Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Regulamin organizacyjny

 

Zarządzeniem nr OPS.OR.0154.9.18 z dnia 27-02-2018r. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z siedzibą w Tworkowie wprowadzono aktualny Regulamin Organizacyjny Ośrodka.

Powyższe zarządzenie wydano na podstawie § 6 ust. 5 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z siedzibą w Tworkowie będącego załącznikiem Uchwały nr 0007.XVIII.34.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 czerwca 2012r. ( tekst jednolity: Uchwała nr 0007.XLI.33.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 czerwca 2014r.)

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z siedzibą w Tworkowie określa szczegółową organizację pracy, zakres zadań, uprawnień i obowiązków pracowników zatrudnionych w Ośrodku.

 

E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/