Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Sporządzenie aktu urodzenia

 1. Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia.
 2. Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani w kolejności: 
  • ojciec,
  • lekarz lub położna albo inna osoba obecna przy porodzie,
  • matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala. 
 3. Jeżeli urodzenie dziecka nastąpiło w zakładzie opieki zdrowotnej, do zgłoszenia urodzenia jest obowiązany zakład opieki zdrowotnej. 
 4. Akt urodzenia sporządza się na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza lub zakład służby zdrowia.
 5. Do aktu urodzenia wpisuje się:
  • nazwisko, imię (imiona) i płeć dziecka,
  • miejsce i datę urodzenia dziecka,
  • nazwisko, nazwisko rodowe, imię (imiona), miejsce i datę urodzenia oraz miejsce zamieszkania każdego z rodziców w chwili urodzenia dziecka,
  • nazwisko, imię i miejsce zamieszkania zgłaszającego,
  • dane dotyczące szpitala lub innego zakładu.

Niezbędne dokumenty:

 • zaświadczenie wystawione przez lekarza lub zakład służby zdrowia;
 • odpis z aktu małżeństwa;
 • dowody osobiste rodziców


Opłaty: nie podlega opłacie skarbowej
Jednostka obsługująca:
Urząd Stanu Cywilnego
I piętro, pokój nr 17
tel. (32) 419 40 51 w. 126


Godziny urzędowania:
poniedziałek: od 7:00 do 15:00
wtorek: od 7:00 do 15:00
środa: od 7:00 do 15:00
czwartek: od 8:00 do 17:00
piątek: od 7:00 do 14:00

E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/