Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Pozostałe opłaty

Opis Rozmiar Pobierz
Podatek od nieruchomości na 2008 rok

84kB

Opłata od posiadania psów

41kB

Opłata stała za czynności nieobjęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy

43kB

Opłata targowa

43kB

Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy

45kB

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 

45kB

Opłata za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność gminy Krzyżanowice

63kB

Opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania

58kB

E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/