Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj
Nazwa strony Ilość wizyt
Rejestr zmian 830274
polec strone 298947
Strona główna 159640
Zamówienia publiczne 122433
Nabór pracowników 71024
Nieruchomości 70457
Zamówienia publiczne - szczegóły 65606
Dotacje na zadania publiczne 52977
Urząd Gminy 24140
Uchwały i zarządzenia 21848
Dane Publiczne 19991
Praca Urzędu 18708
Gmina 17607
Druki do pobrania 16910
Uchwały Rady Gminy 15160
Młodzieżowa Rada Gminy 15034
Rada Gminy Krzyżanowice 14529
Informacje o innych zamówieniach 14384
Zamówienia publiczne - archiwum 11515
Prawo miejscowe 10506
Inne ogloszenia i informacje 9916
Jak szukać 9824
Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy 9555
Wójt Gminy 9329
Oświadczenia majątkowe 9215
Statystyka strony 8731
Jednostki Organizacyjne Gminy 8612
Informacje i ogłoszenia 8426
Nabór pracowników - Archiwum 7928
Załatwianie spraw 7776
Instrukcja obsługi BIP 7706
Sekretarz Gminy 7508
Urząd Stanu Cywilnego 7459
Budżet gminy 7440
Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP 7202
Zarządzenia Wójta jako Organu Wykonawczego 6821
Jednostki Pomocnicze 6812
Ośrodek Pomocy Społecznej 6785
Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urzędu 6751
Plany Pracy i harmonogramy posiedzeń 6674
Skarbnik Gminy 6501
Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki z siedzibąw Tworkowie (GZOKSiT) 6432
Wybory samorządowe 6373
Komisje Rady Gminy 6243
Mapa witryny 5989
Redakcja 5738
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 5664
Szukaj 5660
Referat Gospodarki Przestrzennej 5336
Procedury prawne 5334
Kierownictwo Urzędu Gminy 5294
Webmaster 5255
Zastrzeżenia 5225
Polityka prywatności 4965
Dokumenty programowe 4903
strona83 4878
Referaty urzędu 4832
Referat Organizacyjny 4801
Nabycie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 4797
Tworków 4752
Archiwum zamówień publiczne z lat poprzednich 4731
Referat Budżetu i Finansów 4591
Rok 2010 4446
Statut gminy 4421
Krzyżanowice 4400
Struktura Urzędu Gminy 4370
Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 4356
Sprawozdania i opinie 4352
Chałupki 4289
Oświadczenia majątkowe 2012 4267
Oświadczenia majątkowe 2013 4215
Linki 4013
Majątek Gminy 3944
Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 3922
Kontakt - dojazd 3899
Rok 2012 3882
Samodzielen stanowiska 3867
Wybory parlamentarne 3768
Opłaty, czynsze i podatki 3765
Stwierdzenie zgodności odpisu lub kopii dokumentów z oryginałem 3740
Zastępca Wójta Gminy 3726
Oświadczenia majatkowe 2014 3721
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 3717
Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 3672
Bolesław 3652
Rok 2009 3651
Rok 2011 3594
Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 3582
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 3562
Ogłoszenie o zamówieniach publicznych GZOKSiT 3555
Rok 2010 3551
Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo-adresowych jego posiadacza 3524
Bieńkowice 3494
Przyznanie mieszkania komunalnego 3490
Rok 2008 3483
Rok 2009 3449
Rozgraniczenie nieruchomości 3433
Nabór pracowników 3428
Rok 2013 3399
Regulamin pracy Urzędu Gminy 3393
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych GZGK 3385
Oświadczenia majątkowe 2011 3344
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 3332
Rok 2008 3319
Roszków 3299
Zabełków 3273
Owsiszcze 3264
Rok 2007 3253
Wymeldowanie z pobytu stałego 3252
Rok 2010 3226
Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 3216
Podział nieruchomości 3212
Szkoły Podstawowe 3207
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach 3201
Regulamin organizacyjny urzędu 3199
Zameldowanie na pobyt stały 3195
Sporządzenie aktu urodzenia 3175
Szkoła Podstawowa im. Józefa Rymera w Zabełkowie 3175
Sporządzenie aktu zgonu 3169
Zameldowanie na pobyt czasowy 3167
oswiadczenia majatkowe 2009 3166
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych OPS 3164
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetar 3147
Zarejestrowanie działalności gospodarczej 3144
Ogłoszenia o zamówianiach publicznych 3141
Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 3136
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 3120
Rok 2013 3120
Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 3106
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 3100
Rok 2005 3100
Oświadczenia majątkowe 2015 3091
Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 3089
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach 3072
Rok 2006 3069
Komisja Finansów i Rozwoju Gminy 3068
Poświadczenie własnoręczności podpisu 3068
Przyznanie dodatku mieszkaniowego 3051
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 3046
Pozostałe jednostki i instytucje 3041
Komisja Do Spraw Społecznych 3025
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 3004
Rok 2014 2999
Rok 2016 2990
Oświadczenia majątkowe 2016 2985
Rok 2007 2971
Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych 2957
Rok 2015 2955
Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 2953
Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 2951
Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 2948
Statut Urzędu Gminy 2947
Przedszkola 2919
Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 2914
Rok 2012 2912
Komisja Rewizyjna 2901
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 2899
Rok 2016 2897
Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 2894
Wymeldowanie z pobytu czasowego 2891
Rudyszwałd 2861
Nowa Wioska 2858
Rejestr Działalności Regulowanej 2855
Przedszkole w Bieńkowicach 2851
Rok 2014 2842
Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawa 2841
Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach 2838
oswiadczenia majatkowe 2006 2836
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 2830
Zespól Szkolno - Przedszkolny w Owsiszczach 2819
Rok 2009 2818
Rok 2011 2807
Uchwały 2807
Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym 2800
Gminna Biblioteka Publiczna 2798
Straż Miejska 2792
Rok 2015 2792
Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 2774
Komisja Do Spraw Gospodarczych 2774
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie 2765
Przedszkole w Krzyżanowicach 2755
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 2716
Pozostałe opłaty 2715
Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 2709
oswiadczenia majatkowe 2007 2698
Przedszkole w Tworkowie 2658
Rok 2006 2658
oswiadczenie majatkowe 2009 2657
Przedszkole w Chałupkach 2652
Rok 2011 2637
Rok 2008 2634
Rok 2017 2599
Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie 2576
Komórka Funduszy Zewnętrznych i Promocji 2564
Dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 2560
Statut 2548
Rok 2006 2545
Rok 2005 2539
Specjalista - Kontroler wewnętrzny 2538
oswiadczenie majatkowe 2008 2531
oswiadczenia majatkowe 2003 2527
2006 2526
oswiadczenia majatkowe 2002 2503
Rok 2007 2487
Rok 2017 2445
2015 2439
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 2418
2007 2412
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 2411
2008 2393
Stanowisko d/s obronnych, obrony cywilnej i sytuacji kryzysowych 2364
Podatek od Środków transportowych 2350
Statut 2344
wodociagi 2338
Majątek 2009 2330
oswiadczenia majatkowe 2005 2321
Podatek rolny 2319
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 2296
oswiadczenia majatkowe 2004 2280
2011 2274
Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych 2272
Wyniki kontroli 2260
Zarządzenia 2255
Podatek leśny 2247
Rejestry, ewidencje, archiwa 2244
Język migowy 2233
Rok 2011 2206
Regulamin organizacyjny 2203
Regulamin organizacyjny 2195
Plany i programy 2195
Statut 2193
Regulamin pracy 2183
Regulamin pracy 2183
Rok 2005 2182
strona6 2148
2007 2135
Statut 2068
Majątek 2061
Regulamin pracy 2057
Majątek 2047
Statut 2035
Statut 2029
Regulamin pracy 2014
Plany i programy 2008
Regulamin organizacyjny 2005
Majątek 2005
2014 1989
Regulamin organizacyjny 1980
Statut 1979
Rok 2006 1968
Rok 2012 1961
Plany i programy 1953
Rok 2012 1930
Plany i programy 1925
Majątek 1923
Majątek 1901
Statut 1896
Regulamin organizacyjny 1893
Plany i programy 1881
Regulamin pracy 1876
Regulamin organizacyjny 1874
Rok 2018 1874
Wybory prezydenckie 1867
Majątek 1858
Majątek 1849
Regulamin pracy 1820
Regulamin pracy 1818
strona4 1812
Regulamin organizacyjny 1811
zarzadzenia wojta 1808
Statut 1808
2004 1792
Plany i programy 1784
Statut 1782
Statut 1782
2010 1781
strona6 1776
strona2 1764
Majątek 1764
wybory pe 2009 1755
strona5 1742
Rok 2019 1742
Statut 1740
strona3 1728
Statut 1728
2012 1726
2015 1719
Regulamin organizacyjny 1717
Plany i programy 1717
Statut 1712
Majątek 1704
strona6 1703
Plany i programy 1699
Plany i programy 1692
Regulamin pracy 1691
Plany i programy 1674
Regulamin organizacyjny 1673
Referendum ogólnokrajowe 1672
Majątek 1670
Archiwum 1661
2011 1659
2013 1657
strona4 1648
strona2 1648
2002 1641
Majątek 1640
Majątek 1639
Regulamin organizacyjny 1621
Regulamin pracy 1618
2009 1614
Oświadczenia majątkowe 2017 1614
Statut 1613
Majątek 1612
strona4 1607
2007 1606
Regulamin organizacyjny 1604
strona5 1602
strona6 1599
strona5 1587
2016 1586
Regulamin pracy 1585
Regulamin pracy 1573
strona3 1573
2012 1572
2003 1571
2005 1567
Statut 1562
Plany postępowań 1557
2010 1552
2011 1549
Rok 2018 1544
Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 1535
2009 1535
2006 1531
2008 1517
2008 1513
strona4 1506
2007 1506
2001 1495
2001 1494
strona6 1493
2000 1487
2003 1484
2002 1479
strona5 1478
2004 1471
2005 1470
2000 1466
Budżet 2009 1463
Protokoły Sesji Rady Gminy 1460
2006 1457
2017 1453
Rok 2013 1450
Rok 2013 1441
zamowienia ogl 1430
Oświadczenia majątkowe 2018 1416
2014 1407
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 1384
Wydanie zaświadczenia o zgodności planowanej zmiany sposobu użytkowania z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1382
2014 1376
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 1373
2014 1361
wybory pe 1360
wybory pe 2009 1344
testowa12 1337
Rok 2014 1337
Budżet 2010 1313
2015 1313
testowa13 1301
Rok 2014 1294
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1281
testowa19 1271
testowa15 1264
testowa20 1259
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 1252
testowa17 1247
testowa16 1241
Poprzednia wersja serwisu 1222
wybory pe 1214
testowa11 1209
Rok 2015 1208
uttmpkge 1205
Wydanie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego 1204
Rok 2015 1204
zqphdzsds 1198
imdkrmsbky 1196
2015 1188
testowa14 1184
Rok 2019 1182
qzltzdoa 1176
lornuive 1157
Nagrania z sesji - kadencja 2018 - 2023 1156
xsfwlqjid 1148
qvnzanwjcam 1145
fhuonwdzbjq 1143
mpfubhzq 1138
fxrpizhudwbi 1136
ckiaobcxe 1135
ikzgxvwvyysjt 1127
azpdxzidvo 1124
nhwgkcsbh 1123
wvbjhwaap 1119
ezlxbjfvcejeirpt 1118
ybmwibxpm 1116
RODO 1116
ftkpapaxsjoscji 1115
tcctucan 1111
ssnuzhyxmwe 1110
sszsbqjqgbanir 1110
he 1109
ad47a008a2f806aa6eb1b53852cd8b37 1108
qqgrpogwhagxlz 1108
wozfzddwodpythwy 1105
stviihbzqe 1104
bqudjqakrbgldp 1103
nej w Bch 1103
mislgznfncywin 1102
zawarcie zwiazku malzenskiego 1100
yagutgczdsfvgn 1100
466accbac9a66b805ba50e42ad715740 1099
9824f9c1543628a85bb51d2dd6fcf8a3 1099
poezja 1099
otshoqdoftduy 1097
7e83722522e8aeb7512b7075311316b7 1096
vviliblsxtmgry 1095
bdnmgrrcqdtypfv 1095
rei-kinemat 1095
ioezja 1095
strona137 1094
9fb7b048c96d44a0337f049e0a61ff06 1093
xctxkltk 1093
afohnvmwrwt 1092
xlwmxxhzazp 1091
7aee26c309def8c5a2a076eb250b8f36 1091
vlhsbhuzbxw 1090
dd28e50635038e9cf3a648c2dd17ad0a 1089
bppqrdbj 1089
pwlzmirkpn 1088
ecyilymexlm 1087
ihjcnrvzvios 1083
72e6d3238361fe70f22fb0ac624a7072 1082
kwmqkiphx 1082
lffnpkuivczx 1081
66e8ba8216a1e152d72653d99a4f03ab 1079
f6c79f4af478638c39b206ec30ab166b 1079
hoezja 1075
ba8153407191791390c3eb19fe7 1074
jak a 1073
e45823afe1e5120cec11fc4c379a0c67 1068
5249ee8e0cff02ad6b4cc0ee0e50b7d1 1067
ptvjuxxtzi 1066
jzvufkimhavt 1066
itqfuaifdn 1064
juqfohypzarkxif 1063
c61fbef63df5ff317aecdc3670094472 1061
cumifggvofwpfny 1060
iusmxnhkhwyp 1058
eb76c035d5d0a2bd2a0d0834b93c9c26 1057
09b 1057
Protokoły z sesji - kadencja 2018 - 2023 1057
chwazqlmhqillexc 1056
hzehkflqsaoxanhe 1055
cgbhlhruegnn 1055
indux 1052
rada gminy krzyzanowice 1051
kallcfhtrmdstm 1049
llmglluxcn 1049
3cf2559725a9fdfa602ec8c887440f32 1048
prawo mne publiczne 1048
elhwpmpbxhq 1047
bmspgshmlmz 1047
oswiadczenia majatkowe 2008 1045
1145a30ff80745b56fb0cecf65305017 1044
efkfafmi 1043
gykmrtqgs 1042
Konsultacje 1039
058d6f2fbe951a5a56d96b1f1a6bca1c 1038
fpjnwtcqatwpxbe 1037
10907813b97e249163587e6246612e21 1034
strona56 1034
x 1031
ormctuldung 1030
pvcqswvju 1028
nsfmfdsuchyr 1028
cpvripoypjrz 1028
umedhyzczbu 1027
qhwcqdyr 1025
b0bef4c9a6e50d43880191492d4fc827 1024
8f7150 1024
Rok 2017 1023
rudyszwalh solectwo 1020
jjywzgmsduceulka 1018
hceaa5b2cb118e5 1018
krckmwdfjetgzpk 1016
stdona6 1016
hoyaekjo 1014
menu 1011
rfcakvnjwuy 1009
ocwimjto 1009
fhqkmvoisafz 1008
djdymkljcaq 1008
nrtpofwecofxhyn 1007
etta 1007
338e 1007
9c5ur8fee8ak714na23a 1006
2018 1004
4484-Krajobraz-Zimowy 1002
putxisgqip 1001
Spenden fuer Pakistan 1001
zags 1000
eqlzofxae 998
jihmhkehumurg 998
lhswtgutypmcsssv 997
8fa97507 997
3 996
8 gminy krzyzanowice 995
inder 993
denvtynazzduifzt 993
jpsrpbzljoydbyc 990
oajatkowego 987
vksjwlicisgn 987
urznA-la-Une 984
2463 984
6ler265rde9a4fi3ab 983
oa-marzen 983
2017 983
page427 982
prawo miej 979
tykalsliony 976
c8t8cacb8d2a6 976
370p8d 975
Archiwum 975
rubjajoczfzee 973
haqlrxzoq 972
143-otwieramy-spa-aktyeruchomosci 970
xxiintrt 968
avrmxtlkosz 961
acced7514bf620a1b85450d2ae374b1 960
12-rodinca 958
239-hereinspaziert-pampa-live 958
issvigyqhgv 957
koledy 957
phcxgjdj 956
solectwo gorki slaskie 956
nn0ormucji publicznej nie udostepnionej w BIP 954
2nf raje20l5b 954
mapa yitryny 951
speyside-malt-scotch-whisky 950
DrivewayTestimona4 948
propositions-0 947
hcywe 946
etzszgtvvkvjlhme 946
ewwSkr y und Strategien 945
hmarsacvud 945
strny-www 942
cnbyapxniiwi 942
qqvhfewkutselzwj 940
rujestr zmian 939
rMdakcjh 939
xkmsbchpjioj 938
iqkwfkmdvquggtn 938
iejestr zmian 938
enmjudnjvq 938
dapubliczne 937
politlKM90JqFpjbyka prywatnosci 937
eavtldcmx 937
7892 936
cata szukac 936
redakcDa 932
rada gminy krzanowice 932
Aktualności 932
mzqgcbmtlfbikyih 928
julyiracy urzedu 927
strona130 927
main 926
mweeddplaty czynsze i podatki 923
mapa es-etInstituts 922
informBeratung 920
hutguwllbmc 920
ihewnrhwstsj 919
strona58 918
odlacmjmiyg 917
wawsgrony 915
oswiadczenia majatkowe 915
tydkgogrnspsycgi 915
pickmeup online 914
riwoysmiu 914
strzezenia 910
iuvxoybwlml 910
06aa6eb1b53v58b37 909
azsrbnxxyzejsj 909
lkyaxvupapetes 909
nabor pracownikow 907
qwkotdlfyim 906
e9fc289c3rotaf142b6d3bead98a923 905
statut biblioteka publiczna 905
miny krzyzanowice 904
przedszkole w nedzy 904
analiza wskaznikow 903
xowdagcwytya 902
regolamin pracy wodociagi 901
etito-a13 900
dqwguyihhr 899
zaktrzezenia 898
poezage dans la lune 894
99374c752bc9formacjipublicznej nie udostepnionej w BIP 891
lriyayxjdc 889
ronde 887
wcipezrse 885
2016 884
hnaitstiukojm tfolrgi bip 881
fyugzcqgpgeaqbz 880
adjhzqwq 878
sprawodania 878
qlencjnclmof 878
xutkrrghzjwvshur 877
kierownictwo urzedu gminy 873
bnnquxjibpcwukz 873
plany i programy wodociagi 873
kfduotspgd 873
gtbpanelrhvycchh 873
efpyazcvbklnerzu 872
skwarcmisdhlinmz 872
option 871
ajpuafudt 871
nieruchomosci 869
uexektam 866
872dd316eb8a432cbc63f141e2d68ded 866
plany 5 864
Rok 2017 864
exnzzosebntm 863
ztvtglopfx 861
prxvnrgywadbln 861
izrskekkzo 861
gbafrtwryelqr 859
woirrmcdboru 859
ivefktqw 858
fqubkvkm 856
ujaabgomwr 855
pdilznigk 854
ulmuqccmeq 852
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 850
jednostki orgOigacyjne gminy 850
rejestrzmian 849
regolamin organizacyjny biblioteka publiczna 849
sguiu-600-moradias-para-baruebruna-furlan-con-a-secretaria-de-esportes 848
rwrsqackx 848
yzygkxykrr 847
ospmoimmknabdq 845
ghuycbucjc 843
jvqmonvhaoxeknoc 843
oswiadczenia majatkowe 2012 842
xfkldiclefhzwh 842
mqzvteuocfyfdwno 840
mkqwgqpqlrbob 840
hnxplxeal 840
76c538125fc5c9ec6ad1d05650a57de5 840
komisje rady gminy 839
oswiadczenia majatkowe 2010 839
seitensprun330f23a8707bb0d6001dfbe8 837
2016 - Wybory uzupełniające 836
tag 833
yogdhmksdwvcaoo 831
Archiwum 830
076a0c97d09cf1a0ec3e19c7f2529f2b 828
yjttbhwdruk 827
galleria 825
loswptyhxnufqhz 824
nubzozqpu 820
bdlilkwwph 820
khjxrsrjwu 819
1d54c76f48f146c3b2d66daf9d7f845e 817
fotkkwpec 817
ocakxgjn 817
kqajnmafgefuwhn 816
cfe795a0a3c7bc1683f2efd8837dde0c 816
rclhdzrhinxupdna 815
epzpsxoivkn 814
Rok 2017 813
rcicjzsasci 812
ukgimcnmfgkl 811
kkacuptqtbfxhbg 809
cptejmmrvc 809
dbe272bab69f8e13f14b405e038deb64 807
phyumdank 807
grufekuoicnf 805
lkcafbmwh 805
uccockhoz 803
urridbgujcc 800
uqknihdmhlqssv 799
vwzylaqzteip 798
ilkkyajsck 796
3493894fa4ea036cfc6433c3e2ee63b0 795
aktualnosci szczegoly 789
bd853b475d59821e100d3d24303d7747 787
czaqhkkovcqkkp 787
jqbvuditir 786
cf05968255451bdefe3c5bc64d550517 786
aciwsxjqvtkp 785
wgzembdvoelqvett 784
aegszmfcsoe 784
ldryuknnvnmwi 782
ihzthzhkdodyit 780
lyduprsbypuxiu 780
ipkmaxrozmtyclu 777
0314c9b108b8c39f1cf878ed93fdd5ae 777
0f28b5d49b3020afeecd95b4009adf4c 775
fhiaxkjvhbxn 774
jak to zalatwic 771
icqwjghhs 769
ujqjktjdcvnh 765
nqcujyks 762
e113bb92c69391dd39e2488f9f588382 762
bfxbmbiqxecw 761
2018 761
test 760
acc3e0404646c57502b480dc052c4fe1 759
Rok 2018 759
a5e00132373a7031000fd987a3c9f87b 758
uprwljwm 755
inne i informacje 754
strona102 754
7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a 753
vnsqemow 753
6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce87 749
8d5e957f297893487bd98fa830fa6413 748
82aa4b0af34c2313a562076992e50aa3 743
006f52e9102a8d3be2fe5614f42ba989 739
yoridmctxlcn 738
60519c3dd22587d6de04d5f1e28bd41d 737
ojfrcimxgohx 735
vuqklgkylow 734
a8ed71126b12732b838cee58de4efe3f 734
0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f 734
7c4bf50b715509a963ce81b168ca674b 734
dd17e652cd2a08fdb8bf7f68e2ad3814 734
uploadtest 733
68abef8ee1ac9b664a90b0bbaff4f770 731
36e729ec173b94133d8fa552e4029f8b 730
album 730
xcadfhyhtcizfgwa 727
8f125da0b3432ed853c0b6f7ee5aaa6b 727
fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3 725
5e69fda38cda2060819766569fd93aa5 723
7a6a6127ff85640ec69691fb0f7cb1a2 722
5878a7ab84fb43402106c575658472fa 720
81b073de9370ea873f548e31b8adc081 720
ed57844fa5e051809ead5aa7e3e1d555 719
903ce9225fca3e988c2af215d4e544d3 718
32b991e5d77ad140559ffb95522992d0 712
1c9ac0159c94d8d0cbedc973445af2da 710
je-media-player 710
46fc943ecd56441056a560ba37d0b9e8 709
dbab2adc8f9d078009ee3fa810bea142 709
f21e255f89e0f258accbe4e984eef486 705
c929f2210333206f417e3862f431776d 704
47d1e990583c9c67424d369f3414728e 703
1385974ed5904a438616ff7bdb3f7439 702
37a749d808e46495a8da1e5352d03cae 702
b3e3e393c77e35a4a3f3cbd1e429b5dc 702
10c66082c124f8afe3df4886f5e516e0 701
2b24d495052a8ce66358eb576b8912c8 700
a4d8e2a7e0d0c102339f97716d2fdfb6 700
7ef605fc8dba5425d6965fbd4c8fbe1f 698
strona98 697
06409663226af2f3114485aa4e0a23b4 696
868b7df964b1af24c8c0a9e43a330c6a 696
457ded6f20b28feb21b9bca73c498671 695
f6185f0ef02dcaec414a3171cd01c697 694
2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a 693
a6a767bbb2e3513233f942e0ff24272c 692
a8baa56554f96369ab93e4f3bb068c22 691
b73ce398c39f506af761d2277d853a92 691
9766527f2b5d3e95d4a733fcfb77bd7e 691
959ef477884b6ac2241b19ee4fb776ae 691
2018 690
a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf 688
strona118 688
0a09c8844ba8f0936c20bd791130d6b6 687
9dc372713683fd865d366d5d9ee810ba 687
strona88 686
43975bc2dfc84641a2a8c4d3fe653176 685
020bf2c45e7bb322f89a226bd2c5d41b 685
1d7f7abc18fcb43975065399b0d1e48e 684
140f6969d5213fd0ece03148e62e461e 683
f35a2bc72dfdc2aae569a0c7370bd7f5 682
5dec707028b05bcbd3a1db5640f842c5 681
531db99cb00833bcd414459069dc7387 681
3636638817772e42b59d74cff571fbb3 680
f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca 680
110eec23201d80e40d0c4a48954e2ff5 680
46b2644cbdf489fac0e2d192212d206d 680
strona105 680
a4380923dd651c195b1631af7c829187 678
strona111 678
197f76fe309657064dbec74d9eea4be4 678
Formy Pomocy 677
strona119 674
strona107 674
strona103 673
326a8c055c0d04f5b06544665d8bb3ea 672
bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb 671
strona127 669
strona100 669
strona85 667
strona104 667
strona109 659
59eb5dd36914c29b299c84b7ddaf08ec 658
5d75b942ab4bd730bc2e819df9c9a4b5 656
b2330fc4531de135266de49078c270dd 652
strona130 652
strona84 651
strona117 650
strona2 650
strona110 647
Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy 645
strona106 637
fck about 636
strona123 635
strona87 634
strona78 633
2017 - Wybory uzupełniające 627
721e049e9903c3a740c4902878c99923 626
strona114 624
strona99 624
4c4ea5258ef3fb3fb1fc48fee9b4408c 624
Konsultacje - 2017 624
strona124 623
strona89 622
strona112 614
strona126 612
strona97 611
strona120 610
strona125 610
strona122 609
2fb544a21e8cb8768b80cc231ca2f691 606
b59442085644532ef03417a3e5a76437 605
strona90 598
strona115 595
strona1 595
4b7a55505729b7f664e7222960e9c2d5 593
27b09e189a405b6cca6ddd7ec869c143 593
ba347fcc9a79fb74e95670b24848164f 592
strona121 589
strona81 588
8e036cc193d0af59aa9b22821248292b 587
7e448ed9dd44e6e22442dac8e21856ae 586
strona86 582
b1b20d09041289e6c3fbb81850c5da54 582
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 582
Przeciwdziałanie przemocy 582
postacie historyczne 581
strona108 580
Projekt 580
strona116 578
ba053350fe56ed93e64b3e769062b680 577
Rok 2018 573
b8c8c63d4b8856c7872b225e53a6656c 572
c1d53b7a97707b5cd1815c8d228d8ef1 571
2be5f9c2e3620eb73c2972d7552b6cb5 569
4cc5400e63624c44fadeda99f57588a6 567
3d7d9461075eb7c37fbbfcad1d7042c1 567
8fdd149fcaa7058caccc9c4ad5b0d89a 565
c09b1eadea0efc7914f73ac698494b5e 564
strona113 563
d5eca8dc3820cad9fe56a3bafda65ca1 563
f7dd39d47c6f28f7877155ccffad0192 563
b24d21019de5e59da180f1661904f49a 563
094366eaa7a4b5d7f9ed227f212b3649 562
strona101 558
informacje ogolne 558
zameldowanie czasowe 555
de9621d4c6fa69ce8aaa90f00e9110c5 553
367692068f069c135b7d5a3a59e470d3 553
8db1d4a631a6e9a24e2c0e842e1f1772 551
a67c8c9a961b4182688768dd9ba015fe 550
618faa1728eb2ef6e3733645273ab145 550
418db2ea5d227a9ea8db8e5357ca2084 548
4feb2371a1843d099b28dd419dbab1ef 547
d5fcc35c94879a4afad61cacca56192c 547
010e406df2463597c58286a93f8b3160 546
658bbbdef9415ba5e2ff857f1146ba6e 545
cdfa4c42f465a5a66871587c69fcfa34 544
55312eec654a75a08dc83de96adde735 543
13d2b7361a27dbc9960ae158598a6a96 543
wirtualne panoramy 543
d76d8deea9c19cc9aaf2237d2bf2f785 542
337cd73a31464dd4adfc3c5dbc356cd0 542
herb 542
4d386d01419c083e8df5de53eb5a0254 540
99607461cdb9c26e2bd5f31b12dcf27a 540
d1588e685562af341ff2448de4b674d1 539
5460b9ea1986ec386cb64df22dff37be 539
af87f7cdcda223c41c3f3ef05a3aaeea 537
bac49b876d5dfc9cd169c22ef5178ca7 537
ba500f04049a8eece1e23e36ea7bbab0 536
0a4bbceda17a6253386bc9eb45240e25 536
ccdf3864e2fa9089f9eca4fc7a48ea0a 536
Interpelacje i zapytania - kadencja 2018 - 2023 536
c1285fcadc52c0d3dc8813fc2c2e2b2a 535
f6a8dd1c954c8506aadc764cc32b895e 534
tv 534
ed23fbf18c2cd35f8c7f8de44f85c08d 533
urzad gminy 532
06563f3b418fe57f8fc331872343ce44 531
strona1 528
gsd 527
fb5c2bc1aa847f387022607d16adc510 527
624ec1c881656ee6418604df2928494b 527
cd755a6c6b699f3262bcc2aa46ab507e 525
d785bf9067f8af9e078b93cf26de2b54 525
dokumenty programowe 525
29586cb449c90e249f1f09a0a4ee245a 524
Stypendia i pomoc materialna dla uczniów 524
09ccf3183d9e90e5ae1f425d5f9b2c00 523
675be3930765f553975c0b140bbf0863 522
5f8a7deb15235a128fcd99ad6bfde11e 522
ff1ced3097ccf17c1e67506cdad9ac95 521
dfd786998e082758be12670d856df755 521
d156d4836ea87dd732cfda175b7911cb 520
2f0928c25ff3f884e8d2fa38835bd328 519
10112bde2ba78e674b21aaa84613bc8e 518
024d2d699e6c1a82c9ba986386f4d824 517
310614fca8fb8e5491295336298c340f 517
58182b82110146887c02dbd78719e3d5 512
7d4ba7006351436c35e283b0be8ff56c 508
historia 508
8909a6e385b0fbc1f3885c00ae838de7 507
60106888f8977b71e1f15db7bc9a88d1 506
b2ead76dfdc4ae56a2abd1896ec46291 506
2835acf1b5aaa6ade0d10b4c977e912a 504
84f2798f05d595273de40e3046329309 503
2019 502
publikacje o gminie 501
Pomoc Społeczna 501
Rok 2018 501
bbc12a3a98d8487f58a87d3a3070516e 499
rady soleckie 499
strona173 499
solectwa gminy 498
cff34ad343b069ea6920464ad17d4bcf 497
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Górna Odra Sp. z o. o. 496
wymeldowanie czasowego 495
wybory prezydenckie 493
13 491
9b2e035e5362c96aea4c28083f02d6ff 490
e kartka 490
wydanie zaswiadczenia obywatela 489
poswiadczenie wlasnorecznosci podpisu 489
sciezka turystyczna 488
baza noclegowa 488
wydanie zaswiadczenia z akt ewidencji 488
233f1dd0f3f537bcb7a338ea74d63483 487
inne jednostki gminy 486
Publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 486
podatki czynsze oplaty 484
Rejestr instytucji kultury 484
akty urodzenia 482
30c0a496a57bcc2c7c6c481342526729 481
do dane osobowe 479
7a5200e5e9b3a893e1c2b0ccba7dd72f 477
krzyzanowickie gminne wiesci 477
2019 476
069090145d54bf4aa3894133f7e89873 473
opieka medyczna 472
kalendarz imprez 472
sekap 472
do zniszczenie 472
131f383b434fdf48079bff1e44e2d9a5 470
nabycie lokalu 469
83009411 467
kamera internetowa 465
plan zagospodarowania 465
35a12c43227f217207d4e06ffefe39d3 465
kierownictwo urzedu 464
ogloszenia urzedowe szczegoly 464
d60678e8f2ba9c540798ebbde31177e8 463
nabor pracownikow 2 462
zawarcie zwiazku malzenskiego 462
nabycie nieruchomosci z negatywnym 462
Fundusz alimentacyjny 462
Bohumin 461
akty zgonu 461
1fc30b9d4319760b04fab735fbfed9a9 461
gminy partnerskie 460
przyznanie mieszkania komunalnego 460
1f74a54f39b3123ad272ca0a06e7463f 460
wojt gminy 459
lokalne okienko przedsiebiorczosci 457
pomieszczenia urzedu 456
srodki pozyskane 456
a914ecef9c12ffdb9bede64bb703d877 456
57914815 456
skladowisko odpadow komunalnych 455
ksiega gosci 454
91660233 454
9219adc5c42107c4911e249155320648 453
urzedy i instytucje 452
55698257 452
cf9819df265db90772d487d5b2cd3cf4 451
18341305 451
parafie koscioly kaplice 450
wymeldowanie stale 450
1890153 450
15203753 450
Świadczenia rodzinne 450
Świadczenie wychowawcze (500+) 450
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 450
1f33d7cf6693dc6dcc7029b97cc29487 449
przyroda 448
aktualnosci 448
struktura urzedu gminy 448
wydanie zezwolenia na reklamy 448
4dea382d82666332fb564f2e711cbc71 448
zabytki 447
7155151 445
nabycie gruntu dzierzawa najem 444
fcf1d8d2f36c0cde8eca4b86a8fe1df8 444
58030739 444
97921034 444
baza firm 443
wydanie odpisow aktow stanu cywilnego 443
wydanie zezwolenia na wycinke 442
do utrata 441
94686102 441
91951614 441
Zasiłek dla opiekuna 441
komunikacja 439
wspolne przedsiewziecia 438
11bcd3c1d43688891ed23f5677a174ea 438
41329744 438
40c48dab939a482f04dcecde07e27de6 436
49037550 436
do waznosc 435
zameldowanie cudzoziemcow czasowo 435
przyznanie dodatku mieszkaniowego 435
rozgraniczenie nieruchomosci 435
Oświadczenia majątkowe 2019 435
mlodziezowa rada gminy 434
wydanie zaswiadczenia zaginiecie utrata ksiegi stanu cywilnego 434
76936223 434
Zasiłek pielęgnacyjny 434
usage 201506 433
1d2a48c55f6f10010887cc7d849469a1 433
strona132 431
3d9dabe52805a1ea21864b09f3397593 431
96995197 431
zameldowanie na pobyt staly 430
f81dee42585b3814de199b2e88757f5c 429
88356866 428
94127667 428
oferty inwestycyjne 427
nabycie lokalu 427
0cd60efb5578cd967c3c23894f305800 427
faa98789cfb692431ffb52e13497443a 427
61848725 427
50423822 426
16512377 426
56783039 425
33864833 425
41804125 425
Karta dużej rodziny 425
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka 425
outputhtml 424
Świadczenie rodzicielskie 424
nadanie numeru porzadkowego 423
wydanie decyzji o warunkach zabudiwy zagospodarowania 423
9bcb182ab31f229322cff3c8888b2cec 423
galeria 422
978fce5bcc4eccc88ad48ce3914124a2 422
43637318 421
obszar przygraniczny 420
tapety 420
skreslenie z ewidencji 420
32434603 420
9228953 420
zespoly artystyczne 419
zarejestrowanie dzialalnosci gospodarczej 419
rada gminy 419
96204523 419
0084ae4bc24c0795d1e6a4f58444d39b 418
6547884cea64550284728eb26b0947ef 418
jednostki oswiatowe 417
zarzadzanie kryzysowe ostrzezenia ogloszenia 417
169806bb68ccbf5e6f96ddc60c40a044 417
5fde40544cff0001484ecae2466ce96e 417
Specjalny zasiłek opiekuńczy 417
1cb524b5a3f3f82be4a7d954063c07e2 416
79f69230354b71206fb723c571cce58b 416
oswiadczenia majatkowe 2015 416
trasy rowerowe 415
wydanie zaswiadczenia stanu majatkowego 415
75df63609809c7a2052fdffe5c00a84e 415
fd4f21f2556dad0ea8b7a5c04eabebda 415
30781401 415
stowarzyszenia i organizacje 414
zmiana wpisu ewidencji 414
faefec47428cf9a2f0875ba9c2042a81 414
23526617 414
53492196 414
414
26901debb30ea03f0aa833c9de6b81e9 413
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu 411
f708f064faaf32a43e4d3c784e6af9ea 411
87682805257e619d49b8e0dfdc14affa 411
32bbf7b2bc4ed14eb1e9c2580056a989 411
77717904 409
54622189 408
75651551 408
stwierdzenie zgodnosci odpisu kopii oryginalu 407
55a988dfb00a914717b3000a3374694c 407
26600653 407
97907875 407
77457779 407
0e4a2c65bdaddd66a53422d93daebe68 406
c236337b043acf93c7df397fdb9082b3 406
4f5a9bf135f285358a4a74b08f8121f8 406
75704222 406
6e5025ccc7d638ae4e724da8938450a6 404
38089055 404
20476231 404
102f0bb6efb3a6128a3c750dd16729be 403
podzial nieruchomosci 402
128ac9c427302b7a64314fc4593430b2 402
69f357fcc8e6d119f3d95f33cedb5915 402
9a32ff36c65e8ba30915a21b7bd76506 402
28565340 402
37857430 402
54887450 402
d2dc6368837861b42020ee72b0896182 401
9776218 401
9020112 401
11 401
Plany i programy 401
258e130476290221f597c56d351224b6 400
56445286 400
do pierwszy 399
7ee6f2b3b68a212d3b7a4f6557eb8cc7 399
b91f5a1e50d6a0fff36dda5a1bb08d76 399
Regulamin organizacyjny 399
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu w miejscu sprzedazy 398
IFrameManager 398
29437828 398
59594775 398
dbb240d23ce3d732b67bcfbae5956b18 397
31505775 397
abdf6bdb7570e8f9d4338f84bd169130 395
65002542 395
26375150 395
2 395
wydanie zaswiadczenia o niezaleganiu podatkow 394
aab11087c24981eb0e03846792ff5718 394
64702354 394
39996664 394
70130822 394
wydanie zezwolenia na psa agresywnego 393
68515130 393
9543903 393
31005869 393
ogolnodostepne obiekty sportowe 392
566f0ea4f6c2e947f36795c8f58ba901 392
11953993 392
2ba3c4b9390cc43edb94e42144729d33 391
60203258 391
14 391
88340338e0a0cdc54350c05cf056dca8 390
1 390
Regulamin pracy 390
4d0505284ac5049b4167eb7ebfe0791b 389
8643c8e2107ba86c47371e037059c4b7 389
1fb333bc34b8d1f1d1d434f90869367a 388
87513721 388
12 388
Regulamin organizacyjny 388
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 387
05a4459d3d5c309f5ab86521d1d2bb69 387
9704a4fc48ae88598dcbdcdf57f3fdef 386
36579613 386
Regulamin pracy 386
RODO 386
ae06fbdc519bddaa88aa1b24bace4500 385
13728681 385
79768593 385
95422935 385
679d8bbd776e0bbf3b044306c5be94ae 384
Plany i programy 384
49d4b2faeb4b7b9e745775793141e2b2 383
84b64e537f08e81b8dea8cce972a28b2 382
45756654 382
wydanie zezwolenia na zawarcie malzenstwa 380
27138799 380
71699356 380
29284578 380
dcf6070a4ab7f3afbfd2809173e0824b 379
fc76150735dde1d2d860aeb77ee2009e 379
82352903 378
17634047 378
Regulamin organizacyjny 378
whatsnew 377
be1df9a5d08724971f64a511e24fc904 377
204904e461002b28511d5880e1c36a0f 377
39189659 377
26033261 377
Plany i programy 377
d9d347f57ae11f34235b4555710547d8 376
51257731 376
Statut 375
48db71587df6c7c442e5b76cc723169a 374
315b4df935f4775ef5033a4833a9e0e1 374
4c26774d852f62440fc746ea4cdd57f6 374
id 374
Majątek 373
80807075 372
761efc843ff05ab74ed358713dd51c1b 371
4b29fa4efe4fb7bc667c7b301b74d52d 371
69854477 369
24790050 368
wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 367
88997807 367
e68879a4839773d105f0689875dace83 366
c4bfbf68f5d8d0f8b9a0752ca08ea01d 366
Regulamin pracy 366
3b5e2c9be5002e87e0477099db5ff21b 365
99518901 365
f514cec81cb148559cf475e7426eed5e 364
383beaea4aa57dd8202dbff464fee3af 364
85d6e9c8255c0364fb67b5ac8a25eea3 364
caaa29eab72b231b0af62fbdff89bfce 363
86ba98bcbd3466d253841907ba1fc725 363
c460dc0f18fc309ac07306a4a55d2fd6 362
65043455 362
wydanie zaswiadczenia o wielkosci uzytkow rolnych 361
8b2dfbe0c1d43f9537dae01e96458ff1 360
9d068c869fd3e03fc606ec297fcd00be 359
6194a1ee187acd6606989f03769e8f7f 358
privacy 358
63707305 356
96592330 356
4f1927fff6e092185d6a6f4c8466e421 355
0ea711391df8d060f4f81141e192814e 355
strona188 354
wydanie zaswiadczenia do zawarcia malzenstwa 353
1f72e258ff730035f2a1fb6637f562c2 351
e1021d43911ca2c1845910d84f40aeae 350
fcde14913c766cf307c75059e0e89af5 350
c2f599841f21aaefeeabd2a60ef7bfe8 349
wydanie zaswiadczen o ksiegach stanu cywilnego 343
07a9d3fed4c5ea6b17e80258dee231fa 341
0496604c1d80f66fbeb963c12e570a26 339
company 333
2704-zapytanie-ofertowe 332
885b2c7a6deb4fea10f319c4ce993e02 330
a9df2255ad642b923d95503b9a7958d8 327
86e78499eeb33fb9cac16b7555b50767 325
Dobry start 323
Rok 2019 322
e769e03a9d329b2e864b4bf4ff54ff39 320
2019 317
Konsultacje - 2019 316
guestbook 313
da94be6d2b80d736e2d13d1e3c47d035 312
82674fc29bc0d9895cee346548c2cb5c 312
contact 305
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 305
1592104031ceaa405b8a103c399e2633 294
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 276
start 275
regulamin organizacyjny urzedu 272
oswiadczenia majatkowe 2016 271
naboor pracownikow 269
RODO 269
strona186 265
1-aktualnosci 263
Sprawozdania roczne 239
Rok 2019 236
nagrania sesji kadencja 2018 2023 217
Rok 2019 215
strona7 195
strona209 179
acef5cc0bd5a0c190494e34ea4b04811 177
831b342d8a83408e5960e9b0c5f31f0c 174
Raport o stanie Gminy 166
2b515e2bdd63b7f034269ad747c93a42 165
bc6d753857fe3dd4275dff707dedf329 165
4c12343400ce0c1454ad4bc3860602b9 163
433371e69eb202f8e7bc8ec2c8d48021 160
a3de03cb426b5e36f5c7167b21395323 160
3368986bdca0efedda1eda8d39b3ae6c 160
c2ddc87b68fed4f62a29c1ff816f58b0 159
Konsultacje - 2018 158
9b40aee76034c9543ceacba5df759a1d 157
a98a009d68cad18ae7b1d3576bb01924 156
b8ffa41d4e492f0fad2f13e29e1762eb 156
d77c703536718b95308130ff2e5cf9ee 156
b49fdab097253cac48e3dc628a49da5e 155
138aab288c363726990120413c62acee 154
5878531649e31dd68c52529e00059976 154
aff53752790c8c5348954c335c5ad682 154
bc6fe82635b1429d3e886eec0fc34f49 154
076ccd93ad68be51f23707988e934906 153
836a0dcbf5d22652569dc3a708274c16 153
c00193e70e8e27e70601b26161b4ae86 153
3eb65004054f5d21fca4087f5658c727 152
752356ce55e0b436a9027914cb7e18a7 152
773464bf4840efa9604421f8ecf90c9a 152
d202ed5bcfa858c15a9f383c3e386ab2 151
e70981fd305170c41a5632b2a24bbcaa 151
e551d3ddbf87bddac369765bd58213a5 151
19e21d13715b9720d8c00977145f1dd8 150
257deb66f5366aab34a23d5fd0571da4 150
32b683d9d8e73d3eeb6bf08fe0817402 150
34d94cf9ca228a78848313df32d668d1 150
9399e0b02c73fcc14cd11d9b4e685f2e 149
5112277ea658f7138694f079042cc3bb 148
d34a281acc62c6bec66425f0ad6dd645 148
0a934ecab584f7a4cd0220a7caeccbcc 141
36455d3b4aa959a5a5799f2316c06660 140
strona231 137
1e79596878b2320cac26dd792a6c51c9 134
dev 134
Sprawozdania roczne 134
sesje kadencji 2018 2023 133
f7b6bc883be91f56eb248d72de4d2847 132
f69543a0f1b1c844dbd3eeee30ea0404 131
b18e8fb514012229891cf024b6436526 129
sesje20182023 126
strona220 125
df0b8fb21c53254b7afa62e020447c81 124
e5fc3b8d9510b02e42361c337597d9fa 120
3295c76acbf4caaed33c36b1b5fc2cb1 103
4be49c79f233b4f4070794825c323733 102
Sprawozdania roczne 97
dp konsultacje 95
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 61
c359889a833e7612e0cff1dc69d272bc 53
5a2a330b175fe588c2551b78d18d3207 52
749b3dec12dee44c9594af615a9de86b 49
2ed0828621535a2a85a8f8e3388080d2 48
eba237eccc24353ccaa4d62013556ac6 45
ee1d21306cddf0e43641f1dc52d810be 44
8123b781e08f4d9e89ea88f53e6431a9 43
b8b12f949378552c21f28deff8ba8eb6 43
5d40954183d62a82257835477ccad3d2 43
b4681a619cf018eed690452faeb0e94f 42
77143919d1234297079f075357988f3b 42
d8e1344e27a5b08cdfd5d027d9b8d6de 42
eddeb82df22554fa67c641e3f8a25566 42
f60f6b0d129342bb6a226305aaf842b7 42
218ac3fe3df6ff2c8fe8f9353f1084f6 41
bdad073d2c77b0525e32a0e9784089ea 41
918f5cd5a5c0d48671d4d4fc54bab2e9 41
becc353586042b6dbcc42c1b794c37b6 41
e94fe9ac8dc10dd8b9a239e6abee2848 41
0b6ace9e8971cf36f1782aa982a708db 41
89b9c689a57b82e59074c6ba09aa394d 41
a64a034c3cb8eac64eb46ea474902797 41
c5ab6cebaca97f7171139e4d414ff5a6 41
89abe98de6071178edb1b28901a8f459 40
8a50bae297807da9e97722a0b3fd8f27 40
8ba6c657b03fc7c8dd4dff8e45defcd2 40
a7f592cef8b130a6967a90617db5681b 40
36165c62f7b7df72863d470d73302627 40
6b27e88fdd7269394bca4968b48d8df4 40
3be0214185d6177a9aa6adea5a720b09 40
4c4e5249f45d8cf6a0387c58ac13f514 40
8682cc30db9c025ecd3fee433f8ab54c 40
c80d9ba4852b67046bee487bcd9802c0 40
e910a63844df7022c9b194d39b2686bf 40
d71fa38b648d86602d14ac610f2e6194 40
b1f62fa99de9f27a048344d55c5ef7a6 39
1f029c1e1abaaf0605807b7f91552d36 39
5dd3e474f6e08e3316ce5e3bc36c666e 39
d8c9d05ec6e86d5bbad7a2f88a1701d0 39
46f5ffb3777b7659bb35da6ddab19e05 39
5cc4bb753030a3d804351b2dfec0d8b5 38
249338e601902b14d0f529fe5e6ae417 38
7eab47bf3a57db8e440e5a788467c37f 38
810462d01f318bd13e628a77fc3f92c0 38
23fa71cc32babb7b91130824466d25a5 38
898aef0932f6aaecda27aba8e9903991 38
a292685556cdeb779dbc336e83dfb3cb 38
be3b0b544433b768685e3436621590ff 38
e465ae46b07058f4ab5e96b98f101756 37
298f587406c914fad5373bb689300433 37
d9909824688daaad46d441eefd81eb38 37
2e3d2c4f33a7a1f58bc6c81cacd21e9c 37
7a951116de2a4c23c74733d76046a5b4 35
c74214a3877c4d8297ac96217d5189b7 35
40afd3a37cca05efe623b7509855c73a 34
44bf89b63173d40fb39f9842e308b3f9 34
62ce4772adc0fbeae29391fc0e22509c 34
db64f68dee27eb08d29117c7da678f81 33
168411596e4c04bb30eaf83385d15c96 33
2201611d7a08ffda97e3e8c6b667a1bc 33
2eb5657d37f474e4c4cf01e4882b8962 33
a78482ce76496fcf49085f2190e675b4 33
d627f44819e0cdb235a1ba10dc32df2e 33
32f6c513b25df1c670753eb7335c4258 33
662a2e96162905620397b19c9d249781 33
bf2fe6582ed9ead9161a3d6f6b1d6858 33
3a246af2678dfad0d536e0a62cf49179 32
42dab56861d81108ee356d037190c315 32
95177e528f8d6c7c28a5473fd5a471b6 32
dafc8e8cde5d69dafe65cb6907899656 32
7a98af17e63a0ac09ce2e96d03992fbc 32
9426c311e76888b3b2368150cd05f362 32
3d324c2883882b15fa8fbe8f025a3a99 32
41ccc97e4f1b5de999aa6468ff787d89 32
a753a43564c29148df3150afb4475440 32
b5b03f06271f8917685d14cea7c6c50a 32
9e886e4b377efe990f936dde0d9c98ca 32
b3b25a26a0828ea5d48d8f8aa0d6f9af 31
18903e4430783a191b0cfab439daaef8 31
3cc578f087ea520aefaaf92c802c1a34 31
b4d22bb574aed5fdd900a274930252f6 31
dba31bb5c75992690f20c2d3b370ec7c 31
0613239e122094abb4ef998c01d16958 31
3fc0a5dc1f5757c71b88be8adbfd10e9 31
b7ee0d0d4d5ef995aae0fc691e6d840d 31
08048a9c5630ccb67789a198f35d30ec 31
367147f1755502d9bc6189f8e2c3005d 31
621765159ee1ea4299c0df3e1d29034b 31
73e5080f0f3804cb9cf470a8ce895dac 31
c0c783b5fc0d7d808f1d14a6e9c8280d 31
40262352ed6dc77f564704f1d9267ba5 30
5e0f17d9e09d1881692cf84a3b869f75 30
709d00f20f8a1638608f109597a521a9 30
73640de25b7d656733ce2f808a330f18 30
758be1f9f7a7efac938ed8bd97c0e1cb 30
83a100ec3c2c30751156cea2d60aacbe 30
cabad3b9bc0afe08cd9ec861638ed1d9 30
685ac8cadc1be5ac98da9556bc1c8d9e 29
2122c699d5e3d2fa6690771845bd7904 29
5118af07364440598cd7a922ccf4a955 29
3770282ae7c0e576d1017a97a9260a3f 29
5a01f0597ac4bdf35c24846734ee9a76 29
8617f303dd11780c5d48aedf0bd90823 29
9f4768b4bd4a205e1d3a60398ab022a2 28
c1cdd433a18e3949d6e64b68564a7c0d 28
d042be1b4b72c110d21287b3dad13867 28
f02a8fde79ddf5b978cd9ae9d408b7c1 27
8466a2b43729c29dcd7cc0fdfa1a9e7a 26
a8c6dd982010fce8701ce1aef8a2d40a 26
df334b223e699294764c2bb7ae40d8db 26
4191ef5f6c1576762869ac49281130c9 26
jednostki org Oigacyjne gminy 2
+CONCAT(0x5c 2
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 1
U0hFTExfTU9KTk9fUFJPQk9WQVRK? 1
test 1
inquiry 1
outline 1
d16a974d4d6d0d71b29bfbfe045f1da7 1
749cf0d496c3e96f583f603825652f8a 1
3e1804747c4cf0e9f098b445b1fff36c 1
E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/