Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Statut

 

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z siedzibą w Tworkowie nadany uchwałą nr 0007.XVIII.34.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 czerwca 2012r.

 

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice - tekst jednolity Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z siedzibą w Tworkowie ogłoszony Uchwałą nr 0007.XLI.33.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 czerwca 2014 r.

 

E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/