rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Strona główna Rejestr zmian Dzisiaj jest: Środa, 23.06.2021
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Rejestr zmian w całym serwisie http://bip.krzyzanowice.pl/.
Ostatnia zmiana: 2021-06-23 12:49:36
Redaktor: Uher Lucyna
Opis: modyfikowanie pliku (ID-8339)
rejestr wszystkich zmian
Data Redaktor Element Opis
2021-06-23 12:49:36 Uher Lucyna Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew modyfikowanie pliku (ID-8339)
2021-06-23 12:48:48 Uher Lucyna Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzewa przez osobę fizyczną modyfikowanie pliku (ID-8340)
2021-06-23 10:51:37 Kołek Zofia „Rewitalizacja budynku dawnej wozowni przy ruinach zamku w Tworkowie”
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 30.04.2021 r.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie: https://miniportal.uzp.gov.pl

UWAGA! Nowe zapytania

UWAGA! Z uwagi na złożone zapytania Zamawiający przesunie termin składania ofert


UWAGA!!! Zmiana terminu

Z uwagi na wniesione zapytania oraz na przygotowywanie odpowiedzi na wniesione zapytania, zmienia się: termin składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert - 19.05.2021r.
Termin otwarcia ofert - 19.05.2021 r.
W związku z powyższym zamieszczamy:
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- ZMIENIONĄ SWZ

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania z dn. 19.05.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert z dn. 19.05.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY z dn. 23.06.2021 r. , plik: Inf o wyb. najkorzyst. oferty z dn. 23.06.2021 r.
dodanie pliku
2021-06-23 10:50:21 Kołek Zofia „Rewitalizacja budynku dawnej wozowni przy ruinach zamku w Tworkowie”
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 30.04.2021 r.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie: https://miniportal.uzp.gov.pl

UWAGA! Nowe zapytania

UWAGA! Z uwagi na złożone zapytania Zamawiający przesunie termin składania ofert


UWAGA!!! Zmiana terminu

Z uwagi na wniesione zapytania oraz na przygotowywanie odpowiedzi na wniesione zapytania, zmienia się: termin składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert - 19.05.2021r.
Termin otwarcia ofert - 19.05.2021 r.
W związku z powyższym zamieszczamy:
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- ZMIENIONĄ SWZ

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania z dn. 19.05.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert z dn. 19.05.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY z dn. 23.06.2021 r.
zmiana przetargu
2021-06-18 12:37:05 Cichoń Małgorzata Zarządzenie 0050.95.2021 z 16.06.2021 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2021 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie 0050.95.2021 z 16.06.2021 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2021 rok)
2021-06-18 12:36:04 Cichoń Małgorzata Zarządzenie 0050.94.2021 z 16.06.2021 w/s zmian w budżecie gminy na 2021 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie 0050.94.2021 z 16.06.2021 w/s zmian w budżecie gminy na 2021 rok)
2021-06-17 14:17:39 Uher Lucyna znak sprawy: GL.RZT.70.115.2021 decyzja zatwierdzająca taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Krzyżanowice na okres 3 lat modyfikowanie pliku (ID-11376)
2021-06-17 11:49:43 Kołek Zofia „Zagospodarowanie terenu centrum wsi Bieńkowice – etap I budowa centrum przesiadkowego” Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 02.06.2021 r.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie: https://miniportal.uzp.gov.pl

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania z dn. 17.06.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert z dn. 17.06.2021 r.

, plik: Informacja z otwarcia ofert z dnia 17.06.2021 r na BIP
dodanie pliku
2021-06-17 11:49:05 Kołek Zofia „Zagospodarowanie terenu centrum wsi Bieńkowice – etap I budowa centrum przesiadkowego” Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 02.06.2021 r.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie: https://miniportal.uzp.gov.pl

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania z dn. 17.06.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert z dn. 17.06.2021 r.

zmiana przetargu
2021-06-17 10:30:54 Gmina Krzyżanowice Raport o stanie gminy w roku 2020 dodanie nowego pliku (Raport o stanie gminy w roku 2020)
2021-06-17 10:17:10 Kołek Zofia „Zagospodarowanie terenu centrum wsi Bieńkowice – etap I budowa centrum przesiadkowego” Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 02.06.2021 r.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie: https://miniportal.uzp.gov.pl

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania z dn. 17.06.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert z dn. 17.06.2021 r.

zmiana przetargu
2021-06-17 10:13:12 Kołek Zofia „Zagospodarowanie terenu centrum wsi Bieńkowice – etap I budowa centrum przesiadkowego” Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 02.06.2021 r.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie: https://miniportal.uzp.gov.pl

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania z dn. 17.06.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert z dn. 17.06.2021 r.

, plik: Informacja jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć BIP
dodanie pliku
2021-06-17 10:11:54 Kołek Zofia „Zagospodarowanie terenu centrum wsi Bieńkowice – etap I budowa centrum przesiadkowego” Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 02.06.2021 r.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie: https://miniportal.uzp.gov.pl

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania z dn. 17.06.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert z dn. 17.06.2021 r.

zmiana przetargu
2021-06-16 08:56:25 Uher Lucyna Zawiadomienie GL.ZUZ.1.4210.182.2021.JPA/JPŁ RKW-2021- dodanie nowego pliku (Zawiadomienie GL.ZUZ.1.4210.182.2021.JP A/JPŁ RKW-2021-)
2021-06-16 08:53:13 Uher Lucyna Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 15.06.2021r. w sprawie Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych dodanie nowego pliku (Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 15.06.2021r. w sprawie Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych)
2021-06-16 08:04:23 Uher Lucyna znak sprawy: GL.RZT.70.115.2021 decyzja zatwierdzająca taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Krzyżanowice na okres 3 lat dodanie nowego pliku (znak sprawy: GL.RZT.70.115.2021 decyzja zatwierdzająca taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Krzyżanowice na okres 3 lat)
2021-06-15 08:54:23 Uher Lucyna Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 11.06.2021r. dodanie nowego pliku (Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 11.06.2021r.)
2021-06-11 09:07:29 Kołek Zofia „Zagospodarowanie terenu centrum wsi Bieńkowice – etap I budowa centrum przesiadkowego” Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 02.06.2021 r.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie: https://miniportal.uzp.gov.pl

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania z dn. 17.06.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert z dn. 17.06.2021 r.

, plik: 1_Zapytanie wraz z odp BIP
dodanie pliku
2021-06-11 09:05:41 Kołek Zofia „Zagospodarowanie terenu centrum wsi Bieńkowice – etap I budowa centrum przesiadkowego” Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 02.06.2021 r.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie: https://miniportal.uzp.gov.pl

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania z dn. 17.06.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert z dn. 17.06.2021 r.

zmiana przetargu
2021-06-10 16:18:04 Kubaszek Brygida Harmonogram posiedzeń komisji i sesji na miesiąc czerwiec 2021 r. dodanie nowego pliku (Harmonogram posiedzeń komisji i sesji na miesiąc czerwiec 2021 r. )
2021-06-08 13:30:54 Gmina Krzyżanowice Oświadczenia majątkowe zmiana strony html
2021-06-08 13:29:13 Gmina Krzyżanowice Oświadczenia majątkowe zmiana strony html
2021-06-08 12:06:54 Gmina Krzyżanowice Sprawozdanie z realizacji programu Współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020 modyfikowanie pliku (ID-11305)
2021-06-08 12:06:36 Gmina Krzyżanowice Sprawozdania finansowe za 2020 - jednostka Urząd Gminy Krzyżanowice dodanie nowego pliku (Sprawozdania finansowe za 2020 - jednostka Urząd Gminy Krzyżanowice)
2021-06-08 12:05:23 Gmina Krzyżanowice Sprawozdania finansowe za 2020 - Gmina Krzyżanowice dodanie nowego pliku (Sprawozdania finansowe za 2020 - Gmina Krzyżanowice)
2021-06-08 08:15:25 Cycon Dorota Oświadczenia majątkowe 2021 dodanie strony html
2021-06-08 08:13:58 Cycon Dorota Oświadczenie majątkowe M. Szczęsny rozpoczęcie pracy na stanowisku 2021 dodanie nowego pliku (Oświadczenie majątkowe M. Szczęsny rozpoczęcie pracy na stanowisku 2021)
2021-06-08 08:12:59 Cycon Dorota Oświadczenie majątkowe A. Krzykała zakończenie pracy na stanowisku 2021 dodanie nowego pliku (Oświadczenie majątkowe A. Krzykała zakończenie pracy na stanowisku 2021)
2021-06-08 07:45:32 Cycon Dorota Oświadczenia majątkowe 2020 zmiana strony html
2021-06-07 14:40:29 Cycon Dorota Oświadczenia majątkowe 2020 zmiana strony html

   

Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 1155987 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM