Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Podział nieruchomości

  1. Wszczęcie postępowania o podział nieruchomości następuje na wniosek i koszt właścicieli, użytkowników wieczystych lub osób, które mają w tym interes prawny. 
  2. Załatwienie sprawy następuje poprzez wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości.


Niezbędne dokumenty:

  • wniosek o podział
  • aktualny wypis z księgi wieczystej;

Plik Rozmiar Pobierz
Wniosek o podział

26KB

15KB

33KB

  • wstępny projekt podziału nieruchomości wykonany na aktualnej odbitce z mapy zasadniczej, zawierającej dane ewidencyjne, potwierdzone przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego (3 egzemplarze).


Opłaty: zwolnione z opłaty skarbowej
Jednostka obsługująca:
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
parter, pokój nr 3
tel. (32) 419 40 51 w. 142


Godziny urzędowania:
poniedziałek: od 7:00 do 15:00
wtorek: od 7:00 do 15:00
środa: od 7:00 do 15:00
czwartek: od 8:00 do 17:00
piątek: od 7:00 do 14:00

E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/