rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Strona główna Rejestr zmian Dzisiaj jest: Piątek, 09.06.2023
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Rejestr zmian w całym serwisie http://bip.krzyzanowice.pl/.
Ostatnia zmiana: 2023-06-09 08:38:01
Redaktor: Gmina Krzyżanowice
Opis: zmiana strony html
rejestr wszystkich zmian
Data Redaktor Element Opis
2023-06-09 08:38:01 Gmina Krzyżanowice Nagrania z sesji - kadencja 2018 - 2023 zmiana strony html
2023-06-07 14:54:00 Lukoszek Michaela „Termomodernizacja budynku przedszkola w Zabełkowie wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzyżanowice”

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja trzecia - PGR

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03.04.2023 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
Adres strony: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5ed1939c-c19e-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania

Informacja z otwarcia ofert z dn. 19.04.2023r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 07.06.2023 r.
zmiana przetargu
2023-06-07 14:53:55 Lukoszek Michaela „Termomodernizacja budynku przedszkola w Zabełkowie wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzyżanowice”

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja trzecia - PGR

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03.04.2023 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
Adres strony: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5ed1939c-c19e-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania

Informacja z otwarcia ofert z dn. 19.04.2023r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 07.06.2023 r. , plik: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 07.06.2023 r.
dodanie pliku
2023-06-07 14:53:03 Lukoszek Michaela „Termomodernizacja budynku przedszkola w Zabełkowie wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzyżanowice”

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja trzecia - PGR

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03.04.2023 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
Adres strony: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5ed1939c-c19e-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania

Informacja z otwarcia ofert z dn. 19.04.2023r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 07.06.2023 r.
zmiana przetargu
2023-06-07 14:03:21 Cichoń Małgorzata Zarządzenie 0050.115.2023 z 01.06.2023 dot. ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbior modyfikowanie pliku (ID-12906)
2023-06-07 14:02:40 Cichoń Małgorzata Zarządzenie 0050.115.2023 z 01.06.2023 dot. ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbior dodanie nowego pliku (Zarządzenie 0050.115.2023 z 01.06.2023 dot. ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s wymagań, jakie powinien spełnić przedsiebiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadnikow (...))
2023-06-07 13:58:10 Cichoń Małgorzata brak elementu usunięcie pliku (ID-12905)
2023-06-05 14:56:58 Cichoń Małgorzata brak elementu dodanie nowego pliku (Zarządzenie 0050.115.2023 z 01.06.2023 dot. ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności (...))
2023-06-02 13:43:32 Kubaszek Brygida Uchwała Nr LVI/44/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.05.2023 r w/s udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu dodanie nowego pliku (Uchwała Nr LVI/44/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.05.2023 r w/s udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu )
2023-06-02 13:42:23 Kubaszek Brygida Uchwała Nr LVI/43/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.05.2023 r w/s statutu samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Gminny zespół Oświaty w Krzyżanowicach dodanie nowego pliku (Uchwała Nr LVI/43/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.05.2023 r w/s statutu samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Gminny zespół Oświaty w Krzyżanowicach )
2023-06-02 13:41:15 Kubaszek Brygida Uchwała Nr LVI/42/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.05.2023 r w/s zmiany uchwały nr LIV/32/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r w/s zaciągnięcia kredytu długoterminowego dodanie nowego pliku (Uchwała Nr LVI/42/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.05.2023 r w/s zmiany uchwały nr LIV/32/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r w/s zaciągnięcia kredytu długoterminowego )
2023-06-02 13:40:07 Kubaszek Brygida Uchwała Nr LVI/41/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.05.2023 r w/s zmian w budżecie gminy na 2023 rok dodanie nowego pliku (Uchwała Nr LVI/41/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.05.2023 r w/s zmian w budżecie gminy na 2023 rok )
2023-06-02 13:38:26 Kubaszek Brygida Uchwała Nr LVI/40/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.05.2023 r w/s zmiany uchwały Nr L/74/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032 dodanie nowego pliku (Uchwała Nr LVI/40/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.05.2023 r w/s zmiany uchwały Nr L/74/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032 )
2023-06-02 13:37:19 Kubaszek Brygida Uchwała Nr LVI/39/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.05.2023 w/s wyrażenia zgody na utworzenie przez Gminę Krzyżanowice Spółdzielni Energetycznej dodanie nowego pliku (Uchwała Nr LVI/39/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.05.2023 w/s wyrażenia zgody na utworzenie przez Gminę Krzyżanowice Spółdzielni Energetycznej )
2023-06-02 13:37:14 Lukoszek Michaela "Przebudowa rowu przy ul. Kościelnej w Krzyżanowicach - etap II"

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.05.2023 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
Adres strony:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6f178314-f3b7-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania

Informacja z otwarcia ofert z dn. 02.06.2023r.
zmiana przetargu
2023-06-02 13:37:10 Lukoszek Michaela "Przebudowa rowu przy ul. Kościelnej w Krzyżanowicach - etap II"

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.05.2023 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
Adres strony:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6f178314-f3b7-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania

Informacja z otwarcia ofert z dn. 02.06.2023r. , plik: Informacja z otwarcia ofert z dn. 02.06.2023r.
dodanie pliku
2023-06-02 13:36:44 Lukoszek Michaela "Przebudowa rowu przy ul. Kościelnej w Krzyżanowicach - etap II"

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.05.2023 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
Adres strony:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6f178314-f3b7-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania

Informacja z otwarcia ofert z dn. 02.06.2023r.
zmiana przetargu
2023-06-02 13:30:46 Kubaszek Brygida Uchwała Nr LVI/36/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.05.2023 r w/s rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2022 modyfikowanie pliku (ID-12895)
2023-06-02 13:30:22 Kubaszek Brygida Uchwała Nr LVI/38/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.05.2023 r w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach za 2022 rok dodanie nowego pliku (Uchwała Nr LVI/38/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.05.2023 r w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach za 2022 rok )
2023-06-02 13:29:06 Kubaszek Brygida Uchwała Nr LVI/37/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.05.2023 r w/s rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzyżanowice i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanowice za 2022 rok dodanie nowego pliku (Uchwała Nr LVI/37/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.05.2023 r w/s rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzyżanowice i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanowice za 2022 rok )
2023-06-02 13:27:41 Kubaszek Brygida Uchwała Nr LVI/36/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.05.2023 r w/s rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2022 dodanie nowego pliku (Uchwała Nr LVI/36/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 maja 2023 r w/s rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2022 )
2023-06-02 13:26:29 Kubaszek Brygida Uchwała Nr LVI/35/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.05.2023 r w/s wotum zaufania dla Wójta Gminy Krzyżanowice dodanie nowego pliku (Uchwała Nr LVI/35/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.05.2023 r w/s wotum zaufania dla Wójta Gminy Krzyżanowice )
2023-06-02 12:43:10 Uher Lucyna Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krzyżanowice na lata 2021-2024 modyfikowanie pliku (ID-12892)
2023-06-02 12:42:43 Uher Lucyna Aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzyżanowice modyfikowanie pliku (ID-12893)
2023-06-02 12:41:27 Uher Lucyna Aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzyżanowice modyfikowanie pliku (ID-12893)
2023-06-02 12:40:46 Uher Lucyna Aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzyżanowice dodanie nowego pliku ( AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KRZYŻANOWICE )
2023-06-02 12:38:23 Uher Lucyna Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krzyżanowice na lata 2021-2024 dodanie nowego pliku (PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KRZYŻANOWICE NA LATA 2021-2024 )
2023-06-02 10:14:52 Lukoszek Michaela "Przebudowa rowu przy ul. Kościelnej w Krzyżanowicach - etap II"

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.05.2023 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
Adres strony:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6f178314-f3b7-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania

Informacja z otwarcia ofert z dn. 02.06.2023r.
zmiana przetargu
2023-06-02 10:14:45 Lukoszek Michaela "Przebudowa rowu przy ul. Kościelnej w Krzyżanowicach - etap II"

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.05.2023 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
Adres strony:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6f178314-f3b7-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania

Informacja z otwarcia ofert z dn. 02.06.2023r. , plik: Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania
dodanie pliku
2023-06-02 10:14:03 Lukoszek Michaela "Przebudowa rowu przy ul. Kościelnej w Krzyżanowicach - etap II"

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.05.2023 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
Adres strony:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6f178314-f3b7-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania

Informacja z otwarcia ofert z dn. 02.06.2023r.
zmiana przetargu

   

Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 1618731 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM