rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Strona główna Rejestr zmian Dzisiaj jest: Piątek, 20.10.2017
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Rejestr zmian w całym serwisie http://bip.krzyzanowice.pl/.
Ostatnia zmiana: 2017-10-19 08:50:01
Redaktor: Cichoń Małgorzata
Opis: dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.191.2017 z 16.10.2017 w/s oddania w dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na cele produkcyjne, przemysłowe i magazynowe)
rejestr wszystkich zmian
Data Redaktor Element Opis
2017-10-19 08:50:01 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.191.2017 z 16.10.2017 w/s oddania w dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na cele produkcyjne, przemysłowe i magazynowe dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.191.2017 z 16.10.2017 w/s oddania w dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na cele produkcyjne, przemysłowe i magazynowe)
2017-10-18 14:43:19 Krzykała Anna „Przebudowa ul. dr. A. Weltzla w Tworkowie nr drogi 612127S, w km 0+000 do 0+180”
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.10.2017 r. , plik: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 18.10.2017 r.
dodanie pliku
2017-10-18 13:37:50 Krzykała Anna „Przebudowa ul. dr. A. Weltzla w Tworkowie nr drogi 612127S, w km 0+000 do 0+180”
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.10.2017 r. , plik: 10_PRZEDMIAR - ul. Weltzla
zmiana pliku
2017-10-18 13:33:10 Krzykała Anna „Przebudowa ul. dr. A. Weltzla w Tworkowie nr drogi 612127S, w km 0+000 do 0+180”
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.10.2017 r. , plik: 10_PRZEDMIAR - ul. Weltzla
zmiana pliku
2017-10-18 13:31:55 Krzykała Anna „Przebudowa ul. dr. A. Weltzla w Tworkowie nr drogi 612127S, w km 0+000 do 0+180”
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.10.2017 r. , plik: załączniki 11-13
dodanie pliku
2017-10-18 13:31:32 Krzykała Anna „Przebudowa ul. dr. A. Weltzla w Tworkowie nr drogi 612127S, w km 0+000 do 0+180”
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.10.2017 r. , plik: 10_PRZEDMIAR - ul. Weltzla
dodanie pliku
2017-10-18 13:31:15 Krzykała Anna „Przebudowa ul. dr. A. Weltzla w Tworkowie nr drogi 612127S, w km 0+000 do 0+180”
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.10.2017 r. , plik: 9_STWiORB - ul. Weltzla
dodanie pliku
2017-10-18 13:29:21 Krzykała Anna „Przebudowa ul. dr. A. Weltzla w Tworkowie nr drogi 612127S, w km 0+000 do 0+180”
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.10.2017 r. , plik: 8_dokumentacja.zip
dodanie pliku
2017-10-18 13:28:58 Krzykała Anna „Przebudowa ul. dr. A. Weltzla w Tworkowie nr drogi 612127S, w km 0+000 do 0+180”
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.10.2017 r. , plik: 7_ proponowane istotne postanowienia umowy.pdf
zmiana pliku
2017-10-18 13:28:49 Krzykała Anna „Przebudowa ul. dr. A. Weltzla w Tworkowie nr drogi 612127S, w km 0+000 do 0+180”
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.10.2017 r. , plik: załączniki od 1-6.zip
zmiana pliku
2017-10-18 13:27:48 Krzykała Anna „Przebudowa ul. dr. A. Weltzla w Tworkowie nr drogi 612127S, w km 0+000 do 0+180”
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.10.2017 r. , plik: 7_ proponowane istotne postanowienia umowy.pdf
dodanie pliku
2017-10-18 13:27:37 Krzykała Anna „Przebudowa ul. dr. A. Weltzla w Tworkowie nr drogi 612127S, w km 0+000 do 0+180”
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.10.2017 r. , plik: załączniki od 1-6.zip
dodanie pliku
2017-10-18 13:27:24 Krzykała Anna „Przebudowa ul. dr. A. Weltzla w Tworkowie nr drogi 612127S, w km 0+000 do 0+180”
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.10.2017 r. , plik: SIWZ
dodanie pliku
2017-10-18 13:26:53 Krzykała Anna „Przebudowa ul. dr. A. Weltzla w Tworkowie nr drogi 612127S, w km 0+000 do 0+180”
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.10.2017 r.
dodanie przetargu
2017-10-18 11:26:04 Cichoń Małgorzata Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 17.10.2017 r. dot. uchwalenia przez Radę Gminy Krzyżanowice w dniu 28.09.2017 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice w granicach administracyjnych, z wyłączeniem terenu przedsięwz dodanie nowego pliku (Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 17.10.2017 r. dot. uchwalenia przez Radę Gminy Krzyżanowice w dniu 28.09.2017 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice w granicach administracyjnych, z wyłączeniem terenu przedsięwzięcia "Zbiornik Racibórz Dolny (...)")
2017-10-17 14:51:07 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.190.2017 z 16.10.2017 w/s przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w/s ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.190.2017 z 16.10.2017 w/s przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w/s ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych)
2017-10-17 14:48:21 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.190.2017 z 16.10.2017 dot. projektu uchwały w/s ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych wraz z załącznikiem do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dot. wykazu stawek opłat zajęcie pasa drogowego (.. dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.190.2017 z 16.10.2017 dot. projektu uchwały w/s ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych wraz z załącznikiem do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dot. wykazu stawek opłat zajęcie pasa drogowego (...))
2017-10-16 14:54:58 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.73.2016 z 18.05.2016 w/s powierzenia Pani mgr Ricie Wieczorek stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.73.2016 z 18.05.2016 w/s powierzenia Pani mgr Ricie Wieczorek stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie)
2017-10-13 13:11:45 Cichoń Małgorzata Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 03.10.2017 o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s przyjęcia "Programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi i innymi pomiotami (...)" dodanie nowego pliku (Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 03.10.2017 o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s przyjęcia "Programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi i innymi pomiotami (...)")
2017-10-13 12:48:47 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.183.2017 z 03.10.2017 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s przyjęcia Programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (...) dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.183.2017 z 03.10.2017 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s przyjęcia Programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (...))
2017-10-12 16:47:02 Cichoń Małgorzata Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 12.10.2017 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (...) dodanie nowego pliku (Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 12.10.2017 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (...) )
2017-10-12 16:44:00 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.188.2017 z 12.10.2017 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (...) dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.188.2017 z 12.10.2017 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (...))
2017-10-12 08:24:14 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.178.2017 z 28.09.2017 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2017 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.178.2017 z 28.09.2017 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2017 rok)
2017-10-12 08:22:47 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.180.2017 z 29.09.2017 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2017 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.180.2017 z 29.09.2017 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2017 rok )
2017-10-11 10:14:34 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.187.2017 z 05.10.2017 w/s powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.187.2017 z 05.10.2017 w/s powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)
2017-10-11 10:03:43 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.186.2017 z 04.10.2017 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2017 rok modyfikowanie pliku (ID-8203)
2017-10-11 10:01:53 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.186.2017 z 04.10.2017 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2017 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie NR 0050.186.2017 z 04.10.2017 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2017 rok)
2017-10-11 09:58:57 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.185.2017 z 04.10.2017 w/s zmian w budżecie gminy na 2017 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.185.2017 z 04.10.2017 w/s zmian w budżecie gminy na 2017 rok)
2017-10-11 09:57:39 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.184.2017 z 04.10.2017 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.184.2017 z 04.10.2017 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego)
2017-10-11 09:55:45 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.182.2017 z 02.10.2017 w/s udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach z siedzibą w Tworkowie pełnomocnictwa do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.182.2017 z 02.10.2017 w/s udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach z siedzibą w Tworkowie pełnomocnictwa do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu)

   

Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 537363 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM