Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Niezbędne dokumenty:

  • wniosek

Plik Rozmiar Pobierz
wniosek

63KB

39KB

  • aktualny wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego gminy;
  • poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywalny teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie wraz z terenem działek sąsiednich

Opłaty: opłata skarbowa - 205,00 zł
Jednostka obsługująca:
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
parter, pokój nr 3
tel. (32) 419 40 51 w. 142


Godziny urzędowania:
poniedziałek: od 7:00 do 15:00
wtorek: od 7:00 do 15:00
środa: od 7:00 do 15:00
czwartek: od 8:00 do 17:00
piątek: od 7:00 do 14:00

 

E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/