rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Prawo miejscowe Uchwały 2021 Dzisiaj jest: Wtorek, 28.05.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

2021

Znaleziono 21 plik(ów) do pobrania.

Prawo Miejscowe - Uchwały 2021

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Prawo Miejscowe - Uchwały 2021
URG_XXXIX_86_21.pdf [] Uchwała Nr XXXIX/86/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 20.12.2021 r w/s budżetu Gminy Krzyżanowice na 2022 rok 1.35 MB
URG_XXXVII_74_21.pdf [1.35 MB] Uchwała Nr XXXVII/74/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.11.2021 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 280 KB
URG_XXXVII_73_21.pdf [280 KB] Uchwała Nr XXXVII/73/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.11.2021 r w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości 211 KB
URG_XXXVI_65_21.pdf [211 KB] Uchwała Nr XXXVI/65/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.10.2021 r w/s inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 215 KB
URG_XXXV_58_21.pdf [215 KB] Uchwała Nr XXXV/58/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 września 2021 r w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Gminy 204 KB
URG_XXXIV_56_21.pdf [204 KB] Uchwała Nr XXXIV/56/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31 sierpnia 2021r w/s inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 214 KB
URG_XXXIII_52_21.pdf [214 KB] Uchwała Nr XXXIII/52/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 19.07.2021 r w/s określenia średniej ceny jednostki paliw w Gminie Krzyżanowice na rok szkolny 2021/2022 182 KB
URG_XXXII_42_21.pdf [182 KB] Uchwała Nr XXXII/42/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.06.2021 r w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzyżanowice 321 KB
URG_XXXI_34_2021.pdf [321 KB] Uchwała Nr XXXI/34/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 18.05.2021 r w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XI/79/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej op 422 KB
URG_XXXI_33_2021.pdf [422 KB] Uchwała Nr XXXI/33/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 18.05.2021 r w/s wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku 594 KB
URG_XXX_27_21.pdf [594 KB] Uchwała Nr XXX/27/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.04.2021 r w/s nadania nazwy ulicy w miejscowości Tworków 358 KB
URG_XXIX_21_21.pdf [358 KB] Uchwała Nr XXIX/21/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 marca 2021 r w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzyżanowice na lata 2021-2026" 356 KB
URG_XXIX_18_21.pdf [356 KB] Uchwała Nr XXIX/18/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 marca 2021r w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i rozliczania dotacji do demontażu i utylizacji materiałów zawierających azbest z budynków znajdujących się na terenie Gminy Krzyżanowice ze 410 KB
URG_XXIX_17_21.pdf [410 KB] Uchwała Nr XXIX/17/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 marca 2021 r w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administra 670 KB
URG_XXIX_16_21.pdf [670 KB] Uchwała Nr XXIX16/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 marca 2021 r w sprawie przedłużenia zasięgu istniejącej nazwy ulicy Zabełkowskiej w miejscowości Chałupki 498 KB
URG_XXIX_15_21.pdf [498 KB] Uchwała Nr XXIX/15/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 marca 2021 r w sprawie zwolnień z opłaty i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zwolnień na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 185 KB
URG_XXIX_14_21.pdf [185 KB] Uchwała Nr XXIX/14/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 marca 2021 r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice obejmującego obszar w rejonie kościoła św. Urbana (Urbanek) 1.97 MB
URG_XXIX_13_21.pdf [1.97 MB] Uchwała Nr XXIX/13/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 marca 2021 r w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały NR XVIII/12/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 600 KB
URG_XXVIII_9_20.pdf [600 KB] Uchwała Nr XXVIII/9/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 lutego 2021 r w/s uchwalenia regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych dla któryc 280 KB
URG_XXVIII_8_21.pdf [280 KB] Uchwała Nr XXVIII/8/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 lutego 2021 r w/s nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzyżanowice 484 KB
URG_XXVIII_7_21.pdf [484 KB] Uchwała Nr XXVIII/7/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 lutego 2021 r w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzyżanowice w 2021 roku 399 KB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2021-01-12 09:36:26)
Odwiedzin na tej stronie: 1070 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM