rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Strona główna Statystyka strony Dzisiaj jest: Niedziela, 09.05.2021
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Nazwa strony Ilość wizyt
Rejestr zmian 1112818
polec strone 323622
Strona główna 184661
Zamówienia publiczne 137070
Nieruchomości 87420
Nabór pracowników 76613
Zamówienia publiczne - szczegóły 72568
Dotacje na zadania publiczne 65568
Urząd Gminy 27733
Uchwały i zarządzenia 26931
Dane Publiczne 23496
Praca Urzędu 21473
Gmina 20099
Druki do pobrania 19771
Informacje o innych zamówieniach 17933
Uchwały Rady Gminy 17852
Rada Gminy Krzyżanowice 17676
Młodzieżowa Rada Gminy 15783
Zamówienia publiczne - archiwum 14223
Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy 12477
Prawo miejscowe 12293
Jak szukać 11592
Statystyka strony 11228
Inne ogloszenia i informacje 10989
Oświadczenia majątkowe 10830
Wójt Gminy 10011
Informacje i ogłoszenia 9940
Jednostki Organizacyjne Gminy 9878
Załatwianie spraw 9204
Nabór pracowników - Archiwum 8848
Instrukcja obsługi BIP 8771
Budżet gminy 8538
Urząd Stanu Cywilnego 8324
Sekretarz Gminy 8237
Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP 8208
Ośrodek Pomocy Społecznej 8177
Jednostki Pomocnicze 7830
Zarządzenia Wójta jako Organu Wykonawczego 7745
Plany Pracy i harmonogramy posiedzeń 7716
Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urzędu 7653
Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki z siedzibąw Tworkowie (GZOKSiT) 7520
Mapa witryny 7236
Wybory samorządowe 7219
Skarbnik Gminy 7184
Komisje Rady Gminy 7005
Redakcja 6765
Szukaj 6667
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 6598
Referat Gospodarki Przestrzennej 6146
Webmaster 6035
Kierownictwo Urzędu Gminy 6022
Procedury prawne 6006
Zastrzeżenia 6004
Dokumenty programowe 5750
Polityka prywatności 5747
Referaty urzędu 5709
Referat Organizacyjny 5498
Archiwum zamówień publiczne z lat poprzednich 5436
Tworków 5405
strona83 5304
Referat Budżetu i Finansów 5262
Statut gminy 5195
Nabycie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 5155
Sprawozdania i opinie 5069
Struktura Urzędu Gminy 5028
Rok 2010 5005
Krzyżanowice 4955
Chałupki 4920
Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 4914
Linki 4906
strona132 4891
oswiadczenia majatkowe 2013 4848
Kontakt - dojazd 4753
Majątek Gminy 4594
Samodzielen stanowiska 4494
Opłaty, czynsze i podatki 4415
Rok 2012 4376
Oświadczenia majatkowe 2014 4336
Wybory parlamentarne 4312
Zastępca Wójta Gminy 4288
Bolesław 4227
Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 4205
Rok 2009 4153
Bieńkowice 4135
Nabór pracowników 4135
Ogłoszenie o zamówieniach publicznych GZOKSiT 4101
Rok 2011 4083
Stwierdzenie zgodności odpisu lub kopii dokumentów z oryginałem 4022
Rok 2010 3993
Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 3990
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 3982
Rok 2009 3952
Regulamin pracy Urzędu Gminy 3951
Rok 2013 3922
Rok 2008 3916
Oświadczenia majątkowe 2016 3916
Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo-adresowych jego posiadacza 3898
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 3887
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach 3881
Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 3869
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych GZGK 3868
Szkoła Podstawowa im. Józefa Rymera w Zabełkowie 3822
Owsiszcze 3818
Przyznanie mieszkania komunalnego 3813
strona128 3809
Oświadczenia majątkowe 2015 3808
Rok 2008 3805
Zabełków 3771
Rok 2010 3769
Roszków 3744
Ogłoszenia o zamówianiach publicznych 3731
Szkoły Podstawowe 3731
Rozgraniczenie nieruchomości 3726
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 3725
Regulamin organizacyjny urzędu 3700
Rok 2007 3673
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych OPS 3652
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach 3647
Plany postępowań 3640
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 3622
Rok 2013 3621
Rok 2005 3610
Gminna Biblioteka Publiczna 3594
Rok 2016 3594
Pozostałe jednostki i instytucje 3563
Wymeldowanie z pobytu stałego 3548
Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 3540
Zameldowanie na pobyt czasowy 3537
Rok 2006 3530
Przedszkole w Bieńkowicach 3519
Podział nieruchomości 3507
Sporządzenie aktu urodzenia 3504
Rok 2014 3504
Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach 3496
Sporządzenie aktu zgonu 3494
Zameldowanie na pobyt stały 3490
Komisja Finansów i Rozwoju Gminy 3487
Uchwały 3480
Komisja Do Spraw Społecznych 3476
Rok 2015 3470
Rok 2016 3461
Statut Urzędu Gminy 3450
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 3449
oswiadczenia majatkowe 2009 3443
Przedszkola 3435
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetar 3432
Zarejestrowanie działalności gospodarczej 3427
Rok 2007 3426
Nowa Wioska 3418
Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 3415
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 3410
Rejestr Działalności Regulowanej 3408
Rok 2014 3408
Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 3391
Zespól Szkolno - Przedszkolny w Owsiszczach 3388
Rok 2012 3382
Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 3374
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie 3364
Przedszkole w Krzyżanowicach 3351
Przedszkole w Tworkowie 3339
Poświadczenie własnoręczności podpisu 3336
Rudyszwałd 3333
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 3331
Przyznanie dodatku mieszkaniowego 3324
Komisja Rewizyjna 3318
Rok 2015 3314
Przedszkole w Chałupkach 3309
Pozostałe opłaty 3289
Rok 2011 3288
Rok 2017 3254
Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 3251
Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 3240
Rok 2009 3239
Straż Miejska 3239
Dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 3233
Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych 3230
Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 3218
Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie 3210
Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 3208
Komisja Do Spraw Gospodarczych 3206
Wymeldowanie z pobytu czasowego 3174
Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 3172
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 3167
Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawa 3114
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 3105
oswiadczenia majatkowe 2006 3103
Rok 2006 3088
Rok 2011 3087
Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym 3072
Komórka Funduszy Zewnętrznych i Promocji 3067
Rok 2017 3058
Rok 2008 3056
Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 3039
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 3001
Statut 2992
oswiadczenia majatkowe 2007 2988
Rok 2006 2965
Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 2963
2006 2963
Specjalista - Kontroler wewnętrzny 2959
Rok 2005 2948
Rok 2007 2929
oswiadczenie majatkowe 2009 2922
Rok 2019 2911
Nagrania z sesji - kadencja 2018 - 2023 2901
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 2896
2007 2872
Stanowisko d/s obronnych, obrony cywilnej i sytuacji kryzysowych 2871
Zarządzenia 2857
2015 2856
Wybory prezydenckie 2854
2008 2842
Statut 2842
Podatek rolny 2813
Podatek od Środków transportowych 2807
oswiadczenie majatkowe 2008 2787
oswiadczenia majatkowe 2003 2775
Majątek 2009 2758
oswiadczenia majatkowe 2002 2754
Plany i programy 2710
Język migowy 2702
Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych 2674
Regulamin pracy 2671
2011 2668
Rok 2011 2667
Rejestry, ewidencje, archiwa 2656
wodociagi 2652
Wyniki kontroli 2646
Regulamin organizacyjny 2644
Podatek leśny 2632
Regulamin organizacyjny 2630
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 2629
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 2624
Regulamin pracy 2619
Oświadczenia majątkowe 2018 2614
oswiadczenia majatkowe 2005 2601
RODO 2590
Rok 2005 2589
Statut 2586
oswiadczenia majatkowe 2004 2550
2007 2536
Majątek 2515
Majątek 2491
Regulamin pracy 2457
Statut 2442
Rok 2018 2439
Rok 2019 2436
strona6 2429
Plany i programy 2427
Oświadczenia majątkowe 2017 2422
Statut 2415
2014 2404
Majątek 2403
Regulamin organizacyjny 2399
Regulamin pracy 2398
Statut 2395
Plany i programy 2372
Regulamin organizacyjny 2353
Statut 2337
Plany i programy 2326
Majątek 2324
Protokoły z sesji - kadencja 2018 - 2023 2319
Oświadczenia majątkowe 2019 2310
Regulamin organizacyjny 2300
Majątek 2294
Statut 2286
Plany i programy 2285
Regulamin organizacyjny 2282
Regulamin pracy 2279
Majątek 2255
Rok 2006 2252
Rok 2012 2249
Majątek 2245
2010 2233
Regulamin organizacyjny 2231
Regulamin pracy 2215
Regulamin pracy 2208
Rok 2012 2203
Statut 2200
2004 2191
Referendum ogólnokrajowe 2189
Statut 2184
Plany i programy 2172
2016 2168
Statut 2161
Majątek 2161
2015 2140
Statut 2132
2012 2132
2002 2130
zarzadzenia wojta 2122
strona4 2112
Statut 2107
Regulamin organizacyjny 2105
Rok 2018 2103
Regulamin pracy 2100
Statut 2095
Majątek 2094
Archiwum 2091
strona2 2083
Plany i programy 2072
Plany i programy 2069
2013 2064
2011 2063
Plany i programy 2058
Plany i programy 2056
strona6 2053
Regulamin organizacyjny 2044
Majątek 2043
Statut 2030
2009 2028
Majątek 2027
strona5 2025
strona3 2018
Majątek 2014
Regulamin organizacyjny 2002
Regulamin pracy 1999
2007 1992
wybory pe 2009 1990
Majątek 1980
Regulamin organizacyjny 1980
2003 1976
strona6 1963
2001 1954
2012 1951
2011 1946
Regulamin pracy 1943
2005 1943
Regulamin pracy 1941
2009 1940
2010 1939
Statut 1937
2017 1930
strona4 1923
2000 1923
2006 1915
2008 1912
2000 1912
2007 1907
Rok 2020 1905
2001 1900
2008 1898
strona2 1897
strona4 1890
2003 1877
2005 1867
strona5 1866
2004 1864
strona6 1862
2006 1862
2002 1857
strona5 1856
Protokoły Sesji Rady Gminy 1820
strona3 1819
Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 1814
2014 1802
Konsultacje 1802
zamowienia ogl 1787
strona4 1783
2014 1778
strona6 1743
Budżet 2009 1742
strona5 1742
2015 1742
Rok 2013 1741
Rok 2013 1728
2014 1726
Rok 2020 1663
wybory pe 1630
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 1620
Wydanie zaświadczenia o zgodności planowanej zmiany sposobu użytkowania z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1611
Aktualności 1611
wybory pe 2009 1596
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 1591
Budżet 2010 1576
testowa12 1569
Rok 2014 1569
2015 1566
Interpelacje i zapytania - kadencja 2018 - 2023 1546
testowa13 1544
testowa15 1528
Rok 2014 1525
testowa19 1520
testowa20 1510
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1498
testowa16 1494
testowa17 1488
Poprzednia wersja serwisu 1482
Rok 2017 1469
wybory pe 1466
Rok 2015 1466
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 1465
Rok 2015 1460
testowa11 1459
imdkrmsbky 1456
uttmpkge 1455
zqphdzsds 1449
2018 1443
testowa14 1438
2017 1436
qzltzdoa 1435
lornuive 1432
Wydanie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego 1418
fhuonwdzbjq 1406
xsfwlqjid 1404
mpfubhzq 1401
ckiaobcxe 1399
he 1384
nhwgkcsbh 1382
Archiwum 1381
qvnzanwjcam 1377
ybmwibxpm 1377
poezja 1371
tcctucan 1368
ftkpapaxsjoscji 1367
fxrpizhudwbi 1366
azpdxzidvo 1365
afohnvmwrwt 1364
strona137 1364
wvbjhwaap 1356
ioezja 1355
nej w Bch 1355
hoezja 1353
ikzgxvwvyysjt 1352
rei-kinemat 1352
ssnuzhyxmwe 1351
stviihbzqe 1349
xctxkltk 1344
09b 1344
yagutgczdsfvgn 1342
qqgrpogwhagxlz 1340
ezlxbjfvcejeirpt 1339
sszsbqjqgbanir 1338
vviliblsxtmgry 1335
jak a 1335
pwlzmirkpn 1334
etta 1334
ecyilymexlm 1334
mislgznfncywin 1333
otshoqdoftduy 1333
bdnmgrrcqdtypfv 1333
Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy 1332
ptvjuxxtzi 1331
7e83722522e8aeb7512b7075311316b7 1329
xlwmxxhzazp 1329
bppqrdbj 1329
kwmqkiphx 1328
indux 1327
wozfzddwodpythwy 1323
ad47a008a2f806aa6eb1b53852cd8b37 1323
juqfohypzarkxif 1320
ihjcnrvzvios 1320
strona56 1320
bqudjqakrbgldp 1319
466accbac9a66b805ba50e42ad715740 1318
Rok 2017 1317
9fb7b048c96d44a0337f049e0a61ff06 1316
vlhsbhuzbxw 1316
zawarcie zwiazku malzenskiego 1313
llmglluxcn 1312
7aee26c309def8c5a2a076eb250b8f36 1311
itqfuaifdn 1311
lffnpkuivczx 1309
8f7150 1309
9824f9c1543628a85bb51d2dd6fcf8a3 1308
ba8153407191791390c3eb19fe7 1308
cgbhlhruegnn 1307
dd28e50635038e9cf3a648c2dd17ad0a 1306
x 1304
jzvufkimhavt 1303
c61fbef63df5ff317aecdc3670094472 1302
efkfafmi 1302
72e6d3238361fe70f22fb0ac624a7072 1300
chwazqlmhqillexc 1300
f6c79f4af478638c39b206ec30ab166b 1299
kallcfhtrmdstm 1296
iusmxnhkhwyp 1294
cumifggvofwpfny 1293
umedhyzczbu 1292
e45823afe1e5120cec11fc4c379a0c67 1291
gykmrtqgs 1291
338e 1288
hzehkflqsaoxanhe 1287
ormctuldung 1287
66e8ba8216a1e152d72653d99a4f03ab 1286
stdona6 1285
nsfmfdsuchyr 1284
qhwcqdyr 1283
bmspgshmlmz 1282
inder 1282
5249ee8e0cff02ad6b4cc0ee0e50b7d1 1280
eb76c035d5d0a2bd2a0d0834b93c9c26 1279
prawo mne publiczne 1279
menu 1277
elhwpmpbxhq 1275
2016 1275
hoyaekjo 1274
3 1274
pvcqswvju 1272
putxisgqip 1271
cpvripoypjrz 1271
rada gminy krzyzanowice 1270
ocwimjto 1270
zags 1269
1145a30ff80745b56fb0cecf65305017 1267
2463 1266
fpjnwtcqatwpxbe 1264
oswiadczenia majatkowe 2008 1262
krckmwdfjetgzpk 1262
page427 1262
370p8d 1260
3cf2559725a9fdfa602ec8c887440f32 1258
2018 1257
eqlzofxae 1256
10907813b97e249163587e6246612e21 1255
058d6f2fbe951a5a56d96b1f1a6bca1c 1255
8fa97507 1255
djdymkljcaq 1254
c8t8cacb8d2a6 1254
hceaa5b2cb118e5 1253
9c5ur8fee8ak714na23a 1251
b0bef4c9a6e50d43880191492d4fc827 1247
rfcakvnjwuy 1247
rudyszwalh solectwo 1247
4484-Krajobraz-Zimowy 1244
2019 1244
fhqkmvoisafz 1242
jihmhkehumurg 1241
lhswtgutypmcsssv 1241
oa-marzen 1241
Rok 2018 1240
prawo miej 1239
Spenden fuer Pakistan 1239
12-rodinca 1237
nrtpofwecofxhyn 1234
jpsrpbzljoydbyc 1234
urznA-la-Une 1231
8 gminy krzyzanowice 1231
koledy 1231
oajatkowego 1230
denvtynazzduifzt 1230
jjywzgmsduceulka 1229
tykalsliony 1225
Rok 2017 1225
xxiintrt 1223
vksjwlicisgn 1223
6ler265rde9a4fi3ab 1222
strny-www 1221
haqlrxzoq 1220
avrmxtlkosz 1219
7892 1213
dapubliczne 1211
hcywe 1209
xkmsbchpjioj 1206
Archiwum 1206
strona130 1205
143-otwieramy-spa-aktyeruchomosci 1204
rubjajoczfzee 1204
main 1204
julyiracy urzedu 1202
propositions-0 1202
rMdakcjh 1200
mapa yitryny 1199
hmarsacvud 1199
phcxgjdj 1198
2016 - Wybory uzupełniające 1198
enmjudnjvq 1197
Formy Pomocy 1197
solectwo gorki slaskie 1196
hutguwllbmc 1193
eavtldcmx 1193
DrivewayTestimona4 1190
2nf raje20l5b 1189
redakcDa 1188
issvigyqhgv 1188
cata szukac 1188
ewwSkr y und Strategien 1187
iejestr zmian 1186
cnbyapxniiwi 1186
239-hereinspaziert-pampa-live 1182
strona58 1181
informBeratung 1180
rujestr zmian 1179
mapa es-etInstituts 1179
riwoysmiu 1178
qqvhfewkutselzwj 1178
acced7514bf620a1b85450d2ae374b1 1177
ronde 1176
etito-a13 1176
speyside-malt-scotch-whisky 1174
pickmeup online 1172
nn0ormucji publicznej nie udostepnionej w BIP 1169
etzszgtvvkvjlhme 1168
odlacmjmiyg 1167
iqkwfkmdvquggtn 1166
zaktrzezenia 1164
wawsgrony 1163
strzezenia 1162
ihewnrhwstsj 1160
sprawodania 1160
azsrbnxxyzejsj 1159
nabor pracownikow 1157
oswiadczenia majatkowe 1156
06aa6eb1b53v58b37 1155
iuvxoybwlml 1154
analiza wskaznikow 1154
mzqgcbmtlfbikyih 1153
rada gminy krzanowice 1151
Oświadczenia majątkowe 2020 1151
qwkotdlfyim 1150
dqwguyihhr 1150
politlKM90JqFpjbyka prywatnosci 1149
tydkgogrnspsycgi 1149
ajpuafudt 1148
miny krzyzanowice 1146
2018 1146
lkyaxvupapetes 1141
xowdagcwytya 1140
statut biblioteka publiczna 1140
uexektam 1140
adjhzqwq 1139
mweeddplaty czynsze i podatki 1138
plany 5 1135
option 1134
wcipezrse 1132
nieruchomosci 1131
regolamin pracy wodociagi 1131
e9fc289c3rotaf142b6d3bead98a923 1130
lriyayxjdc 1127
poezage dans la lune 1125
przedszkole w nedzy 1125
ulmuqccmeq 1123
ujaabgomwr 1121
kierownictwo urzedu gminy 1119
ivefktqw 1119
tag 1117
99374c752bc9formacjipublicznej nie udostepnionej w BIP 1115
gtbpanelrhvycchh 1115
ztvtglopfx 1114
qlencjnclmof 1112
izrskekkzo 1112
woirrmcdboru 1112
plany i programy wodociagi 1111
ghuycbucjc 1111
kfduotspgd 1111
gbafrtwryelqr 1109
efpyazcvbklnerzu 1108
rwrsqackx 1107
fqubkvkm 1107
exnzzosebntm 1107
rejestrzmian 1102
bnnquxjibpcwukz 1102
prxvnrgywadbln 1101
skwarcmisdhlinmz 1100
hnaitstiukojm tfolrgi bip 1098
xutkrrghzjwvshur 1095
076a0c97d09cf1a0ec3e19c7f2529f2b 1094
yzygkxykrr 1092
fyugzcqgpgeaqbz 1091
pdilznigk 1090
hnxplxeal 1088
regolamin organizacyjny biblioteka publiczna 1080
ospmoimmknabdq 1080
872dd316eb8a432cbc63f141e2d68ded 1080
Projekt 1080
galleria 1078
nubzozqpu 1078
phyumdank 1077
oswiadczenia majatkowe 2012 1076
xfkldiclefhzwh 1075
bdlilkwwph 1075
komisje rady gminy 1073
yjttbhwdruk 1072
rcicjzsasci 1071
mkqwgqpqlrbob 1069
ocakxgjn 1069
76c538125fc5c9ec6ad1d05650a57de5 1068
oswiadczenia majatkowe 2010 1067
Publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1065
mqzvteuocfyfdwno 1064
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 1063
jednostki orgOigacyjne gminy 1063
jvqmonvhaoxeknoc 1061
khjxrsrjwu 1060
sguiu-600-moradias-para-baruebruna-furlan-con-a-secretaria-de-esportes 1059
fotkkwpec 1058
epzpsxoivkn 1057
loswptyhxnufqhz 1057
uccockhoz 1057
rclhdzrhinxupdna 1057
ilkkyajsck 1056
seitensprun330f23a8707bb0d6001dfbe8 1055
yogdhmksdwvcaoo 1055
cptejmmrvc 1053
Przeciwdziałanie przemocy 1051
grufekuoicnf 1049
vwzylaqzteip 1049
ukgimcnmfgkl 1045
test 1044
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 1044
kqajnmafgefuwhn 1043
kkacuptqtbfxhbg 1041
urridbgujcc 1040
lkcafbmwh 1040
1d54c76f48f146c3b2d66daf9d7f845e 1039
cfe795a0a3c7bc1683f2efd8837dde0c 1034
jak to zalatwic 1034
aegszmfcsoe 1031
strona102 1030
jqbvuditir 1029
2017 - Wybory uzupełniające 1029
dbe272bab69f8e13f14b405e038deb64 1028
ipkmaxrozmtyclu 1025
ihzthzhkdodyit 1023
fhiaxkjvhbxn 1023
czaqhkkovcqkkp 1022
aciwsxjqvtkp 1022
cf05968255451bdefe3c5bc64d550517 1022
bd853b475d59821e100d3d24303d7747 1021
aktualnosci szczegoly 1018
uqknihdmhlqssv 1017
album 1016
3493894fa4ea036cfc6433c3e2ee63b0 1014
ldryuknnvnmwi 1014
lyduprsbypuxiu 1013
Rejestr instytucji kultury 1011
nqcujyks 1010
wgzembdvoelqvett 1009
icqwjghhs 1006
uploadtest 1006
uprwljwm 1002
0314c9b108b8c39f1cf878ed93fdd5ae 1002
vnsqemow 999
Stypendia i pomoc materialna dla uczniów 998
ujqjktjdcvnh 996
0f28b5d49b3020afeecd95b4009adf4c 993
a5e00132373a7031000fd987a3c9f87b 988
e113bb92c69391dd39e2488f9f588382 987
inne i informacje 985
acc3e0404646c57502b480dc052c4fe1 983
Konsultacje - 2017 982
bfxbmbiqxecw 981
vuqklgkylow 978
7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a 977
006f52e9102a8d3be2fe5614f42ba989 976
je-media-player 975
82aa4b0af34c2313a562076992e50aa3 974
ojfrcimxgohx 971
strona111 971
6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce87 970
strona98 969
yoridmctxlcn 968
xcadfhyhtcizfgwa 967
Pomoc Społeczna 967
81b073de9370ea873f548e31b8adc081 963
strona104 962
fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3 960
0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f 960
8d5e957f297893487bd98fa830fa6413 960
Rok 2018 959
strona105 957
60519c3dd22587d6de04d5f1e28bd41d 956
strona85 956
strona119 956
a8ed71126b12732b838cee58de4efe3f 955
strona118 955
strona88 953
5e69fda38cda2060819766569fd93aa5 952
strona103 950
7c4bf50b715509a963ce81b168ca674b 949
f21e255f89e0f258accbe4e984eef486 949
strona127 948
strona109 947
strona107 946
68abef8ee1ac9b664a90b0bbaff4f770 945
8f125da0b3432ed853c0b6f7ee5aaa6b 944
36e729ec173b94133d8fa552e4029f8b 944
5878a7ab84fb43402106c575658472fa 943
dd17e652cd2a08fdb8bf7f68e2ad3814 943
strona100 940
strona2 940
7a6a6127ff85640ec69691fb0f7cb1a2 938
32b991e5d77ad140559ffb95522992d0 935
strona110 935
7ef605fc8dba5425d6965fbd4c8fbe1f 931
dbab2adc8f9d078009ee3fa810bea142 930
1c9ac0159c94d8d0cbedc973445af2da 929
903ce9225fca3e988c2af215d4e544d3 928
46fc943ecd56441056a560ba37d0b9e8 927
47d1e990583c9c67424d369f3414728e 927
strona78 927
Deklaracja dostępności 927
strona117 926
strona84 924
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Górna Odra Sp. z o. o. 923
2b24d495052a8ce66358eb576b8912c8 922
06409663226af2f3114485aa4e0a23b4 920
Świadczenia rodzinne 920
Rok 2018 920
a8baa56554f96369ab93e4f3bb068c22 919
f6185f0ef02dcaec414a3171cd01c697 919
strona123 919
1385974ed5904a438616ff7bdb3f7439 918
strona130 918
b3e3e393c77e35a4a3f3cbd1e429b5dc 917
10c66082c124f8afe3df4886f5e516e0 917
c929f2210333206f417e3862f431776d 915
ed57844fa5e051809ead5aa7e3e1d555 915
110eec23201d80e40d0c4a48954e2ff5 913
strona99 913
37a749d808e46495a8da1e5352d03cae 912
b73ce398c39f506af761d2277d853a92 912
a4d8e2a7e0d0c102339f97716d2fdfb6 912
868b7df964b1af24c8c0a9e43a330c6a 911
020bf2c45e7bb322f89a226bd2c5d41b 910
fck about 910
Świadczenie wychowawcze (500+) 909
0a09c8844ba8f0936c20bd791130d6b6 908
140f6969d5213fd0ece03148e62e461e 908
2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a 908
959ef477884b6ac2241b19ee4fb776ae 908
457ded6f20b28feb21b9bca73c498671 907
9766527f2b5d3e95d4a733fcfb77bd7e 907
strona106 907
Raport o stanie Gminy 907
1d7f7abc18fcb43975065399b0d1e48e 905
a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf 905
RODO 905
326a8c055c0d04f5b06544665d8bb3ea 904
strona87 904
a6a767bbb2e3513233f942e0ff24272c 903
strona124 903
197f76fe309657064dbec74d9eea4be4 903
strona120 902
9dc372713683fd865d366d5d9ee810ba 901
strona114 901
strona122 901
Fundusz alimentacyjny 901
3636638817772e42b59d74cff571fbb3 899
2019 899
a4380923dd651c195b1631af7c829187 898
46b2644cbdf489fac0e2d192212d206d 896
strona89 896
43975bc2dfc84641a2a8c4d3fe653176 895
f35a2bc72dfdc2aae569a0c7370bd7f5 895
f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca 894
5dec707028b05bcbd3a1db5640f842c5 894
531db99cb00833bcd414459069dc7387 893
Petycje 890
Zasiłek dla opiekuna 888
strona97 887
strona1 887
strona112 886
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 881
bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb 879
59eb5dd36914c29b299c84b7ddaf08ec 876
strona125 876
strona126 876
872
strona121 870
5d75b942ab4bd730bc2e819df9c9a4b5 866
Karta dużej rodziny 864
strona115 863
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka 863
strona86 860
b2330fc4531de135266de49078c270dd 854
strona116 854
Zasiłek pielęgnacyjny 851
strona108 848
strona90 847
strona81 844
strona113 844
721e049e9903c3a740c4902878c99923 841
Specjalny zasiłek opiekuńczy 838
Świadczenie rodzicielskie 838
strona101 836
b59442085644532ef03417a3e5a76437 833
postacie historyczne 829
27b09e189a405b6cca6ddd7ec869c143 826
4c4ea5258ef3fb3fb1fc48fee9b4408c 826
Rok 2019 826
8e036cc193d0af59aa9b22821248292b 818
herb 817
tv 815
4b7a55505729b7f664e7222960e9c2d5 806
ba347fcc9a79fb74e95670b24848164f 806
b1b20d09041289e6c3fbb81850c5da54 805
2fb544a21e8cb8768b80cc231ca2f691 800
ba053350fe56ed93e64b3e769062b680 799
7e448ed9dd44e6e22442dac8e21856ae 796
informacje ogolne 792
Plany i programy 792
Sprawozdania roczne 792
b8c8c63d4b8856c7872b225e53a6656c 790
strona173 790
Regulamin organizacyjny 788
2be5f9c2e3620eb73c2972d7552b6cb5 787
zameldowanie czasowe 787
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 787
2019 784
d5eca8dc3820cad9fe56a3bafda65ca1 780
010e406df2463597c58286a93f8b3160 777
gsd 775
418db2ea5d227a9ea8db8e5357ca2084 774
094366eaa7a4b5d7f9ed227f212b3649 771
f7dd39d47c6f28f7877155ccffad0192 771
c1d53b7a97707b5cd1815c8d228d8ef1 770
Regulamin pracy 770
RODO 770
4cc5400e63624c44fadeda99f57588a6 769
8fdd149fcaa7058caccc9c4ad5b0d89a 768
strona1 766
Plany i programy 764
55312eec654a75a08dc83de96adde735 763
Regulamin organizacyjny 763
Regulamin pracy 763
Dobry start 763
Rok 2019 762
de9621d4c6fa69ce8aaa90f00e9110c5 760
b24d21019de5e59da180f1661904f49a 760
wirtualne panoramy 760
d1588e685562af341ff2448de4b674d1 758
367692068f069c135b7d5a3a59e470d3 758
3d7d9461075eb7c37fbbfcad1d7042c1 758
Plany i programy 757
c09b1eadea0efc7914f73ac698494b5e 755
historia 753
ccdf3864e2fa9089f9eca4fc7a48ea0a 752
8db1d4a631a6e9a24e2c0e842e1f1772 748
658bbbdef9415ba5e2ff857f1146ba6e 748
cdfa4c42f465a5a66871587c69fcfa34 746
d5fcc35c94879a4afad61cacca56192c 746
4feb2371a1843d099b28dd419dbab1ef 744
5460b9ea1986ec386cb64df22dff37be 743
Spisy powszechne 743
4d386d01419c083e8df5de53eb5a0254 740
Regulamin organizacyjny 740
c1285fcadc52c0d3dc8813fc2c2e2b2a 738
dokumenty programowe 737
Statut 735
99607461cdb9c26e2bd5f31b12dcf27a 734
Konsultacje - 2019 734
ba500f04049a8eece1e23e36ea7bbab0 733
Majątek 733
Regulamin pracy 732
a67c8c9a961b4182688768dd9ba015fe 731
618faa1728eb2ef6e3733645273ab145 729
ed23fbf18c2cd35f8c7f8de44f85c08d 728
urzad gminy 728
d76d8deea9c19cc9aaf2237d2bf2f785 727
0a4bbceda17a6253386bc9eb45240e25 727
337cd73a31464dd4adfc3c5dbc356cd0 727
13d2b7361a27dbc9960ae158598a6a96 727
06563f3b418fe57f8fc331872343ce44 726
bac49b876d5dfc9cd169c22ef5178ca7 726
624ec1c881656ee6418604df2928494b 723
09ccf3183d9e90e5ae1f425d5f9b2c00 722
13 721
rady soleckie 719
675be3930765f553975c0b140bbf0863 717
af87f7cdcda223c41c3f3ef05a3aaeea 716
7d4ba7006351436c35e283b0be8ff56c 715
e kartka 713
5f8a7deb15235a128fcd99ad6bfde11e 712
fb5c2bc1aa847f387022607d16adc510 709
f6a8dd1c954c8506aadc764cc32b895e 709
solectwa gminy 709
d785bf9067f8af9e078b93cf26de2b54 708
sekap 706
10112bde2ba78e674b21aaa84613bc8e 705
2f0928c25ff3f884e8d2fa38835bd328 704
cd755a6c6b699f3262bcc2aa46ab507e 704
d156d4836ea87dd732cfda175b7911cb 702
publikacje o gminie 702
024d2d699e6c1a82c9ba986386f4d824 700
29586cb449c90e249f1f09a0a4ee245a 700
dfd786998e082758be12670d856df755 699
baza noclegowa 699
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 698
akty urodzenia 697
sciezka turystyczna 696
ff1ced3097ccf17c1e67506cdad9ac95 695
83009411 694
57914815 693
310614fca8fb8e5491295336298c340f 692
58182b82110146887c02dbd78719e3d5 690
opieka medyczna 690
wybory prezydenckie 690
84f2798f05d595273de40e3046329309 688
bbc12a3a98d8487f58a87d3a3070516e 688
2835acf1b5aaa6ade0d10b4c977e912a 688
do zniszczenie 688
tapety 687
8909a6e385b0fbc1f3885c00ae838de7 686
kalendarz imprez 684
do utrata 684
wymeldowanie czasowego 684
inne jednostki gminy 683
do dane osobowe 683
aktualnosci 682
Bohumin 681
kamera internetowa 680
18341305 680
60106888f8977b71e1f15db7bc9a88d1 679
41329744 679
cff34ad343b069ea6920464ad17d4bcf 677
wojt gminy 677
przyroda 676
poswiadczenie wlasnorecznosci podpisu 674
9b2e035e5362c96aea4c28083f02d6ff 673
plan zagospodarowania 673
233f1dd0f3f537bcb7a338ea74d63483 672
7155151 672
b2ead76dfdc4ae56a2abd1896ec46291 671
baza firm 671
ksiega gosci 671
1890153 671
97921034 670
15203753 670
94127667 670
srodki pozyskane 669
wydanie zaswiadczenia obywatela 669
Rok 2019 669
55698257 668
91660233 668
wymeldowanie stale 665
Rok 2020 665
zabytki 664
akty zgonu 664
wydanie zaswiadczenia z akt ewidencji 664
94686102 664
56783039 664
49037550 664
91951614 664
gminy partnerskie 661
podatki czynsze oplaty 660
76936223 660
komunikacja 659
kierownictwo urzedu 659
nabycie lokalu 658
16512377 657
30c0a496a57bcc2c7c6c481342526729 656
strona132 655
galeria 655
96204523 655
7a5200e5e9b3a893e1c2b0ccba7dd72f 654
069090145d54bf4aa3894133f7e89873 653
58030739 653
pomieszczenia urzedu 651
96995197 651
88356866 651
9228953 651
nabor pracownikow 2 650
do waznosc 650
usage 201506 650
struktura urzedu gminy 649
33864833 649
outputhtml 648
krzyzanowickie gminne wiesci 647
30781401 647
50423822 647
nabycie nieruchomosci z negatywnym 646
11 646
ogloszenia urzedowe szczegoly 644
61848725 644
35a12c43227f217207d4e06ffefe39d3 643
54622189 643
41804125 643
zawarcie zwiazku malzenskiego 642
1f33d7cf6693dc6dcc7029b97cc29487 642
131f383b434fdf48079bff1e44e2d9a5 641
rada gminy 640
parafie koscioly kaplice 639
32434603 639
9219adc5c42107c4911e249155320648 638
31505775 637
oferty inwestycyjne 636
skladowisko odpadow komunalnych 635
9776218 635
97907875 635
urzedy i instytucje 634
1f74a54f39b3123ad272ca0a06e7463f 634
23526617 634
lokalne okienko przedsiebiorczosci 633
nabycie lokalu 633
a914ecef9c12ffdb9bede64bb703d877 633
26600653 633
43637318 633
przyznanie mieszkania komunalnego 632
wydanie zezwolenia na reklamy 631
wspolne przedsiewziecia 628
1fc30b9d4319760b04fab735fbfed9a9 628
2 628
9020112 627
IFrameManager 626
d60678e8f2ba9c540798ebbde31177e8 626
75651551 626
56445286 625
29437828 625
38089055 625
53492196 625
77717904 625
id 625
28565340 624
75704222 624
20476231 624
cf9819df265db90772d487d5b2cd3cf4 623
9543903 623
mlodziezowa rada gminy 622
zespoly artystyczne 622
nabycie gruntu dzierzawa najem 622
65002542 622
37857430 621
77457779 621
14 621
4dea382d82666332fb564f2e711cbc71 620
60203258 620
87513721 619
zameldowanie na pobyt staly 618
54887450 618
12 618
59594775 617
70130822 617
29284578 617
64702354 616
79768593 616
31005869 616
26375150 616
strona188 616
trasy rowerowe 615
wydanie zezwolenia na wycinke 615
wydanie zaswiadczenia zaginiecie utrata ksiegi stanu cywilnego 615
11bcd3c1d43688891ed23f5677a174ea 615
1 615
privacy 614
obszar przygraniczny 613
jednostki oswiatowe 612
fcf1d8d2f36c0cde8eca4b86a8fe1df8 612
39996664 611
40c48dab939a482f04dcecde07e27de6 610
68515130 610
przyznanie dodatku mieszkaniowego 609
nadanie numeru porzadkowego 609
zmiana wpisu ewidencji 609
f81dee42585b3814de199b2e88757f5c 609
guestbook 609
rozgraniczenie nieruchomosci 608
95422935 608
zameldowanie cudzoziemcow czasowo 607
skreslenie z ewidencji 606
11953993 606
36579613 605
wydanie odpisow aktow stanu cywilnego 604
do pierwszy 602
podzial nieruchomosci 602
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu 602
3d9dabe52805a1ea21864b09f3397593 602
69854477 601
24790050 601
51257731 601
1d2a48c55f6f10010887cc7d849469a1 600
82352903 600
13728681 600
17634047 600
88997807 599
71699356 598
80807075 597
75df63609809c7a2052fdffe5c00a84e 596
978fce5bcc4eccc88ad48ce3914124a2 596
stowarzyszenia i organizacje 595
f708f064faaf32a43e4d3c784e6af9ea 595
99518901 595
27138799 595
26033261 595
zarejestrowanie dzialalnosci gospodarczej 593
wydanie zaswiadczenia stanu majatkowego 593
39189659 593
45756654 593
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 593
1cb524b5a3f3f82be4a7d954063c07e2 592
9bcb182ab31f229322cff3c8888b2cec 592
faefec47428cf9a2f0875ba9c2042a81 592
faa98789cfb692431ffb52e13497443a 591
oswiadczenia majatkowe 2015 589
zarzadzanie kryzysowe ostrzezenia ogloszenia 588
6547884cea64550284728eb26b0947ef 588
87682805257e619d49b8e0dfdc14affa 588
96592330 588
2020 588
0084ae4bc24c0795d1e6a4f58444d39b 587
9a32ff36c65e8ba30915a21b7bd76506 587
32bbf7b2bc4ed14eb1e9c2580056a989 587
whatsnew 586
0cd60efb5578cd967c3c23894f305800 586
wydanie decyzji o warunkach zabudiwy zagospodarowania 585
Rok 2021 585
79f69230354b71206fb723c571cce58b 584
dbb240d23ce3d732b67bcfbae5956b18 582
169806bb68ccbf5e6f96ddc60c40a044 580
c236337b043acf93c7df397fdb9082b3 580
65043455 580
0e4a2c65bdaddd66a53422d93daebe68 579
128ac9c427302b7a64314fc4593430b2 578
stwierdzenie zgodnosci odpisu kopii oryginalu 577
b91f5a1e50d6a0fff36dda5a1bb08d76 577
26901debb30ea03f0aa833c9de6b81e9 577
05a4459d3d5c309f5ab86521d1d2bb69 576
d2dc6368837861b42020ee72b0896182 576
6e5025ccc7d638ae4e724da8938450a6 575
Wybory Prezydenckie - 2020 575
4f5a9bf135f285358a4a74b08f8121f8 574
fd4f21f2556dad0ea8b7a5c04eabebda 574
258e130476290221f597c56d351224b6 573
55a988dfb00a914717b3000a3374694c 573
5fde40544cff0001484ecae2466ce96e 571
63707305 571
company 570
ogolnodostepne obiekty sportowe 569
wydanie zaswiadczenia o niezaleganiu podatkow 569
69f357fcc8e6d119f3d95f33cedb5915 569
Sprawozdania roczne 569
1fb333bc34b8d1f1d1d434f90869367a 567
102f0bb6efb3a6128a3c750dd16729be 567
aab11087c24981eb0e03846792ff5718 566
2ba3c4b9390cc43edb94e42144729d33 565
7ee6f2b3b68a212d3b7a4f6557eb8cc7 565
4d0505284ac5049b4167eb7ebfe0791b 563
88340338e0a0cdc54350c05cf056dca8 563
566f0ea4f6c2e947f36795c8f58ba901 562
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu w miejscu sprzedazy 561
abdf6bdb7570e8f9d4338f84bd169130 560
wydanie zezwolenia na psa agresywnego 558
49d4b2faeb4b7b9e745775793141e2b2 558
wydanie zezwolenia na zawarcie malzenstwa 556
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 556
8643c8e2107ba86c47371e037059c4b7 556
dcf6070a4ab7f3afbfd2809173e0824b 552
9704a4fc48ae88598dcbdcdf57f3fdef 552
d9d347f57ae11f34235b4555710547d8 551
84b64e537f08e81b8dea8cce972a28b2 551
204904e461002b28511d5880e1c36a0f 550
caaa29eab72b231b0af62fbdff89bfce 549
be1df9a5d08724971f64a511e24fc904 549
4b29fa4efe4fb7bc667c7b301b74d52d 549
ae06fbdc519bddaa88aa1b24bace4500 549
fc76150735dde1d2d860aeb77ee2009e 548
contact 546
679d8bbd776e0bbf3b044306c5be94ae 543
4c26774d852f62440fc746ea4cdd57f6 542
86ba98bcbd3466d253841907ba1fc725 542
8b2dfbe0c1d43f9537dae01e96458ff1 542
wydanie zaswiadczenia o wielkosci uzytkow rolnych 541
48db71587df6c7c442e5b76cc723169a 540
e68879a4839773d105f0689875dace83 538
85d6e9c8255c0364fb67b5ac8a25eea3 538
761efc843ff05ab74ed358713dd51c1b 537
315b4df935f4775ef5033a4833a9e0e1 537
6194a1ee187acd6606989f03769e8f7f 535
3b5e2c9be5002e87e0477099db5ff21b 535
c460dc0f18fc309ac07306a4a55d2fd6 534
wydanie zaswiadczenia do zawarcia malzenstwa 528
383beaea4aa57dd8202dbff464fee3af 528
9d068c869fd3e03fc606ec297fcd00be 527
f514cec81cb148559cf475e7426eed5e 527
0ea711391df8d060f4f81141e192814e 527
nagrania sesji kadencja 2018 2023 526
c4bfbf68f5d8d0f8b9a0752ca08ea01d 525
wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 523
c2f599841f21aaefeeabd2a60ef7bfe8 523
e1021d43911ca2c1845910d84f40aeae 523
1f72e258ff730035f2a1fb6637f562c2 523
4f1927fff6e092185d6a6f4c8466e421 522
fcde14913c766cf307c75059e0e89af5 521
wydanie zaswiadczen o ksiegach stanu cywilnego 514
2704-zapytanie-ofertowe 514
start 513
0496604c1d80f66fbeb963c12e570a26 508
07a9d3fed4c5ea6b17e80258dee231fa 507
e769e03a9d329b2e864b4bf4ff54ff39 505
885b2c7a6deb4fea10f319c4ce993e02 502
a9df2255ad642b923d95503b9a7958d8 502
strona186 502
Konsultacje - 2018 502
da94be6d2b80d736e2d13d1e3c47d035 500
86e78499eeb33fb9cac16b7555b50767 492
82674fc29bc0d9895cee346548c2cb5c 491
1-aktualnosci 484
1592104031ceaa405b8a103c399e2633 477
Sprawozdania roczne 475
2020 460
naboor pracownikow 454
regulamin organizacyjny urzedu 450
oswiadczenia majatkowe 2016 450
Rejestr petycji 429
strona209 421
Konsultacje - 2020 416
Rok 2020 404
strona7 397
Rok 2020 383
strona220 375
strona231 373
Spis rolny 2020 373
dev 366
19e21d13715b9720d8c00977145f1dd8 355
acef5cc0bd5a0c190494e34ea4b04811 353
Rok 2021 351
sesje20182023 350
831b342d8a83408e5960e9b0c5f31f0c 345
sesje kadencji 2018 2023 342
2b515e2bdd63b7f034269ad747c93a42 341
b8ffa41d4e492f0fad2f13e29e1762eb 341
bc6d753857fe3dd4275dff707dedf329 340
b18e8fb514012229891cf024b6436526 337
9399e0b02c73fcc14cd11d9b4e685f2e 335
a3de03cb426b5e36f5c7167b21395323 334
3368986bdca0efedda1eda8d39b3ae6c 334
4c12343400ce0c1454ad4bc3860602b9 332
752356ce55e0b436a9027914cb7e18a7 330
433371e69eb202f8e7bc8ec2c8d48021 328
9b40aee76034c9543ceacba5df759a1d 328
138aab288c363726990120413c62acee 327
5112277ea658f7138694f079042cc3bb 327
e70981fd305170c41a5632b2a24bbcaa 327
aff53752790c8c5348954c335c5ad682 326
d202ed5bcfa858c15a9f383c3e386ab2 326
5878531649e31dd68c52529e00059976 325
a98a009d68cad18ae7b1d3576bb01924 325
c2ddc87b68fed4f62a29c1ff816f58b0 325
d77c703536718b95308130ff2e5cf9ee 324
3eb65004054f5d21fca4087f5658c727 323
bc6fe82635b1429d3e886eec0fc34f49 323
c00193e70e8e27e70601b26161b4ae86 322
e551d3ddbf87bddac369765bd58213a5 321
32b683d9d8e73d3eeb6bf08fe0817402 320
773464bf4840efa9604421f8ecf90c9a 320
836a0dcbf5d22652569dc3a708274c16 320
b49fdab097253cac48e3dc628a49da5e 320
f7b6bc883be91f56eb248d72de4d2847 320
257deb66f5366aab34a23d5fd0571da4 319
0a934ecab584f7a4cd0220a7caeccbcc 319
076ccd93ad68be51f23707988e934906 317
34d94cf9ca228a78848313df32d668d1 317
d34a281acc62c6bec66425f0ad6dd645 310
1e79596878b2320cac26dd792a6c51c9 307
36455d3b4aa959a5a5799f2316c06660 307
dp konsultacje 305
e5fc3b8d9510b02e42361c337597d9fa 304
f69543a0f1b1c844dbd3eeee30ea0404 304
2021 303
df0b8fb21c53254b7afa62e020447c81 287
4be49c79f233b4f4070794825c323733 285
3295c76acbf4caaed33c36b1b5fc2cb1 281
Rok 2021 255
Wybory Prezydenckie - 2015 238
749b3dec12dee44c9594af615a9de86b 234
918f5cd5a5c0d48671d4d4fc54bab2e9 230
c359889a833e7612e0cff1dc69d272bc 225
367147f1755502d9bc6189f8e2c3005d 225
bdad073d2c77b0525e32a0e9784089ea 223
6b27e88fdd7269394bca4968b48d8df4 220
2e3d2c4f33a7a1f58bc6c81cacd21e9c 219
5a2a330b175fe588c2551b78d18d3207 218
218ac3fe3df6ff2c8fe8f9353f1084f6 217
d8c9d05ec6e86d5bbad7a2f88a1701d0 217
be3b0b544433b768685e3436621590ff 217
5cc4bb753030a3d804351b2dfec0d8b5 214
5118af07364440598cd7a922ccf4a955 214
5d40954183d62a82257835477ccad3d2 214
eddeb82df22554fa67c641e3f8a25566 214
a7f592cef8b130a6967a90617db5681b 213
b8b12f949378552c21f28deff8ba8eb6 213
89b9c689a57b82e59074c6ba09aa394d 213
c5ab6cebaca97f7171139e4d414ff5a6 213
outline 213
298f587406c914fad5373bb689300433 212
eba237eccc24353ccaa4d62013556ac6 211
3d324c2883882b15fa8fbe8f025a3a99 211
e910a63844df7022c9b194d39b2686bf 211
1f029c1e1abaaf0605807b7f91552d36 210
7a98af17e63a0ac09ce2e96d03992fbc 210
8a50bae297807da9e97722a0b3fd8f27 209
b4d22bb574aed5fdd900a274930252f6 209
c80d9ba4852b67046bee487bcd9802c0 209
d8e1344e27a5b08cdfd5d027d9b8d6de 209
a292685556cdeb779dbc336e83dfb3cb 209
inquiry 209
8ba6c657b03fc7c8dd4dff8e45defcd2 208
36165c62f7b7df72863d470d73302627 208
5dd3e474f6e08e3316ce5e3bc36c666e 208
dba31bb5c75992690f20c2d3b370ec7c 207
77143919d1234297079f075357988f3b 207
2ed0828621535a2a85a8f8e3388080d2 206
b4681a619cf018eed690452faeb0e94f 206
23fa71cc32babb7b91130824466d25a5 206
c74214a3877c4d8297ac96217d5189b7 206
2201611d7a08ffda97e3e8c6b667a1bc 205
8123b781e08f4d9e89ea88f53e6431a9 205
95177e528f8d6c7c28a5473fd5a471b6 204
becc353586042b6dbcc42c1b794c37b6 204
46f5ffb3777b7659bb35da6ddab19e05 204
89abe98de6071178edb1b28901a8f459 203
898aef0932f6aaecda27aba8e9903991 203
621765159ee1ea4299c0df3e1d29034b 203
f60f6b0d129342bb6a226305aaf842b7 203
42dab56861d81108ee356d037190c315 202
e465ae46b07058f4ab5e96b98f101756 202
ee1d21306cddf0e43641f1dc52d810be 202
709d00f20f8a1638608f109597a521a9 202
8682cc30db9c025ecd3fee433f8ab54c 202
7eab47bf3a57db8e440e5a788467c37f 200
3be0214185d6177a9aa6adea5a720b09 200
8617f303dd11780c5d48aedf0bd90823 200
e94fe9ac8dc10dd8b9a239e6abee2848 200
3a246af2678dfad0d536e0a62cf49179 199
b1f62fa99de9f27a048344d55c5ef7a6 199
168411596e4c04bb30eaf83385d15c96 199
810462d01f318bd13e628a77fc3f92c0 199
3fc0a5dc1f5757c71b88be8adbfd10e9 199
b5b03f06271f8917685d14cea7c6c50a 199
b7ee0d0d4d5ef995aae0fc691e6d840d 199
d627f44819e0cdb235a1ba10dc32df2e 199
a64a034c3cb8eac64eb46ea474902797 199
2122c699d5e3d2fa6690771845bd7904 198
4c4e5249f45d8cf6a0387c58ac13f514 198
62ce4772adc0fbeae29391fc0e22509c 198
685ac8cadc1be5ac98da9556bc1c8d9e 197
3cc578f087ea520aefaaf92c802c1a34 196
41ccc97e4f1b5de999aa6468ff787d89 196
d042be1b4b72c110d21287b3dad13867 196
662a2e96162905620397b19c9d249781 196
73e5080f0f3804cb9cf470a8ce895dac 196
9e886e4b377efe990f936dde0d9c98ca 196
40afd3a37cca05efe623b7509855c73a 195
249338e601902b14d0f529fe5e6ae417 195
08048a9c5630ccb67789a198f35d30ec 195
cabad3b9bc0afe08cd9ec861638ed1d9 195
dafc8e8cde5d69dafe65cb6907899656 194
f02a8fde79ddf5b978cd9ae9d408b7c1 194
2eb5657d37f474e4c4cf01e4882b8962 194
5a01f0597ac4bdf35c24846734ee9a76 194
a78482ce76496fcf49085f2190e675b4 194
db64f68dee27eb08d29117c7da678f81 193
18903e4430783a191b0cfab439daaef8 193
0613239e122094abb4ef998c01d16958 193
bf2fe6582ed9ead9161a3d6f6b1d6858 193
c0c783b5fc0d7d808f1d14a6e9c8280d 193
0b6ace9e8971cf36f1782aa982a708db 192
32f6c513b25df1c670753eb7335c4258 192
d71fa38b648d86602d14ac610f2e6194 192
a8c6dd982010fce8701ce1aef8a2d40a 191
9426c311e76888b3b2368150cd05f362 190
40262352ed6dc77f564704f1d9267ba5 190
44bf89b63173d40fb39f9842e308b3f9 189
5e0f17d9e09d1881692cf84a3b869f75 189
73640de25b7d656733ce2f808a330f18 189
c1cdd433a18e3949d6e64b68564a7c0d 189
83a100ec3c2c30751156cea2d60aacbe 188
d9909824688daaad46d441eefd81eb38 188
b3b25a26a0828ea5d48d8f8aa0d6f9af 187
7a951116de2a4c23c74733d76046a5b4 186
758be1f9f7a7efac938ed8bd97c0e1cb 186
df334b223e699294764c2bb7ae40d8db 186
9f4768b4bd4a205e1d3a60398ab022a2 185
a753a43564c29148df3150afb4475440 184
3770282ae7c0e576d1017a97a9260a3f 183
8466a2b43729c29dcd7cc0fdfa1a9e7a 183
4191ef5f6c1576762869ac49281130c9 183
d16a974d4d6d0d71b29bfbfe045f1da7 174
749cf0d496c3e96f583f603825652f8a 170
450e92aa762ce31e6f6f5e4402facc73 166
3e1804747c4cf0e9f098b445b1fff36c 161
8466f9ace6a9acbe71f75762ffc890f1 154
1ce9168a60deae4a994dbd5b2d145699 149
dba84d00c3a33df9f3bfb902940249ca 143
strona5 140
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 140
4317fd49a21384c85f6b405cba038e21 138
strona6 132
2021 127
strona128 123
Konsultacje - 2021 121
Dostępność 121
Rok 2021 99
Rok 2021 96
370p8d 86
00482b9bed15a272730fcb590ffebddd 82
budzet gminy 81
3198dfd0aef271d22f7bcddd6f12f5cb 67
Inne dokumenty 60
login 49
Raporty jednostek 49
uchwaly rady giminy 2020 24
zamowienia szczeg 17
setp1 5
login index 5
jednostki org Oigacyjne gminy 2
+CONCAT(0x5c 2
iframe 2
borrowxx 2
protocol 2
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 1
U0hFTExfTU9KTk9fUFJPQk9WQVRK? 1
test 1
+like+Gecko)+Chrome/83.0.4103.116+Safari/537.36 1
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 11228 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM