rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Strona główna Rejestr zmian Dzisiaj jest: Poniedziałek, 26.02.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Rejestr zmian w całym serwisie http://bip.krzyzanowice.pl/.
Ostatnia zmiana: 2024-02-21 14:35:38
Redaktor: Herman Sonia
Opis: dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.32.2024 z dnia 14.02.2024 r. w sprawie: przeznaczenia do użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzyżanowice )
rejestr wszystkich zmian
Data Redaktor Element Opis
2024-02-21 14:35:38 Herman Sonia Zarządzenie Nr 0050.32.2024 z dnia 14.02.2024 r. w sprawie: przeznaczenia do użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzyżanowice dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.32.2024 z dnia 14.02.2024 r. w sprawie: przeznaczenia do użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzyżanowice )
2024-02-21 14:33:52 Herman Sonia Zarządzenie Nr 0050.31.2024 z dnia 12.02.2024 r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2024 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.31.2024 z dnia 12.02.2024 r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2024 rok)
2024-02-21 14:30:12 Herman Sonia Zarządzenie Nr 0050.30.2024 z dnia 12.02.2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.30.2024 z dnia 12.02.2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok)
2024-02-21 14:18:36 Herman Sonia Zarządzenie Nr 0050.29.2024 z dnia 07.02.2024 r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2024 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.29.2024 z dnia 07.02.2024 r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2024 rok)
2024-02-21 14:17:12 Herman Sonia Zarządzenie Nr 0050.28.2024 z dnia 07.02.2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.28.2024 z dnia 07.02.2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok)
2024-02-21 14:12:22 Herman Sonia Zarządzenie Nr 0050.27.2024 z dnia 01.02.2024 r. w sprawie powierzenia Kierownikowi Referatu rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki gruntami, określonych spraw gminy dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.27.2024 z dnia 01.02.2024 r. w sprawie powierzenia Kierownikowi Referatu rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki gruntami, określonych spraw gminy)
2024-02-21 13:24:53 Lukoszek Michaela „Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo-rekreacyjne w Bieńkowicach”

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja szósta - PGR

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21.02.2024 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
Adres strony:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5db1f8f5-d0a5-11ee-875e-a22221c84ba7
zmiana przetargu
2024-02-21 13:24:49 Lukoszek Michaela „Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo-rekreacyjne w Bieńkowicach”

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja szósta - PGR

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21.02.2024 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
Adres strony:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5db1f8f5-d0a5-11ee-875e-a22221c84ba7, plik: Zał. nr 9 do SWZ - Dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
dodanie pliku
2024-02-21 13:24:20 Lukoszek Michaela „Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo-rekreacyjne w Bieńkowicach”

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja szósta - PGR

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21.02.2024 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
Adres strony:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5db1f8f5-d0a5-11ee-875e-a22221c84ba7, plik: Zał. nr 8 do SWZ - Przedmiary robót
dodanie pliku
2024-02-21 13:23:56 Lukoszek Michaela „Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo-rekreacyjne w Bieńkowicach”

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja szósta - PGR

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21.02.2024 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
Adres strony:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5db1f8f5-d0a5-11ee-875e-a22221c84ba7, plik: Załączniki do SWZ nr 1-7 i 10-11
dodanie pliku
2024-02-21 13:23:31 Lukoszek Michaela „Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo-rekreacyjne w Bieńkowicach”

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja szósta - PGR

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21.02.2024 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
Adres strony:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5db1f8f5-d0a5-11ee-875e-a22221c84ba7, plik: Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) z dnia 21.02.2024 r.
dodanie pliku
2024-02-21 13:22:42 Lukoszek Michaela „Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo-rekreacyjne w Bieńkowicach”

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja szósta - PGR

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21.02.2024 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
Adres strony:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5db1f8f5-d0a5-11ee-875e-a22221c84ba7, plik: Ogłoszenie 2024/BZP 00213017/01 z dnia 21 lutego 2024
dodanie pliku
2024-02-21 13:22:00 Lukoszek Michaela „Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo-rekreacyjne w Bieńkowicach”

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja szósta - PGR

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21.02.2024 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
Adres strony:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5db1f8f5-d0a5-11ee-875e-a22221c84ba7
dodanie przetargu
2024-02-21 11:09:47 Lukoszek Michaela „Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo-rekreacyjne w Bieńkowicach”

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja szósta - PGR

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.01.2024 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
Adres strony:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f3ada436-b523-11ee-a66a-5e0e9a75a9a0

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert z dn. 05.02.2024 r.

POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE
zmiana przetargu
2024-02-21 11:09:43 Lukoszek Michaela „Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo-rekreacyjne w Bieńkowicach”

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja szósta - PGR

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.01.2024 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
Adres strony:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f3ada436-b523-11ee-a66a-5e0e9a75a9a0

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert z dn. 05.02.2024 r.

POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE , plik: Ogłoszenie o wyniku postępowania
dodanie pliku
2024-02-21 11:09:10 Lukoszek Michaela „Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo-rekreacyjne w Bieńkowicach”

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja szósta - PGR

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.01.2024 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
Adres strony:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f3ada436-b523-11ee-a66a-5e0e9a75a9a0

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert z dn. 05.02.2024 r.

POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE
zmiana przetargu
2024-02-21 10:46:54 Lukoszek Michaela „Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Krzyżanowice”

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21.02.2024 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
Adres strony:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9fc2e3a7-cf10-11ee-875e-a22221c84ba7
zmiana przetargu
2024-02-21 10:46:50 Lukoszek Michaela „Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Krzyżanowice”

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21.02.2024 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
Adres strony:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9fc2e3a7-cf10-11ee-875e-a22221c84ba7, plik: Zał. nr 9 do SWZ - dokumentacja dla zadań 4-7
dodanie pliku
2024-02-21 10:46:08 Lukoszek Michaela „Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Krzyżanowice”

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21.02.2024 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
Adres strony:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9fc2e3a7-cf10-11ee-875e-a22221c84ba7, plik: Zał. nr 8 do SWZ - dokumentacja dla zadań 1-3
dodanie pliku
2024-02-21 10:45:34 Lukoszek Michaela „Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Krzyżanowice”

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21.02.2024 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
Adres strony:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9fc2e3a7-cf10-11ee-875e-a22221c84ba7, plik: Załączniki do SWZ nr 1-7 i 10-11
dodanie pliku
2024-02-21 10:45:10 Lukoszek Michaela „Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Krzyżanowice”

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21.02.2024 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
Adres strony:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9fc2e3a7-cf10-11ee-875e-a22221c84ba7, plik: Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) z dnia 21.02.2024 r.
dodanie pliku
2024-02-21 10:44:34 Lukoszek Michaela „Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Krzyżanowice”

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21.02.2024 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
Adres strony:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9fc2e3a7-cf10-11ee-875e-a22221c84ba7, plik: Ogłoszenie 2024/BZP 00212252/01 z dnia 21 lutego 2024
dodanie pliku
2024-02-21 10:43:54 Lukoszek Michaela „Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Krzyżanowice”

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21.02.2024 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
Adres strony:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9fc2e3a7-cf10-11ee-875e-a22221c84ba7
zmiana przetargu
2024-02-21 10:43:08 Lukoszek Michaela „Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Krzyżanowice”

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21.02.2024 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
Adres strony:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9fc2e3a7-cf10-11ee-875e-a22221c84ba7
dodanie przetargu
2024-02-20 23:45:56 Gmina Krzyżanowice Protokół z wyboru Wykonawce z dnia 19.02.2024 r zadania: "Wykonanie prac zabezpieczających zabytkowego Budynku Bramnego należącego do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy w Krzyżanowicach" modyfikowanie pliku (ID-13572)
2024-02-20 23:45:17 Gmina Krzyżanowice Protokół z wyboru Wykonawce z dnia 19.02.2024 r zadania: "Wykonanie prac zabezpieczających zabytkowego Budynku Bramnego należącego do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy w Krzyżanowicach" dodanie nowego pliku (Protokół z wyboru Wykonawce z dnia 19.02.2024 r zadania: "Wykonanie prac zabezpieczających zabytkowego Budynku Bramnego należącego do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy w Krzyżanowicach")
2024-02-20 13:53:45 Lukoszek Michaela „Przebudowa ul. Rzemieślniczej i Wojnowskiej w Bieńkowicach”

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 05.02.2024 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.

Adres strony: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1f1147ef-c198-11ee-9897-f6855eb846c0

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert z dn. 20.02.2024 r.
zmiana przetargu
2024-02-20 13:53:43 Lukoszek Michaela „Przebudowa ul. Rzemieślniczej i Wojnowskiej w Bieńkowicach”

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 05.02.2024 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.

Adres strony: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1f1147ef-c198-11ee-9897-f6855eb846c0

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert z dn. 20.02.2024 r. , plik: Informacja z otwarcia ofert z dn. 20.02.2024 r.
dodanie pliku
2024-02-20 13:53:23 Lukoszek Michaela „Przebudowa ul. Rzemieślniczej i Wojnowskiej w Bieńkowicach”

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 05.02.2024 r.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.

Adres strony: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1f1147ef-c198-11ee-9897-f6855eb846c0

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert z dn. 20.02.2024 r.
zmiana przetargu
2024-02-20 13:37:29 Herman Sonia Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat dodanie nowego pliku (Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat)

   

Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 1833060 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM