Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Ogłoszenie o zamówieniach publicznych GZOKSiT

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Remont szatni na parterze w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chałupkach".- ogłoszenie o zamówieniu

- ogłoszenie o wszczęciu postępowania

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- proponowane istotne postanowienia do umowy

- załącznik nr 1 do SIWZ - przedmiar robót

- załącznik nr 2 do SIWZ

- załącznik nr 3 do SIWZ

- załącznik nr 4 do SIWZ


- załącznik nr 5 do SIWZ

- załącznik nr 6 do SIWZInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Wymiana więźby dachowej i pokrycia dachu na budynku Przedszkola w Bieńkowicach".- ogłoszenie o zamówieniu

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- proponowane istotne postanowienia do umowy

- załącznik nr 1a do SIWZ - projekt budowlany

- załącznik nr 1b do SIWZ - specyfikacja techniczna

- załącznik nr 1c do SIWZ - przedmiar robót

- załącznik nr 2 do SIWZ

- załącznik nr 3 do SIWZ

- załącznik nr 4 do SIWZ

- załącznik nr 5 do SIWZ

- załącznik nr 6 do SIWZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Remont toalet w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach".- ogłoszenie o zamówieniu

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- proponowane istotne postanowienia do umowy

- załącznik nr 1 do SIWZ - przedmiar robót

- załącznik nr 2 do SIWZ

- załącznik nr 3 do SIWZ

- załącznik nr 4 do SIWZ

- załącznik nr 5 do SIWZ

- załącznik nr 6 do SIWZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/