rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Prawo miejscowe Uchwały 2007 Dzisiaj jest: Poniedziałek, 22.07.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

2007

Znaleziono 20 plik(ów) do pobrania.

Prawo Miejscowe - Uchwały 2007

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Prawo Miejscowe - Uchwały 2007
URG_XIV_96_07.pdf [] UCHWAŁA Nr XIV/96/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: inkasa podatków i opłat 134 KB
URG_XIV_93_07.pdf [134 KB] Uchwała Nr XIV/93/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Krzyżanowice 131 KB
URG_XIV_86_07.pdf [131 KB] UCHWAŁA Nr XIV/86/07 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2008 r. 3.09 MB
URG_XIII_85_07.pdf [3.09 MB] Uchwała Nr XIII/85/07 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Krzyżanowice 120 KB
URG_XIII_84_07.pdf [120 KB] Uchwała Nr XIII/ 84/07. Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie: ustalenia stawek odpłatności za świadczenia w zakresie przekraczającym podstawy programowe w przedszkolach publicznych 172 KB
URG_XII_67_07.pdf [172 KB] Uchwała NrXII/67/2007 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 października 2007 roku w sprawie: opłaty od posiadania psów 118 KB
URG_XII_66_07.pdf [118 KB] Uchwała Nr XII/66/2007 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 października 2007 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2008 rok. 130 KB
URG_XII_65_07.pdf [130 KB] Uchwała Nr XII/65/2007 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 października 2007 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok 124 KB
URG_X_55_07.pdf [124 KB] Uchwała Nr X/55/2007 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 13.08.2007 r w/s ustalenia stawek odpłatności za świadczenia w zakresie przekraczającym podstawy programowe w przedszkolach publicznych. 80 KB
URG_IX_52_07.pdf [80 KB] Uchwała Nr IX/52/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 czerwca 2007 w sprawie ustalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanowice" 175 KB
URG_IX_50_07.pdf [175 KB] Uchwała Nr IX/50/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie: ustalania stawek odpłatności za świadczenia w zakresie przekraczającym podstawy programowe w przedszkolach publicznych 125 KB
URG_IX_48_07.pdf [125 KB] Uchwała Nr IX/48/2007 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie opłaty targowej 179 KB
URG_VIII_37_07.pdf [179 KB] Uchwała Nr VIII/37/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego w sprawie programu uregulowania gospodarki wodno – ściekowej na terenach poszczególnych gmin 267 KB
URG_VII_33_07.pdf [267 KB] UCHWAŁA Nr VII/33/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/49/2004 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie opłaty targowej 132 KB
URG_VII_29_07.pdf [132 KB] Uchwała Nr VII/29/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzyżanowice i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanowice za 2006 rok 124 KB
URG_VI_27_07.pdf [124 KB] UCHWAŁA Nr VI/27/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 220 KB
URG_VI_22_07.pdf [220 KB] UCHWAŁA Nr VI/22/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie zmian w uchwale Nr V/45/2003 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie inkasa podatków i opłat 244 KB
URG_VI_19_07.pdf [244 KB] Uchwała Nr VI/19/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie ustalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanowice" 291 KB
URG_V_9_07.pdf [291 KB] Uchwała Nr V/9/2007 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22.02.2007 r w/s zawarcia Porozumienia Międzygminnego dot. programu uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenach poszczególnych gmin. 279 KB
URG_IV_7_07.pdf [279 KB] Uchwała Nr IV/7/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.01.2007 r w/s zmiany uchwaly Nr III/21/06 RG Krzyżanowice w /s regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Krzyżanowice. 60 KB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2012-07-17 13:01:51)
Odwiedzin na tej stronie: 3053 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM