rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Strona główna Statystyka strony Dzisiaj jest: Środa, 04.08.2021
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Nazwa strony Ilość wizyt
Rejestr zmian 1179825
polec strone 331776
Strona główna 189333
Zamówienia publiczne 139088
Nieruchomości 92326
Nabór pracowników 77730
Zamówienia publiczne - szczegóły 73635
Dotacje na zadania publiczne 69924
Urząd Gminy 28353
Uchwały i zarządzenia 27629
Dane Publiczne 24003
Praca Urzędu 22069
Gmina 20505
Druki do pobrania 20136
Informacje o innych zamówieniach 18468
Uchwały Rady Gminy 18278
Rada Gminy Krzyżanowice 18165
Młodzieżowa Rada Gminy 15868
Zamówienia publiczne - archiwum 14451
Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy 12896
Prawo miejscowe 12514
Jak szukać 12245
Statystyka strony 11438
Oświadczenia majątkowe 11187
Inne ogloszenia i informacje 11181
Informacje i ogłoszenia 10125
Wójt Gminy 10094
Jednostki Organizacyjne Gminy 10052
Załatwianie spraw 9461
Nabór pracowników - Archiwum 8991
Instrukcja obsługi BIP 8968
Budżet gminy 8696
Urząd Stanu Cywilnego 8413
Ośrodek Pomocy Społecznej 8398
Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP 8368
Sekretarz Gminy 8322
Jednostki Pomocnicze 7956
Zarządzenia Wójta jako Organu Wykonawczego 7881
Plany Pracy i harmonogramy posiedzeń 7856
Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urzędu 7768
Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki z siedzibąw Tworkowie (GZOKSiT) 7697
Mapa witryny 7379
Wybory samorządowe 7319
Skarbnik Gminy 7312
Komisje Rady Gminy 7101
Redakcja 6948
Szukaj 6800
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 6697
Referat Gospodarki Przestrzennej 6248
Webmaster 6166
Kierownictwo Urzędu Gminy 6157
Zastrzeżenia 6133
Procedury prawne 6112
Dokumenty programowe 5893
Polityka prywatności 5885
Referaty urzędu 5850
Archiwum zamówień publiczne z lat poprzednich 5602
Referat Organizacyjny 5591
Tworków 5474
Referat Budżetu i Finansów 5403
strona83 5362
Statut gminy 5307
Sprawozdania i opinie 5231
Nabycie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 5214
Struktura Urzędu Gminy 5148
Rok 2010 5073
Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 5049
Krzyżanowice 5036
Linki 5020
Chałupki 5010
strona132 4951
oswiadczenia majatkowe 2013 4926
Kontakt - dojazd 4905
Majątek Gminy 4676
Samodzielen stanowiska 4599
Opłaty, czynsze i podatki 4509
Rok 2012 4452
Oświadczenia majatkowe 2014 4438
Wybory parlamentarne 4421
Zastępca Wójta Gminy 4368
Bolesław 4337
Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 4251
Nabór pracowników 4250
Bieńkowice 4233
Rok 2009 4220
Ogłoszenie o zamówieniach publicznych GZOKSiT 4208
Rok 2011 4156
Plany postępowań 4146
Rok 2010 4076
Stwierdzenie zgodności odpisu lub kopii dokumentów z oryginałem 4071
Regulamin pracy Urzędu Gminy 4061
Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 4051
Oświadczenia majątkowe 2016 4051
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 4033
Rok 2009 4024
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach 4010
Rok 2013 3992
Rok 2008 3980
Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo-adresowych jego posiadacza 3963
Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 3943
Szkoła Podstawowa im. Józefa Rymera w Zabełkowie 3942
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych GZGK 3938
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 3936
Oświadczenia majątkowe 2015 3929
Owsiszcze 3901
Przyznanie mieszkania komunalnego 3878
strona128 3876
Rok 2008 3869
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 3844
Zabełków 3844
Rok 2010 3839
Ogłoszenia o zamówianiach publicznych 3815
Roszków 3810
Szkoły Podstawowe 3808
Regulamin organizacyjny urzędu 3780
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach 3778
Rozgraniczenie nieruchomości 3773
Gminna Biblioteka Publiczna 3760
Rok 2007 3730
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych OPS 3720
Rok 2013 3704
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 3681
Rok 2016 3679
Rok 2005 3677
Przedszkole w Bieńkowicach 3658
Pozostałe jednostki i instytucje 3643
Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach 3615
Rok 2006 3609
Wymeldowanie z pobytu stałego 3601
Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 3596
Zameldowanie na pobyt czasowy 3586
Uchwały 3586
Rok 2014 3582
Sporządzenie aktu urodzenia 3579
Podział nieruchomości 3575
Sporządzenie aktu zgonu 3566
Rok 2016 3564
Komisja Do Spraw Społecznych 3556
Rok 2015 3553
Komisja Finansów i Rozwoju Gminy 3547
Zameldowanie na pobyt stały 3541
Statut Urzędu Gminy 3540
Przedszkola 3537
Nowa Wioska 3534
Rok 2014 3524
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 3510
oswiadczenia majatkowe 2009 3507
Rejestr Działalności Regulowanej 3506
Zespól Szkolno - Przedszkolny w Owsiszczach 3502
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetar 3487
Rok 2007 3486
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 3484
Przedszkole w Tworkowie 3483
Zarejestrowanie działalności gospodarczej 3480
Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 3478
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie 3477
Przedszkole w Krzyżanowicach 3473
Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 3459
Rok 2012 3445
Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 3434
Przedszkole w Chałupkach 3429
Rudyszwałd 3409
Komisja Rewizyjna 3395
Poświadczenie własnoręczności podpisu 3388
Rok 2015 3388
Przyznanie dodatku mieszkaniowego 3384
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 3379
Pozostałe opłaty 3373
Rok 2011 3373
Rok 2017 3364
Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie 3361
Rok 2009 3337
Straż Miejska 3335
Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 3324
Dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 3324
Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 3319
Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych 3288
Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 3286
Komisja Do Spraw Gospodarczych 3279
Nagrania z sesji - kadencja 2018 - 2023 3271
Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 3259
Wymeldowanie z pobytu czasowego 3248
Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 3217
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 3217
Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawa 3185
Rok 2006 3180
Komórka Funduszy Zewnętrznych i Promocji 3173
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 3168
oswiadczenia majatkowe 2006 3167
Rok 2011 3159
Rok 2017 3148
Rok 2008 3121
Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym 3113
Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 3079
Statut 3062
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 3047
oswiadczenia majatkowe 2007 3045
2006 3031
Rok 2006 3030
Specjalista - Kontroler wewnętrzny 3026
Rok 2019 3014
Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 3008
Rok 2005 3006
Rok 2007 3003
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 2990
oswiadczenie majatkowe 2009 2986
Wybory prezydenckie 2957
Zarządzenia 2953
2007 2942
Stanowisko d/s obronnych, obrony cywilnej i sytuacji kryzysowych 2938
2015 2927
Statut 2926
2008 2913
Podatek rolny 2900
Podatek od Środków transportowych 2880
oswiadczenie majatkowe 2008 2837
Majątek 2009 2837
RODO 2827
oswiadczenia majatkowe 2002 2822
oswiadczenia majatkowe 2003 2814
Język migowy 2795
Plany i programy 2777
Oświadczenia majątkowe 2018 2766
Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych 2744
Regulamin pracy 2740
2011 2734
Rok 2011 2731
Rejestry, ewidencje, archiwa 2712
wodociagi 2707
Podatek leśny 2706
Regulamin organizacyjny 2704
Wyniki kontroli 2703
Regulamin organizacyjny 2700
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 2694
Regulamin pracy 2680
Rok 2005 2664
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 2663
oswiadczenia majatkowe 2005 2660
Statut 2653
oswiadczenia majatkowe 2004 2603
2007 2599
Rok 2018 2592
Majątek 2577
Oświadczenia majątkowe 2019 2563
Majątek 2558
Oświadczenia majątkowe 2017 2552
Rok 2019 2549
Statut 2512
Regulamin pracy 2506
Plany i programy 2485
2014 2480
Statut 2470
strona6 2470
Regulamin organizacyjny 2462
Protokoły z sesji - kadencja 2018 - 2023 2461
Majątek 2457
Regulamin pracy 2455
Statut 2445
Plany i programy 2437
Regulamin organizacyjny 2406
Plany i programy 2378
Statut 2377
Majątek 2373
Regulamin organizacyjny 2355
Majątek 2351
Regulamin organizacyjny 2340
Plany i programy 2339
Regulamin pracy 2337
Statut 2333
Majątek 2326
2010 2306
Statut 2299
Regulamin organizacyjny 2297
Majątek 2295
Rok 2006 2295
Rok 2012 2292
Regulamin pracy 2274
Referendum ogólnokrajowe 2273
Regulamin pracy 2267
2016 2259
2004 2254
Rok 2018 2248
Rok 2012 2247
Plany i programy 2239
Statut 2238
Statut 2236
Majątek 2219
Regulamin pracy 2212
2015 2212
Archiwum 2204
2002 2201
2012 2188
Statut 2187
zarzadzenia wojta 2182
Statut 2164
strona4 2158
Regulamin organizacyjny 2152
Statut 2146
Majątek 2145
2013 2144
Plany i programy 2138
2011 2129
strona2 2126
Plany i programy 2123
Plany i programy 2113
Plany i programy 2113
2009 2113
Statut 2102
Majątek 2101
strona6 2100
Regulamin organizacyjny 2094
Majątek 2090
wybory pe 2009 2071
Majątek 2064
strona5 2063
strona3 2060
2007 2057
2003 2056
Regulamin pracy 2053
Regulamin organizacyjny 2050
Rok 2020 2040
Regulamin organizacyjny 2034
2001 2033
Majątek 2029
2011 2014
2012 2005
2009 2004
strona6 2000
2005 1998
2017 1998
2006 1997
2000 1997
2010 1995
Regulamin pracy 1992
Regulamin pracy 1990
Statut 1990
strona4 1977
2000 1976
2008 1968
2007 1962
2008 1958
2001 1956
strona2 1939
2005 1934
2003 1931
strona4 1930
2004 1924
2006 1918
2002 1918
strona5 1912
Rok 2020 1912
strona6 1907
strona5 1905
Protokoły Sesji Rady Gminy 1900
Konsultacje 1890
2014 1881
strona3 1869
Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 1858
2014 1841
zamowienia ogl 1839
strona4 1825
Oświadczenia majątkowe 2020 1803
2015 1798
strona6 1791
Rok 2013 1791
Budżet 2009 1786
strona5 1783
2014 1783
Rok 2013 1771
Interpelacje i zapytania - kadencja 2018 - 2023 1732
Aktualności 1698
wybory pe 1674
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 1661
Wydanie zaświadczenia o zgodności planowanej zmiany sposobu użytkowania z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1659
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 1649
wybory pe 2009 1640
Budżet 2010 1634
2015 1620
testowa12 1614
Rok 2014 1608
Rok 2014 1592
testowa13 1589
testowa15 1571
testowa19 1564
testowa20 1552
testowa16 1549
Rok 2017 1544
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1535
testowa17 1529
Poprzednia wersja serwisu 1528
Rok 2015 1518
imdkrmsbky 1512
2017 1512
Rok 2015 1508
2018 1507
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 1506
testowa11 1504
wybory pe 1502
uttmpkge 1497
zqphdzsds 1495
lornuive 1491
testowa14 1484
Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy 1480
qzltzdoa 1478
Wydanie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego 1457
mpfubhzq 1449
fhuonwdzbjq 1447
Archiwum 1447
ckiaobcxe 1444
xsfwlqjid 1442
he 1427
poezja 1425
nhwgkcsbh 1424
ybmwibxpm 1420
qvnzanwjcam 1419
strona137 1419
tcctucan 1412
etta 1411
ftkpapaxsjoscji 1407
fxrpizhudwbi 1406
afohnvmwrwt 1406
rei-kinemat 1405
ssnuzhyxmwe 1402
azpdxzidvo 1402
wvbjhwaap 1400
hoezja 1399
mislgznfncywin 1398
ioezja 1398
nej w Bch 1396
09b 1394
yagutgczdsfvgn 1393
ikzgxvwvyysjt 1393
stviihbzqe 1392
kwmqkiphx 1390
ezlxbjfvcejeirpt 1386
jak a 1385
qqgrpogwhagxlz 1384
indux 1384
sszsbqjqgbanir 1383
Rok 2017 1383
xctxkltk 1381
bdnmgrrcqdtypfv 1380
xlwmxxhzazp 1377
otshoqdoftduy 1377
ecyilymexlm 1375
vviliblsxtmgry 1374
pvcqswvju 1374
ptvjuxxtzi 1373
juqfohypzarkxif 1372
pwlzmirkpn 1371
bppqrdbj 1371
wozfzddwodpythwy 1369
itqfuaifdn 1368
ihjcnrvzvios 1368
strona56 1368
7e83722522e8aeb7512b7075311316b7 1365
ad47a008a2f806aa6eb1b53852cd8b37 1364
9fb7b048c96d44a0337f049e0a61ff06 1360
466accbac9a66b805ba50e42ad715740 1359
bqudjqakrbgldp 1359
vlhsbhuzbxw 1358
efkfafmi 1358
zawarcie zwiazku malzenskiego 1357
f6c79f4af478638c39b206ec30ab166b 1356
llmglluxcn 1356
8f7150 1353
338e 1352
9824f9c1543628a85bb51d2dd6fcf8a3 1351
lffnpkuivczx 1351
cgbhlhruegnn 1350
nsfmfdsuchyr 1350
jzvufkimhavt 1349
chwazqlmhqillexc 1349
7aee26c309def8c5a2a076eb250b8f36 1348
rada gminy krzyzanowice 1348
x 1348
ba8153407191791390c3eb19fe7 1347
c61fbef63df5ff317aecdc3670094472 1346
dd28e50635038e9cf3a648c2dd17ad0a 1344
cpvripoypjrz 1342
2016 1342
kallcfhtrmdstm 1339
ormctuldung 1339
Rok 2018 1338
72e6d3238361fe70f22fb0ac624a7072 1337
umedhyzczbu 1336
cumifggvofwpfny 1336
gykmrtqgs 1333
iusmxnhkhwyp 1333
hzehkflqsaoxanhe 1332
inder 1330
66e8ba8216a1e152d72653d99a4f03ab 1329
qhwcqdyr 1329
stdona6 1329
e45823afe1e5120cec11fc4c379a0c67 1328
2019 1327
zags 1326
2018 1326
9c5ur8fee8ak714na23a 1324
prawo mne publiczne 1324
5249ee8e0cff02ad6b4cc0ee0e50b7d1 1323
eb76c035d5d0a2bd2a0d0834b93c9c26 1322
3 1322
bmspgshmlmz 1320
hoyaekjo 1320
2463 1320
elhwpmpbxhq 1319
putxisgqip 1319
menu 1319
c8t8cacb8d2a6 1316
Rok 2017 1313
ocwimjto 1312
page427 1308
krckmwdfjetgzpk 1307
1145a30ff80745b56fb0cecf65305017 1305
370p8d 1305
strona130 1305
oswiadczenia majatkowe 2008 1303
oa-marzen 1303
fhqkmvoisafz 1300
hceaa5b2cb118e5 1299
eqlzofxae 1298
fpjnwtcqatwpxbe 1298
4484-Krajobraz-Zimowy 1297
10907813b97e249163587e6246612e21 1296
djdymkljcaq 1296
3cf2559725a9fdfa602ec8c887440f32 1295
urznA-la-Une 1295
058d6f2fbe951a5a56d96b1f1a6bca1c 1294
b0bef4c9a6e50d43880191492d4fc827 1294
8fa97507 1293
rfcakvnjwuy 1292
lhswtgutypmcsssv 1289
rudyszwalh solectwo 1289
haqlrxzoq 1287
12-rodinca 1284
prawo miej 1283
jihmhkehumurg 1282
Spenden fuer Pakistan 1282
jpsrpbzljoydbyc 1276
xxiintrt 1276
nrtpofwecofxhyn 1275
8 gminy krzyzanowice 1275
oajatkowego 1275
koledy 1275
denvtynazzduifzt 1275
strny-www 1274
Archiwum 1274
Formy Pomocy 1273
jjywzgmsduceulka 1271
eavtldcmx 1271
tykalsliony 1270
dapubliczne 1269
6ler265rde9a4fi3ab 1266
7892 1263
vksjwlicisgn 1263
main 1262
redakcDa 1260
hcywe 1256
avrmxtlkosz 1254
rMdakcjh 1250
julyiracy urzedu 1250
propositions-0 1248
2016 - Wybory uzupełniające 1247
143-otwieramy-spa-aktyeruchomosci 1246
phcxgjdj 1246
hmarsacvud 1245
rubjajoczfzee 1245
xkmsbchpjioj 1244
mapa yitryny 1242
cata szukac 1241
enmjudnjvq 1240
ewwSkr y und Strategien 1238
solectwo gorki slaskie 1238
etito-a13 1237
hutguwllbmc 1237
strona58 1233
2nf raje20l5b 1232
DrivewayTestimona4 1230
issvigyqhgv 1230
strzezenia 1229
informBeratung 1227
qqvhfewkutselzwj 1227
cnbyapxniiwi 1227
iejestr zmian 1226
239-hereinspaziert-pampa-live 1226
mapa es-etInstituts 1225
speyside-malt-scotch-whisky 1223
rujestr zmian 1223
ronde 1222
2018 1221
acced7514bf620a1b85450d2ae374b1 1219
etzszgtvvkvjlhme 1219
pickmeup online 1217
riwoysmiu 1217
zaktrzezenia 1216
iqkwfkmdvquggtn 1212
dqwguyihhr 1211
nn0ormucji publicznej nie udostepnionej w BIP 1207
odlacmjmiyg 1207
ihewnrhwstsj 1206
azsrbnxxyzejsj 1206
oswiadczenia majatkowe 1204
nabor pracownikow 1202
wawsgrony 1201
sprawodania 1201
rada gminy krzanowice 1200
06aa6eb1b53v58b37 1197
analiza wskaznikow 1196
mzqgcbmtlfbikyih 1195
iuvxoybwlml 1195
ivefktqw 1194
qwkotdlfyim 1194
tydkgogrnspsycgi 1191
ajpuafudt 1191
miny krzyzanowice 1188
politlKM90JqFpjbyka prywatnosci 1186
lkyaxvupapetes 1184
nieruchomosci 1183
mweeddplaty czynsze i podatki 1181
adjhzqwq 1179
rclhdzrhinxupdna 1179
xowdagcwytya 1178
option 1178
statut biblioteka publiczna 1178
uexektam 1178
poezage dans la lune 1177
plany 5 1177
lriyayxjdc 1177
wcipezrse 1172
e9fc289c3rotaf142b6d3bead98a923 1171
regolamin pracy wodociagi 1171
gbafrtwryelqr 1169
tag 1168
rwrsqackx 1167
ulmuqccmeq 1166
Publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1165
kierownictwo urzedu gminy 1164
przedszkole w nedzy 1163
ujaabgomwr 1163
ospmoimmknabdq 1160
ztvtglopfx 1159
ghuycbucjc 1156
kfduotspgd 1156
skwarcmisdhlinmz 1156
woirrmcdboru 1155
plany i programy wodociagi 1154
izrskekkzo 1154
99374c752bc9formacjipublicznej nie udostepnionej w BIP 1153
gtbpanelrhvycchh 1153
bnnquxjibpcwukz 1151
fqubkvkm 1151
qlencjnclmof 1151
076a0c97d09cf1a0ec3e19c7f2529f2b 1151
efpyazcvbklnerzu 1149
hnaitstiukojm tfolrgi bip 1146
exnzzosebntm 1146
rejestrzmian 1142
prxvnrgywadbln 1142
Projekt 1139
fyugzcqgpgeaqbz 1135
xutkrrghzjwvshur 1132
yzygkxykrr 1131
mkqwgqpqlrbob 1129
galleria 1129
nubzozqpu 1129
pdilznigk 1129
hnxplxeal 1126
komisje rady gminy 1123
jvqmonvhaoxeknoc 1121
phyumdank 1120
Przeciwdziałanie przemocy 1120
oswiadczenia majatkowe 2012 1119
bdlilkwwph 1118
regolamin organizacyjny biblioteka publiczna 1117
xfkldiclefhzwh 1117
ocakxgjn 1117
872dd316eb8a432cbc63f141e2d68ded 1116
yjttbhwdruk 1116
76c538125fc5c9ec6ad1d05650a57de5 1115
rcicjzsasci 1115
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 1113
Rejestr instytucji kultury 1110
kqajnmafgefuwhn 1108
jednostki orgOigacyjne gminy 1106
oswiadczenia majatkowe 2010 1106
urridbgujcc 1106
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 1104
uccockhoz 1104
vwzylaqzteip 1102
mqzvteuocfyfdwno 1100
loswptyhxnufqhz 1100
khjxrsrjwu 1098
ilkkyajsck 1097
sguiu-600-moradias-para-baruebruna-furlan-con-a-secretaria-de-esportes 1096
fotkkwpec 1096
grufekuoicnf 1096
yogdhmksdwvcaoo 1095
cptejmmrvc 1095
epzpsxoivkn 1094
2017 - Wybory uzupełniające 1093
seitensprun330f23a8707bb0d6001dfbe8 1092
test 1091
jqbvuditir 1090
jak to zalatwic 1088
aegszmfcsoe 1087
ukgimcnmfgkl 1086
kkacuptqtbfxhbg 1085
Petycje 1078
lkcafbmwh 1077
1d54c76f48f146c3b2d66daf9d7f845e 1075
strona102 1075
cfe795a0a3c7bc1683f2efd8837dde0c 1073
bd853b475d59821e100d3d24303d7747 1070
Stypendia i pomoc materialna dla uczniów 1070
dbe272bab69f8e13f14b405e038deb64 1064
cf05968255451bdefe3c5bc64d550517 1064
aciwsxjqvtkp 1063
fhiaxkjvhbxn 1063
czaqhkkovcqkkp 1062
ihzthzhkdodyit 1062
ipkmaxrozmtyclu 1062
album 1062
aktualnosci szczegoly 1061
uploadtest 1060
nqcujyks 1056
ldryuknnvnmwi 1056
uqknihdmhlqssv 1055
wgzembdvoelqvett 1052
lyduprsbypuxiu 1052
3493894fa4ea036cfc6433c3e2ee63b0 1051
Konsultacje - 2017 1050
icqwjghhs 1049
uprwljwm 1048
vuqklgkylow 1046
ujqjktjdcvnh 1043
Raport o stanie Gminy 1041
0314c9b108b8c39f1cf878ed93fdd5ae 1038
vnsqemow 1038
strona111 1035
0f28b5d49b3020afeecd95b4009adf4c 1034
a5e00132373a7031000fd987a3c9f87b 1029
Pomoc Społeczna 1028
inne i informacje 1026
6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce87 1025
e113bb92c69391dd39e2488f9f588382 1024
RODO 1024
Deklaracja dostępności 1023
8d5e957f297893487bd98fa830fa6413 1020
acc3e0404646c57502b480dc052c4fe1 1018
bfxbmbiqxecw 1018
Rok 2018 1018
0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f 1017
je-media-player 1016
006f52e9102a8d3be2fe5614f42ba989 1014
7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a 1014
strona103 1013
82aa4b0af34c2313a562076992e50aa3 1012
strona98 1012
ojfrcimxgohx 1011
xcadfhyhtcizfgwa 1010
yoridmctxlcn 1009
5878a7ab84fb43402106c575658472fa 1009
strona127 1006
81b073de9370ea873f548e31b8adc081 1005
strona104 1004
strona85 1001
fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3 1000
60519c3dd22587d6de04d5f1e28bd41d 1000
strona119 1000
strona105 1000
a8ed71126b12732b838cee58de4efe3f 999
5e69fda38cda2060819766569fd93aa5 996
strona88 996
strona118 995
Rok 2018 993
strona109 992
strona107 989
strona2 988
strona100 987
68abef8ee1ac9b664a90b0bbaff4f770 985
903ce9225fca3e988c2af215d4e544d3 985
36e729ec173b94133d8fa552e4029f8b 985
Świadczenia rodzinne 985
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Górna Odra Sp. z o. o. 984
f21e255f89e0f258accbe4e984eef486 983
strona84 983
7c4bf50b715509a963ce81b168ca674b 981
dd17e652cd2a08fdb8bf7f68e2ad3814 980
strona110 980
7ef605fc8dba5425d6965fbd4c8fbe1f 979
8f125da0b3432ed853c0b6f7ee5aaa6b 979
47d1e990583c9c67424d369f3414728e 978
06409663226af2f3114485aa4e0a23b4 978
37a749d808e46495a8da1e5352d03cae 976
1c9ac0159c94d8d0cbedc973445af2da 975
7a6a6127ff85640ec69691fb0f7cb1a2 974
strona117 972
46fc943ecd56441056a560ba37d0b9e8 969
32b991e5d77ad140559ffb95522992d0 969
strona123 969
strona120 968
a8baa56554f96369ab93e4f3bb068c22 967
f6185f0ef02dcaec414a3171cd01c697 967
Świadczenie wychowawcze (500+) 967
2b24d495052a8ce66358eb576b8912c8 965
dbab2adc8f9d078009ee3fa810bea142 965
2019 965
strona78 964
Fundusz alimentacyjny 962
b3e3e393c77e35a4a3f3cbd1e429b5dc 960
fck about 960
strona130 960
020bf2c45e7bb322f89a226bd2c5d41b 959
strona99 959
Spisy powszechne 959
1385974ed5904a438616ff7bdb3f7439 958
a4d8e2a7e0d0c102339f97716d2fdfb6 955
10c66082c124f8afe3df4886f5e516e0 955
b73ce398c39f506af761d2277d853a92 954
c929f2210333206f417e3862f431776d 952
2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a 952
9766527f2b5d3e95d4a733fcfb77bd7e 952
ed57844fa5e051809ead5aa7e3e1d555 952
strona106 952
f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca 951
a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf 951
868b7df964b1af24c8c0a9e43a330c6a 950
140f6969d5213fd0ece03148e62e461e 948
110eec23201d80e40d0c4a48954e2ff5 948
strona87 948
strona124 948
strona122 948
Zasiłek dla opiekuna 946
0a09c8844ba8f0936c20bd791130d6b6 945
457ded6f20b28feb21b9bca73c498671 945
959ef477884b6ac2241b19ee4fb776ae 945
strona114 945
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 945
1d7f7abc18fcb43975065399b0d1e48e 943
3636638817772e42b59d74cff571fbb3 939
43975bc2dfc84641a2a8c4d3fe653176 938
a6a767bbb2e3513233f942e0ff24272c 938
46b2644cbdf489fac0e2d192212d206d 938
strona112 938
326a8c055c0d04f5b06544665d8bb3ea 937
5dec707028b05bcbd3a1db5640f842c5 937
strona89 937
197f76fe309657064dbec74d9eea4be4 937
9dc372713683fd865d366d5d9ee810ba 936
f35a2bc72dfdc2aae569a0c7370bd7f5 936
strona97 935
postacie historyczne 935
Rok 2021 935
a4380923dd651c195b1631af7c829187 933
531db99cb00833bcd414459069dc7387 931
strona1 931
59eb5dd36914c29b299c84b7ddaf08ec 929
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka 929
928
strona125 923
bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb 919
Świadczenie rodzicielskie 918
strona126 917
Karta dużej rodziny 917
Specjalny zasiłek opiekuńczy 915
Sprawozdania roczne 912
strona86 910
strona121 910
tv 910
strona115 907
5d75b942ab4bd730bc2e819df9c9a4b5 906
strona116 905
Zasiłek pielęgnacyjny 905
Rok 2019 904
b2330fc4531de135266de49078c270dd 897
strona113 894
strona90 890
strona108 888
strona81 886
2019 885
721e049e9903c3a740c4902878c99923 884
strona101 879
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 876
b59442085644532ef03417a3e5a76437 872
informacje ogolne 870
4c4ea5258ef3fb3fb1fc48fee9b4408c 867
27b09e189a405b6cca6ddd7ec869c143 866
8e036cc193d0af59aa9b22821248292b 863
herb 862
Regulamin organizacyjny 849
ba347fcc9a79fb74e95670b24848164f 847
b1b20d09041289e6c3fbb81850c5da54 847
Plany i programy 847
4b7a55505729b7f664e7222960e9c2d5 844
ba053350fe56ed93e64b3e769062b680 842
7e448ed9dd44e6e22442dac8e21856ae 839
Rok 2019 838
2fb544a21e8cb8768b80cc231ca2f691 837
RODO 837
b8c8c63d4b8856c7872b225e53a6656c 833
strona1 830
strona173 829
zameldowanie czasowe 827
gsd 826
2be5f9c2e3620eb73c2972d7552b6cb5 825
d5eca8dc3820cad9fe56a3bafda65ca1 824
418db2ea5d227a9ea8db8e5357ca2084 822
010e406df2463597c58286a93f8b3160 821
Dobry start 821
Konsultacje - 2019 819
Regulamin pracy 818
Plany i programy 817
Plany i programy 816
f7dd39d47c6f28f7877155ccffad0192 814
Regulamin organizacyjny 813
Regulamin pracy 813
4cc5400e63624c44fadeda99f57588a6 811
8fdd149fcaa7058caccc9c4ad5b0d89a 810
094366eaa7a4b5d7f9ed227f212b3649 805
wirtualne panoramy 804
c1d53b7a97707b5cd1815c8d228d8ef1 802
3d7d9461075eb7c37fbbfcad1d7042c1 802
historia 802
de9621d4c6fa69ce8aaa90f00e9110c5 798
55312eec654a75a08dc83de96adde735 798
b24d21019de5e59da180f1661904f49a 795
Regulamin organizacyjny 795
ccdf3864e2fa9089f9eca4fc7a48ea0a 792
367692068f069c135b7d5a3a59e470d3 790
d1588e685562af341ff2448de4b674d1 787
c09b1eadea0efc7914f73ac698494b5e 787
Statut 787
e kartka 785
Majątek 785
Regulamin pracy 785
dokumenty programowe 781
8db1d4a631a6e9a24e2c0e842e1f1772 779
658bbbdef9415ba5e2ff857f1146ba6e 779
d5fcc35c94879a4afad61cacca56192c 776
cdfa4c42f465a5a66871587c69fcfa34 775
5460b9ea1986ec386cb64df22dff37be 774
4feb2371a1843d099b28dd419dbab1ef 773
c1285fcadc52c0d3dc8813fc2c2e2b2a 772
bac49b876d5dfc9cd169c22ef5178ca7 772
ba500f04049a8eece1e23e36ea7bbab0 770
4d386d01419c083e8df5de53eb5a0254 770
99607461cdb9c26e2bd5f31b12dcf27a 770
urzad gminy 769
337cd73a31464dd4adfc3c5dbc356cd0 766
a67c8c9a961b4182688768dd9ba015fe 764
0a4bbceda17a6253386bc9eb45240e25 764
ed23fbf18c2cd35f8c7f8de44f85c08d 764
13 764
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 764
624ec1c881656ee6418604df2928494b 763
d76d8deea9c19cc9aaf2237d2bf2f785 760
618faa1728eb2ef6e3733645273ab145 759
13d2b7361a27dbc9960ae158598a6a96 756
rady soleckie 756
06563f3b418fe57f8fc331872343ce44 755
09ccf3183d9e90e5ae1f425d5f9b2c00 754
akty urodzenia 753
7d4ba7006351436c35e283b0be8ff56c 751
83009411 751
675be3930765f553975c0b140bbf0863 750
af87f7cdcda223c41c3f3ef05a3aaeea 749
Rok 2019 749
sekap 748
29586cb449c90e249f1f09a0a4ee245a 747
5f8a7deb15235a128fcd99ad6bfde11e 746
solectwa gminy 746
fb5c2bc1aa847f387022607d16adc510 745
sciezka turystyczna 745
024d2d699e6c1a82c9ba986386f4d824 743
opieka medyczna 742
Bohumin 742
tapety 742
10112bde2ba78e674b21aaa84613bc8e 741
dfd786998e082758be12670d856df755 740
cd755a6c6b699f3262bcc2aa46ab507e 739
d785bf9067f8af9e078b93cf26de2b54 738
publikacje o gminie 738
f6a8dd1c954c8506aadc764cc32b895e 737
2f0928c25ff3f884e8d2fa38835bd328 736
Rok 2020 736
aktualnosci 735
baza noclegowa 734
wybory prezydenckie 733
ff1ced3097ccf17c1e67506cdad9ac95 732
58182b82110146887c02dbd78719e3d5 732
d156d4836ea87dd732cfda175b7911cb 731
57914815 731
do utrata 728
do zniszczenie 728
310614fca8fb8e5491295336298c340f 727
84f2798f05d595273de40e3046329309 726
bbc12a3a98d8487f58a87d3a3070516e 725
inne jednostki gminy 725
2835acf1b5aaa6ade0d10b4c977e912a 724
7155151 724
kalendarz imprez 723
18341305 723
wymeldowanie czasowego 722
8909a6e385b0fbc1f3885c00ae838de7 721
41329744 721
kamera internetowa 720
do dane osobowe 720
przyroda 717
komunikacja 716
wojt gminy 716
60106888f8977b71e1f15db7bc9a88d1 715
nabor pracownikow 2 715
88356866 715
srodki pozyskane 714
akty zgonu 713
ksiega gosci 712
plan zagospodarowania 712
id 712
233f1dd0f3f537bcb7a338ea74d63483 711
wymeldowanie stale 711
poswiadczenie wlasnorecznosci podpisu 711
97921034 710
15203753 710
wydanie zaswiadczenia obywatela 709
nabycie nieruchomosci z negatywnym 709
1890153 709
94127667 709
9b2e035e5362c96aea4c28083f02d6ff 708
cff34ad343b069ea6920464ad17d4bcf 708
baza firm 708
zabytki 708
nabycie lokalu 708
wydanie zaswiadczenia z akt ewidencji 708
91660233 708
55698257 707
56783039 705
49037550 705
kierownictwo urzedu 704
76936223 704
gminy partnerskie 703
91951614 703
do waznosc 702
94686102 702
50423822 702
strona132 701
podatki czynsze oplaty 701
b2ead76dfdc4ae56a2abd1896ec46291 700
IFrameManager 700
usage 201506 698
96995197 698
16512377 698
97907875 697
galeria 696
parafie koscioly kaplice 695
96204523 695
oferty inwestycyjne 693
9228953 693
069090145d54bf4aa3894133f7e89873 691
outputhtml 691
58030739 690
pomieszczenia urzedu 689
30c0a496a57bcc2c7c6c481342526729 688
struktura urzedu gminy 688
przyznanie mieszkania komunalnego 688
krzyzanowickie gminne wiesci 687
33864833 687
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 687
7a5200e5e9b3a893e1c2b0ccba7dd72f 686
ogloszenia urzedowe szczegoly 686
41804125 686
11 686
30781401 685
54622189 683
nabycie lokalu 682
61848725 681
lokalne okienko przedsiebiorczosci 679
zawarcie zwiazku malzenskiego 679
1f33d7cf6693dc6dcc7029b97cc29487 679
2 679
31505775 677
75651551 677
rada gminy 676
wydanie zezwolenia na reklamy 675
a914ecef9c12ffdb9bede64bb703d877 674
35a12c43227f217207d4e06ffefe39d3 674
9776218 674
26600653 674
9543903 674
nabycie gruntu dzierzawa najem 673
9219adc5c42107c4911e249155320648 673
23526617 673
32434603 673
guestbook 673
26375150 672
skladowisko odpadow komunalnych 671
60203258 671
75704222 671
privacy 671
1f74a54f39b3123ad272ca0a06e7463f 670
jednostki oswiatowe 669
131f383b434fdf48079bff1e44e2d9a5 669
urzedy i instytucje 668
cf9819df265db90772d487d5b2cd3cf4 667
29437828 667
28565340 667
43637318 667
1fc30b9d4319760b04fab735fbfed9a9 666
65002542 666
9020112 666
20476231 664
12 664
77457779 663
zespoly artystyczne 662
wspolne przedsiewziecia 662
56445286 662
38089055 662
53492196 662
70130822 661
77717904 661
17634047 661
mlodziezowa rada gminy 660
29284578 660
trasy rowerowe 659
4dea382d82666332fb564f2e711cbc71 659
54887450 659
14 659
59594775 657
87513721 657
d60678e8f2ba9c540798ebbde31177e8 656
79768593 656
37857430 656
2020 656
1 655
strona188 655
obszar przygraniczny 654
31005869 654
wydanie zaswiadczenia stanu majatkowego 653
39996664 653
rozgraniczenie nieruchomosci 652
wydanie zezwolenia na wycinke 652
64702354 652
zameldowanie na pobyt staly 651
wydanie zaswiadczenia zaginiecie utrata ksiegi stanu cywilnego 651
11953993 651
przyznanie dodatku mieszkaniowego 649
fcf1d8d2f36c0cde8eca4b86a8fe1df8 648
68515130 648
zameldowanie cudzoziemcow czasowo 647
1cb524b5a3f3f82be4a7d954063c07e2 647
nadanie numeru porzadkowego 646
f81dee42585b3814de199b2e88757f5c 645
36579613 645
69854477 645
zmiana wpisu ewidencji 644
40c48dab939a482f04dcecde07e27de6 644
skreslenie z ewidencji 643
wydanie odpisow aktow stanu cywilnego 643
11bcd3c1d43688891ed23f5677a174ea 643
95422935 643
82352903 642
80807075 642
do pierwszy 641
podzial nieruchomosci 641
whatsnew 641
3d9dabe52805a1ea21864b09f3397593 641
51257731 641
9bcb182ab31f229322cff3c8888b2cec 640
faefec47428cf9a2f0875ba9c2042a81 640
9a32ff36c65e8ba30915a21b7bd76506 640
13728681 640
stowarzyszenia i organizacje 639
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu 637
f708f064faaf32a43e4d3c784e6af9ea 637
24790050 637
88997807 637
45756654 636
99518901 635
71699356 635
1d2a48c55f6f10010887cc7d849469a1 634
27138799 634
26033261 634
96592330 631
978fce5bcc4eccc88ad48ce3914124a2 630
169806bb68ccbf5e6f96ddc60c40a044 629
75df63609809c7a2052fdffe5c00a84e 629
39189659 629
Sprawozdania roczne 629
zarzadzanie kryzysowe ostrzezenia ogloszenia 627
zarejestrowanie dzialalnosci gospodarczej 627
faa98789cfb692431ffb52e13497443a 627
oswiadczenia majatkowe 2015 627
32bbf7b2bc4ed14eb1e9c2580056a989 625
87682805257e619d49b8e0dfdc14affa 623
6547884cea64550284728eb26b0947ef 621
65043455 620
0084ae4bc24c0795d1e6a4f58444d39b 619
d2dc6368837861b42020ee72b0896182 618
stwierdzenie zgodnosci odpisu kopii oryginalu 617
0cd60efb5578cd967c3c23894f305800 617
wydanie decyzji o warunkach zabudiwy zagospodarowania 616
c236337b043acf93c7df397fdb9082b3 616
Wybory Prezydenckie - 2020 615
05a4459d3d5c309f5ab86521d1d2bb69 614
dbb240d23ce3d732b67bcfbae5956b18 614
0e4a2c65bdaddd66a53422d93daebe68 614
79f69230354b71206fb723c571cce58b 613
ogolnodostepne obiekty sportowe 612
fc76150735dde1d2d860aeb77ee2009e 612
1fb333bc34b8d1f1d1d434f90869367a 611
4f5a9bf135f285358a4a74b08f8121f8 611
6e5025ccc7d638ae4e724da8938450a6 611
258e130476290221f597c56d351224b6 610
Rok 2021 610
b91f5a1e50d6a0fff36dda5a1bb08d76 609
26901debb30ea03f0aa833c9de6b81e9 609
128ac9c427302b7a64314fc4593430b2 608
wydanie zaswiadczenia o niezaleganiu podatkow 607
49d4b2faeb4b7b9e745775793141e2b2 607
fd4f21f2556dad0ea8b7a5c04eabebda 607
company 606
2ba3c4b9390cc43edb94e42144729d33 605
102f0bb6efb3a6128a3c750dd16729be 604
63707305 604
55a988dfb00a914717b3000a3374694c 603
5fde40544cff0001484ecae2466ce96e 602
69f357fcc8e6d119f3d95f33cedb5915 602
566f0ea4f6c2e947f36795c8f58ba901 602
wydanie zezwolenia na psa agresywnego 599
wydanie zezwolenia na zawarcie malzenstwa 598
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 598
4d0505284ac5049b4167eb7ebfe0791b 598
abdf6bdb7570e8f9d4338f84bd169130 598
contact 598
7ee6f2b3b68a212d3b7a4f6557eb8cc7 597
aab11087c24981eb0e03846792ff5718 597
88340338e0a0cdc54350c05cf056dca8 596
204904e461002b28511d5880e1c36a0f 596
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu w miejscu sprzedazy 593
85d6e9c8255c0364fb67b5ac8a25eea3 592
84b64e537f08e81b8dea8cce972a28b2 592
caaa29eab72b231b0af62fbdff89bfce 590
9704a4fc48ae88598dcbdcdf57f3fdef 589
8643c8e2107ba86c47371e037059c4b7 587
4b29fa4efe4fb7bc667c7b301b74d52d 586
d9d347f57ae11f34235b4555710547d8 585
dcf6070a4ab7f3afbfd2809173e0824b 583
be1df9a5d08724971f64a511e24fc904 582
ae06fbdc519bddaa88aa1b24bace4500 582
4c26774d852f62440fc746ea4cdd57f6 577
e68879a4839773d105f0689875dace83 576
8b2dfbe0c1d43f9537dae01e96458ff1 575
wydanie zaswiadczenia o wielkosci uzytkow rolnych 574
f514cec81cb148559cf475e7426eed5e 574
c4bfbf68f5d8d0f8b9a0752ca08ea01d 574
48db71587df6c7c442e5b76cc723169a 573
Konsultacje - 2018 573
86ba98bcbd3466d253841907ba1fc725 571
761efc843ff05ab74ed358713dd51c1b 570
679d8bbd776e0bbf3b044306c5be94ae 570
nagrania sesji kadencja 2018 2023 570
c2f599841f21aaefeeabd2a60ef7bfe8 568
315b4df935f4775ef5033a4833a9e0e1 568
3b5e2c9be5002e87e0477099db5ff21b 567
wydanie zaswiadczenia do zawarcia malzenstwa 566
c460dc0f18fc309ac07306a4a55d2fd6 565
9d068c869fd3e03fc606ec297fcd00be 564
383beaea4aa57dd8202dbff464fee3af 564
6194a1ee187acd6606989f03769e8f7f 563
07a9d3fed4c5ea6b17e80258dee231fa 563
1f72e258ff730035f2a1fb6637f562c2 562
strona186 562
start 561
0ea711391df8d060f4f81141e192814e 560
wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 553
e1021d43911ca2c1845910d84f40aeae 553
4f1927fff6e092185d6a6f4c8466e421 551
fcde14913c766cf307c75059e0e89af5 551
2704-zapytanie-ofertowe 551
wydanie zaswiadczen o ksiegach stanu cywilnego 548
0496604c1d80f66fbeb963c12e570a26 543
2020 541
e769e03a9d329b2e864b4bf4ff54ff39 538
Sprawozdania roczne 536
da94be6d2b80d736e2d13d1e3c47d035 535
a9df2255ad642b923d95503b9a7958d8 533
885b2c7a6deb4fea10f319c4ce993e02 531
82674fc29bc0d9895cee346548c2cb5c 527
86e78499eeb33fb9cac16b7555b50767 523
1-aktualnosci 522
Rejestr petycji 518
1592104031ceaa405b8a103c399e2633 509
oswiadczenia majatkowe 2016 508
naboor pracownikow 495
Konsultacje - 2020 493
regulamin organizacyjny urzedu 484
2021 475
Rok 2020 465
strona209 459
dev 444
Spis rolny 2020 443
Rok 2020 442
strona7 437
strona231 419
strona220 417
b8ffa41d4e492f0fad2f13e29e1762eb 406
19e21d13715b9720d8c00977145f1dd8 398
acef5cc0bd5a0c190494e34ea4b04811 395
3368986bdca0efedda1eda8d39b3ae6c 392
sesje20182023 391
e70981fd305170c41a5632b2a24bbcaa 389
9399e0b02c73fcc14cd11d9b4e685f2e 387
b18e8fb514012229891cf024b6436526 381
Rok 2021 381
831b342d8a83408e5960e9b0c5f31f0c 378
2b515e2bdd63b7f034269ad747c93a42 375
bc6d753857fe3dd4275dff707dedf329 375
sesje kadencji 2018 2023 375
752356ce55e0b436a9027914cb7e18a7 372
a98a009d68cad18ae7b1d3576bb01924 372
a3de03cb426b5e36f5c7167b21395323 371
4c12343400ce0c1454ad4bc3860602b9 367
aff53752790c8c5348954c335c5ad682 365
433371e69eb202f8e7bc8ec2c8d48021 362
138aab288c363726990120413c62acee 361
5112277ea658f7138694f079042cc3bb 361
d202ed5bcfa858c15a9f383c3e386ab2 361
f7b6bc883be91f56eb248d72de4d2847 361
0a934ecab584f7a4cd0220a7caeccbcc 361
36455d3b4aa959a5a5799f2316c06660 360
3eb65004054f5d21fca4087f5658c727 360
5878531649e31dd68c52529e00059976 360
e551d3ddbf87bddac369765bd58213a5 360
9b40aee76034c9543ceacba5df759a1d 359
b49fdab097253cac48e3dc628a49da5e 359
c2ddc87b68fed4f62a29c1ff816f58b0 359
d77c703536718b95308130ff2e5cf9ee 359
773464bf4840efa9604421f8ecf90c9a 358
bc6fe82635b1429d3e886eec0fc34f49 358
32b683d9d8e73d3eeb6bf08fe0817402 356
257deb66f5366aab34a23d5fd0571da4 353
836a0dcbf5d22652569dc3a708274c16 353
34d94cf9ca228a78848313df32d668d1 353
c00193e70e8e27e70601b26161b4ae86 350
076ccd93ad68be51f23707988e934906 349
d34a281acc62c6bec66425f0ad6dd645 345
e5fc3b8d9510b02e42361c337597d9fa 342
df0b8fb21c53254b7afa62e020447c81 341
dp konsultacje 340
1e79596878b2320cac26dd792a6c51c9 336
f69543a0f1b1c844dbd3eeee30ea0404 331
4be49c79f233b4f4070794825c323733 319
3295c76acbf4caaed33c36b1b5fc2cb1 314
Dostępność 289
749b3dec12dee44c9594af615a9de86b 279
Wybory Prezydenckie - 2015 277
5a2a330b175fe588c2551b78d18d3207 270
918f5cd5a5c0d48671d4d4fc54bab2e9 266
c359889a833e7612e0cff1dc69d272bc 262
d8c9d05ec6e86d5bbad7a2f88a1701d0 257
367147f1755502d9bc6189f8e2c3005d 255
bdad073d2c77b0525e32a0e9784089ea 254
5d40954183d62a82257835477ccad3d2 253
be3b0b544433b768685e3436621590ff 252
6b27e88fdd7269394bca4968b48d8df4 251
2e3d2c4f33a7a1f58bc6c81cacd21e9c 251
218ac3fe3df6ff2c8fe8f9353f1084f6 250
outline 250
8ba6c657b03fc7c8dd4dff8e45defcd2 249
3d324c2883882b15fa8fbe8f025a3a99 249
inquiry 249
5118af07364440598cd7a922ccf4a955 248
eddeb82df22554fa67c641e3f8a25566 248
2ed0828621535a2a85a8f8e3388080d2 246
b4d22bb574aed5fdd900a274930252f6 246
b8b12f949378552c21f28deff8ba8eb6 246
7a98af17e63a0ac09ce2e96d03992fbc 245
89b9c689a57b82e59074c6ba09aa394d 245
5cc4bb753030a3d804351b2dfec0d8b5 244
298f587406c914fad5373bb689300433 244
77143919d1234297079f075357988f3b 244
c5ab6cebaca97f7171139e4d414ff5a6 244
8a50bae297807da9e97722a0b3fd8f27 243
1f029c1e1abaaf0605807b7f91552d36 243
a7f592cef8b130a6967a90617db5681b 242
709d00f20f8a1638608f109597a521a9 242
b4681a619cf018eed690452faeb0e94f 241
36165c62f7b7df72863d470d73302627 241
eba237eccc24353ccaa4d62013556ac6 241
5dd3e474f6e08e3316ce5e3bc36c666e 241
c80d9ba4852b67046bee487bcd9802c0 241
e910a63844df7022c9b194d39b2686bf 240
662a2e96162905620397b19c9d249781 240
8123b781e08f4d9e89ea88f53e6431a9 239
8682cc30db9c025ecd3fee433f8ab54c 239
d8e1344e27a5b08cdfd5d027d9b8d6de 239
a292685556cdeb779dbc336e83dfb3cb 239
42dab56861d81108ee356d037190c315 238
8617f303dd11780c5d48aedf0bd90823 238
c74214a3877c4d8297ac96217d5189b7 237
95177e528f8d6c7c28a5473fd5a471b6 236
2122c699d5e3d2fa6690771845bd7904 236
dba31bb5c75992690f20c2d3b370ec7c 236
46f5ffb3777b7659bb35da6ddab19e05 236
2201611d7a08ffda97e3e8c6b667a1bc 235
621765159ee1ea4299c0df3e1d29034b 235
a64a034c3cb8eac64eb46ea474902797 235
3be0214185d6177a9aa6adea5a720b09 234
becc353586042b6dbcc42c1b794c37b6 234
f60f6b0d129342bb6a226305aaf842b7 234
Oświadczenia majątkowe 2021 234
b1f62fa99de9f27a048344d55c5ef7a6 233
23fa71cc32babb7b91130824466d25a5 233
41ccc97e4f1b5de999aa6468ff787d89 233
62ce4772adc0fbeae29391fc0e22509c 233
9e886e4b377efe990f936dde0d9c98ca 233
f02a8fde79ddf5b978cd9ae9d408b7c1 232
ee1d21306cddf0e43641f1dc52d810be 232
898aef0932f6aaecda27aba8e9903991 232
b5b03f06271f8917685d14cea7c6c50a 232
b7ee0d0d4d5ef995aae0fc691e6d840d 232
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 232
40afd3a37cca05efe623b7509855c73a 231
685ac8cadc1be5ac98da9556bc1c8d9e 231
3cc578f087ea520aefaaf92c802c1a34 231
7eab47bf3a57db8e440e5a788467c37f 231
d627f44819e0cdb235a1ba10dc32df2e 231
3a246af2678dfad0d536e0a62cf49179 230
e465ae46b07058f4ab5e96b98f101756 230
3fc0a5dc1f5757c71b88be8adbfd10e9 230
e94fe9ac8dc10dd8b9a239e6abee2848 230
08048a9c5630ccb67789a198f35d30ec 230
89abe98de6071178edb1b28901a8f459 229
d042be1b4b72c110d21287b3dad13867 229
73e5080f0f3804cb9cf470a8ce895dac 229
cabad3b9bc0afe08cd9ec861638ed1d9 229
810462d01f318bd13e628a77fc3f92c0 228
a78482ce76496fcf49085f2190e675b4 228
44bf89b63173d40fb39f9842e308b3f9 227
dafc8e8cde5d69dafe65cb6907899656 227
168411596e4c04bb30eaf83385d15c96 227
4c4e5249f45d8cf6a0387c58ac13f514 227
249338e601902b14d0f529fe5e6ae417 226
2eb5657d37f474e4c4cf01e4882b8962 226
c0c783b5fc0d7d808f1d14a6e9c8280d 226
5a01f0597ac4bdf35c24846734ee9a76 225
32f6c513b25df1c670753eb7335c4258 225
40262352ed6dc77f564704f1d9267ba5 224
db64f68dee27eb08d29117c7da678f81 223
5e0f17d9e09d1881692cf84a3b869f75 223
a8c6dd982010fce8701ce1aef8a2d40a 223
9426c311e76888b3b2368150cd05f362 222
0613239e122094abb4ef998c01d16958 222
bf2fe6582ed9ead9161a3d6f6b1d6858 222
0b6ace9e8971cf36f1782aa982a708db 221
7a951116de2a4c23c74733d76046a5b4 220
18903e4430783a191b0cfab439daaef8 220
73640de25b7d656733ce2f808a330f18 219
c1cdd433a18e3949d6e64b68564a7c0d 219
d9909824688daaad46d441eefd81eb38 219
b3b25a26a0828ea5d48d8f8aa0d6f9af 218
4191ef5f6c1576762869ac49281130c9 218
d71fa38b648d86602d14ac610f2e6194 218
3770282ae7c0e576d1017a97a9260a3f 217
df334b223e699294764c2bb7ae40d8db 216
758be1f9f7a7efac938ed8bd97c0e1cb 215
83a100ec3c2c30751156cea2d60aacbe 215
9f4768b4bd4a205e1d3a60398ab022a2 215
8466a2b43729c29dcd7cc0fdfa1a9e7a 211
a753a43564c29148df3150afb4475440 211
d16a974d4d6d0d71b29bfbfe045f1da7 205
749cf0d496c3e96f583f603825652f8a 205
2021 204
450e92aa762ce31e6f6f5e4402facc73 200
3e1804747c4cf0e9f098b445b1fff36c 198
1ce9168a60deae4a994dbd5b2d145699 186
8466f9ace6a9acbe71f75762ffc890f1 186
Konsultacje - 2021 178
strona5 175
dba84d00c3a33df9f3bfb902940249ca 174
4317fd49a21384c85f6b405cba038e21 168
strona6 167
Rok 2021 165
strona128 160
Rok 2021 154
Inne dokumenty 132
Raporty jednostek 131
370p8d 120
00482b9bed15a272730fcb590ffebddd 115
budzet gminy 113
3198dfd0aef271d22f7bcddd6f12f5cb 97
login 79
uchwaly rady giminy 2020 52
protocol 44
zamowienia szczeg 41
setp1 25
login index 23
iframe 19
borrowxx 19
jednostki org Oigacyjne gminy 2
+CONCAT(0x5c 2
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 1
U0hFTExfTU9KTk9fUFJPQk9WQVRK? 1
test 1
+like+Gecko)+Chrome/83.0.4103.116+Safari/537.36 1
fck dtd test 1
ckfinder 1
file-manager 1
readonly 1
about 1
h authenticate 1
sitemap 1
rssmap 1
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 11438 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM