Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj
Zastępca Wójta Gminy

mgr Wolfgang Kroczek

ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
pokój nr 11
tel.: (32) 419 40 50 w.151
e-mail: zastepca@krzyzanowice.pl

Przyjmowanie stron: codziennie w godzinach pracy.

ZAKRESY ZADAŃ ZASTĘPCY WÓJTA

 1. Zastępca Wójta Gminy pod nieobecność Wójta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta sprawuje funkcje:
  1. organu wykonawczego gminy,
  2. kierownika Urzędu Gminy,
  3. osoby kierującej bieżącymi sprawami gminy i reprezentującej ją na zewnątrz,
  4. organu administracji publicznej,
  5. organu podatkowego.

 2. Do zadań i kompetencji Zastępcy Wójta należy:
  1. prowadzenie określonych spraw w imieniu Wójta, w czasie jego nieobecności zgodnie z upoważnieniem,
  2. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad:
   - Referatem Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami,
   - Referatem Gospodarki Przestrzennej,
   - PWK "Górna Odra" Sp. z o. o.,
  3. współdziałanie z Radą Gminy oraz Komisjami Rady w zakresie swojego działania,
  4. nadzorowanie prac związanych z zamówieniami publicznymi,
  5. nadzorowanie inwestycji prowadzonych przez gminę,
  6. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.
E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/