Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj
Nazwa strony Ilość wizyt
Rejestr zmian 888117
polec strone 307000
Strona główna 169033
Zamówienia publiczne 128409
Nieruchomości 75988
Nabór pracowników 73516
Zamówienia publiczne - szczegóły 68374
Dotacje na zadania publiczne 57085
Urząd Gminy 25520
Uchwały i zarządzenia 23798
Dane Publiczne 21317
Praca Urzędu 19800
Gmina 18580
Druki do pobrania 18107
Uchwały Rady Gminy 16225
Rada Gminy Krzyżanowice 15594
Młodzieżowa Rada Gminy 15411
Informacje o innych zamówieniach 15303
Zamówienia publiczne - archiwum 12471
Prawo miejscowe 11223
Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy 10660
Jak szukać 10431
Inne ogloszenia i informacje 10289
Oświadczenia majątkowe 9821
Wójt Gminy 9626
Statystyka strony 9286
Jednostki Organizacyjne Gminy 9143
Informacje i ogłoszenia 8960
Nabór pracowników - Archiwum 8315
Załatwianie spraw 8307
Instrukcja obsługi BIP 8050
Urząd Stanu Cywilnego 7939
Budżet gminy 7898
Sekretarz Gminy 7835
Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP 7571
Ośrodek Pomocy Społecznej 7268
Jednostki Pomocnicze 7220
Plany Pracy i harmonogramy posiedzeń 7200
Zarządzenia Wójta jako Organu Wykonawczego 7172
Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urzędu 7137
Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki z siedzibąw Tworkowie (GZOKSiT) 6817
Skarbnik Gminy 6783
Wybory samorządowe 6661
Komisje Rady Gminy 6636
Mapa witryny 6423
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 6090
Szukaj 6083
Redakcja 6040
Referat Gospodarki Przestrzennej 5696
Procedury prawne 5579
Kierownictwo Urzędu Gminy 5546
Webmaster 5499
Zastrzeżenia 5481
Polityka prywatności 5225
Dokumenty programowe 5203
Referaty urzędu 5140
Referat Organizacyjny 5104
Tworków 5015
strona83 5014
Archiwum zamówień publiczne z lat poprzednich 5003
Nabycie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 4914
Referat Budżetu i Finansów 4899
Statut gminy 4721
Rok 2010 4626
Krzyżanowice 4623
Sprawozdania i opinie 4620
Struktura Urzędu Gminy 4612
Chałupki 4525
strona132 4525
Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 4515
Oświadczenia majątkowe 2013 4456
Linki 4295
Majątek Gminy 4204
Kontakt - dojazd 4183
Samodzielen stanowiska 4095
Rok 2012 4044
Opłaty, czynsze i podatki 4036
Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 4011
Wybory parlamentarne 3973
Oświadczenia majatkowe 2014 3919
Zastępca Wójta Gminy 3912
Bolesław 3860
Stwierdzenie zgodności odpisu lub kopii dokumentów z oryginałem 3841
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 3812
Rok 2009 3810
Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 3779
Rok 2011 3762
Ogłoszenie o zamówieniach publicznych GZOKSiT 3736
Bieńkowice 3704
Nabór pracowników 3695
Rok 2010 3686
Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 3677
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 3665
Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo-adresowych jego posiadacza 3643
Rok 2009 3625
Rok 2008 3622
Przyznanie mieszkania komunalnego 3609
Regulamin pracy Urzędu Gminy 3596
Rok 2013 3575
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych GZGK 3561
strona128 3553
Rozgraniczenie nieruchomości 3540
Rok 2008 3488
Owsiszcze 3478
Roszków 3450
Zabełków 3438
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 3436
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach 3428
Rok 2010 3428
Szkoły Podstawowe 3411
Szkoła Podstawowa im. Józefa Rymera w Zabełkowie 3410
Rok 2007 3395
Regulamin organizacyjny urzędu 3378
Ogłoszenia o zamówianiach publicznych 3354
Wymeldowanie z pobytu stałego 3350
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych OPS 3341
Oświadczenia majątkowe 2015 3341
Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 3317
Podział nieruchomości 3310
Zameldowanie na pobyt stały 3304
Oświadczenia majątkowe 2016 3299
Rok 2013 3288
Zameldowanie na pobyt czasowy 3282
Sporządzenie aktu urodzenia 3279
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach 3279
Rok 2005 3272
oswiadczenia majatkowe 2009 3267
Sporządzenie aktu zgonu 3264
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetar 3249
Pozostałe jednostki i instytucje 3245
Zarejestrowanie działalności gospodarczej 3245
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 3238
Komisja Finansów i Rozwoju Gminy 3237
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 3235
Rok 2016 3231
Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 3220
Rok 2006 3218
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 3209
Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 3203
Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 3192
Komisja Do Spraw Społecznych 3188
Rok 2014 3180
Poświadczenie własnoręczności podpisu 3164
Przyznanie dodatku mieszkaniowego 3144
Rok 2015 3143
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 3142
Statut Urzędu Gminy 3131
Rok 2007 3112
Rok 2016 3108
Przedszkola 3100
Przedszkole w Bieńkowicach 3072
Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 3069
Rok 2012 3069
Uchwały 3066
Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 3065
Komisja Rewizyjna 3065
Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach 3061
Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych 3057
Rejestr Działalności Regulowanej 3055
Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 3043
Rok 2014 3031
Nowa Wioska 3030
Rudyszwałd 3029
Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 3023
Zespól Szkolno - Przedszkolny w Owsiszczach 3022
Gminna Biblioteka Publiczna 2997
Wymeldowanie z pobytu czasowego 2996
Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 2991
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 2986
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie 2980
Rok 2015 2974
Przedszkole w Krzyżanowicach 2963
Rok 2009 2963
Straż Miejska 2954
Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawa 2951
Rok 2011 2950
oswiadczenia majatkowe 2006 2946
Komisja Do Spraw Gospodarczych 2937
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 2926
Pozostałe opłaty 2919
Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym 2901
Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 2864
Przedszkole w Tworkowie 2852
Rok 2017 2851
Przedszkole w Chałupkach 2847
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 2822
oswiadczenia majatkowe 2007 2812
Dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 2802
Rok 2006 2801
Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 2796
Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie 2776
Rok 2011 2776
Rok 2008 2768
oswiadczenie majatkowe 2009 2764
Komórka Funduszy Zewnętrznych i Promocji 2731
Statut 2698
Specjalista - Kontroler wewnętrzny 2695
Rok 2006 2690
Rok 2017 2680
Rok 2005 2667
2006 2667
Rok 2007 2639
oswiadczenie majatkowe 2008 2632
oswiadczenia majatkowe 2003 2624
oswiadczenia majatkowe 2002 2598
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 2588
2015 2578
2007 2566
2008 2544
Stanowisko d/s obronnych, obrony cywilnej i sytuacji kryzysowych 2544
Podatek od Środków transportowych 2514
Statut 2508
Majątek 2009 2494
Podatek rolny 2491
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 2483
Zarządzenia 2480
wodociagi 2448
oswiadczenia majatkowe 2005 2432
Rok 2019 2431
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 2419
Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych 2411
Wyniki kontroli 2410
2011 2404
Rejestry, ewidencje, archiwa 2398
Język migowy 2397
oswiadczenia majatkowe 2004 2387
Plany i programy 2378
Podatek leśny 2373
Rok 2011 2367
Regulamin pracy 2354
Regulamin organizacyjny 2353
Regulamin organizacyjny 2346
Regulamin pracy 2324
Statut 2323
Rok 2005 2302
2007 2266
strona6 2245
Wybory prezydenckie 2237
Majątek 2202
Majątek 2193
Regulamin pracy 2185
Statut 2176
Statut 2152
Plany i programy 2145
Statut 2145
Regulamin organizacyjny 2136
Regulamin pracy 2135
Majątek 2131
Statut 2125
2014 2125
Regulamin organizacyjny 2102
Rok 2018 2093
Plany i programy 2090
Rok 2012 2065
Rok 2006 2064
Majątek 2063
Plany i programy 2055
Majątek 2030
Statut 2024
Regulamin organizacyjny 2022
Rok 2012 2018
Regulamin pracy 2015
Regulamin organizacyjny 2001
Plany i programy 1996
Oświadczenia majątkowe 2018 1987
Majątek 1985
Majątek 1963
Regulamin pracy 1943
Regulamin organizacyjny 1941
Regulamin pracy 1938
2004 1935
2010 1933
strona4 1927
zarzadzenia wojta 1926
Statut 1921
Plany postępowań 1917
Statut 1905
Oświadczenia majątkowe 2017 1905
Rok 2019 1904
Plany i programy 1901
Statut 1898
strona2 1885
Majątek 1885
2012 1872
2015 1872
strona6 1871
Referendum ogólnokrajowe 1864
Statut 1855
Statut 1845
strona5 1836
strona3 1833
wybory pe 2009 1833
Statut 1832
Plany i programy 1831
Majątek 1828
Regulamin organizacyjny 1828
Regulamin pracy 1822
2002 1820
Plany i programy 1801
Plany i programy 1800
Archiwum 1799
2011 1791
Plany i programy 1789
2013 1789
2016 1783
Regulamin organizacyjny 1781
strona6 1778
Majątek 1778
Rok 2018 1772
Majątek 1761
Majątek 1753
2009 1748
2007 1744
Regulamin organizacyjny 1737
Regulamin pracy 1735
strona4 1734
Statut 1729
Majątek 1725
strona2 1723
Nagrania z sesji - kadencja 2018 - 2023 1721
Regulamin organizacyjny 1711
2012 1711
2011 1702
2010 1699
2003 1699
2005 1694
Regulamin pracy 1693
strona4 1690
2009 1685
strona6 1684
Regulamin pracy 1682
strona5 1681
strona5 1672
Statut 1666
2006 1659
2001 1659
2008 1655
strona3 1648
2008 1645
Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 1643
2007 1638
2017 1637
2001 1636
2000 1635
Protokoły z sesji - kadencja 2018 - 2023 1632
2003 1626
2000 1623
2002 1619
2004 1614
2006 1612
2005 1610
RODO 1610
Protokoły Sesji Rady Gminy 1604
strona4 1595
strona6 1573
strona5 1554
Budżet 2009 1548
Rok 2013 1545
2014 1543
zamowienia ogl 1538
Rok 2013 1538
2014 1525
2014 1492
2015 1471
Wydanie zaświadczenia o zgodności planowanej zmiany sposobu użytkowania z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1460
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 1458
wybory pe 1450
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 1442
wybory pe 2009 1433
Rok 2014 1423
testowa12 1418
Budżet 2010 1401
Rok 2014 1387
testowa13 1377
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1356
testowa19 1348
testowa15 1347
testowa20 1337
testowa17 1331
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 1326
2015 1324
testowa16 1317
Poprzednia wersja serwisu 1307
Rok 2015 1304
wybory pe 1300
Rok 2015 1297
Konsultacje 1286
testowa11 1284
zqphdzsds 1282
Wydanie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego 1279
uttmpkge 1278
imdkrmsbky 1272
testowa14 1263
qzltzdoa 1257
lornuive 1234
fhuonwdzbjq 1233
xsfwlqjid 1233
qvnzanwjcam 1226
mpfubhzq 1223
ckiaobcxe 1216
fxrpizhudwbi 1211
ybmwibxpm 1209
azpdxzidvo 1207
nhwgkcsbh 1202
ikzgxvwvyysjt 1202
ftkpapaxsjoscji 1197
ssnuzhyxmwe 1196
wvbjhwaap 1196
he 1196
ezlxbjfvcejeirpt 1194
stviihbzqe 1191
tcctucan 1190
7e83722522e8aeb7512b7075311316b7 1189
poezja 1189
nej w Bch 1188
ad47a008a2f806aa6eb1b53852cd8b37 1185
qqgrpogwhagxlz 1185
yagutgczdsfvgn 1184
sszsbqjqgbanir 1183
xctxkltk 1183
afohnvmwrwt 1183
Rok 2017 1183
ioezja 1182
9fb7b048c96d44a0337f049e0a61ff06 1180
rei-kinemat 1180
ecyilymexlm 1180
466accbac9a66b805ba50e42ad715740 1179
bqudjqakrbgldp 1179
2018 1179
wozfzddwodpythwy 1177
9824f9c1543628a85bb51d2dd6fcf8a3 1174
7aee26c309def8c5a2a076eb250b8f36 1174
mislgznfncywin 1173
vviliblsxtmgry 1173
zawarcie zwiazku malzenskiego 1172
otshoqdoftduy 1171
dd28e50635038e9cf3a648c2dd17ad0a 1170
strona137 1170
bppqrdbj 1169
hoezja 1168
c61fbef63df5ff317aecdc3670094472 1167
xlwmxxhzazp 1166
vlhsbhuzbxw 1165
bdnmgrrcqdtypfv 1165
kwmqkiphx 1165
72e6d3238361fe70f22fb0ac624a7072 1162
f6c79f4af478638c39b206ec30ab166b 1160
ihjcnrvzvios 1160
pwlzmirkpn 1159
Aktualności 1156
ba8153407191791390c3eb19fe7 1155
2017 1154
lffnpkuivczx 1153
e45823afe1e5120cec11fc4c379a0c67 1151
66e8ba8216a1e152d72653d99a4f03ab 1150
chwazqlmhqillexc 1148
jak a 1145
09b 1144
cumifggvofwpfny 1143
eb76c035d5d0a2bd2a0d0834b93c9c26 1142
jzvufkimhavt 1142
itqfuaifdn 1142
ptvjuxxtzi 1140
iusmxnhkhwyp 1139
5249ee8e0cff02ad6b4cc0ee0e50b7d1 1138
juqfohypzarkxif 1136
cgbhlhruegnn 1135
kallcfhtrmdstm 1135
llmglluxcn 1134
indux 1134
hzehkflqsaoxanhe 1131
bmspgshmlmz 1130
rada gminy krzyzanowice 1129
etta 1125
efkfafmi 1125
prawo mne publiczne 1125
3cf2559725a9fdfa602ec8c887440f32 1123
oswiadczenia majatkowe 2008 1122
gykmrtqgs 1122
1145a30ff80745b56fb0cecf65305017 1121
8f7150 1121
strona56 1121
Archiwum 1121
nsfmfdsuchyr 1118
fpjnwtcqatwpxbe 1117
elhwpmpbxhq 1116
ormctuldung 1115
10907813b97e249163587e6246612e21 1114
x 1113
058d6f2fbe951a5a56d96b1f1a6bca1c 1112
pvcqswvju 1112
qhwcqdyr 1108
cpvripoypjrz 1107
stdona6 1105
hceaa5b2cb118e5 1104
b0bef4c9a6e50d43880191492d4fc827 1102
umedhyzczbu 1101
rudyszwalh solectwo 1100
krckmwdfjetgzpk 1099
9c5ur8fee8ak714na23a 1096
menu 1096
rfcakvnjwuy 1092
ocwimjto 1092
djdymkljcaq 1090
fhqkmvoisafz 1089
nrtpofwecofxhyn 1089
hoyaekjo 1089
c8t8cacb8d2a6 1088
jjywzgmsduceulka 1086
4484-Krajobraz-Zimowy 1085
338e 1085
jpsrpbzljoydbyc 1084
jihmhkehumurg 1083
lhswtgutypmcsssv 1080
zags 1080
8fa97507 1080
denvtynazzduifzt 1079
Spenden fuer Pakistan 1075
eqlzofxae 1074
inder 1074
3 1074
putxisgqip 1073
page427 1073
8 gminy krzyzanowice 1072
vksjwlicisgn 1068
6ler265rde9a4fi3ab 1064
370p8d 1063
2463 1062
oa-marzen 1061
urznA-la-Une 1059
prawo miej 1058
oajatkowego 1054
143-otwieramy-spa-aktyeruchomosci 1054
tykalsliony 1053
avrmxtlkosz 1048
haqlrxzoq 1047
xxiintrt 1043
koledy 1042
solectwo gorki slaskie 1041
rubjajoczfzee 1038
nn0ormucji publicznej nie udostepnionej w BIP 1036
acced7514bf620a1b85450d2ae374b1 1034
12-rodinca 1034
239-hereinspaziert-pampa-live 1034
issvigyqhgv 1033
Rok 2017 1032
mapa yitryny 1029
phcxgjdj 1028
2nf raje20l5b 1028
speyside-malt-scotch-whisky 1026
qqvhfewkutselzwj 1026
eavtldcmx 1025
xkmsbchpjioj 1024
etzszgtvvkvjlhme 1022
DrivewayTestimona4 1021
cnbyapxniiwi 1021
hmarsacvud 1020
rMdakcjh 1018
propositions-0 1018
ewwSkr y und Strategien 1018
enmjudnjvq 1017
hcywe 1017
rujestr zmian 1016
2016 1016
strona130 1015
iejestr zmian 1013
7892 1013
strny-www 1012
dapubliczne 1012
iqkwfkmdvquggtn 1011
julyiracy urzedu 1010
cata szukac 1007
redakcDa 1004
politlKM90JqFpjbyka prywatnosci 1004
main 1003
hutguwllbmc 1003
rada gminy krzanowice 1003
mzqgcbmtlfbikyih 1002
strona58 1002
tydkgogrnspsycgi 1000
mapa es-etInstituts 998
mweeddplaty czynsze i podatki 994
oswiadczenia majatkowe 994
riwoysmiu 992
Oświadczenia majątkowe 2019 992
ihewnrhwstsj 991
analiza wskaznikow 991
informBeratung 990
pickmeup online 990
statut biblioteka publiczna 988
lkyaxvupapetes 988
miny krzyzanowice 987
06aa6eb1b53v58b37 986
odlacmjmiyg 985
nabor pracownikow 984
wawsgrony 984
regolamin pracy wodociagi 984
xowdagcwytya 983
przedszkole w nedzy 982
zaktrzezenia 981
etito-a13 981
dqwguyihhr 981
strzezenia 980
iuvxoybwlml 980
ronde 979
qwkotdlfyim 979
e9fc289c3rotaf142b6d3bead98a923 978
azsrbnxxyzejsj 978
adjhzqwq 976
99374c752bc9formacjipublicznej nie udostepnionej w BIP 969
lriyayxjdc 966
poezage dans la lune 965
wcipezrse 962
plany i programy wodociagi 961
ajpuafudt 961
efpyazcvbklnerzu 960
Rok 2017 960
Archiwum 960
sprawodania 958
2016 - Wybory uzupełniające 957
plany 5 956
xutkrrghzjwvshur 954
qlencjnclmof 953
gtbpanelrhvycchh 953
ulmuqccmeq 953
skwarcmisdhlinmz 953
fyugzcqgpgeaqbz 951
woirrmcdboru 951
hnaitstiukojm tfolrgi bip 950
bnnquxjibpcwukz 950
ztvtglopfx 948
076a0c97d09cf1a0ec3e19c7f2529f2b 948
ujaabgomwr 948
2018 946
kierownictwo urzedu gminy 945
Rok 2018 944
nieruchomosci 943
uexektam 942
kfduotspgd 942
option 941
regolamin organizacyjny biblioteka publiczna 941
gbafrtwryelqr 941
exnzzosebntm 940
872dd316eb8a432cbc63f141e2d68ded 940
ivefktqw 938
izrskekkzo 937
prxvnrgywadbln 935
yzygkxykrr 933
fqubkvkm 930
pdilznigk 930
Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy 930
rejestrzmian 929
hnxplxeal 929
mkqwgqpqlrbob 927
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 924
rwrsqackx 924
oswiadczenia majatkowe 2012 924
76c538125fc5c9ec6ad1d05650a57de5 923
xfkldiclefhzwh 922
jednostki orgOigacyjne gminy 921
ghuycbucjc 921
mqzvteuocfyfdwno 920
ospmoimmknabdq 920
sguiu-600-moradias-para-baruebruna-furlan-con-a-secretaria-de-esportes 919
jvqmonvhaoxeknoc 918
tag 917
oswiadczenia majatkowe 2010 916
bdlilkwwph 916
seitensprun330f23a8707bb0d6001dfbe8 913
komisje rady gminy 913
yogdhmksdwvcaoo 910
yjttbhwdruk 908
ocakxgjn 904
phyumdank 901
loswptyhxnufqhz 900
kqajnmafgefuwhn 900
nubzozqpu 898
rclhdzrhinxupdna 898
galleria 897
khjxrsrjwu 897
1d54c76f48f146c3b2d66daf9d7f845e 895
epzpsxoivkn 894
fotkkwpec 894
rcicjzsasci 892
ukgimcnmfgkl 892
cptejmmrvc 892
cfe795a0a3c7bc1683f2efd8837dde0c 891
vwzylaqzteip 891
kkacuptqtbfxhbg 889
ilkkyajsck 886
grufekuoicnf 886
urridbgujcc 884
dbe272bab69f8e13f14b405e038deb64 883
lkcafbmwh 883
uccockhoz 879
uqknihdmhlqssv 877
2018 874
3493894fa4ea036cfc6433c3e2ee63b0 873
bd853b475d59821e100d3d24303d7747 871
czaqhkkovcqkkp 871
ihzthzhkdodyit 870
aciwsxjqvtkp 870
aegszmfcsoe 869
cf05968255451bdefe3c5bc64d550517 867
lyduprsbypuxiu 862
jqbvuditir 860
ldryuknnvnmwi 859
wgzembdvoelqvett 858
ipkmaxrozmtyclu 858
fhiaxkjvhbxn 857
aktualnosci szczegoly 857
0314c9b108b8c39f1cf878ed93fdd5ae 856
jak to zalatwic 855
2019 855
Formy Pomocy 849
0f28b5d49b3020afeecd95b4009adf4c 846
icqwjghhs 846
nqcujyks 844
e113bb92c69391dd39e2488f9f588382 844
bfxbmbiqxecw 841
test 840
Interpelacje i zapytania - kadencja 2018 - 2023 840
ujqjktjdcvnh 839
acc3e0404646c57502b480dc052c4fe1 838
a5e00132373a7031000fd987a3c9f87b 836
strona102 836
vnsqemow 835
82aa4b0af34c2313a562076992e50aa3 829
uprwljwm 828
006f52e9102a8d3be2fe5614f42ba989 827
7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a 827
inne i informacje 827
6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce87 822
60519c3dd22587d6de04d5f1e28bd41d 821
vuqklgkylow 818
uploadtest 818
8d5e957f297893487bd98fa830fa6413 817
fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3 815
ojfrcimxgohx 814
0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f 812
5e69fda38cda2060819766569fd93aa5 812
dd17e652cd2a08fdb8bf7f68e2ad3814 811
36e729ec173b94133d8fa552e4029f8b 809
yoridmctxlcn 808
81b073de9370ea873f548e31b8adc081 808
album 807
a8ed71126b12732b838cee58de4efe3f 806
8f125da0b3432ed853c0b6f7ee5aaa6b 805
xcadfhyhtcizfgwa 804
7c4bf50b715509a963ce81b168ca674b 803
68abef8ee1ac9b664a90b0bbaff4f770 799
f21e255f89e0f258accbe4e984eef486 797
5878a7ab84fb43402106c575658472fa 796
7a6a6127ff85640ec69691fb0f7cb1a2 792
903ce9225fca3e988c2af215d4e544d3 791
je-media-player 791
32b991e5d77ad140559ffb95522992d0 790
dbab2adc8f9d078009ee3fa810bea142 788
7ef605fc8dba5425d6965fbd4c8fbe1f 787
ed57844fa5e051809ead5aa7e3e1d555 785
1385974ed5904a438616ff7bdb3f7439 784
1c9ac0159c94d8d0cbedc973445af2da 783
46fc943ecd56441056a560ba37d0b9e8 781
10c66082c124f8afe3df4886f5e516e0 781
strona98 781
strona111 779
47d1e990583c9c67424d369f3414728e 778
f6185f0ef02dcaec414a3171cd01c697 778
110eec23201d80e40d0c4a48954e2ff5 773
c929f2210333206f417e3862f431776d 772
a4d8e2a7e0d0c102339f97716d2fdfb6 772
strona118 772
37a749d808e46495a8da1e5352d03cae 771
b3e3e393c77e35a4a3f3cbd1e429b5dc 771
06409663226af2f3114485aa4e0a23b4 770
020bf2c45e7bb322f89a226bd2c5d41b 770
959ef477884b6ac2241b19ee4fb776ae 770
868b7df964b1af24c8c0a9e43a330c6a 770
strona88 769
a8baa56554f96369ab93e4f3bb068c22 768
2b24d495052a8ce66358eb576b8912c8 768
0a09c8844ba8f0936c20bd791130d6b6 767
2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a 767
Projekt 767
2017 - Wybory uzupełniające 766
457ded6f20b28feb21b9bca73c498671 764
9dc372713683fd865d366d5d9ee810ba 764
strona105 764
1d7f7abc18fcb43975065399b0d1e48e 763
b73ce398c39f506af761d2277d853a92 763
strona119 763
a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf 762
140f6969d5213fd0ece03148e62e461e 761
strona100 761
a6a767bbb2e3513233f942e0ff24272c 760
strona104 760
9766527f2b5d3e95d4a733fcfb77bd7e 759
326a8c055c0d04f5b06544665d8bb3ea 759
strona85 759
strona103 759
197f76fe309657064dbec74d9eea4be4 758
f35a2bc72dfdc2aae569a0c7370bd7f5 757
a4380923dd651c195b1631af7c829187 756
strona127 755
strona109 755
46b2644cbdf489fac0e2d192212d206d 754
43975bc2dfc84641a2a8c4d3fe653176 753
strona107 753
strona2 753
f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca 752
531db99cb00833bcd414459069dc7387 752
5dec707028b05bcbd3a1db5640f842c5 751
3636638817772e42b59d74cff571fbb3 750
strona117 744
strona110 743
bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb 742
Konsultacje - 2017 739
Przeciwdziałanie przemocy 738
strona84 737
strona78 735
59eb5dd36914c29b299c84b7ddaf08ec 734
strona130 734
strona123 734
fck about 733
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 729
5d75b942ab4bd730bc2e819df9c9a4b5 728
Rok 2018 726
strona87 723
strona99 722
b2330fc4531de135266de49078c270dd 721
strona106 720
strona89 715
strona114 713
strona124 711
strona120 710
Rok 2020 709
721e049e9903c3a740c4902878c99923 708
strona122 703
strona97 701
strona112 698
4c4ea5258ef3fb3fb1fc48fee9b4408c 697
strona1 696
strona125 694
strona126 694
b59442085644532ef03417a3e5a76437 687
8e036cc193d0af59aa9b22821248292b 687
27b09e189a405b6cca6ddd7ec869c143 685
strona121 684
strona115 683
2fb544a21e8cb8768b80cc231ca2f691 679
Rejestr instytucji kultury 677
Stypendia i pomoc materialna dla uczniów 674
strona86 672
4b7a55505729b7f664e7222960e9c2d5 671
ba347fcc9a79fb74e95670b24848164f 670
strona90 667
Publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 667
strona81 664
ba053350fe56ed93e64b3e769062b680 663
b1b20d09041289e6c3fbb81850c5da54 663
strona108 661
b8c8c63d4b8856c7872b225e53a6656c 661
7e448ed9dd44e6e22442dac8e21856ae 659
strona116 658
strona113 657
postacie historyczne 656
Pomoc Społeczna 653
Rok 2018 653
strona101 647
2be5f9c2e3620eb73c2972d7552b6cb5 645
d5eca8dc3820cad9fe56a3bafda65ca1 641
informacje ogolne 639
094366eaa7a4b5d7f9ed227f212b3649 638
c1d53b7a97707b5cd1815c8d228d8ef1 637
f7dd39d47c6f28f7877155ccffad0192 636
4cc5400e63624c44fadeda99f57588a6 636
2019 635
55312eec654a75a08dc83de96adde735 634
010e406df2463597c58286a93f8b3160 634
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Górna Odra Sp. z o. o. 634
de9621d4c6fa69ce8aaa90f00e9110c5 632
3d7d9461075eb7c37fbbfcad1d7042c1 632
zameldowanie czasowe 632
8fdd149fcaa7058caccc9c4ad5b0d89a 631
b24d21019de5e59da180f1661904f49a 631
c09b1eadea0efc7914f73ac698494b5e 631
herb 630
418db2ea5d227a9ea8db8e5357ca2084 629
367692068f069c135b7d5a3a59e470d3 627
d1588e685562af341ff2448de4b674d1 626
4feb2371a1843d099b28dd419dbab1ef 625
8db1d4a631a6e9a24e2c0e842e1f1772 623
ccdf3864e2fa9089f9eca4fc7a48ea0a 623
tv 621
d5fcc35c94879a4afad61cacca56192c 620
658bbbdef9415ba5e2ff857f1146ba6e 619
5460b9ea1986ec386cb64df22dff37be 618
99607461cdb9c26e2bd5f31b12dcf27a 618
cdfa4c42f465a5a66871587c69fcfa34 618
a67c8c9a961b4182688768dd9ba015fe 615
c1285fcadc52c0d3dc8813fc2c2e2b2a 615
618faa1728eb2ef6e3733645273ab145 615
337cd73a31464dd4adfc3c5dbc356cd0 614
ed23fbf18c2cd35f8c7f8de44f85c08d 613
4d386d01419c083e8df5de53eb5a0254 613
13d2b7361a27dbc9960ae158598a6a96 612
ba500f04049a8eece1e23e36ea7bbab0 611
strona1 607
d76d8deea9c19cc9aaf2237d2bf2f785 607
0a4bbceda17a6253386bc9eb45240e25 607
wirtualne panoramy 607
bac49b876d5dfc9cd169c22ef5178ca7 606
624ec1c881656ee6418604df2928494b 606
675be3930765f553975c0b140bbf0863 601
Świadczenia rodzinne 601
af87f7cdcda223c41c3f3ef05a3aaeea 600
09ccf3183d9e90e5ae1f425d5f9b2c00 599
f6a8dd1c954c8506aadc764cc32b895e 598
gsd 597
06563f3b418fe57f8fc331872343ce44 596
5f8a7deb15235a128fcd99ad6bfde11e 596
dokumenty programowe 596
Fundusz alimentacyjny 596
7d4ba7006351436c35e283b0be8ff56c 591
d785bf9067f8af9e078b93cf26de2b54 591
fb5c2bc1aa847f387022607d16adc510 589
historia 588
cd755a6c6b699f3262bcc2aa46ab507e 587
urzad gminy 587
Świadczenie wychowawcze (500+) 587
strona173 586
10112bde2ba78e674b21aaa84613bc8e 585
d156d4836ea87dd732cfda175b7911cb 584
29586cb449c90e249f1f09a0a4ee245a 584
2f0928c25ff3f884e8d2fa38835bd328 583
024d2d699e6c1a82c9ba986386f4d824 583
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 581
ff1ced3097ccf17c1e67506cdad9ac95 580
dfd786998e082758be12670d856df755 579
Zasiłek dla opiekuna 579
310614fca8fb8e5491295336298c340f 576
8909a6e385b0fbc1f3885c00ae838de7 574
2835acf1b5aaa6ade0d10b4c977e912a 569
84f2798f05d595273de40e3046329309 568
58182b82110146887c02dbd78719e3d5 568
bbc12a3a98d8487f58a87d3a3070516e 568
b2ead76dfdc4ae56a2abd1896ec46291 567
solectwa gminy 566
60106888f8977b71e1f15db7bc9a88d1 562
cff34ad343b069ea6920464ad17d4bcf 562
publikacje o gminie 562
wybory prezydenckie 562
Karta dużej rodziny 562
sciezka turystyczna 561
RODO 560
rady soleckie 557
Zasiłek pielęgnacyjny 556
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka 555
wymeldowanie czasowego 554
9b2e035e5362c96aea4c28083f02d6ff 553
233f1dd0f3f537bcb7a338ea74d63483 552
poswiadczenie wlasnorecznosci podpisu 552
13 550
30c0a496a57bcc2c7c6c481342526729 549
Świadczenie rodzicielskie 549
e kartka 548
baza noclegowa 547
547
inne jednostki gminy 546
akty urodzenia 546
wydanie zaswiadczenia obywatela 545
7a5200e5e9b3a893e1c2b0ccba7dd72f 544
Specjalny zasiłek opiekuńczy 543
wydanie zaswiadczenia z akt ewidencji 541
do dane osobowe 539
opieka medyczna 538
podatki czynsze oplaty 536
069090145d54bf4aa3894133f7e89873 532
sekap 532
do zniszczenie 532
krzyzanowickie gminne wiesci 529
35a12c43227f217207d4e06ffefe39d3 529
kalendarz imprez 528
131f383b434fdf48079bff1e44e2d9a5 528
83009411 526
Rok 2019 526
57914815 525
Regulamin organizacyjny 525
pomieszczenia urzedu 524
nabycie lokalu 523
nabycie nieruchomosci z negatywnym 523
kamera internetowa 522
kierownictwo urzedu 522
plan zagospodarowania 521
zawarcie zwiazku malzenskiego 521
Bohumin 520
wojt gminy 520
ogloszenia urzedowe szczegoly 519
a914ecef9c12ffdb9bede64bb703d877 518
gminy partnerskie 517
wymeldowanie stale 517
przyznanie mieszkania komunalnego 517
1fc30b9d4319760b04fab735fbfed9a9 517
2019 517
d60678e8f2ba9c540798ebbde31177e8 516
18341305 516
parafie koscioly kaplice 515
1f74a54f39b3123ad272ca0a06e7463f 515
lokalne okienko przedsiebiorczosci 514
srodki pozyskane 514
skladowisko odpadow komunalnych 514
akty zgonu 514
9219adc5c42107c4911e249155320648 514
przyroda 513
91660233 513
nabor pracownikow 2 512
15203753 512
cf9819df265db90772d487d5b2cd3cf4 511
1f33d7cf6693dc6dcc7029b97cc29487 511
do utrata 510
wydanie zezwolenia na reklamy 510
1890153 510
41329744 510
ksiega gosci 509
7155151 509
struktura urzedu gminy 508
97921034 508
Regulamin pracy 508
aktualnosci 507
tapety 507
urzedy i instytucje 506
Plany i programy 506
55698257 505
Regulamin organizacyjny 504
baza firm 503
nabycie gruntu dzierzawa najem 502
4dea382d82666332fb564f2e711cbc71 502
91951614 502
zabytki 501
94127667 501
11bcd3c1d43688891ed23f5677a174ea 499
94686102 499
56783039 499
Regulamin pracy 499
76936223 497
wydanie zaswiadczenia zaginiecie utrata ksiegi stanu cywilnego 496
Plany i programy 496
wydanie odpisow aktow stanu cywilnego 495
fcf1d8d2f36c0cde8eca4b86a8fe1df8 495
do waznosc 494
58030739 494
komunikacja 493
zameldowanie cudzoziemcow czasowo 493
wydanie zezwolenia na wycinke 493
40c48dab939a482f04dcecde07e27de6 493
3d9dabe52805a1ea21864b09f3397593 492
49037550 492
wspolne przedsiewziecia 491
rozgraniczenie nieruchomosci 491
rada gminy 491
f81dee42585b3814de199b2e88757f5c 491
Plany i programy 491
Regulamin organizacyjny 491
strona132 490
oferty inwestycyjne 490
1d2a48c55f6f10010887cc7d849469a1 490
zameldowanie na pobyt staly 489
przyznanie dodatku mieszkaniowego 489
16512377 489
galeria 488
usage 201506 488
33864833 488
88356866 488
61848725 487
96995197 486
mlodziezowa rada gminy 485
96204523 484
50423822 484
zespoly artystyczne 483
nabycie lokalu 483
nadanie numeru porzadkowego 483
faa98789cfb692431ffb52e13497443a 483
outputhtml 482
1cb524b5a3f3f82be4a7d954063c07e2 482
Majątek 481
9228953 480
skreslenie z ewidencji 479
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu 479
Statut 479
obszar przygraniczny 478
faefec47428cf9a2f0875ba9c2042a81 478
41804125 478
jednostki oswiatowe 477
0cd60efb5578cd967c3c23894f305800 477
9bcb182ab31f229322cff3c8888b2cec 477
978fce5bcc4eccc88ad48ce3914124a2 477
43637318 477
30781401 477
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 477
zmiana wpisu ewidencji 476
0e4a2c65bdaddd66a53422d93daebe68 476
75df63609809c7a2052fdffe5c00a84e 476
oswiadczenia majatkowe 2015 476
54622189 475
26600653 475
wydanie decyzji o warunkach zabudiwy zagospodarowania 474
wydanie zaswiadczenia stanu majatkowego 474
f708f064faaf32a43e4d3c784e6af9ea 474
9a32ff36c65e8ba30915a21b7bd76506 474
zarejestrowanie dzialalnosci gospodarczej 473
32434603 473
stowarzyszenia i organizacje 472
6547884cea64550284728eb26b0947ef 472
87682805257e619d49b8e0dfdc14affa 472
Regulamin pracy 472
79f69230354b71206fb723c571cce58b 471
23526617 471
05a4459d3d5c309f5ab86521d1d2bb69 470
53492196 470
169806bb68ccbf5e6f96ddc60c40a044 469
54887450 469
trasy rowerowe 468
zarzadzanie kryzysowe ostrzezenia ogloszenia 468
31505775 468
0084ae4bc24c0795d1e6a4f58444d39b 467
75651551 467
Konsultacje - 2019 467
IFrameManager 466
26901debb30ea03f0aa833c9de6b81e9 466
32bbf7b2bc4ed14eb1e9c2580056a989 466
11 466
podzial nieruchomosci 465
dbb240d23ce3d732b67bcfbae5956b18 465
97907875 465
Dobry start 465
stwierdzenie zgodnosci odpisu kopii oryginalu 464
77457779 464
20476231 464
c236337b043acf93c7df397fdb9082b3 463
5fde40544cff0001484ecae2466ce96e 462
9776218 462
38089055 462
77717904 462
d2dc6368837861b42020ee72b0896182 461
b91f5a1e50d6a0fff36dda5a1bb08d76 461
28565340 461
65002542 461
75704222 460
128ac9c427302b7a64314fc4593430b2 459
6e5025ccc7d638ae4e724da8938450a6 459
59594775 459
fd4f21f2556dad0ea8b7a5c04eabebda 458
69f357fcc8e6d119f3d95f33cedb5915 458
56445286 458
29437828 458
aab11087c24981eb0e03846792ff5718 457
55a988dfb00a914717b3000a3374694c 457
102f0bb6efb3a6128a3c750dd16729be 457
7ee6f2b3b68a212d3b7a4f6557eb8cc7 456
37857430 455
9020112 455
2 455
id 454
wydanie zaswiadczenia o niezaleganiu podatkow 453
4d0505284ac5049b4167eb7ebfe0791b 453
258e130476290221f597c56d351224b6 452
68515130 452
70130822 452
26375150 452
14 452
strona188 452
2ba3c4b9390cc43edb94e42144729d33 451
abdf6bdb7570e8f9d4338f84bd169130 451
4f5a9bf135f285358a4a74b08f8121f8 451
566f0ea4f6c2e947f36795c8f58ba901 451
64702354 451
79768593 451
31005869 451
ogolnodostepne obiekty sportowe 450
do pierwszy 450
87513721 450
29284578 450
12 449
wydanie zezwolenia na psa agresywnego 448
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu w miejscu sprzedazy 448
11953993 448
60203258 447
9543903 447
privacy 447
Sprawozdania roczne 447
88340338e0a0cdc54350c05cf056dca8 446
1fb333bc34b8d1f1d1d434f90869367a 445
27138799 445
1 445
95422935 444
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 442
39996664 442
8643c8e2107ba86c47371e037059c4b7 441
71699356 441
RODO 441
dcf6070a4ab7f3afbfd2809173e0824b 440
9704a4fc48ae88598dcbdcdf57f3fdef 440
36579613 440
17634047 440
Rok 2020 440
49d4b2faeb4b7b9e745775793141e2b2 439
d9d347f57ae11f34235b4555710547d8 438
13728681 438
fc76150735dde1d2d860aeb77ee2009e 437
84b64e537f08e81b8dea8cce972a28b2 437
whatsnew 436
679d8bbd776e0bbf3b044306c5be94ae 436
be1df9a5d08724971f64a511e24fc904 436
45756654 436
4b29fa4efe4fb7bc667c7b301b74d52d 435
4c26774d852f62440fc746ea4cdd57f6 435
82352903 435
80807075 434
48db71587df6c7c442e5b76cc723169a 433
86ba98bcbd3466d253841907ba1fc725 433
69854477 433
39189659 432
88997807 432
wydanie zezwolenia na zawarcie malzenstwa 430
caaa29eab72b231b0af62fbdff89bfce 429
ae06fbdc519bddaa88aa1b24bace4500 429
51257731 429
315b4df935f4775ef5033a4833a9e0e1 428
e68879a4839773d105f0689875dace83 427
99518901 427
24790050 427
wydanie zaswiadczenia o wielkosci uzytkow rolnych 426
761efc843ff05ab74ed358713dd51c1b 426
204904e461002b28511d5880e1c36a0f 426
8b2dfbe0c1d43f9537dae01e96458ff1 426
26033261 426
c460dc0f18fc309ac07306a4a55d2fd6 425
Rok 2019 423
Raport o stanie Gminy 422
6194a1ee187acd6606989f03769e8f7f 421
85d6e9c8255c0364fb67b5ac8a25eea3 421
3b5e2c9be5002e87e0477099db5ff21b 420
383beaea4aa57dd8202dbff464fee3af 419
65043455 418
f514cec81cb148559cf475e7426eed5e 417
c4bfbf68f5d8d0f8b9a0752ca08ea01d 417
9d068c869fd3e03fc606ec297fcd00be 415
1f72e258ff730035f2a1fb6637f562c2 415
e1021d43911ca2c1845910d84f40aeae 414
96592330 413
0ea711391df8d060f4f81141e192814e 412
4f1927fff6e092185d6a6f4c8466e421 411
63707305 411
c2f599841f21aaefeeabd2a60ef7bfe8 410
wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 409
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 408
wydanie zaswiadczenia do zawarcia malzenstwa 406
fcde14913c766cf307c75059e0e89af5 405
company 404
Rok 2019 402
wydanie zaswiadczen o ksiegach stanu cywilnego 400
0496604c1d80f66fbeb963c12e570a26 394
07a9d3fed4c5ea6b17e80258dee231fa 394
885b2c7a6deb4fea10f319c4ce993e02 391
a9df2255ad642b923d95503b9a7958d8 391
2704-zapytanie-ofertowe 390
e769e03a9d329b2e864b4bf4ff54ff39 388
da94be6d2b80d736e2d13d1e3c47d035 384
guestbook 384
86e78499eeb33fb9cac16b7555b50767 379
contact 376
82674fc29bc0d9895cee346548c2cb5c 369
1592104031ceaa405b8a103c399e2633 353
nagrania sesji kadencja 2018 2023 348
start 342
strona186 335
oswiadczenia majatkowe 2016 330
regulamin organizacyjny urzedu 329
1-aktualnosci 324
naboor pracownikow 321
Sprawozdania roczne 296
Konsultacje - 2018 278
Oświadczenia majątkowe 2020 277
Rok 2020 276
strona209 261
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 257
strona7 251
acef5cc0bd5a0c190494e34ea4b04811 239
831b342d8a83408e5960e9b0c5f31f0c 233
bc6d753857fe3dd4275dff707dedf329 222
a3de03cb426b5e36f5c7167b21395323 221
2b515e2bdd63b7f034269ad747c93a42 220
9399e0b02c73fcc14cd11d9b4e685f2e 219
9b40aee76034c9543ceacba5df759a1d 217
4c12343400ce0c1454ad4bc3860602b9 216
3368986bdca0efedda1eda8d39b3ae6c 215
19e21d13715b9720d8c00977145f1dd8 214
b8ffa41d4e492f0fad2f13e29e1762eb 214
sesje20182023 214
sesje kadencji 2018 2023 214
5878531649e31dd68c52529e00059976 213
strona220 213
strona231 212
138aab288c363726990120413c62acee 211
752356ce55e0b436a9027914cb7e18a7 211
aff53752790c8c5348954c335c5ad682 211
a98a009d68cad18ae7b1d3576bb01924 210
e70981fd305170c41a5632b2a24bbcaa 210
257deb66f5366aab34a23d5fd0571da4 209
433371e69eb202f8e7bc8ec2c8d48021 209
5112277ea658f7138694f079042cc3bb 208
836a0dcbf5d22652569dc3a708274c16 208
c2ddc87b68fed4f62a29c1ff816f58b0 208
d77c703536718b95308130ff2e5cf9ee 208
c00193e70e8e27e70601b26161b4ae86 208
3eb65004054f5d21fca4087f5658c727 207
773464bf4840efa9604421f8ecf90c9a 207
b18e8fb514012229891cf024b6436526 207
b49fdab097253cac48e3dc628a49da5e 206
34d94cf9ca228a78848313df32d668d1 206
e551d3ddbf87bddac369765bd58213a5 206
d202ed5bcfa858c15a9f383c3e386ab2 205
Wybory Prezydenckie - 2020 205
076ccd93ad68be51f23707988e934906 203
bc6fe82635b1429d3e886eec0fc34f49 203
f69543a0f1b1c844dbd3eeee30ea0404 203
Sprawozdania roczne 202
32b683d9d8e73d3eeb6bf08fe0817402 201
36455d3b4aa959a5a5799f2316c06660 197
0a934ecab584f7a4cd0220a7caeccbcc 196
d34a281acc62c6bec66425f0ad6dd645 195
dev 192
f7b6bc883be91f56eb248d72de4d2847 191
1e79596878b2320cac26dd792a6c51c9 189
e5fc3b8d9510b02e42361c337597d9fa 187
df0b8fb21c53254b7afa62e020447c81 169
2020 167
3295c76acbf4caaed33c36b1b5fc2cb1 162
dp konsultacje 160
4be49c79f233b4f4070794825c323733 158
Deklaracja dostępności 146
Petycje 135
Rok 2020 129
2020 129
Konsultacje - 2020 125
918f5cd5a5c0d48671d4d4fc54bab2e9 124
c359889a833e7612e0cff1dc69d272bc 112
749b3dec12dee44c9594af615a9de86b 112
bdad073d2c77b0525e32a0e9784089ea 111
6b27e88fdd7269394bca4968b48d8df4 110
367147f1755502d9bc6189f8e2c3005d 110
Rok 2020 107
e910a63844df7022c9b194d39b2686bf 104
be3b0b544433b768685e3436621590ff 104
5a2a330b175fe588c2551b78d18d3207 103
218ac3fe3df6ff2c8fe8f9353f1084f6 103
b8b12f949378552c21f28deff8ba8eb6 103
c5ab6cebaca97f7171139e4d414ff5a6 103
89b9c689a57b82e59074c6ba09aa394d 102
a292685556cdeb779dbc336e83dfb3cb 102
36165c62f7b7df72863d470d73302627 100
5118af07364440598cd7a922ccf4a955 100
dba31bb5c75992690f20c2d3b370ec7c 100
eddeb82df22554fa67c641e3f8a25566 100
8a50bae297807da9e97722a0b3fd8f27 99
8ba6c657b03fc7c8dd4dff8e45defcd2 99
8123b781e08f4d9e89ea88f53e6431a9 99
c80d9ba4852b67046bee487bcd9802c0 99
5d40954183d62a82257835477ccad3d2 99
b4681a619cf018eed690452faeb0e94f 97
3be0214185d6177a9aa6adea5a720b09 97
2e3d2c4f33a7a1f58bc6c81cacd21e9c 97
2ed0828621535a2a85a8f8e3388080d2 96
5cc4bb753030a3d804351b2dfec0d8b5 96
298f587406c914fad5373bb689300433 96
d8c9d05ec6e86d5bbad7a2f88a1701d0 96
f60f6b0d129342bb6a226305aaf842b7 96
1f029c1e1abaaf0605807b7f91552d36 95
77143919d1234297079f075357988f3b 95
d8e1344e27a5b08cdfd5d027d9b8d6de 95
a7f592cef8b130a6967a90617db5681b 94
b1f62fa99de9f27a048344d55c5ef7a6 94
e465ae46b07058f4ab5e96b98f101756 94
b4d22bb574aed5fdd900a274930252f6 94
eba237eccc24353ccaa4d62013556ac6 94
5dd3e474f6e08e3316ce5e3bc36c666e 94
621765159ee1ea4299c0df3e1d29034b 94
a64a034c3cb8eac64eb46ea474902797 94
7eab47bf3a57db8e440e5a788467c37f 93
ee1d21306cddf0e43641f1dc52d810be 93
23fa71cc32babb7b91130824466d25a5 93
3d324c2883882b15fa8fbe8f025a3a99 93
8682cc30db9c025ecd3fee433f8ab54c 93
89abe98de6071178edb1b28901a8f459 92
810462d01f318bd13e628a77fc3f92c0 92
46f5ffb3777b7659bb35da6ddab19e05 92
d71fa38b648d86602d14ac610f2e6194 92
4c4e5249f45d8cf6a0387c58ac13f514 91
b7ee0d0d4d5ef995aae0fc691e6d840d 91
becc353586042b6dbcc42c1b794c37b6 91
2122c699d5e3d2fa6690771845bd7904 90
42dab56861d81108ee356d037190c315 89
898aef0932f6aaecda27aba8e9903991 89
0b6ace9e8971cf36f1782aa982a708db 89
62ce4772adc0fbeae29391fc0e22509c 89
db64f68dee27eb08d29117c7da678f81 88
168411596e4c04bb30eaf83385d15c96 88
3cc578f087ea520aefaaf92c802c1a34 88
41ccc97e4f1b5de999aa6468ff787d89 88
d627f44819e0cdb235a1ba10dc32df2e 88
e94fe9ac8dc10dd8b9a239e6abee2848 88
c74214a3877c4d8297ac96217d5189b7 88
3a246af2678dfad0d536e0a62cf49179 87
685ac8cadc1be5ac98da9556bc1c8d9e 87
2201611d7a08ffda97e3e8c6b667a1bc 87
249338e601902b14d0f529fe5e6ae417 87
9426c311e76888b3b2368150cd05f362 87
cabad3b9bc0afe08cd9ec861638ed1d9 87
44bf89b63173d40fb39f9842e308b3f9 86
b5b03f06271f8917685d14cea7c6c50a 86
40afd3a37cca05efe623b7509855c73a 85
7a98af17e63a0ac09ce2e96d03992fbc 85
709d00f20f8a1638608f109597a521a9 85
a78482ce76496fcf49085f2190e675b4 85
d9909824688daaad46d441eefd81eb38 85
32f6c513b25df1c670753eb7335c4258 85
95177e528f8d6c7c28a5473fd5a471b6 84
dafc8e8cde5d69dafe65cb6907899656 84
0613239e122094abb4ef998c01d16958 84
a753a43564c29148df3150afb4475440 84
9e886e4b377efe990f936dde0d9c98ca 84
f02a8fde79ddf5b978cd9ae9d408b7c1 83
758be1f9f7a7efac938ed8bd97c0e1cb 83
c0c783b5fc0d7d808f1d14a6e9c8280d 83
b3b25a26a0828ea5d48d8f8aa0d6f9af 82
3fc0a5dc1f5757c71b88be8adbfd10e9 82
40262352ed6dc77f564704f1d9267ba5 82
5a01f0597ac4bdf35c24846734ee9a76 82
83a100ec3c2c30751156cea2d60aacbe 82
8617f303dd11780c5d48aedf0bd90823 82
08048a9c5630ccb67789a198f35d30ec 82
662a2e96162905620397b19c9d249781 82
bf2fe6582ed9ead9161a3d6f6b1d6858 82
18903e4430783a191b0cfab439daaef8 81
2eb5657d37f474e4c4cf01e4882b8962 81
7a951116de2a4c23c74733d76046a5b4 80
5e0f17d9e09d1881692cf84a3b869f75 80
9f4768b4bd4a205e1d3a60398ab022a2 78
3770282ae7c0e576d1017a97a9260a3f 77
73640de25b7d656733ce2f808a330f18 77
a8c6dd982010fce8701ce1aef8a2d40a 77
d042be1b4b72c110d21287b3dad13867 77
73e5080f0f3804cb9cf470a8ce895dac 77
df334b223e699294764c2bb7ae40d8db 76
8466a2b43729c29dcd7cc0fdfa1a9e7a 75
c1cdd433a18e3949d6e64b68564a7c0d 75
4191ef5f6c1576762869ac49281130c9 75
d16a974d4d6d0d71b29bfbfe045f1da7 65
Rejestr petycji 64
Wybory Prezydenckie - 2015 62
outline 60
3e1804747c4cf0e9f098b445b1fff36c 59
749cf0d496c3e96f583f603825652f8a 55
inquiry 53
450e92aa762ce31e6f6f5e4402facc73 49
8466f9ace6a9acbe71f75762ffc890f1 40
1ce9168a60deae4a994dbd5b2d145699 34
4317fd49a21384c85f6b405cba038e21 33
dba84d00c3a33df9f3bfb902940249ca 31
jednostki org Oigacyjne gminy 2
+CONCAT(0x5c 2
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 1
U0hFTExfTU9KTk9fUFJPQk9WQVRK? 1
test 1
E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/