Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo-adresowych jego posiadacza

  1. Każdorazowa zmiana jakichkolwiek danych osobowych lub adresowych posiadacza dowodu osobistego powoduje konieczność wymiany dotychczasowego dowodu osobistego na nowy.
  2. Wymiana taka dotyczy wszystkich osób powyżej 18 roku życia oraz tych powyżej 13 roku życia, które posiadają tymczasowy dowód osobisty.


Niezbędne dokumenty:

  • wniosek;
  • aktualny skrócony odpis aktu urodzenia (w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński);
  • aktualny skrócony odpis aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku;
  • 2 aktualne zdjęcia (lewy półprofil z widocznym lewym uchem);
  •  dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego.


Opłaty: wydanie dowodu osobistego - 30,00 zł (w kasie UG)
Jednostka obsługująca:
Referat Organizacyjny
I piętro, pokój nr 22
tel. (32) 419 40 51 w. 128


Godziny urzędowania:
poniedziałek: od 7:00 do 15:00
wtorek: od 7:00 do 15:00
środa: od 7:00 do 15:00
czwartek: od 8:00 do 17:00
piątek: od 7:00 do 14:00

E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/