Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej

godziny urzędowania:
poniedziałek od 7: 00 do 15: 00
wtorek od 7: 00 do 15: 00
środa od 7: 00 do 15: 00
czwartek od 8: 00 do 17: 00
piątek od 7: 00 do 14: 00

Stanowisko

Numer pokoju

Numer telefonu wewnętrzny

Adres e-mail

Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej

nr 23

139

kontrola@krzyzanowice.pl

Do zadań Stanowiska ds. kontroli wewnętrznej należy:

    1. Przeprowadzanie kontroli, zgodnie z zatwierdzonym przez Wójta Gminy planem kontroli, w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych.
    2. Sporządzenie protokołów zawierających wyniki kontroli i wystąpień pokontrolnych oraz przedkładanie ich Wójtowi Gminy.
    3. Ustalanie przyczyn i skutków stwierdzanych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych.
    4. Wskazanie sposobów i środków umożliwiających usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień.
E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/