Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej

  1. Zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy, każdorazowo wyraża Rada Gminy w formie uchwały. Warunki nabycia konkretnej nieruchomości ustala wójt gminy w wykonaniu ww. uchwały.
  2. Ostateczne załatwienie sprawy następuje poprzez zawarcie umowy notarialnej. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz wpisu do Księgi Wieczystej ponosi nabywca.

Niezbędne dokumenty:

  • wniosek;
  • załącznik mapowy z zaznaczeniem nabywanej nieruchomości.

Opłaty: zwolnione z opłaty
Jednostka obsługująca:
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
parter, pokój nr 3
tel. (32) 419 40 51 w. 142


Godziny urzędowania:
poniedziałek: od 700 do 1500
wtorek: od 700 do 1500
środa: od 700 do 1500
czwartek: od 800 do 1700
piątek: od 700 do 1400

E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/