Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

  1. Jeżeli drugi przetarg na nabycie określonej nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym, to wówczas nie ma obowiązku organizowania dalszych przetargów, a nieruchomość może być sprzedana w drodze rokowań, za cenę ustaloną w tych rokowaniach.
  2. Osoba zainteresowana nabyciem nieruchomości zobowiązana jest do złożenia oferty, potwierdzającej jej chęć uczestnictwa w rokowaniach. Protokół z rokowań stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.
  3. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz wpisu do Księgi Wieczystej ponosi nabywca.

Niezbędne dokumenty:

  •  oferta

Opłaty: zwolnione z opłaty
Jednostka obsługująca:
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
parter, pokój nr 3
tel. (32) 419 40 51 w. 142


Godziny urzędowania:
poniedziałek: od 7:00 do 15:00
wtorek: od 7:00 do 15:00
środa: od 7:00 do 15:00
czwartek: od 8:00 do 17:00
piątek: od 7:00 do 14:00
piątek: od 7:00 do 14:00

E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/