Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów

Niezbędne dokumenty:

  • wniosek właściciela drzewa lub krzewu o jego wycinkę Format MS Word DOC (26 KB), Format PDF PDF (25 KB);

Plik Rozmiar Pobierz
Wniosek właściciela drzewa lub krzewu o jego wycinkę

26KB

25KB

  • zgoda właściciela terenu (jeśli posiadacz nie jest właścicielem);
  • kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny władania nieruchomością; 
  • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego potwierdzający przeznaczenie terenu

Opłaty: zwolnione z opłaty
Jednostka obsługująca: Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
parter, pokój nr 4
tel. (32) 419 40 51 w. 133


Godziny urzędowania:
poniedziałek: od 7:00 do 15:00
wtorek: od 7:00 do 15:00
środa: od 7:00 do 15:00
czwartek: od 8:00 do 17:00
piątek: od 7:00 do 14:00

E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/