rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Prawo miejscowe Uchwały 2003 Dzisiaj jest: Poniedziałek, 22.07.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

2003

Znaleziono 26 plik(ów) do pobrania.

Prawo Miejscowe - Uchwały 2003

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Prawo Miejscowe - Uchwały 2003
URG_XII_138_03.pdf [] Uchwała Nr XII/138/03 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie: zawarcia Porozumienia Międzygminnego w sprawie realizacji Programu kanalizacji sanitarnej Gmin Dorzecza Górnej Odry z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni 124 KB
URG_XII_136_03.pdf [124 KB] UCHWAŁA Nr XII/136/03 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 grudnia 2003 roku W sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za wydane wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. 120 KB
URG_XII_131_03.pdf [120 KB] UCHWAŁA nr XII/131/2003 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości. 166 KB
URG_XI_130_03.pdf [166 KB] UCHWAŁA nr XI/130/03 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 20 listopada 2003 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok 124 KB
URG_XI_120_03.pdf [124 KB] Uchwała Nr XI/120/03 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 20 listopada 2003 roku W sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Owsiszcze. 267 KB
URG_XI_119_03.pdf [267 KB] Uchwała Nr XI/119/03 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 20 listopada 2003 roku W sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Rudyszwałd. 268 KB
URG_XI_118_03.pdf [268 KB] Uchwała Nr XI/118/03 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 20 listopada 2003 roku W sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Zabełków. 270 KB
URG_XI_117_03.pdf [270 KB] Uchwała Nr XI/117/03 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 20 listopada 2003 roku W sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Nowa Wioska. 267 KB
URG_XI_116_03.pdf [267 KB] Uchwała Nr XI/116/03 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 20 listopada 2003 roku W sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Roszków. 268 KB
URG_XI_115_03.pdf [268 KB] Uchwała Nr XI/115/03 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 20 listopada 2003 roku W sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Krzyżanowice. 269 KB
URG_XI_114_03.pdf [269 KB] Uchwała Nr XI/114/03 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 20 listopada 2003 roku W sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Tworków. 268 KB
URG_XI_113_03.pdf [268 KB] Uchwała Nr XI/113/03 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 20 listopada 2003 roku W sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Bolesław. 268 KB
URG_XI_112_03.pdf [268 KB] Uchwała Nr XI/112/03 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 20 listopada 2003 roku W sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Chałupki. 268 KB
URG_XI_111_03.pdf [268 KB] Uchwała Nr XI/111/03 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 20 listopada 2003 roku W sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Bieńkowice. 269 KB
URG_XI_106_03.pdf [269 KB] UCHWAŁA nr XI/106/03 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 20 listopada 2003 roku w sprawie: określenia wysokości opłaty administracyjnej za poświadczenie faktu oświadczenia składanego przez rolnika indywidualnego o osobistym prowadzeniu gospodarstwo rolnego 121 KB
URG_XI_105_03.pdf [121 KB] UCHWAŁA NR XI/105/03 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie: podatku od środków transportowych na 2004 rok. 131 KB
URG_XIX_90_03.pdf [131 KB] Uchwała Nr IX/90/2003 Rady Gminy Krzyżanowice z dn. 04.09.2003 r w/s zmian w uchwale w/s szczegółowych zasad umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy, dla których nie stosuje sie przepisów ustawy Ordyna 54 KB
URG_VIII_83_03.pdf [54 KB] UCHWAŁA NR VIII/83/2002 Rady Gminy Krzyżanowice z dn.26.06.2002 r w/s zmiany Uchwały nr III/30/2002 Rady Gminy Krzyżanowice z dn. 30.12.2002r. dot. ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkie 135 KB
URG_VIII_82_03.pdf [135 KB] Uchwała Nr VIII / 82 / 03 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 26.06.2003 w sprawie: wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Krzyżanowice oraz o dalszym postępowaniu z nimi. 126 KB
URG_VIII_77_03.pdf [126 KB] UCHWAŁA NR VIII/ 77 / 2003 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy, do których nie stosuje się przepisów usta 135 KB
URG_VIII_72_03.pdf [135 KB] Uchwała NrVIII/72/2003 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie: ustalania stawek odpłatności za świadczenia w zakresie przekraczającym podstawy programowe w przedszkolach publicznych. 127 KB
URG_VIII_66_03.pdf [127 KB] Uchwała Nr VIII / 66 / 03 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.06.03r. w sprawie : uchwalenia regulaminu dostarczania wody 170 KB
URG_VIII_65_03.pdf [170 KB] Uchwała Nr VIII / 65 / 03 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.06.03r. w sprawie ustalenia cennika opłat za usługi świadczone przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Krzyżanowicach. 130 KB
URG_VII_58_03.pdf [130 KB] Uchwała Nr VII/58/2003 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.04.2003 r w/s przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2002 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 2.67 MB
URG_V_47_03.pdf [2.67 MB] UCHWAŁA NR V/47/03 RADY GMINY W KRZYŻANOWICACH Z DNIA 27.02.2003r. w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice. 193 KB
URG_XVI_45_04.pdf [193 KB] Uchwała Nr XVI/45/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.06.2004 r. w sprawie: ustalenia opłat za szyldy i reklamy umieszczane na obiektach i terenach komunalnych. 69 KB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2014-01-21 10:10:04)
Odwiedzin na tej stronie: 2981 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM