Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy

 1. Dotyczy osób posiadających obywatelstwo polskie i zamieszkałych w kraju:
  • niepełnoletnich, od urodzenia (w razie potrzeby),
  • pełnoletnich, od 18 roku życia (obowiązkowo).
 2. Osoba niepełnoletnia do 13 roku życia składa wniosek w obecności obydwu rodziców, a po ukończeniu 13 roku życia - w obecności jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.
 3. Dowód osobisty osoby niepełnoletniej zachowuje swoją ważność przez 5 lat, a osoby pełnoletniej - przez 10 lat, o ile nie ulegną zmianie dane osobowo-adresowe posiadacza dowodu osobistego.
 4. Dowód osobisty wydany osobie w wieku powyżej 65 roku życia zachowuje swoją ważność bezterminowo, o ile nie ulegną zmianie dane osobowo-adresowe posiadacza dowodu osobistego.Niezbędne dokumenty:

 1. wniosek;
 2. aktualny skrócony odpis aktu urodzenia;
 3. 2 aktualne zdjęcia (lewy półprofil z widocznym lewym uchem);
 4. dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego.


Opłaty: wydanie dowodu osobistego - 30,00 zł (w kasie UG)
Jednostka obsługująca:
Referat Organizacyjny
I piętro, pokój nr 22
tel. (32) 419 40 51 w. 128


Godziny urzędowania:
poniedziałek: od 7:00 do 15:00
wtorek: od 7:00 do 15:00
środa: od 7:00 do 15:00
czwartek: od 8:00 do 17:00
piątek: od 7:00 do 14:00

E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/