Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Owsiszczach

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Owsiszczach
ul. Szkolna 1
47-450 Owsiszcze
tel.: (32) 419 40 39
e-mail: zspowsiszcze@op.pl

Dyrektor: mgr Agnieszka Sedlaczek

w skład zespołu wchodzą:

Szkoła Podstawowa
liczba oddziałów: 1
liczba uczniów: 9

Przedszkole
liczba oddziałów: 1
liczba przedszkolaków: 25

E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/