Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Zameldowanie na pobyt czasowy

  1. Dotyczy osób, które przebywają w określonej miejscowości, pod tym samym adresem dłużej, niż 3 doby.
  2. Okres zameldowania wynosi od 2 miesięcy do 5 lat.
  3. Nie jest konieczne dokonywanie zameldowania osobiście. Osoba dokonująca zameldowania w domu spółdzielczym, komunalnym lub innym zobowiązana jest złożyć wypełniony druk, na którym widnieje pieczęć i podpis właściciela, bądź zarządzającego domem.

Niezbędne dokumenty:

  • wypełniony druk zgłoszenia pobytu czasowego

Plik Rozmiar Pobierz
Druk zgłoszenia pobytu czasowego

47KB

  • akt własności domu (aktualny);
  • dowody osobiste właścicieli domu;
  • książeczka wojskowa (w przypadku mężczyzny do 50 roku życia).


Opłaty: nie podlega opłacie skarbowej
Jednostka obsługująca:
Referat Organizacyjny
I piętro, pokój nr 22
tel. (32) 419 40 51 w. 128


Godziny urzędowania:
poniedziałek: od 7:00 do 15:00
wtorek: od 7:00 do 15:00
środa: od 7:00 do 15:00
czwartek: od 8:00 do 17:00
piątek: od 7:00 do 14:00

E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/