rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Uchwały i zarządzenia Zarządzenia Wójta jako Organu Wykonawczego Rok 2011 Dzisiaj jest: Sobota, 13.04.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Rok 2011

Uwaga! Niniejsza strona zawiera zbiór zarządzeń Wójta Gminy Krzyżanowice wydanych do 31 marca 2011 r. Zarządzenia wydawane od dnia 1 kwietnia 2011 r. znajdują się w zakładce "Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy"

Znaleziono 26 plik(ów) do pobrania.

Zarządzenia Wójta Gminy - Organ Wykonawczy 2011

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Zarządzenia Wójta Gminy - Organ Wykonawczy 2011
ZWG_0151_26_11.pdf [] Zarządzenie Nr 0151/26/11 z 31.03.2011 ws zmian w Zarządzeniu Nr 0151/71/10 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 5 lipca 2010 r. w/s powołania Zespołu d/s realizacji zadania: "Lato w Krzyżanowicach (PL), zima w Śmiłowicach (CZ)-rozwój infrastruktury turystyczn 55 KB
ZWG_0151_25_11.pdf [55 KB] Zarządzenie Nr 0151/25/11 z 31.03.2011 w/s zmian w planach finansowych na 2011 rok 69 KB
ZWG_0151_24_11.pdf [69 KB] Zarządzenie Nr 0151/24/11 z 31.03.2011 w/s zmian w budżecie gminy na 2011 rok 77 KB
ZWG_0151_23_11.pdf [77 KB] Zarządzenie Nr 0151/23/11 z 31.03.2011 w/s z zmian w planach finansowych na 2011 rok 62 KB
ZWG_0151_22_11.pdf [62 KB] Zarządzenie Nr 0151/22/11 z 30.03.2011 w/s zmian w planach finansowych na 2011 rok 67 KB
ZWG_0151_21_11.pdf [67 KB] Zarządzenie Nr 0151/21/11 z 30.03.2011 w/s zmian w budżecie gminy na 2011 rok 76 KB
ZWG_0151_20_11.pdf [76 KB] Zarządzenie Nr 0151/20/11 z 30.03.2011 w/s oddania w dzierżawę gruntów z przeznaczeniem na cele rolnicze 70 KB
ZWG_0151_19_11.pdf [70 KB] Zarządzenie Nr 0151/19/11 z 28.03.2011 w/s sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok oraz przedłożenia informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego 719 KB
ZWG_0151_18_11.pdf [719 KB] Zarządzenie Nr 0151/18/11 z 17.03.2011 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. zmiany inkasentów podatków i opłat lokalnych 71 KB
ZWG_0151_17_11.pdf [71 KB] Zarządzenie Nr 0151/17/11 z 14.03.2011 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. nadania nazwy skweru w miejscowości Tworków 101 KB
ZWG_0151_16_11.pdf [101 KB] Zarządzenie Nr 0151/16/11 z 14.03.2011 w/s powołania komisji przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice 58 KB
ZWG_0151_15_11.pdf [58 KB] Zarządzenie Nr 0151/15/2011 z 11.03.2011 r. w/s przekazania w użyczenie nieruchomości położonej w miejscowości Rudyszwałd na rzecz Ludowego Klubu Sportowego w Chałupkach 49 KB
ZWG_0151_14_11.pdf [49 KB] Zarządzenie Nr 0151/14/11 z 08.03.2011 w/s ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Bieńkowicach 50 KB
ZWG_0151_13_11.pdf [50 KB] Zarządzenie Nr 0151/13/11 z 07.03.2011 w/s powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 52 KB
ZWG_0151_12_11.pdf [52 KB] Zarządzenie Nr 0151/12/11 z 24.02.2011 w/s zmian w planach finansowych na 2011 rok 76 KB
ZWG_0151_11_11.pdf [76 KB] Zarządzenie Nr 0151/11/11 z 24.02.2011 w/s zmian w budżecie gminy na 2011 rok 74 KB
ZWG_0151_10_11.pdf [74 KB] Zarządzenie Nr 0151/10/11 z 23.02.2011 w/s opracowania Planu Operacyjnego Funcjonowania Gminy Krzyżanowice w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 51 KB
ZWG_0151_9_11.pdf [51 KB] Zarządzenie Nr 0151/9/11 z 21.02.2011 w/s likwidacji samochodu strażackiego marki ŻUK A-156, nr rej. SRC 93 RR, rok produkcji 1986 z OSP Tworków 52 KB
ZWG_0151_8_11.pdf [52 KB] Zarządzenie Nr 0151/8/11 z 17.02.2011 w/s zmian w planach finansowych na 2011 rok 63 KB
ZWG_0151_7_11.pdf [63 KB] Zarządzenie Nr 0151/7/11 z 14.02.2011 w/s powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzyżanowice w 2011 roku w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzec 93 KB
ZWG_0151_6_11.pdf [93 KB] Zarządzenie Nr 0151/6/11 z 14.02.2011 w/s powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzyżanowice w 2011 roku w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 93 KB
ZWG_0151_5_11.pdf [93 KB] Zarządzenie Nr 0151/5/11 z 14.02.2011 w/s powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzyżanowice w 2011 roku w dziedzinie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodz 93 KB
ZWG_0151_4_11.pdf [93 KB] Zarządzenie Nr 0151/4/11 z 27.01.2011 w/s zmian w planach finansowych na 2011 rok 73 KB
ZWG_0151_3_11.pdf [73 KB] Zarządzenie Nr 0151/3/11 z 19.01.2011 w/s przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Krzyżanowice do dokonywania przeniesień w planach finansowych na 2011 rok 54 KB
ZWG_0151_2_11.pdf [54 KB] Zarządzenie Nr 0151/2/11 z 10.01.2011 w/s opracowania planów finansowych na 2011 rok oraz przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do dudżetu na 2011 rok 1.15 MB
ZWG_0151_1_11.pdf [1.15 MB] Zarządzenie Nr 0151/1/11 z 10.01.2011 w/s przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Krzyżanowice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna (...) 349 KB


Udostępniający: Krzyżanowice Gmina
Wytwarzający/Odpowiadający: Krzyżanowice Gmina
Czas udostępnienia: 2011-03-16 12:03:34
Czas wytworzenia: 2011-03-16 12:03:18
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2011-03-16 12:03:34)
Odwiedzin na tej stronie: 4170 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM