rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Strona główna Rejestr zmian Dzisiaj jest: Środa, 12.08.2020
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Rejestr zmian w całym serwisie http://bip.krzyzanowice.pl/.
Ostatnia zmiana: 2020-08-12 08:11:20
Redaktor: Uher Lucyna
Opis: dodanie nowego pliku (Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Roszkowie oznaczonej jako działka nr 15/1 a.m. 1 Roszków)
rejestr wszystkich zmian
Data Redaktor Element Opis
2020-08-12 08:11:20 Uher Lucyna Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Roszkowie oznaczonej jako działka nr 15/1 a.m. 1 Roszków dodanie nowego pliku (Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Roszkowie oznaczonej jako działka nr 15/1 a.m. 1 Roszków)
2020-08-12 08:09:53 Uher Lucyna Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Tworkowie oznaczonej jako działka nr 993/7 a.m. 3 obręb Tworków dodanie nowego pliku (Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Tworkowie oznaczonej jako działka nr 993/7 a.m. 3 obręb Tworków)
2020-08-10 09:51:12 Kołek Zofia „Budowa chodnika przy ul. Głównej w Nowej Wiosce”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 08.07.2020r.

UWAGA!!! Informacja odnośnie otwarcia ofert

W związku z obowiązującym stanem epidemii otwarcie ofert na w.w zadanie odbędzie się online.

Transmisja z otwarcia ofert dostępna będzie pod linkiem: https://youtu.be/n0jGGoR6Tmc

Informacja z otwarcia ofert w dn. 23.07.2020r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY z dn. 10.08.2020 r.
zmiana przetargu
2020-08-10 09:51:08 Kołek Zofia „Budowa chodnika przy ul. Głównej w Nowej Wiosce”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 08.07.2020r.

UWAGA!!! Informacja odnośnie otwarcia ofert

W związku z obowiązującym stanem epidemii otwarcie ofert na w.w zadanie odbędzie się online.

Transmisja z otwarcia ofert dostępna będzie pod linkiem: https://youtu.be/n0jGGoR6Tmc

Informacja z otwarcia ofert w dn. 23.07.2020r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY z dn. 10.08.2020 r. , plik: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 10.08.2020 r. BIP
dodanie pliku
2020-08-10 09:45:40 Kołek Zofia „Budowa chodnika przy ul. Głównej w Nowej Wiosce”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 08.07.2020r.

UWAGA!!! Informacja odnośnie otwarcia ofert

W związku z obowiązującym stanem epidemii otwarcie ofert na w.w zadanie odbędzie się online.

Transmisja z otwarcia ofert dostępna będzie pod linkiem: https://youtu.be/n0jGGoR6Tmc

Informacja z otwarcia ofert w dn. 23.07.2020r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY z dn. 10.08.2020 r.
zmiana przetargu
2020-08-05 12:23:42 Kołek Zofia „Dowóz uczniów z terenu Gminy Krzyżanowice do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021”
z podziałem zamówienia na części:
Cześć I - Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Krzyżanowice w roku szkolnym 2020/2021
Cześć II - Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie Powiatu Raciborskiego w roku szkolnym 2020/2021

Ogłoszenie o zamówieniu z dn.28.07.2020r.

UWAGA! POPRAWIONE zał. nr 8a i 8b Proponowane istotne postanowienia do umowy w §11 ust.3

UWAGA!!! Informacja odnośnie otwarcia ofert

W związku z obowiązującym stanem epidemii otwarcie ofert na w.w zadanie odbędzie się online.

Transmisja z otwarcia ofert dostępna będzie pod linkiem: https://youtu.be/Iy3zzbWBkSY

Informacja z otwarcia ofert w dn. 05.08.2020r., plik: Informacja z otwarcia ofert z dn. 05.08.2020 r.
dodanie pliku
2020-08-05 12:22:45 Kołek Zofia „Dowóz uczniów z terenu Gminy Krzyżanowice do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021”
z podziałem zamówienia na części:
Cześć I - Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Krzyżanowice w roku szkolnym 2020/2021
Cześć II - Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie Powiatu Raciborskiego w roku szkolnym 2020/2021

Ogłoszenie o zamówieniu z dn.28.07.2020r.

UWAGA! POPRAWIONE zał. nr 8a i 8b Proponowane istotne postanowienia do umowy w §11 ust.3

UWAGA!!! Informacja odnośnie otwarcia ofert

W związku z obowiązującym stanem epidemii otwarcie ofert na w.w zadanie odbędzie się online.

Transmisja z otwarcia ofert dostępna będzie pod linkiem: https://youtu.be/Iy3zzbWBkSY

Informacja z otwarcia ofert w dn. 05.08.2020r.
zmiana przetargu
2020-08-04 15:02:09 Uher Lucyna Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach modyfikowanie pliku (ID-10639)
2020-08-04 15:01:46 Uher Lucyna Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dodanie nowego pliku (Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach)
2020-08-04 12:54:52 Gmina Krzyżanowice Zarządzenie Nr 0050.143.2020 Wójta Gminy Krzyżanowice w sprawie oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.143.2020 Wójta Gminy Krzyżanowice w sprawie oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice)
2020-08-04 12:53:33 Gmina Krzyżanowice Zarządzenie Nr 0050.142.2020 Wójta Gminy Krzyżanowice w sprawie przeznaczenia do użyczenia lokalu znajdującego się w budynku Urzędu Gminy Krzyżanowice dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.142.2020 Wójta Gminy Krzyżanowice w sprawie przeznaczenia do użyczenia lokalu znajdującego się w budynku Urzędu Gminy Krzyżanowice)
2020-08-04 11:45:09 Kołek Zofia „Dowóz uczniów z terenu Gminy Krzyżanowice do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021”
z podziałem zamówienia na części:
Cześć I - Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Krzyżanowice w roku szkolnym 2020/2021
Cześć II - Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie Powiatu Raciborskiego w roku szkolnym 2020/2021

Ogłoszenie o zamówieniu z dn.28.07.2020r.

UWAGA! POPRAWIONE zał. nr 8a i 8b Proponowane istotne postanowienia do umowy w §11 ust.3

UWAGA!!! Informacja odnośnie otwarcia ofert

W związku z obowiązującym stanem epidemii otwarcie ofert na w.w zadanie odbędzie się online.

Transmisja z otwarcia ofert dostępna będzie pod linkiem: https://youtu.be/Iy3zzbWBkSY

Informacja z otwarcia ofert w dn. 05.08.2020r.
zmiana przetargu
2020-08-04 11:28:57 Gmina Krzyżanowice Zarządzenie Nr 0050.141.2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliw w Gminie Krzyżanowice na rok szkolny 2020/2021 dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.141.2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliw w Gminie Krzyżanowice na rok szkolny 2020/2021)
2020-08-04 11:28:18 Gmina Krzyżanowice Zarządzenie Nr 0050.141.2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliw w Gminie Krzyżanowice na rok szkolny 2020/2021 dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.141.2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliw w Gminie Krzyżanowice na rok szkolny 2020/2021)
2020-08-04 11:25:28 Gmina Krzyżanowice Zarządzenie Nr 0050.140.2020 w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 0050.48.2020 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Krzyżanowice dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.140.2020 w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 0050.48.2020 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Krzyżanowice)
2020-07-31 14:27:05 Uher Lucyna Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na piętrzenie i retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych w zb. Racibórz Dolny. dodanie nowego pliku (Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na piętrzenie i retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych w zb. Racibórz Dolny.)
2020-07-31 14:24:36 Uher Lucyna Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dodanie nowego pliku (Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych )
2020-07-31 13:07:16 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.139.2020 z 22.07.2020 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za II kwartał 2020 roku dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.139.2020 z 22.07.2020 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za II kwartał 2020 roku)
2020-07-29 10:20:29 Cichoń Małgorzata Zarządzenie 0050.138.2020 z 22.07.2020 w/s wyłonienia wykonawców na przeprowadzenie dwóch działań (wykonanie profesjonalnych zdjęć fauny i flory oraz opracowanie merytoryczne treści o Meandrach rzeki Odry) w ramach projektu : "Odra dla Odkrywców" (… dodanie nowego pliku (Zarządzenie 0050.138.2020 z 22.07.2020 w/s wyłonienia wykonawców na przeprowadzenie dwóch działań (wykonanie profesjonalnych zdjęć fauny i flory oraz opracowanie merytoryczne treści o Meandrach rzeki Odry) w ramach projektu : "Odra dla Odkrywców" (…))
2020-07-29 10:04:46 Kołek Zofia „Dowóz uczniów z terenu Gminy Krzyżanowice do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021”
z podziałem zamówienia na części:
Cześć I - Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Krzyżanowice w roku szkolnym 2020/2021
Cześć II - Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie Powiatu Raciborskiego w roku szkolnym 2020/2021

Ogłoszenie o zamówieniu z dn.28.07.2020r.

UWAGA! POPRAWIONE zał. nr 8a i 8b Proponowane istotne postanowienia do umowy w §11 ust.3

UWAGA!!! Informacja odnośnie otwarcia ofert

W związku z obowiązującym stanem epidemii otwarcie ofert na w.w zadanie odbędzie się online.

Transmisja z otwarcia ofert dostępna będzie pod linkiem: https://youtu.be/Iy3zzbWBkSY

Informacja z otwarcia ofert w dn. 05.08.2020r.
zmiana przetargu
2020-07-29 09:51:11 Kołek Zofia „Dowóz uczniów z terenu Gminy Krzyżanowice do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021”
z podziałem zamówienia na części:
Cześć I - Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Krzyżanowice w roku szkolnym 2020/2021
Cześć II - Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie Powiatu Raciborskiego w roku szkolnym 2020/2021

Ogłoszenie o zamówieniu z dn.28.07.2020r.

UWAGA! POPRAWIONE zał. nr 8a i 8b Proponowane istotne postanowienia do umowy w §11 ust.3

UWAGA!!! Informacja odnośnie otwarcia ofert

W związku z obowiązującym stanem epidemii otwarcie ofert na w.w zadanie odbędzie się online.

Transmisja z otwarcia ofert dostępna będzie pod linkiem: https://youtu.be/Iy3zzbWBkSY

Informacja z otwarcia ofert w dn. 05.08.2020r., plik: Poprawione załączniki nr 8a i 8b Proponowane istotne postanow. umowy
dodanie pliku
2020-07-29 09:49:56 Kołek Zofia „Dowóz uczniów z terenu Gminy Krzyżanowice do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021”
z podziałem zamówienia na części:
Cześć I - Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Krzyżanowice w roku szkolnym 2020/2021
Cześć II - Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie Powiatu Raciborskiego w roku szkolnym 2020/2021

Ogłoszenie o zamówieniu z dn.28.07.2020r.

UWAGA! POPRAWIONE zał. nr 8a i 8b Proponowane istotne postanowienia do umowy w §11 ust.3

UWAGA!!! Informacja odnośnie otwarcia ofert

W związku z obowiązującym stanem epidemii otwarcie ofert na w.w zadanie odbędzie się online.

Transmisja z otwarcia ofert dostępna będzie pod linkiem: https://youtu.be/Iy3zzbWBkSY

Informacja z otwarcia ofert w dn. 05.08.2020r.
zmiana przetargu
2020-07-29 09:49:30 Kołek Zofia „Dowóz uczniów z terenu Gminy Krzyżanowice do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021”
z podziałem zamówienia na części:
Cześć I - Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Krzyżanowice w roku szkolnym 2020/2021
Cześć II - Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie Powiatu Raciborskiego w roku szkolnym 2020/2021

Ogłoszenie o zamówieniu z dn.28.07.2020r.

UWAGA! POPRAWIONE zał. nr 8a i 8b Proponowane istotne postanowienia do umowy w §11 ust.3

UWAGA!!! Informacja odnośnie otwarcia ofert

W związku z obowiązującym stanem epidemii otwarcie ofert na w.w zadanie odbędzie się online.

Transmisja z otwarcia ofert dostępna będzie pod linkiem: https://youtu.be/Iy3zzbWBkSY

Informacja z otwarcia ofert w dn. 05.08.2020r.
zmiana przetargu
2020-07-29 08:31:30 Cichoń Małgorzata Zarządzenie 0050.137.2020 z 22.07.2020 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadanie pn: "Dowóz uczniów z terenu Gminy Krzyżanowice do placówek oświatowych w roku szkolnym 2 dodanie nowego pliku (Zarządzenie 0050.137.2020 z 22.07.2020 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadanie pn: "Dowóz uczniów z terenu Gminy Krzyżanowice do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021")
2020-07-28 15:13:33 Kołek Zofia „Dowóz uczniów z terenu Gminy Krzyżanowice do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021”
z podziałem zamówienia na części:
Cześć I - Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Krzyżanowice w roku szkolnym 2020/2021
Cześć II - Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie Powiatu Raciborskiego w roku szkolnym 2020/2021

Ogłoszenie o zamówieniu z dn.28.07.2020r.

UWAGA! POPRAWIONE zał. nr 8a i 8b Proponowane istotne postanowienia do umowy w §11 ust.3

UWAGA!!! Informacja odnośnie otwarcia ofert

W związku z obowiązującym stanem epidemii otwarcie ofert na w.w zadanie odbędzie się online.

Transmisja z otwarcia ofert dostępna będzie pod linkiem: https://youtu.be/Iy3zzbWBkSY

Informacja z otwarcia ofert w dn. 05.08.2020r., plik: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 28.07.2020r.
dodanie pliku
2020-07-28 15:07:32 Kołek Zofia „Dowóz uczniów z terenu Gminy Krzyżanowice do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021”
z podziałem zamówienia na części:
Cześć I - Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Krzyżanowice w roku szkolnym 2020/2021
Cześć II - Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie Powiatu Raciborskiego w roku szkolnym 2020/2021

Ogłoszenie o zamówieniu z dn.28.07.2020r.

UWAGA! POPRAWIONE zał. nr 8a i 8b Proponowane istotne postanowienia do umowy w §11 ust.3

UWAGA!!! Informacja odnośnie otwarcia ofert

W związku z obowiązującym stanem epidemii otwarcie ofert na w.w zadanie odbędzie się online.

Transmisja z otwarcia ofert dostępna będzie pod linkiem: https://youtu.be/Iy3zzbWBkSY

Informacja z otwarcia ofert w dn. 05.08.2020r., plik: Ogłoszenie z dn. 28.07.2020r.
dodanie pliku
2020-07-28 15:00:05 Kołek Zofia przetarg został usunięty usunięcie pliku
2020-07-28 14:56:34 Kołek Zofia przetarg został usunięty dodanie pliku
2020-07-28 14:56:15 Kołek Zofia przetarg został usunięty usunięcie pliku
2020-07-28 14:55:42 Kołek Zofia przetarg został usunięty dodanie pliku

   

Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 928711 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM