Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Sporządzenie aktu zgonu

 1. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu.
 2. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.
 3. Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:
  • małżonek lub dzieci zmarłego, 
  • najbliżsi krewni lub powinowaci,
  • osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon,
  • osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,
  • administrator domu, w którym nastąpił zgon.
 4. Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie, do zgłoszenia zgonu jest obowiązany szpital lub zakład.
 5. Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu, a w odniesieniu do noworodka niezdolnego do życia, który urodził się żywy, lecz żył krócej niż 24 godziny - na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza lub zakład służby zdrowia. Jeżeli okoliczności zgonu były przedmiotem postępowania przeprowadzonego przez organ państwowy, akt zgonu sporządza się na podstawie pisemnego zgłoszenia dokonanego przez taki organ.
 6. Do aktu zgonu wpisuje się:
  • nazwisko, imię (imiona), nazwisko rodowe, stan cywilny, miejsce i datę urodzenia, miejsce zamieszkania zmarłego,
  • datę, godzinę oraz miejsce zgonu lub znalezienia zwłok,
  • nazwisko, imię (imiona) oraz nazwisko rodowe małżonka osoby zmarłej,
  • nazwisko rodowe i imiona rodziców zmarłego,
  • nazwisko, imię (imiona), miejsce zamieszkania osoby zgłaszającej zgon lub dane dotyczące szpitala albo zakładu.

 

Niezbędne dokumenty:

 • karta zgonu lub zaświadczenie wystawione przez lekarza lub zakład służby zdrowia;
 • dowód osobisty.


Opłaty: nie podlega opłacie skarbowej
Jednostka obsługująca:
Urząd Stanu Cywilnego
I piętro, pokój nr 17
tel. (32) 419 40 51 w. 126


Godziny urzędowania:
poniedziałek: od 7:00 do 15:00
wtorek: od 7:00 do 15:00
środa: od 7:00 do 15:00
czwartek: od 8:00 do 17:00
piątek: od 7:00 do 14:00

E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/