 24 czerwca 2005r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anny Michałek nauczyciela informatyki i fizyki Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tworkowie.


 

Zarządzenie Nr 0151/32/05 Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego z dnia 24 czerwca 2005r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anny Michałek nauczyciela informatyki i fizyki Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tworkowie.

 

Zarządzenie Nr 0151/31/05 Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.


Zarządzenie NR 0151/30/05 Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego z dnia 22 czerwca 2005r. w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu.


Zarządzenie Nr 0151/29/05 Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego z dnia 09 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

 

Zarządzenie Nr 0151/28/05 Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.


Zarządzenie Nr 0151/27/05 Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.


Zarządzenie Nr 0151/26/05 Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.Udostępniający: Marcin Kucza
Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Kucza
Czas udostępnienia: 2008-12-19 15:51:25
Czas wytworzenia: 2008-12-19 14:29:48
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 3872 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM