Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

2009

Znaleziono 14 plik(ów) do pobrania.

Prawo Miejscowe - Uchwały 2009

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Prawo Miejscowe - Uchwały 2009
URG_XXXVIII_86_09.pdf [] UCHWAŁA NR XXXVIII / 86 / 2009 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Krzyżanowice na 2010r. 3.17 MB
URG_XXXVI_66_09.pdf [3.17 MB] Uchwała Nr XXXVI/66/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 października 2009 roku w sprawie opłaty targowej 71 KB
URG_XXXVI_65_09.pdf [71 KB] Uchwała Nr XXXVI/65/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 października 2009 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2010 rok. 64 KB
URG_XXXVI_64_09.pdf [64 KB] Uchwała Nr XXXVI/64/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 października 2009 roku w sprawie: określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości 67 KB
URG_XXXV_62_09..pdf [67 KB] Uchwała Nr XXXV/62/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 września 2009r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy la 64 KB
URG_XXXV_61_09.pdf [64 KB] UCHWAŁA NR XXXV/61/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 września 2009 r. W sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 92 KB
URG_XXXV_60_09.pdf [92 KB] UCHWAŁA Nr XXXV/60/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Krzyżanowice 142 KB
URG_XXXIV_51_09.pdf [142 KB] Uchwała NR XXXIV / 51 / 2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 sierpnia 2009 w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Tworków 118 KB
URG_XXXIV_50_09.pdf [118 KB] Uchwała NR XXXIV / 50 / 2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Tworków 109 KB
URG_XXII_37_09.pdf [109 KB] Uchwała Nr XXXII/37/2009 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 28 maja 2009r. w sprawie: zmian uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr XV/21/2004 z dnia 22 kwietnia 2004 r. dot. ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych. 138 KB
URG_XXXII_35_09.pdf [138 KB] UCHWAŁA Nr XXXII/35/09 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/20/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 kwietnia 2004 roku dotyczącej wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publiczny 124 KB
URG_XXX_19_09.pdf [124 KB] Uchwała Nr XXX/19/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 123 KB
URG_XXVIII_4_09.pdf [123 KB] UCHWAŁA Nr XXVIII/4/09 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/48/2007 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie opłaty targowej 132 KB
URG_XXVIII_1_09.pdf [132 KB] UCHWAŁA NR XXVIII/1/2009 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 22 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Krzyżanowice 337 KB
E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/