rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Prawo miejscowe Uchwały 2010 Dzisiaj jest: Sobota, 13.07.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

2010

Znaleziono 13 plik(ów) do pobrania.

Prawo Miejscowe - Uchwały 2010

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Prawo Miejscowe - Uchwały 2010
URG_XLVIII_59_10.pdf [] UCHWAŁA NR XLVIII/59/10 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gmine Krzyżanowice. 62 KB
URG_XLVII_51_10.pdf [62 KB] UCHWAŁA NR XLVII/51/2010 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/35/2010 Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnop 67 KB
URG_XLVII_49_10.pdf [67 KB] UCHWAŁA NR XLVII/49/2010 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 27 października 2010 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok. 62 KB
URG_XLVII_48_10.pdf [62 KB] UCHWAŁA NR XLVII/48/2010 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 27 października 2010 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2011 rok. 66 KB
URG_XLVII_47_10.pdf [66 KB] UCHWAŁA NR XLVII/47/2010 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości. 66 KB
URG_XLVI_44_10.pdf [66 KB] UCHWAŁA NR XLVI/44/2010 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 70 KB
URG_XLV_36_10.pdf [70 KB] UCHWAŁA NR XLV/36/10 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gmine Krzyżanowice. 61 KB
URG_XLV_35_10.pdf [61 KB] UCHWAŁA NR XLV/35/2010 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, a także udzielania ulg w spłacie tych należności przypadających 633 KB
URG_XLIV_22_10.pdf [633 KB] UCHWAŁA NR XLIV/22/2010 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice w granicach administracyjnych z wyłączeniem terenu planowanego zbiornika retencyjnego " 17.39 MB
URG_XLIII_21_10.pdf [17.39 MB] UCHWAŁA NR XLIII/21/2010 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr XXXII/37/2009 z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych 62 KB
URG_III_9_10.pdf [62 KB] Uchwała Nr III/9/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy Krzyżanowice na 2011 rok. 1.66 MB
URG_XLI_7_10.pdf [1.66 MB] UCHWAŁA NR XLI/7/2010 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie ustalenia tybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezalioczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej roozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania 137 KB
URG_XXXIX_2_10.pdf [137 KB] UCHWAŁA NR XXXIX/ 2 /2010 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w formie dożywiania zgodnie z wieloletnim programem "Pomoc państwa w 64 KB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2012-07-17 13:01:49)
Odwiedzin na tej stronie: 3141 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM