Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Nabór pracowników - Archiwum

NABÓR NA STANOWISKO REFERENTA DS. ADMINISTRACJI I REMONTÓW W GZOKSiT KRZYŻANOWICE

Dyrektor GZOKSiT w Krzyżanowicach z siedzibą w Tworkowie ogłasza nabór na stanowisko referenta.

Miejsce pracy: GZOKSiT Krzyżanowice
47–451 Tworków, ul. Zamkowa 48
Wymiar czasu pracy:   pełny etat

Plik

Załącznik http://www.cktworkow.pl/ 

NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTORA/INSPEKTORA
W REFERACIE ORGANIZACYJNYM

Wójt Gminy Krzyżanowice ogłasza nabór na stanowisko podinspektora/inspektora w Referacie Organizacyjnym.

Miejsce pracy: Urząd Gminy Krzyżanowice
47–450 Krzyżanowice, ul. Główna 5
Wymiar czasu pracy:   pełny etat

Plik Rozmiar Pobierz
Załącznik do naboru 68KB

NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DO SPRAW OCHRONY ŚRODOWISKA I ZARZĄDZANIA
SKŁADOWISKIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH

Wójt Gminy Krzyżanowice ogłasza nabór na stanowisko podinspektora do spraw ochrony środowiska i zarządzania składowiskiem odpadów komunalnych.

Miejsce pracy: Urząd Gminy Krzyżanowice
47–450 Krzyżanowice, ul. Główna 5
Wymiar czasu pracy:   pełny etat

Plik Rozmiar Pobierz
Załącznik do naboru 64KB

NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA/PODINSPEKTORA DO SPRAW POZYSKIWANIA ŚRODKÓW POMOCOWYCH

Wójt Gminy Krzyżanowice ogłasza nabór na stanowisko inspektora/podinspektora do spraw pozyskiwania środków pomocowych.

Miejsce pracy: Urząd Gminy Krzyżanowice
47–450 Krzyżanowice, ul. Główna 5
Wymiar czasu pracy:   pełny etat

Plik Rozmiar Pobierz
Załącznik do naboru 66KB

NABÓR KANDYDATA NA STANOWISKO SKARBNIKA GMINY 

Wójt Gminy Krzyżanowice ogłasza nabór kandydata na stanowisko Skarbnika Gminy.

Miejsce pracy: Urząd Gminy Krzyżanowice
47–450 Krzyżanowice, ul. Główna 5
Wymiar czasu pracy:     pełny etat

Plik Rozmiar Pobierz
Załącznik do naboru 64KB

NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA DO SPRAW GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INFRASTRUKTURY TERENOWEJ

Wójt Gminy Krzyżanowice ogłasza nabór na stanowisko inspektora do spraw gospodarki komunalnej i infrastruktury terenowej.

Miejsce pracy: Urząd Gminy Krzyżanowice
47–450 Krzyżanowice, ul. Główna 5
Wymiar czasu pracy:     pełny etat

Plik Rozmiar Pobierz
Załącznik do naboru 70KB

NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA/PODINSPEKTORA DO SPRAW GEODEZJI I GOSPODARKI GRUNTAMI

Wójt Gminy Krzyżanowice ogłasza nabór na stanowisko inspektora/podinspektora do spraw geodezji i gospodarki gruntami.

Miejsce pracy: Urząd Gminy Krzyżanowice
47–450 Krzyżanowice, ul. Główna 5

Wymiar czasu pracy:     pełny etat

Plik Rozmiar Pobierz
Załącznik do naboru 69KB

NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA/PODINSPEKTORA DO SPRAW KONTROLI FINANSOWEJ

Wójt Gminy Krzyżanowice ogłasza nabór na stanowisko inspektora/podinspektora do spraw kontroli finansowej.

Miejsce pracy: Urząd Gminy Krzyżanowice
47–450 Krzyżanowice, ul. Główna 5
Wymiar czasu pracy:    ¼ etatu

Plik Rozmiar Pobierz
Załącznik do naboru 70KB

NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA/PODINSPEKTORA DO SPRAW POZYSKIWANIA ŚRODKÓW POMOCOWYCH

Wójt Gminy Krzyżanowice ogłasza nabór na stanowisko inspektora/podinspektora do spraw pozyskiwania środków pomocowych.

Miejsce pracy: Urząd Gminy Krzyżanowice
47–450 Krzyżanowice, ul. Główna 5
Wymiar czasu pracy:   pełny etat

Plik Rozmiar Pobierz
Załącznik do naboru 69KB

NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA/PODINSPEKTORA DO SPRAW OBRONY CYWILNEJ

Wójt Gminy Krzyżanowice ogłasza nabór na stanowisko inspektora/podinspektora do spraw obrony cywilnej.

Miejsce pracy: Urząd Gminy Krzyżanowice
47–450 Krzyżanowice, ul. Główna 5
Wymiar czasu pracy:   ¾ etatu

Plik Rozmiar Pobierz
Załącznik do naboru 70Kb

 

Ogłoszenia o wynikach naboru

 

Plik Rozmiar Pobierz
Ogłoszenie listy kandydatów na stanowisko referenta ds. administracji i remontów
w GZOKSiT Krzyżanowice. Miejsce pracy: GZOKSiT Krzyżanowice
47KB
Ogłoszenie o wyniku naboru kandydata na stanowisko podinspektora do spraw obsługi sekretariatu wójta 53KB
Ogłoszenie listy kandydatów na stanowisko podinspektora/inspektora w Referacie Organizacyjnym 53KB  
Ogłoszenie o wyniku naboru kandydata na stanowisko podinspektora do spraw ochrony środowiska i zarządzania składowiskiem odpadów komunalnych 53KB  
Ogłoszenie o wyniku naboru kandydata na stanowisko podinspektora do spraw pozyskiwania środków pomocowych 53KB  
Ogłoszenie  listy kandydatów na stanowisko podinspektora do spraw ochrony środowiska i zarządzania składowiskiem odpadów komunalnych  44KB  
Ogłoszenie  listy kandydatów na stanowisko inspektora/podinspektora do spraw pozyskiwania środków pomocowych  44KB  
Ogłoszenie o wyniku naboru kandydata na stanowisko Skarbnika Gminy  55KB  
Ogłoszenie listy kandydatów na stanowisko Skarbnika Gminy  43KB  
Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko inspektora do spraw gospodarki komunalnej i infrastruktury terenowej  52KB  
Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko podinspektora do spraw geodezji i gospodarki gruntami  43KB  
Ogłoszenie listy kandydatów na stanowisko inspektora/podinspektora do spraw geodezji i gospodarki gruntami  52KB  
Ogłoszenie listy kandydatów na stanowisko inspektora do spraw gospodarki komunalnej i infrastruktury terenowej  42KB  
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora/podinspektora do spraw kontroli finansowej  32KB   
Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko podinspektora do spraw pozyskiwania środków pomocowych  44KB  
Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko inspektora/podinspektora do spraw obrony cywilnej  37KB   

Ogłoszenie  listy kandydatów na stanowisko inspektora/podinspektora do spraw pozyskiwania środków pomocowych

44KB  

 

 

 

 

 

 

E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/