rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Dane Publiczne Konsultacje - 2021 Dzisiaj jest: Czwartek, 25.07.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Konsultacje - 2021

Znaleziono 24 plik(ów) do pobrania.

Konsultacje - 2021

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Konsultacje - 2021
ogloszenie_konsultacje_2021_189.pdf [] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 18.11.2021 o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 420 KB
konsultacje_podatki_2021_188.pdf [420 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 18.11.2021 o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s wysokości stawek w podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości 414 KB
wyniki_konsultacje_inkaso.pdf [414 KB] Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 08.11.2021 dot. wyników konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 205 KB
ogloszenie_inkaso_podatkow.pdf [205 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 18.10.2021 o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 476 KB
Informacja_konsultacje_program.pdf [476 KB] Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice dot. wyników konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s przyjęcia Programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (…) 210 KB
konsultacje_statut_MRG.pdf [210 KB] Informacja z dnia 27.09.2021 o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zmiany statutu Młodzieżowej Rady Gminy 195 KB
konsultcje_danka_2021.pdf [195 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 20.09.2021 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dot. przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami 773 KB
konsultacje_brygida.pdf [773 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 20.09.2021 o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Gminy 623 KB
konsultcje_skarbnik.pdf [623 KB] Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 06.09.2021 o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 205 KB
konsultacje_skarbink.pdf [205 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 23.08.2021r. w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 475 KB
konsultacje_wynik.pdf [475 KB] Informacja z dnia 19.07.2021 o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s określenia ceny jednostki paliw w Gminie Krzyżanowice na rok szkolny 2021/2022 110 KB
ogloszenie_konsultacje.pdf [110 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 07.07.2021 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s określenia średniej ceny jednostki paliw w Gminie Krzyżanowice na rok szkolny 2021/2022 1.03 MB
konsultacje_ops.pdf [1.03 MB] Informacja z dnia 18.05.2021 w/s wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku 206 KB
konsultacje_ops_dobre.pdf [206 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 06.05.2021 o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach 1.8 MB
konsultacje_dominika.pdf [1.8 MB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 23.03.2021 dot. wyników konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krzyżanowice na lata 2021-2024" 207 KB
konsultacje_monika.pdf [207 KB] Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 26.03.2021 o wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały w/s przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzyżanowice na lata 2021-2026" 89 KB
ogloszenie_konsultacje.pdf [89 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 12.03.2021 w/s konsultacji społecznych dot. projektu uchwały w/s przyjęcia "Wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzyżanowice na lata 2021-2026" 145 KB
konsultacje_aniela.pdf [145 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 10.03.2021 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowisk 335 KB
konsultacje_danka.pdf [335 KB] Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 03.03.2021 o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice 204 KB
konsultacje.pdf [204 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 23.02.2021 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krzyżanowice na lata 2021-2024" 5.77 MB
konsultacje_danka.pdf [5.77 MB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 22.02.2021 o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zwolnienia z opłaty i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholow 409 KB
konsultacje_malgosia.pdf [409 KB] Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 16.02.2021r. o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dot. uchwalenia Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (…) 379 KB
konsultacje.pdf [379 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 04.02.2021 o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s uchwalenia Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emery 730 KB
konsultacje_ania.pdf [730 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 25.01.2021 o rozpoczęciu konsultacji społecznych dot. projektu Uchwały dot. przyjęcia Regulaminu przyznawania i rozliczania dotacji do demontażu i utylizacji materiałów zawierających azbest z budynków znajdujący 213 KB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2021-01-12 09:41:31)
Odwiedzin na tej stronie: 842 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM