rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Strona główna Rejestr zmian Dzisiaj jest: Środa, 11.12.2019
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Rejestr zmian w całym serwisie http://bip.krzyzanowice.pl/.
Ostatnia zmiana: 2019-12-11 13:46:00
Redaktor: Uher Lucyna
Opis: modyfikowanie pliku (ID-8340)
rejestr wszystkich zmian
Data Redaktor Element Opis
2019-12-11 13:46:00 Uher Lucyna Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzewa przez osobę fizyczną modyfikowanie pliku (ID-8340)
2019-12-11 13:40:48 Uher Lucyna KLAUZULA RODO JAKO ZAŁĄCZNIK DO WSZYSTKICH WNIOSKÓW modyfikowanie pliku (ID-8341)
2019-12-11 13:39:07 Uher Lucyna KLAUZULA RODO JAKO ZAŁĄCZNIK DO WSZYSTKICH WNIOSKÓW modyfikowanie pliku (ID-8341)
2019-12-11 10:34:19 Kubaszek Brygida UCHWAŁA Nr XIV/104/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.11.2019 w/s zmiany uchwały nr 0007.IV.10.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami kom dodanie nowego pliku (UCHWAŁA Nr XIV/104/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.11.2019 w/s zmiany uchwały nr 0007.IV.10.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi )
2019-12-11 10:26:48 Kubaszek Brygida brak elementu usunięcie pliku (ID-10001)
2019-12-11 10:23:40 Kubaszek Brygida Zawiadomienie o terminie XVI Sesji Rady Gminy Krzyżanowice. dodanie nowego pliku (Zawiadomienie o terminie XVI Sesji Rady Gminy Krzyżanowice.)
2019-12-11 10:21:04 Kubaszek Brygida Protokoły głosowań uchwał z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 04 grudnia 2019 roku. dodanie nowego pliku (Protokoły głosowań uchwał z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 04 grudnia 2019 roku.)
2019-12-11 10:19:55 Kubaszek Brygida Protokoły głosowań uchwał z XIV Sesji Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.11.2019 roku dodanie nowego pliku (Protokoły głosowań uchwał z XIV Sesji Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.11.2019 roku)
2019-12-10 09:34:58 Cichoń Małgorzata Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 10.12.2019 dot. konsultacji społecznych projektu uchwały dot. ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych Gminy Krzyżanowice dodanie nowego pliku (Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 10.12.2019 dot. konsultacji społecznych projektu uchwały dot. ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych Gminy Krzyżanowice)
2019-12-09 11:18:59 Kubaszek Brygida Harmonogram posiedzeń komisji i sesji na miesiąc grudzień 2019 r. dodanie nowego pliku (Harmonogram posiedzeń komisji i sesji na miesiąc grudzień 2019 r.)
2019-12-06 09:25:11 Cichoń Małgorzata Uchwała Nr 4200/III/233/2019 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 02.12.2019 w/s opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krzyżanowice projekcie uchwały w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice dodanie nowego pliku (Uchwała Nr 4200/III/233/2019 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 02.12.2019 w/s opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krzyżanowice projekcie uchwały w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice)
2019-12-06 09:21:38 Cichoń Małgorzata Uchwała Nr 4200/III/232/2019 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 02.12.2019 w/s opinii o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 5.163.295,58 zł przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Krzyż dodanie nowego pliku (Uchwała Nr 4200/III/232/2019 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 02.12.2019 w/s opinii o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 5.163.295,58 zł przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Krzyżanowice)
2019-12-06 09:18:20 Cichoń Małgorzata Uchwała Nr 4200/III/231/2019 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 02.12.2019 w/s opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krzyżanowice projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok (...) dodanie nowego pliku (Uchwała Nr 4200/III/231/2019 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 02.12.2019 w/s opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krzyżanowice projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok (...))
2019-12-06 09:14:47 Kubaszek Brygida Protokół Nr XIII/10/2019 z sesji Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.10.2019 r. dodanie nowego pliku (Protokół Nr XIII/10/2019 z sesji Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.10.2019 r.)
2019-12-06 09:11:44 Kubaszek Brygida brak elementu usunięcie pliku (ID-9946)
2019-12-06 09:10:57 Kubaszek Brygida UCHWAŁA Nr XV/108/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 04.12.2019 r w/s terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dodanie nowego pliku (UCHWAŁA Nr XV/108/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 04.12.2019 r w/s terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi )
2019-12-06 09:09:28 Kubaszek Brygida UCHWAŁA Nr XV/109/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 04.12.2019 r w/s przekazania dotacji na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku, położonym na obszarze Gminy Krzyżanowice – odtworzenie ogrodzenia terenu przy pałacu w Krzyżanowicach, dodanie nowego pliku (UCHWAŁA Nr XV/109/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 04.12.2019 r w/s przekazania dotacji na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku, położonym na obszarze Gminy Krzyżanowice – odtworzenie ogrodzenia terenu przy pałacu w Krzyżanowicach, wpisanego do gminnej ewidencji zabytków pod nr GEZ/KR/2/2019 )
2019-12-06 09:07:51 Kubaszek Brygida UCHWAŁA Nr XV/108/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 04.12.20109 r w/s terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dodanie nowego pliku (UCHWAŁA Nr XV/108/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 04.12.20109 r w/s terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi )
2019-12-05 15:19:12 Kołek Zofia „Przebudowa budynku przejścia granicznego w Chałupkach na Centrum Górnej Odry”
Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V - A Republika Czeska - Polska 2014 -2020

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 14.11.2019r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dn. 26.11.2019r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dn. 05.12.2019r.


UWAGA!!!
KOLEJNA Zmiana terminu

Z uwagi na umożliwienie Wykonawcom uwzględnienia odpowiedzi na wniesione NOWE zapytania i załączenie dodatkowych dokumenty, zmienia się po raz drugi termin składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert - nie później niż˝ do dnia 16.12.2019r. do godz. 10:45.r.
Termin otwarcia ofert - dnia 16.12.2019 r. o godz.11:00

W związku z powyższym zamieszczamy:
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 05.12.2019r..
- ZMIENIONĄ SIWZ z dn. 05.12.2019r.

Było : UWAGA!!! Zmiana terminu
Z uwagi na przygotowanie odpowiedzi na wniesione zapytania i chęć Wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie, zmienia się˝ termin składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert - nie później niż˝ do dnia 11.12.2019r. do godz. 10:45.r.
Termin otwarcia ofert - dnia 11.12.2019 r. o godz.11:00
W związku z powyższym zamieszczamy:
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
- ZMIENIONĄ SIWZ
Wykonawcy zainteresowaniu wizją na obiekcie proszeni są o uzgodnienie terminu z zamawiającym.

UWAGA!!! NOWE zapytania wraz z odpowiedziami z dn. 03.12.2019 r., dn. 04.12.2019r. i dn. 05.12.2019r. , plik: Opis Opraw oświetleniowych
dodanie pliku
2019-12-05 15:17:08 Kołek Zofia „Przebudowa budynku przejścia granicznego w Chałupkach na Centrum Górnej Odry”
Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V - A Republika Czeska - Polska 2014 -2020

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 14.11.2019r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dn. 26.11.2019r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dn. 05.12.2019r.


UWAGA!!!
KOLEJNA Zmiana terminu

Z uwagi na umożliwienie Wykonawcom uwzględnienia odpowiedzi na wniesione NOWE zapytania i załączenie dodatkowych dokumenty, zmienia się po raz drugi termin składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert - nie później niż˝ do dnia 16.12.2019r. do godz. 10:45.r.
Termin otwarcia ofert - dnia 16.12.2019 r. o godz.11:00

W związku z powyższym zamieszczamy:
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 05.12.2019r..
- ZMIENIONĄ SIWZ z dn. 05.12.2019r.

Było : UWAGA!!! Zmiana terminu
Z uwagi na przygotowanie odpowiedzi na wniesione zapytania i chęć Wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie, zmienia się˝ termin składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert - nie później niż˝ do dnia 11.12.2019r. do godz. 10:45.r.
Termin otwarcia ofert - dnia 11.12.2019 r. o godz.11:00
W związku z powyższym zamieszczamy:
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
- ZMIENIONĄ SIWZ
Wykonawcy zainteresowaniu wizją na obiekcie proszeni są o uzgodnienie terminu z zamawiającym.

UWAGA!!! NOWE zapytania wraz z odpowiedziami z dn. 03.12.2019 r., dn. 04.12.2019r. i dn. 05.12.2019r. , plik: Zapytania wraz z odpowiedziami z dn. 05.12.2019r.
dodanie pliku
2019-12-05 15:14:09 Kołek Zofia „Przebudowa budynku przejścia granicznego w Chałupkach na Centrum Górnej Odry”
Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V - A Republika Czeska - Polska 2014 -2020

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 14.11.2019r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dn. 26.11.2019r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dn. 05.12.2019r.


UWAGA!!!
KOLEJNA Zmiana terminu

Z uwagi na umożliwienie Wykonawcom uwzględnienia odpowiedzi na wniesione NOWE zapytania i załączenie dodatkowych dokumenty, zmienia się po raz drugi termin składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert - nie później niż˝ do dnia 16.12.2019r. do godz. 10:45.r.
Termin otwarcia ofert - dnia 16.12.2019 r. o godz.11:00

W związku z powyższym zamieszczamy:
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 05.12.2019r..
- ZMIENIONĄ SIWZ z dn. 05.12.2019r.

Było : UWAGA!!! Zmiana terminu
Z uwagi na przygotowanie odpowiedzi na wniesione zapytania i chęć Wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie, zmienia się˝ termin składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert - nie później niż˝ do dnia 11.12.2019r. do godz. 10:45.r.
Termin otwarcia ofert - dnia 11.12.2019 r. o godz.11:00
W związku z powyższym zamieszczamy:
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
- ZMIENIONĄ SIWZ
Wykonawcy zainteresowaniu wizją na obiekcie proszeni są o uzgodnienie terminu z zamawiającym.

UWAGA!!! NOWE zapytania wraz z odpowiedziami z dn. 03.12.2019 r., dn. 04.12.2019r. i dn. 05.12.2019r. , plik: ZMIENIONA SIWZ z dn. 05.12.2019r.
dodanie pliku
2019-12-05 15:10:30 Kołek Zofia „Przebudowa budynku przejścia granicznego w Chałupkach na Centrum Górnej Odry”
Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V - A Republika Czeska - Polska 2014 -2020

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 14.11.2019r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dn. 26.11.2019r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dn. 05.12.2019r.


UWAGA!!!
KOLEJNA Zmiana terminu

Z uwagi na umożliwienie Wykonawcom uwzględnienia odpowiedzi na wniesione NOWE zapytania i załączenie dodatkowych dokumenty, zmienia się po raz drugi termin składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert - nie później niż˝ do dnia 16.12.2019r. do godz. 10:45.r.
Termin otwarcia ofert - dnia 16.12.2019 r. o godz.11:00

W związku z powyższym zamieszczamy:
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 05.12.2019r..
- ZMIENIONĄ SIWZ z dn. 05.12.2019r.

Było : UWAGA!!! Zmiana terminu
Z uwagi na przygotowanie odpowiedzi na wniesione zapytania i chęć Wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie, zmienia się˝ termin składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert - nie później niż˝ do dnia 11.12.2019r. do godz. 10:45.r.
Termin otwarcia ofert - dnia 11.12.2019 r. o godz.11:00
W związku z powyższym zamieszczamy:
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
- ZMIENIONĄ SIWZ
Wykonawcy zainteresowaniu wizją na obiekcie proszeni są o uzgodnienie terminu z zamawiającym.

UWAGA!!! NOWE zapytania wraz z odpowiedziami z dn. 03.12.2019 r., dn. 04.12.2019r. i dn. 05.12.2019r. , plik: Ogłoszenie o zmaiane ogłoszenia z dn. 05.12.2019r.
dodanie pliku
2019-12-05 15:04:08 Kołek Zofia „Przebudowa budynku przejścia granicznego w Chałupkach na Centrum Górnej Odry”
Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V - A Republika Czeska - Polska 2014 -2020

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 14.11.2019r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dn. 26.11.2019r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dn. 05.12.2019r.


UWAGA!!!
KOLEJNA Zmiana terminu

Z uwagi na umożliwienie Wykonawcom uwzględnienia odpowiedzi na wniesione NOWE zapytania i załączenie dodatkowych dokumenty, zmienia się po raz drugi termin składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert - nie później niż˝ do dnia 16.12.2019r. do godz. 10:45.r.
Termin otwarcia ofert - dnia 16.12.2019 r. o godz.11:00

W związku z powyższym zamieszczamy:
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 05.12.2019r..
- ZMIENIONĄ SIWZ z dn. 05.12.2019r.

Było : UWAGA!!! Zmiana terminu
Z uwagi na przygotowanie odpowiedzi na wniesione zapytania i chęć Wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie, zmienia się˝ termin składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert - nie później niż˝ do dnia 11.12.2019r. do godz. 10:45.r.
Termin otwarcia ofert - dnia 11.12.2019 r. o godz.11:00
W związku z powyższym zamieszczamy:
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
- ZMIENIONĄ SIWZ
Wykonawcy zainteresowaniu wizją na obiekcie proszeni są o uzgodnienie terminu z zamawiającym.

UWAGA!!! NOWE zapytania wraz z odpowiedziami z dn. 03.12.2019 r., dn. 04.12.2019r. i dn. 05.12.2019r.
zmiana przetargu
2019-12-05 15:02:30 Kołek Zofia „Przebudowa budynku przejścia granicznego w Chałupkach na Centrum Górnej Odry”
Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V - A Republika Czeska - Polska 2014 -2020

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 14.11.2019r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dn. 26.11.2019r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dn. 05.12.2019r.


UWAGA!!!
KOLEJNA Zmiana terminu

Z uwagi na umożliwienie Wykonawcom uwzględnienia odpowiedzi na wniesione NOWE zapytania i załączenie dodatkowych dokumenty, zmienia się po raz drugi termin składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert - nie później niż˝ do dnia 16.12.2019r. do godz. 10:45.r.
Termin otwarcia ofert - dnia 16.12.2019 r. o godz.11:00

W związku z powyższym zamieszczamy:
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 05.12.2019r..
- ZMIENIONĄ SIWZ z dn. 05.12.2019r.

Było : UWAGA!!! Zmiana terminu
Z uwagi na przygotowanie odpowiedzi na wniesione zapytania i chęć Wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie, zmienia się˝ termin składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert - nie później niż˝ do dnia 11.12.2019r. do godz. 10:45.r.
Termin otwarcia ofert - dnia 11.12.2019 r. o godz.11:00
W związku z powyższym zamieszczamy:
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
- ZMIENIONĄ SIWZ
Wykonawcy zainteresowaniu wizją na obiekcie proszeni są o uzgodnienie terminu z zamawiającym.

UWAGA!!! NOWE zapytania wraz z odpowiedziami z dn. 03.12.2019 r., dn. 04.12.2019r. i dn. 05.12.2019r.
zmiana przetargu
2019-12-05 14:58:08 Kołek Zofia „Przebudowa budynku przejścia granicznego w Chałupkach na Centrum Górnej Odry”
Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V - A Republika Czeska - Polska 2014 -2020

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 14.11.2019r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dn. 26.11.2019r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dn. 05.12.2019r.


UWAGA!!!
KOLEJNA Zmiana terminu

Z uwagi na umożliwienie Wykonawcom uwzględnienia odpowiedzi na wniesione NOWE zapytania i załączenie dodatkowych dokumenty, zmienia się po raz drugi termin składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert - nie później niż˝ do dnia 16.12.2019r. do godz. 10:45.r.
Termin otwarcia ofert - dnia 16.12.2019 r. o godz.11:00

W związku z powyższym zamieszczamy:
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 05.12.2019r..
- ZMIENIONĄ SIWZ z dn. 05.12.2019r.

Było : UWAGA!!! Zmiana terminu
Z uwagi na przygotowanie odpowiedzi na wniesione zapytania i chęć Wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie, zmienia się˝ termin składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert - nie później niż˝ do dnia 11.12.2019r. do godz. 10:45.r.
Termin otwarcia ofert - dnia 11.12.2019 r. o godz.11:00
W związku z powyższym zamieszczamy:
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
- ZMIENIONĄ SIWZ
Wykonawcy zainteresowaniu wizją na obiekcie proszeni są o uzgodnienie terminu z zamawiającym.

UWAGA!!! NOWE zapytania wraz z odpowiedziami z dn. 03.12.2019 r., dn. 04.12.2019r. i dn. 05.12.2019r.
zmiana przetargu
2019-12-05 14:04:21 Kołek Zofia „Przebudowa budynku przejścia granicznego w Chałupkach na Centrum Górnej Odry”
Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V - A Republika Czeska - Polska 2014 -2020

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 14.11.2019r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dn. 26.11.2019r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dn. 05.12.2019r.


UWAGA!!!
KOLEJNA Zmiana terminu

Z uwagi na umożliwienie Wykonawcom uwzględnienia odpowiedzi na wniesione NOWE zapytania i załączenie dodatkowych dokumenty, zmienia się po raz drugi termin składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert - nie później niż˝ do dnia 16.12.2019r. do godz. 10:45.r.
Termin otwarcia ofert - dnia 16.12.2019 r. o godz.11:00

W związku z powyższym zamieszczamy:
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 05.12.2019r..
- ZMIENIONĄ SIWZ z dn. 05.12.2019r.

Było : UWAGA!!! Zmiana terminu
Z uwagi na przygotowanie odpowiedzi na wniesione zapytania i chęć Wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie, zmienia się˝ termin składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert - nie później niż˝ do dnia 11.12.2019r. do godz. 10:45.r.
Termin otwarcia ofert - dnia 11.12.2019 r. o godz.11:00
W związku z powyższym zamieszczamy:
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
- ZMIENIONĄ SIWZ
Wykonawcy zainteresowaniu wizją na obiekcie proszeni są o uzgodnienie terminu z zamawiającym.

UWAGA!!! NOWE zapytania wraz z odpowiedziami z dn. 03.12.2019 r., dn. 04.12.2019r. i dn. 05.12.2019r. , plik: Opis Elementów małej archutektury
dodanie pliku
2019-12-05 12:59:23 Kołek Zofia „Przebudowa budynku przejścia granicznego w Chałupkach na Centrum Górnej Odry”
Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V - A Republika Czeska - Polska 2014 -2020

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 14.11.2019r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dn. 26.11.2019r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dn. 05.12.2019r.


UWAGA!!!
KOLEJNA Zmiana terminu

Z uwagi na umożliwienie Wykonawcom uwzględnienia odpowiedzi na wniesione NOWE zapytania i załączenie dodatkowych dokumenty, zmienia się po raz drugi termin składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert - nie później niż˝ do dnia 16.12.2019r. do godz. 10:45.r.
Termin otwarcia ofert - dnia 16.12.2019 r. o godz.11:00

W związku z powyższym zamieszczamy:
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 05.12.2019r..
- ZMIENIONĄ SIWZ z dn. 05.12.2019r.

Było : UWAGA!!! Zmiana terminu
Z uwagi na przygotowanie odpowiedzi na wniesione zapytania i chęć Wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie, zmienia się˝ termin składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert - nie później niż˝ do dnia 11.12.2019r. do godz. 10:45.r.
Termin otwarcia ofert - dnia 11.12.2019 r. o godz.11:00
W związku z powyższym zamieszczamy:
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
- ZMIENIONĄ SIWZ
Wykonawcy zainteresowaniu wizją na obiekcie proszeni są o uzgodnienie terminu z zamawiającym.

UWAGA!!! NOWE zapytania wraz z odpowiedziami z dn. 03.12.2019 r., dn. 04.12.2019r. i dn. 05.12.2019r.
zmiana przetargu
2019-12-05 11:34:39 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.215.2019 z 29.11.2019 w/s powołania Komisji ds. naboru w celu przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.215.2019 z 29.11.2019 w/s powołania Komisji ds. naboru w celu przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej)
2019-12-05 11:32:38 Cichoń Małgorzata Zarządzenie 0050.214.2019 z 28.11.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie 0050.214.2019 z 28.11.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok)
2019-12-05 11:31:25 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.213.2019 z 28.11.2019 w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.213.2019 z 28.11.2019 w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok)

   

Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 841992 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM