rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Prawo miejscowe Uchwały 2005 Dzisiaj jest: Czwartek, 25.07.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

2005

Znaleziono 16 plik(ów) do pobrania.

Prawo Miejscowe - Uchwały 2005

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Prawo Miejscowe - Uchwały 2005
URG_XXXIII_88_05.pdf [] UCHWAŁA NR XXXIII/88/2005 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXII/70/2005 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 1 grudnia 2005 r. dotyczącej podatku od środków transportowych na 2006 rok. 123 KB
URG_XXXIII_82_05.pdf [123 KB] Uchwała Nr XXXIII/82/05 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Krzyżanowice opracowanego przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Krzyżanowicach. 206 KB
URG_XXXIII_79_05.pdf [206 KB] UCHWAŁA Nr XXXIII/79/05 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2006 rok 2.6 MB
URG_XXXIII_78_05.pdf [2.6 MB] Uchwała Nr XXXIII/78/05 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Krzyżanowice 122 KB
URG_XXXII_77_05.pdf [122 KB] Uchwała Nr XXXII/77/05 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 01 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Krzyżanowice 305 KB
URG_XXXII_71_05.pdf [305 KB] UCHWAŁA nr XXXII/71/2005 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości. 486 KB
URG_XXXII_70_05.pdf [486 KB] UCHWAŁA NR XXXII/70/2005 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie: podatku od środków transportowych na 2006 rok. 130 KB
URG_XXXII_69_05.pdf [130 KB] Uchwała Nr XXXII/69/2005 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok 124 KB
URG_XXXI_62_05.pdf [124 KB] UCHWAŁA Nr XXXI/62/05 Rady Gminyw Krzyżanowicach z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/49/2004 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 lipca 2004 r. dotyczącej opłaty targowej 33 KB
URG_XXIV_26_05.pdf [33 KB] UCHWAŁA Nr XXIV/26/05 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 31 marca 2005r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów/ słuchaczy zamieszkałych na terenie gminy Krzyżanowice. 192 KB
URG_XXIV_25_05.pdf [192 KB] Uchwała Nr XXIV/25/05 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice 199 KB
URG_XXIII_16_05.pdf [199 KB] Uchwała Nr XXIII/16/05 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Krzyżanowice 339 KB
URG_XXIII_13_05.pdf [339 KB] Uchwała nr XXIII/13/05 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy 126 KB
URG_XXII_6_05.pdf [126 KB] Uchwała Nr XXIII/6/05 Rady Gminy Krzyżanowice z d, 24.02.2005 r. w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice w granicach administracyjnych, z którego wyłączone zostały: 1) tereny objęte uchwałami Rady Gminy KrzyŜanowic 742 KB
URG_XXII_5_05.pdf [742 KB] Uchwała Nr XXII(5)05 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie: regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli 139 KB
URG_XXII_4_05.pdf [139 KB] Uchwała Nr XXII/4/05 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Krzyżanowice 308 KB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2012-07-17 13:01:52)
Odwiedzin na tej stronie: 2769 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM