rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Strona główna Rejestr zmian Dzisiaj jest: Poniedziałek, 25.03.2019
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Rejestr zmian w całym serwisie http://bip.krzyzanowice.pl/.
Ostatnia zmiana: 2019-03-22 10:00:58
Redaktor: Cichoń Małgorzata
Opis: dodanie nowego pliku (Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach Nr GL.ZUZ.1.421.52.2019. AK z dnia 15.03.2019 w/s wszczęcia postępowania administracyjnego dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego )
rejestr wszystkich zmian
Data Redaktor Element Opis
2019-03-22 10:00:58 Cichoń Małgorzata Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach Nr GL.ZUZ.1.421.52.2019. AK z dnia 15.03.2019 w/s wszczęcia postępowania administracyjnego dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego dodanie nowego pliku (Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach Nr GL.ZUZ.1.421.52.2019. AK z dnia 15.03.2019 w/s wszczęcia postępowania administracyjnego dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego )
2019-03-22 08:16:00 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.54.2019 z 14.03.2019 w/s zmiany w Zarządzeniu Nr 0050.181.2016 Wójta Gminy Krzyżanowice w/s scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Krzyżanowice i jej jednostkach budżetowych dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.54.2019 z 14.03.2019 w/s zmiany w Zarządzeniu Nr 0050.181.2016 Wójta Gminy Krzyżanowice w/s scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Krzyżanowice i jej jednostkach budżetowych)
2019-03-22 08:04:22 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.38.2019 z 21.02.2019 w/s ustalenia prewspółczynnika odliczenia dla czynności służących działalności opodatkowanej oraz niepodlegającej opodatkowaniu (...) dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.38.2019 z 21.02.2019 w/s ustalenia prewspółczynnika odliczenia dla czynności służących działalności opodatkowanej oraz niepodlegającej opodatkowaniu (...))
2019-03-21 15:55:10 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.53.2019 z 13.03.2019 w/s oddania w dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na cele rolne dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.53.2019 z 13.03.2019 w/s oddania w dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na cele rolne)
2019-03-21 10:56:22 Cichoń Małgorzata Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 18.03.2019 r. o wynikach konsultacji społecznych dodanie nowego pliku (Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 18.03.2019 r. o wynikach konsultacji społecznych)
2019-03-21 10:54:34 Cichoń Małgorzata Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 19.03.2019 r. o wynikach konsultacji społecznych modyfikowanie pliku (ID-9432)
2019-03-21 10:53:18 Cichoń Małgorzata Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 19.03.2019 r. o wynikach konsultacji społecznych dodanie nowego pliku (Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 18.03.2019 r. o wynikach konsultacji społecznych)
2019-03-21 10:49:58 Cichoń Małgorzata Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 06.03.2019 r. dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzyżanowice dodanie nowego pliku (Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 06.03.2019 r. dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzyżanowice)
2019-03-21 10:46:49 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.45.2019 z 28.02.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzyżanowice dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.45.2019 z 28.02.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzyżanowice)
2019-03-21 10:43:02 Cichoń Małgorzata brak elementu usunięcie pliku (ID-9397)
2019-03-21 10:42:27 Cichoń Małgorzata brak elementu usunięcie pliku (ID-9396)
2019-03-20 13:10:18 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.55.2019 z 15.03.2019 w/s powołania Komisji w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.55.2019 z 15.03.2019 w/s powołania Komisji w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą)
2019-03-20 13:08:09 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.50.2019 z 12.03.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.50.2019 z 12.03.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok)
2019-03-20 13:06:41 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.49.2019 z 12.03.2019 w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.49.2019 z 12.03.2019 w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok)
2019-03-19 11:53:37 Kubaszek Brygida Interpelacja Radnego Artura Nawrocki z dnia 19.02.2019r. dodanie nowego pliku (Interpelacja Radnego Artura Nawrocki z dnia 19.02.2019r.)
2019-03-19 11:52:51 Kubaszek Brygida Wniosek Radnego Artura Nawrocki z 19.02.2019r. dodanie nowego pliku (Wniosek Radnego Artura Nawrocki z 19.02.2019r.)
2019-03-19 11:52:12 Kubaszek Brygida brak elementu usunięcie pliku (ID-9424)
2019-03-19 11:52:07 Kubaszek Brygida brak elementu dodanie nowego pliku (Wniosek radnego Artura Nawrocki z dnia 19.02.2019 r)
2019-03-19 11:51:00 Kubaszek Brygida Wnioski Klubu Radnych Mieszkańców Gminy Krzyżanowice z dnia 29.01.2019r dodanie nowego pliku (Wnioski Klubu Radnych Mieszkańców Gminy Krzyżanowice z dnia 29.01.2019r)
2019-03-19 11:49:50 Kubaszek Brygida Wnioski Radnego Oliwera Huptaś z dnia 29.01.2019 r dodanie nowego pliku (Wnioski Radnego Oliwera Huptaś z dnia 29.01.2019 r)
2019-03-19 11:43:21 Kubaszek Brygida Zapytania Radnego Oliwera Huptaś z dnia 27.12.2018 r. dodanie nowego pliku (Zapytania Radnego Oliwera Huptaś z dnia 27.12.2018 r.)
2019-03-18 10:56:44 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.56.2019 z 15.03.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dot. zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Gminy Krzyżanowice dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.56.2019 z 15.03.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dot. zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Gminy Krzyżanowice)
2019-03-18 10:54:40 Cichoń Małgorzata brak elementu usunięcie pliku (ID-9418)
2019-03-18 10:49:55 Cichoń Małgorzata Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 15.03.2019 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Gminy Krzyżanowice dodanie nowego pliku (Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 15.03.2019 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Gminy Krzyżanowice)
2019-03-18 10:44:39 Cichoń Małgorzata brak elementu usunięcie pliku (ID-9416)
2019-03-18 10:38:08 Cichoń Małgorzata brak elementu dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.56.2019 z 15.03.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dot. zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Gminy Krzyżanowice)
2019-03-18 10:35:10 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.51.2019 z 13.03.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s zmiany uchwały nr 007.XXXIV.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 października 2017 r (...) dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.51.2019 z 13.03.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s zmiany uchwały nr 007.XXXIV.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 października 2017 r (...))
2019-03-18 10:32:50 Cichoń Małgorzata brak elementu dodanie nowego pliku (Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 15.03.2019 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Gminy Krzyżanowice)
2019-03-18 10:30:17 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.51.2019 z 13.03.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Nr 0007.XXXIV.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 20 października 2017 r w/s określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć (...) dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.51.2019 z 13.03.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Nr 0007.XXXIV.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 20 października 2017 r w/s określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć (...))
2019-03-15 12:47:09 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.52.2019 z 13.03.2019 w/s utworzenia tymczasowego dodatkowego punktu kasowego w Chałupkach dla jednostki Urząd Gminy Krzyżanowice dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.52.2019 z 13.03.2019 w/s utworzenia tymczasowego dodatkowego punktu kasowego w Chałupkach dla jednostki Urząd Gminy Krzyżanowice)

   

Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 725309 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM