rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Zamówienia publiczne Dzisiaj jest: Środa, 04.08.2021
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Znaleziono ogłoszeń: 5
Ogłoszenie o zamówieniu Data ogłoszenia Termin skł. ofert
„Dowóz uczniów z terenu Gminy Krzyżanowice do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022”
z podziałem zamówienia na części:
Cześć I - Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Krzyżanowice w roku szkolnym 2021/2022
Cześć II - Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie Powiatu Raciborskiego w roku szkolnym 2021/2022

Ogłoszenie o zamówieniu z dn.23.07.2021r.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie: https://miniportal.uzp.gov.pl

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania z dn. 02.08.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert z dn. 02.08.2021 r.

2021-07-23 2021-08-02
„Przebudowa drogi transportu rolnego w Bieńkowicach - działki nr 53 i 302 a.m. 5 obręb Bieńkowice”
Zadanie dofinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Marszałka Województwa Śląskiego w Katowicach

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 20.07.2021 r.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie: https://miniportal.uzp.gov.pl


Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania z dn. 04.08.2021r.

POPRAWIONA Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania z dn. 04.08.2021r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 04.08.2021 r.
2021-07-20 2021-08-04
„Zagospodarowanie terenu centrum wsi Bieńkowice – etap I budowa centrum przesiadkowego” Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 02.06.2021 r.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie: https://miniportal.uzp.gov.pl

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania z dn. 17.06.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert z dn. 17.06.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY z dn. 30.06.2021 r.

2021-06-02 2021-06-17
„Przebudowa ul. Pomnikowej 612 605 S w Roszkowie” Projekt współfinansowany jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 17.05.2021 r.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie: https://miniportal.uzp.gov.pl

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania z dn. 01.06.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert z dn. 01.06.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY z dn. 24.06.2021 r.

2021-05-17 2021-06-01
„Rewitalizacja budynku dawnej wozowni przy ruinach zamku w Tworkowie”
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 30.04.2021 r.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie: https://miniportal.uzp.gov.pl

UWAGA! Nowe zapytania

UWAGA! Z uwagi na złożone zapytania Zamawiający przesunie termin składania ofert


UWAGA!!! Zmiana terminu

Z uwagi na wniesione zapytania oraz na przygotowywanie odpowiedzi na wniesione zapytania, zmienia się: termin składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert - 19.05.2021r.
Termin otwarcia ofert - 19.05.2021 r.
W związku z powyższym zamieszczamy:
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- ZMIENIONĄ SWZ

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania z dn. 19.05.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert z dn. 19.05.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY z dn. 23.06.2021 r.
2021-04-30 2021-05-19
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 139085 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM