rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Zamówienia publiczne Dzisiaj jest: Niedziela, 09.05.2021
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Znaleziono ogłoszeń: 2
Ogłoszenie o zamówieniu Data ogłoszenia Termin skł. ofert
„Rewitalizacja budynku dawnej wozowni przy ruinach zamku w Tworkowie”
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 30.04.2021 r.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie: https://miniportal.uzp.gov.pl

2021-04-30 2021-05-17
„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bieńkowicach”
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 15.02.2021 r.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie: https://miniportal.uzp.gov.pl

UWAGA!!!

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 18.02.2021 r. (zmiana ze względu na omyłkę pisarską - warunek udziału w postępowaniu dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej)

- Poprawiony SWZ w pkt. 5.3 3)


UWAGA!!! Zmiana terminu

Z uwagi na wniesione zapytania oraz na przygotowywanie odpowiedzi na wniesione zapytania, zmienia się: termin składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert - 05.03.2021r.
Termin otwarcia ofert - 05.03.2021 r.
W związku z powyższym zamieszczamy:
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- ZMIENIONĄ SWZ ( w pk. 8 i 11 oraz dopisuje się w pkt. 9)


Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania z dn. 05.03.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert z dn. 05.03.2021 r.

Poprawiona informacja z otwarcia ofert z dn. 05.03.2021 r. (poprawiona nazwa Wykonawcy)

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY z dn. 25.03.2021 r.
2021-02-15 2021-03-05
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 137067 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM