rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Strona główna Rejestr zmian Dzisiaj jest: Piątek, 05.06.2020
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Rejestr zmian w całym serwisie http://bip.krzyzanowice.pl/.
Ostatnia zmiana: 2020-06-04 12:39:29
Redaktor: Kubaszek Brygida
Opis: dodanie nowego pliku (Uchwała Nr XX/40/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020 r w/s uchylenia uchwały Nr IV/15/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.02.2019 r w/s zaciągnięcia długoterminowej pożyczki.)
rejestr wszystkich zmian
Data Redaktor Element Opis
2020-06-04 12:39:29 Kubaszek Brygida Uchwała Nr XX/40/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020 r w/s uchylenia uchwały Nr IV/15/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.02.2019 r w/s zaciągnięcia długoterminowej pożyczki. dodanie nowego pliku (Uchwała Nr XX/40/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020 r w/s uchylenia uchwały Nr IV/15/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.02.2019 r w/s zaciągnięcia długoterminowej pożyczki.)
2020-06-04 12:37:32 Kubaszek Brygida Uchwała Nr XX.38.2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/111/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 202 modyfikowanie pliku (ID-10447)
2020-06-04 12:37:08 Kubaszek Brygida Uchwała Nr XX/39/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020r w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok. dodanie nowego pliku (Uchwała Nr XX/39/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020r w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok.)
2020-06-04 12:36:04 Kubaszek Brygida Uchwała Nr XX.38.2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/111/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 202 dodanie nowego pliku (Uchwała Nr XX.38.2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/111/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2020-2027 )
2020-06-04 12:34:54 Kubaszek Brygida Uchwała Nr XX/37/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020 w/s zmiany Uchwały Nr XI/79/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.08. 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie w Żłobku w modyfikowanie pliku (ID-10446)
2020-06-04 12:34:24 Kubaszek Brygida Uchwała Nr XX/37/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020 w/s zmiany Uchwały Nr XI/79/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.08. 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie w Żłobku w dodanie nowego pliku (Uchwała Nr XX/37/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020 w/s zmiany Uchwały Nr XI/79/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.08. 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie w Żłobku w Tworkowie )
2020-06-04 12:31:57 Kubaszek Brygida Uchwała Nr XX/36/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020r w/s zamiaru przystąpienia do prac nad koncepcją utworzenia Związku Międzygminnego realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. dodanie nowego pliku (Uchwała Nr XX/36/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020r w/s zamiaru przystąpienia do prac nad koncepcją utworzenia Związku Międzygminnego realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.)
2020-06-04 12:29:45 Kubaszek Brygida Uchwała Nr XX/35/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020r w/s zwolnienia w podatku od nieruchomości. dodanie nowego pliku (Uchwała Nr XX/35/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020r w/s zwolnienia w podatku od nieruchomości.)
2020-06-04 12:28:28 Kubaszek Brygida Uchwała Nr XX/34/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020r w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzyżanowice na okres trzech lat. dodanie nowego pliku (Uchwała Nr XX/34/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020r w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzyżanowice na okres trzech lat.)
2020-06-04 12:26:44 Kubaszek Brygida Uchwała Nr XX/33/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020 w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzyżanowice na okres trzech lat. dodanie nowego pliku (Uchwała Nr XX/33/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020 w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzyżanowice na okres trzech lat.)
2020-06-04 12:24:57 Kubaszek Brygida Uchwała Nr XX/32/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020r w/s przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania narkomanii za rok 2019. dodanie nowego pliku (Uchwała Nr XX/32/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020r w/s przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania narkomanii za rok 2019.)
2020-06-04 12:22:57 Kubaszek Brygida Uchwała Nr XX/31/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020r w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/106/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.11.2004 r w/s uchwalenia Statutu Sołectwa Chałupki. dodanie nowego pliku (Uchwała Nr XX/31/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020r w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/106/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.11.2004 r w/s uchwalenia Statutu Sołectwa Chałupki.)
2020-06-04 12:16:27 Kubaszek Brygida Uchwała Nr XX/30/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020 r w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/105/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.11.2004 r w/s uchwalenia Statutu Sołectwa Bolesław. dodanie nowego pliku (Uchwała Nr XX/30/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020 r w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/105/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.11.2004 r w/s uchwalenia Statutu Sołectwa Bolesław.)
2020-06-04 12:13:26 Kubaszek Brygida Uchwała Nr XX/29/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020 r w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/109/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.11.2004 r w/s uchwalenia Statutu Sołectwa Krzyżanowice dodanie nowego pliku (Uchwała Nr XX/29/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020 r w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/109/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.11.2004 r w/s uchwalenia Statutu Sołectwa Krzyżanowice)
2020-06-04 12:10:45 Kubaszek Brygida Uchwała Nr XX/28/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020 r w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/110/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.11.2004 r w/s uchwalenia Statutu Sołectwa Roszków. dodanie nowego pliku (Uchwała Nr XX/28/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020 r w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/110/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.11.2004 r w/s uchwalenia Statutu Sołectwa Roszków.)
2020-06-04 12:08:14 Kubaszek Brygida Uchwała Nr XX/27/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020 r w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/112/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.11.2004 r w/s uchwalenia Statutu Sołectwa Zabełków. dodanie nowego pliku (Uchwała Nr XX/27/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020 r w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/112/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.11.2004 r w/s uchwalenia Statutu Sołectwa Zabełków. )
2020-06-04 12:05:37 Kubaszek Brygida Uchwała Nr XX/26/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.05.2020r w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/107/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.11.2004 r w/s uchwalenia Statutu Sołectwa Tworków. dodanie nowego pliku (Uchwała Nr XX/26/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.05.2020r w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/107/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.11.2004 r w/s uchwalenia Statutu Sołectwa Tworków.)
2020-06-04 12:03:21 Kubaszek Brygida Uchwała Nr XX/25/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020 r w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/113/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.11.2004 r w/s uchwalenia Statutu Sołectwa Nowa Wioska. dodanie nowego pliku (Uchwała Nr XX/25/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020 r w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/113/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.11.2004 r w/s uchwalenia Statutu Sołectwa Nowa Wioska.)
2020-06-04 12:01:13 Kubaszek Brygida Uchwała Nr XX/24/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia28.05.2020 r w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/111/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.11.2004 r w/s Uchwalenia Statutu Sołectwa Rudyszwałd. dodanie nowego pliku (Uchwała Nr XX/24/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia28.05.2020 r w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/111/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.11.2004 r w/s Uchwalenia Statutu Sołectwa Rudyszwałd.)
2020-06-04 11:58:42 Kubaszek Brygida Uchwała NR XX/23/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020 r w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/108/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.112004 r w/s uchwalenia Statutu Sołectwa Owsiszcze. modyfikowanie pliku (ID-10432)
2020-06-04 11:58:20 Kubaszek Brygida Uchwała NR XX/23/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020 r w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/108/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.112004 r w/s uchwalenia Statutu Sołectwa Owsiszcze. modyfikowanie pliku (ID-10432)
2020-06-04 11:57:43 Kubaszek Brygida Uchwała Nr XX/22/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020 r w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/95/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.11.2004r w/s uchwalenia Statutu Sołectwa Bieńkowice. modyfikowanie pliku (ID-10431)
2020-06-04 11:57:17 Kubaszek Brygida Uchwała Nr XX/21/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020 w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 0007.XXXIV.56.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.10.2017 r w/s określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wycho modyfikowanie pliku (ID-10430)
2020-06-04 11:53:35 Kubaszek Brygida Uchwała Nr XX/22/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020 r w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/95/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.11.2004r w/s uchwalenia Statutu Sołectwa Bieńkowice. modyfikowanie pliku (ID-10431)
2020-06-04 11:53:05 Kubaszek Brygida Uchwała NR XX/23/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020 r w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/108/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.112004 r w/s uchwalenia Statutu Sołectwa Owsiszcze. dodanie nowego pliku (Uchwała NR XX/23/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020 r w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/108/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.112004 r w/s uchwalenia Statutu Sołectwa Owsiszcze.)
2020-06-04 11:50:49 Kubaszek Brygida Uchwała Nr XX/22/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020 r w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/95/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.11.2004r w/s uchwalenia Statutu Sołectwa Bieńkowice. dodanie nowego pliku (Uchwała Nr XX/22/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020 r w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/95/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020r w/s uchwalenia Statutu Sołectwa Bieńkowice. )
2020-06-04 11:48:39 Kubaszek Brygida Uchwała Nr XX/21/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020 w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 0007.XXXIV.56.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.10.2017 r w/s określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wycho modyfikowanie pliku (ID-10430)
2020-06-04 11:48:18 Kubaszek Brygida Uchwała Nr XX/21/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020 w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 0007.XXXIV.56.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.10.2017 r w/s określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wycho modyfikowanie pliku (ID-10430)
2020-06-04 11:46:47 Kubaszek Brygida Uchwała Nr XX/21/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020 w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 0007.XXXIV.56.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.10.2017 r w/s określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wycho dodanie nowego pliku (Uchwała Nr XX/21/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2020 w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 0007.XXXIV.56.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.10.2017 r w/s określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom przedszkoli, szkół podstawowych, zespołów szkolno - przedszkolnych oraz psychologom, pedagogom, logopedom i doradcom zawodowym.)
2020-06-04 09:14:02 Cichoń Małgorzata Zarządzenie 0050.115.2020 z 01.06.2020 w/s uchylenia Zarządzenie Nr 0050.80.2020 z dnia 14.04.2020 w/s szczególnej organizacji pracy Urzędu Gminy Krzyżanowice zapewniającej ochronę zdrowia, życia i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Krzyżanowice oraz praco dodanie nowego pliku (Zarządzenie 0050.115.2020 z 01.06.2020 w/s uchylenia Zarządzenie Nr 0050.80.2020 z dnia 14.04.2020 w/s szczególnej organizacji pracy Urzędu Gminy Krzyżanowice zapewniającej ochronę zdrowia, życia i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Krzyżanowice oraz pracowników samorządowych (...))

   

Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 890443 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM