rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Urząd Gminy Referaty urzędu Urząd Stanu Cywilnego Dzisiaj jest: Poniedziałek, 22.07.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Urząd Stanu Cywilnego
Zastępca Kierownika: Dorota Dwulecki

godziny urzędowania:
poniedziałek od 7: 00 do 15: 00
wtorek od 7: 00 do 15: 00
środa od 7: 00 do 15: 00
czwartek od 8: 00 do 17: 00
piątek od 7: 00 do 14: 00

Urząd Stanu Cywilnego rejestruje zdarzenia, które mają miejsce na terenie gminy Krzyżanowice. Posiada zbiór ksiąg archiwalnych z lat 1874-1912 z miasta Racibórz (Sudół), z lat 1874-1927 z miejscowości Bojanów oraz z lat 1874-1922 z Ligoty Tworkowskiej i Bukowa.

Do zadań i kompetencji Urzędu Stanu Cywilnego należy: przyjmowanie oświadczeń o:

 1. Prowadzenie spraw wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno - opiekuńczych, a w szczególności dotyczących:
  1. rejestracji urodzeń, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
  2. sporządzanie aktów stanu cywilnego, prowadzenia i archiwizacji ksiąg stanu cywilnego,
  3. sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
  4. dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego,
  5. przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
  6. przyjmowanie oświadczeń o wystąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
  7. stwierdzenie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
  8. wskazanie kandydata na opiekuna prawnego,
  9. wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu,
  10. ustanowienie pełnomocnika w sprawach o ustalenie ojcostwa i roszczenie alimentacyjne oraz w sprawach o przysposobienie,
  11. współdziałanie z polskimi placówkami konsularnymi i dyplomatycznymi RP za granicą oraz z placówkami państw obcych w Polsce.


Udostępniający: Sandra Hanka
Wytwarzający/Odpowiadający: Sandra Hanka
Czas udostępnienia: 2017-11-07 12:08:58
Czas wytworzenia: 2017-11-07 12:08:53
Ostatnia zmiana: Hanka Sandra (2017-11-07 12:08:58)
Odwiedzin na tej stronie: 9911 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM