Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic poprzez: określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami graficznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.

Niezbędne dokumenty:

  • wniosek o rozgraniczenie Format MS Word DOC (22 KB), Format RTF RTF (11 KB), Format PDF PDF (14 KB);

Plik Rozmiar Pobierz
Wniosek o rozgraniczenie

22KB

11KB

14KB

  • aktualne wyciągi z ksiąg wieczystych, dotyczące rozgraniczanych nieruchomości;
  • wskazanie jednostki wykonawstwa geodezyjnego do przeprowadzenia czynności związanych z rozgraniczeniem;
  • wskazanie granic, co do których ma być dokonane rozgraniczenie.


Opłaty: zwolnione z opłaty skarbowej
Jednostka obsługująca:
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
parter, pokój nr 3
tel. (32) 419 40 51 w. 142


Godziny urzędowania:
poniedziałek: od 7:00 do 15:00
wtorek: od 7:00 do 15:00
środa: od 7:00 do 15:00
czwartek: od 800 do 17:00
piątek: od 7:00 do 14:00

E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/