Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Statut

 

Uchwała nr XVII/1/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr 0007.XVIII.34.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie nadania statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie

 

E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/