Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice z siedzibą w Tworkowie
ul. Zamkowa  50,
47-451 Tworków
 tel./fax  (32) 41-96-300, (32) 41-96-271
 e-mail: ops@krzyzanowice.pl  

EPUAP:  /opskrzyzanowice/skrytka ,  /opskrzyzanowice/SkrytkaES 


Kierownik Ośrodka: 
Katarzyna Buczek 
e-mail: kierownik@ops.krzyzanowice.pl  

 Godziny urzędowania:
poniedziałek: od 7.00 do 15.00 
wtorek: od 7.00 do 15.00
środa: od 7.00 do 15.00
czwartek: od 8.00 do 17.00 
piątek: od 7.00 do 14.00

E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/