Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj
Nazwa strony Ilość wizyt
Rejestr zmian 723658
polec strone 295632
Strona główna 148657
Zamówienia publiczne 116117
Nabór pracowników 66868
Zamówienia publiczne - szczegóły 63253
Nieruchomości 61958
Dotacje na zadania publiczne 45972
Urząd Gminy 22292
Uchwały i zarządzenia 19539
Dane Publiczne 18238
Praca Urzędu 17043
Gmina 16316
Druki do pobrania 15863
Młodzieżowa Rada Gminy 14513
Uchwały Rady Gminy 13539
Informacje o innych zamówieniach 13292
Rada Gminy Krzyżanowice 12984
Zamówienia publiczne - archiwum 10398
Prawo miejscowe 9574
Inne ogloszenia i informacje 9358
Jak szukać 9029
Wójt Gminy 8973
Oświadczenia majątkowe 8185
Statystyka strony 8165
Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy 8112
Jednostki Organizacyjne Gminy 7953
Informacje i ogłoszenia 7760
Nabór pracowników - Archiwum 7536
Sekretarz Gminy 7162
Załatwianie spraw 7109
Instrukcja obsługi BIP 7078
Urząd Stanu Cywilnego 6871
Budżet gminy 6803
Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP 6565
Zarządzenia Wójta jako Organu Wykonawczego 6398
Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urzędu 6293
Jednostki Pomocnicze 6222
Skarbnik Gminy 6144
Ośrodek Pomocy Społecznej 6092
Plany Pracy i harmonogramy posiedzeń 5979
Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki z siedzibąw Tworkowie (GZOKSiT) 5876
Wybory samorządowe 5836
Komisje Rady Gminy 5694
Mapa witryny 5533
Redakcja 5329
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 5259
Szukaj 5230
Referat Gospodarki Przestrzennej 4927
Procedury prawne 4907
Kierownictwo Urzędu Gminy 4896
Webmaster 4887
Zastrzeżenia 4857
strona83 4727
Nabycie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 4674
Polityka prywatności 4597
Referat Organizacyjny 4483
Referaty urzędu 4483
Dokumenty programowe 4421
Tworków 4400
Archiwum zamówień publiczne z lat poprzednich 4359
Referat Budżetu i Finansów 4243
Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 4226
Rok 2010 4177
Krzyżanowice 4132
Statut gminy 4089
Struktura Urzędu Gminy 4084
Oświadczenia majątkowe 2012 4000
Chałupki 3993
Oświadczenia majątkowe 2013 3942
Sprawozdania i opinie 3906
Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 3809
Majątek Gminy 3672
Linki 3635
Stwierdzenie zgodności odpisu lub kopii dokumentów z oryginałem 3632
Rok 2012 3621
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 3604
Samodzielen stanowiska 3587
Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 3559
Kontakt - dojazd 3541
Opłaty, czynsze i podatki 3509
Oświadczenia majatkowe 2014 3496
Zastępca Wójta Gminy 3472
Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 3466
Bolesław 3437
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 3432
Rok 2010 3403
Rok 2009 3387
Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo-adresowych jego posiadacza 3378
Przyznanie mieszkania komunalnego 3371
Rok 2011 3367
Ogłoszenie o zamówieniach publicznych GZOKSiT 3334
Rozgraniczenie nieruchomości 3302
Rok 2009 3259
Bieńkowice 3254
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 3219
Regulamin pracy Urzędu Gminy 3194
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych GZGK 3179
Oświadczenia majątkowe 2011 3154
Wymeldowanie z pobytu stałego 3142
Rok 2013 3141
Wybory parlamentarne 3135
Roszków 3124
Rok 2008 3113
Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 3103
Podział nieruchomości 3103
Zameldowanie na pobyt stały 3087
Nabór pracowników 3085
Zabełków 3082
Owsiszcze 3063
Zameldowanie na pobyt czasowy 3059
Rok 2010 3056
Sporządzenie aktu urodzenia 3053
Sporządzenie aktu zgonu 3051
Zarejestrowanie działalności gospodarczej 3036
oswiadczenia majatkowe 2009 3035
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetar 3032
Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 3020
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 3008
Regulamin organizacyjny urzędu 3006
Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 2992
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 2982
Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 2978
Poświadczenie własnoręczności podpisu 2970
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych OPS 2963
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach 2950
Rok 2013 2949
Przyznanie dodatku mieszkaniowego 2944
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2943
Szkoły Podstawowe 2941
Ogłoszenia o zamówianiach publicznych 2907
Komisja Finansów i Rozwoju Gminy 2887
Rok 2005 2887
Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych 2847
Szkoła Podstawowa im. Józefa Rymera w Zabełkowie 2847
Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 2836
Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 2834
Pozostałe jednostki i instytucje 2823
Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 2817
Komisja Do Spraw Społecznych 2812
Rok 2006 2807
Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 2795
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach 2794
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 2788
Wymeldowanie z pobytu czasowego 2775
Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 2773
Rok 2012 2772
Rok 2008 2770
Rok 2007 2758
Rok 2014 2748
Oświadczenia majątkowe 2015 2742
Statut Urzędu Gminy 2741
Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawa 2732
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 2721
Komisja Rewizyjna 2714
oswiadczenia majatkowe 2006 2709
Przedszkola 2702
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 2689
Rok 2015 2686
Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym 2685
Rok 2016 2682
Rudyszwałd 2681
Nowa Wioska 2680
Rok 2014 2680
Rok 2011 2664
Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 2657
Rok 2009 2638
Rok 2016 2635
Komisja Do Spraw Gospodarczych 2607
Straż Miejska 2601
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 2594
Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 2589
Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach 2579
oswiadczenia majatkowe 2007 2577
Rok 2015 2576
Gminna Biblioteka Publiczna 2566
Rok 2007 2547
Przedszkole w Bieńkowicach 2543
Pozostałe opłaty 2517
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie 2516
Zespól Szkolno - Przedszkolny w Owsiszczach 2513
oswiadczenie majatkowe 2009 2511
Uchwały 2509
Rok 2006 2505
Rejestr Działalności Regulowanej 2500
Oświadczenia majątkowe 2016 2500
Rok 2011 2494
Przedszkole w Krzyżanowicach 2490
Rok 2008 2489
Przedszkole w Tworkowie 2419
oswiadczenie majatkowe 2008 2408
oswiadczenia majatkowe 2003 2405
Rok 2006 2397
Rok 2005 2394
Przedszkole w Chałupkach 2388
2006 2385
Komórka Funduszy Zewnętrznych i Promocji 2380
Specjalista - Kontroler wewnętrzny 2366
oswiadczenia majatkowe 2002 2363
Rok 2007 2351
Statut 2342
Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie 2323
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 2304
2015 2286
Rok 2017 2267
2007 2254
2008 2249
Dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 2200
Stanowisko d/s obronnych, obrony cywilnej i sytuacji kryzysowych 2193
Majątek 2009 2190
oswiadczenia majatkowe 2005 2189
Podatek rolny 2173
Podatek od Środków transportowych 2172
oswiadczenia majatkowe 2004 2156
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 2148
Statut 2135
wodociagi 2135
2011 2134
Podatek leśny 2122
Wyniki kontroli 2117
Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych 2109
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 2109
Rejestry, ewidencje, archiwa 2086
Zarządzenia 2055
Rok 2017 2054
Rok 2011 2053
Rok 2005 2049
Język migowy 2049
Statut 2035
Regulamin organizacyjny 2002
Plany i programy 1987
2007 1984
Regulamin pracy 1978
Regulamin organizacyjny 1974
Regulamin pracy 1971
strona6 1966
Statut 1962
Statut 1888
Regulamin pracy 1861
Majątek 1858
Statut 1849
2014 1845
Majątek 1843
Rok 2012 1842
Regulamin pracy 1836
Plany i programy 1826
Regulamin organizacyjny 1822
Majątek 1821
Rok 2012 1814
Regulamin organizacyjny 1795
Statut 1791
Plany i programy 1760
Plany i programy 1753
Majątek 1744
Plany i programy 1736
Regulamin organizacyjny 1727
Statut 1714
Majątek 1714
Regulamin pracy 1710
Regulamin organizacyjny 1698
Regulamin pracy 1684
zarzadzenia wojta 1680
Majątek 1677
Statut 1674
strona4 1673
Majątek 1664
Regulamin organizacyjny 1655
Regulamin pracy 1646
Statut 1644
2004 1644
Plany i programy 1631
strona6 1616
Statut 1609
strona2 1607
2010 1603
strona5 1600
Statut 1599
strona6 1590
Regulamin organizacyjny 1588
Majątek 1585
2012 1584
Majątek 1580
Plany i programy 1578
2015 1578
strona3 1577
Statut 1572
Plany i programy 1564
Plany i programy 1560
Statut 1560
Regulamin organizacyjny 1551
Majątek 1549
strona2 1530
Regulamin pracy 1525
strona4 1525
2011 1519
Majątek 1516
Plany i programy 1515
2013 1514
Wybory prezydenckie 1513
Archiwum 1504
Majątek 1501
strona4 1495
2002 1493
Statut 1489
Regulamin organizacyjny 1482
2007 1480
strona6 1479
Regulamin organizacyjny 1476
strona5 1473
Majątek 1473
Regulamin pracy 1473
2009 1470
Rok 2018 1470
strona3 1466
strona5 1465
Regulamin pracy 1455
Regulamin pracy 1445
2003 1436
Statut 1435
2012 1425
2005 1424
Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 1419
2006 1409
2010 1407
2016 1400
2011 1397
strona4 1393
strona6 1393
2009 1386
strona5 1383
2008 1383
2008 1375
Budżet 2009 1374
2007 1369
2001 1354
2003 1353
2000 1347
Referendum ogólnokrajowe 1342
2001 1341
Rok 2013 1340
2002 1338
2004 1336
2000 1332
2005 1331
Rok 2018 1318
2006 1316
Rok 2013 1316
Protokoły Sesji Rady Gminy 1308
zamowienia ogl 1302
Rok 2006 1296
Wydanie zaświadczenia o zgodności planowanej zmiany sposobu użytkowania z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1270
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 1268
2014 1258
wybory pe 2009 1257
2017 1247
wybory pe 1240
Plany postępowań 1232
2014 1229
testowa12 1227
2014 1219
Rok 2014 1213
Budżet 2010 1204
testowa13 1193
Rok 2014 1177
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1172
testowa19 1162
2015 1151
testowa15 1149
testowa20 1149
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 1143
testowa17 1137
Poprzednia wersja serwisu 1128
testowa16 1127
Wydanie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego 1126
wybory pe 1110
testowa11 1101
uttmpkge 1092
wybory pe 2009 1090
imdkrmsbky 1090
Rok 2015 1088
Rok 2015 1084
zqphdzsds 1079
Oświadczenia majątkowe 2017 1079
testowa14 1078
lornuive 1065
qzltzdoa 1060
qvnzanwjcam 1040
fxrpizhudwbi 1037
azpdxzidvo 1037
xsfwlqjid 1035
2015 1034
mpfubhzq 1027
ftkpapaxsjoscji 1026
ckiaobcxe 1025
fhuonwdzbjq 1023
ikzgxvwvyysjt 1019
nhwgkcsbh 1012
ssnuzhyxmwe 1012
bqudjqakrbgldp 1012
ezlxbjfvcejeirpt 1006
7e83722522e8aeb7512b7075311316b7 1005
sszsbqjqgbanir 1005
ybmwibxpm 1005
dd28e50635038e9cf3a648c2dd17ad0a 1002
xlwmxxhzazp 1002
ad47a008a2f806aa6eb1b53852cd8b37 1001
otshoqdoftduy 1001
yagutgczdsfvgn 999
tcctucan 999
wvbjhwaap 998
466accbac9a66b805ba50e42ad715740 997
qqgrpogwhagxlz 997
mislgznfncywin 996
wozfzddwodpythwy 994
vlhsbhuzbxw 994
9824f9c1543628a85bb51d2dd6fcf8a3 993
kwmqkiphx 993
strona137 993
zawarcie zwiazku malzenskiego 992
72e6d3238361fe70f22fb0ac624a7072 988
9fb7b048c96d44a0337f049e0a61ff06 988
nej w Bch 988
pwlzmirkpn 987
7aee26c309def8c5a2a076eb250b8f36 987
bdnmgrrcqdtypfv 986
he 985
xctxkltk 984
stviihbzqe 984
vviliblsxtmgry 983
hoezja 982
lffnpkuivczx 979
rei-kinemat 977
poezja 976
ihjcnrvzvios 975
bppqrdbj 974
ba8153407191791390c3eb19fe7 974
f6c79f4af478638c39b206ec30ab166b 971
afohnvmwrwt 970
ioezja 970
ecyilymexlm 968
ptvjuxxtzi 964
66e8ba8216a1e152d72653d99a4f03ab 963
e45823afe1e5120cec11fc4c379a0c67 963
jak a 963
oswiadczenia majatkowe 2008 962
iusmxnhkhwyp 962
5249ee8e0cff02ad6b4cc0ee0e50b7d1 961
3cf2559725a9fdfa602ec8c887440f32 957
jzvufkimhavt 957
c61fbef63df5ff317aecdc3670094472 954
itqfuaifdn 954
juqfohypzarkxif 953
eb76c035d5d0a2bd2a0d0834b93c9c26 952
gykmrtqgs 951
cumifggvofwpfny 949
chwazqlmhqillexc 948
bmspgshmlmz 946
rada gminy krzyzanowice 946
cgbhlhruegnn 943
09b 943
elhwpmpbxhq 942
hzehkflqsaoxanhe 940
kallcfhtrmdstm 940
indux 939
prawo mne publiczne 939
058d6f2fbe951a5a56d96b1f1a6bca1c 937
llmglluxcn 936
umedhyzczbu 932
1145a30ff80745b56fb0cecf65305017 931
pvcqswvju 931
10907813b97e249163587e6246612e21 929
efkfafmi 928
b0bef4c9a6e50d43880191492d4fc827 923
krckmwdfjetgzpk 923
x 923
strona56 922
hoyaekjo 920
nsfmfdsuchyr 920
menu 920
fpjnwtcqatwpxbe 919
qhwcqdyr 916
stdona6 916
cpvripoypjrz 915
ormctuldung 914
jjywzgmsduceulka 913
lhswtgutypmcsssv 911
8fa97507 907
8f7150 906
hceaa5b2cb118e5 906
eqlzofxae 904
fhqkmvoisafz 900
etta 900
vksjwlicisgn 900
nrtpofwecofxhyn 899
rudyszwalh solectwo 897
ocwimjto 897
oa-marzen 896
rfcakvnjwuy 895
djdymkljcaq 895
3 895
9c5ur8fee8ak714na23a 894
jihmhkehumurg 891
putxisgqip 891
Spenden fuer Pakistan 891
urznA-la-Une 890
338e 886
8 gminy krzyzanowice 885
denvtynazzduifzt 884
jpsrpbzljoydbyc 883
inder 883
page427 879
4484-Krajobraz-Zimowy 877
6ler265rde9a4fi3ab 875
oajatkowego 874
zags 873
haqlrxzoq 872
prawo miej 869
2463 869
c8t8cacb8d2a6 866
370p8d 865
DrivewayTestimona4 863
tykalsliony 862
issvigyqhgv 862
xxiintrt 858
mapa yitryny 857
avrmxtlkosz 856
143-otwieramy-spa-aktyeruchomosci 854
239-hereinspaziert-pampa-live 854
ewwSkr y und Strategien 854
qqvhfewkutselzwj 854
nn0ormucji publicznej nie udostepnionej w BIP 853
rubjajoczfzee 852
Rok 2017 852
koledy 849
iejestr zmian 848
acced7514bf620a1b85450d2ae374b1 848
propositions-0 846
dapubliczne 844
2nf raje20l5b 844
solectwo gorki slaskie 844
speyside-malt-scotch-whisky 843
cnbyapxniiwi 842
rada gminy krzanowice 841
12-rodinca 840
politlKM90JqFpjbyka prywatnosci 840
phcxgjdj 839
julyiracy urzedu 837
hmarsacvud 835
strona58 835
enmjudnjvq 834
eavtldcmx 834
etzszgtvvkvjlhme 834
mzqgcbmtlfbikyih 833
rMdakcjh 832
xkmsbchpjioj 831
hcywe 830
strny-www 829
ihewnrhwstsj 828
redakcDa 827
tydkgogrnspsycgi 826
rujestr zmian 825
wawsgrony 825
cata szukac 824
iqkwfkmdvquggtn 823
strona130 821
7892 820
mweeddplaty czynsze i podatki 818
e9fc289c3rotaf142b6d3bead98a923 817
main 817
qwkotdlfyim 817
mapa es-etInstituts 816
pickmeup online 815
nabor pracownikow 814
statut biblioteka publiczna 813
informBeratung 810
strzezenia 810
06aa6eb1b53v58b37 810
odlacmjmiyg 810
regolamin pracy wodociagi 810
hutguwllbmc 807
azsrbnxxyzejsj 806
lkyaxvupapetes 802
oswiadczenia majatkowe 801
iuvxoybwlml 798
99374c752bc9formacjipublicznej nie udostepnionej w BIP 797
riwoysmiu 797
przedszkole w nedzy 795
dqwguyihhr 795
lriyayxjdc 795
zaktrzezenia 793
etito-a13 792
xowdagcwytya 791
analiza wskaznikow 789
xutkrrghzjwvshur 787
hnaitstiukojm tfolrgi bip 785
option 785
poezage dans la lune 784
wcipezrse 784
miny krzyzanowice 782
ronde 778
2018 778
exnzzosebntm 775
Archiwum 774
bnnquxjibpcwukz 773
izrskekkzo 773
adjhzqwq 771
uexektam 771
kfduotspgd 771
qlencjnclmof 771
efpyazcvbklnerzu 771
pdilznigk 770
sprawodania 769
kierownictwo urzedu gminy 765
nieruchomosci 765
plany i programy wodociagi 764
fyugzcqgpgeaqbz 764
ajpuafudt 764
skwarcmisdhlinmz 763
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 760
872dd316eb8a432cbc63f141e2d68ded 760
gtbpanelrhvycchh 759
gbafrtwryelqr 758
hnxplxeal 757
rejestrzmian 755
ztvtglopfx 754
ivefktqw 753
komisje rady gminy 753
woirrmcdboru 751
plany 5 750
sguiu-600-moradias-para-baruebruna-furlan-con-a-secretaria-de-esportes 749
prxvnrgywadbln 748
ulmuqccmeq 748
ujaabgomwr 746
2016 745
mqzvteuocfyfdwno 744
regolamin organizacyjny biblioteka publiczna 744
fqubkvkm 744
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 743
ospmoimmknabdq 739
oswiadczenia majatkowe 2012 739
jednostki orgOigacyjne gminy 738
mkqwgqpqlrbob 737
tag 736
rwrsqackx 735
oswiadczenia majatkowe 2010 735
ghuycbucjc 734
76c538125fc5c9ec6ad1d05650a57de5 733
jvqmonvhaoxeknoc 731
seitensprun330f23a8707bb0d6001dfbe8 730
2017 727
yzygkxykrr 726
galleria 724
076a0c97d09cf1a0ec3e19c7f2529f2b 724
xfkldiclefhzwh 722
yogdhmksdwvcaoo 721
kqajnmafgefuwhn 719
epzpsxoivkn 717
rclhdzrhinxupdna 717
cfe795a0a3c7bc1683f2efd8837dde0c 716
nubzozqpu 714
1d54c76f48f146c3b2d66daf9d7f845e 713
yjttbhwdruk 713
loswptyhxnufqhz 710
khjxrsrjwu 709
ilkkyajsck 704
fotkkwpec 702
rcicjzsasci 700
3493894fa4ea036cfc6433c3e2ee63b0 699
dbe272bab69f8e13f14b405e038deb64 698
ocakxgjn 698
phyumdank 698
bdlilkwwph 698
ukgimcnmfgkl 697
grufekuoicnf 697
cptejmmrvc 697
uccockhoz 696
kkacuptqtbfxhbg 696
aegszmfcsoe 696
2016 - Wybory uzupełniające 695
ihzthzhkdodyit 693
lkcafbmwh 691
bd853b475d59821e100d3d24303d7747 690
urridbgujcc 690
vwzylaqzteip 690
uqknihdmhlqssv 688
ldryuknnvnmwi 688
aktualnosci szczegoly 684
cf05968255451bdefe3c5bc64d550517 683
ujqjktjdcvnh 678
aciwsxjqvtkp 678
lyduprsbypuxiu 678
Rok 2017 678
wgzembdvoelqvett 677
czaqhkkovcqkkp 677
Archiwum 677
acc3e0404646c57502b480dc052c4fe1 675
jqbvuditir 674
ipkmaxrozmtyclu 666
jak to zalatwic 664
0314c9b108b8c39f1cf878ed93fdd5ae 664
e113bb92c69391dd39e2488f9f588382 663
fhiaxkjvhbxn 661
0f28b5d49b3020afeecd95b4009adf4c 659
icqwjghhs 659
strona102 659
Rok 2017 659
ojfrcimxgohx 655
7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a 653
nqcujyks 650
inne i informacje 650
a5e00132373a7031000fd987a3c9f87b 648
test 648
Aktualności 646
uprwljwm 644
bfxbmbiqxecw 644
Konsultacje 644
vuqklgkylow 643
6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce87 643
fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3 642
1c9ac0159c94d8d0cbedc973445af2da 641
0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f 641
vnsqemow 641
RODO 639
7c4bf50b715509a963ce81b168ca674b 637
xcadfhyhtcizfgwa 636
8d5e957f297893487bd98fa830fa6413 636
82aa4b0af34c2313a562076992e50aa3 635
36e729ec173b94133d8fa552e4029f8b 635
60519c3dd22587d6de04d5f1e28bd41d 635
yoridmctxlcn 634
81b073de9370ea873f548e31b8adc081 634
dd17e652cd2a08fdb8bf7f68e2ad3814 634
32b991e5d77ad140559ffb95522992d0 630
uploadtest 629
006f52e9102a8d3be2fe5614f42ba989 626
8f125da0b3432ed853c0b6f7ee5aaa6b 626
68abef8ee1ac9b664a90b0bbaff4f770 623
a8ed71126b12732b838cee58de4efe3f 622
ed57844fa5e051809ead5aa7e3e1d555 618
5e69fda38cda2060819766569fd93aa5 617
album 617
5878a7ab84fb43402106c575658472fa 615
903ce9225fca3e988c2af215d4e544d3 614
7a6a6127ff85640ec69691fb0f7cb1a2 613
46fc943ecd56441056a560ba37d0b9e8 609
531db99cb00833bcd414459069dc7387 604
dbab2adc8f9d078009ee3fa810bea142 602
f21e255f89e0f258accbe4e984eef486 601
c929f2210333206f417e3862f431776d 599
37a749d808e46495a8da1e5352d03cae 599
868b7df964b1af24c8c0a9e43a330c6a 599
43975bc2dfc84641a2a8c4d3fe653176 598
2b24d495052a8ce66358eb576b8912c8 598
a4d8e2a7e0d0c102339f97716d2fdfb6 598
2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a 597
f35a2bc72dfdc2aae569a0c7370bd7f5 597
f6185f0ef02dcaec414a3171cd01c697 597
47d1e990583c9c67424d369f3414728e 596
10c66082c124f8afe3df4886f5e516e0 596
1385974ed5904a438616ff7bdb3f7439 595
je-media-player 595
7ef605fc8dba5425d6965fbd4c8fbe1f 594
3636638817772e42b59d74cff571fbb3 592
b3e3e393c77e35a4a3f3cbd1e429b5dc 592
b73ce398c39f506af761d2277d853a92 591
strona98 591
457ded6f20b28feb21b9bca73c498671 590
a6a767bbb2e3513233f942e0ff24272c 590
46b2644cbdf489fac0e2d192212d206d 589
020bf2c45e7bb322f89a226bd2c5d41b 588
0a09c8844ba8f0936c20bd791130d6b6 587
9766527f2b5d3e95d4a733fcfb77bd7e 587
9dc372713683fd865d366d5d9ee810ba 586
bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb 585
5dec707028b05bcbd3a1db5640f842c5 585
06409663226af2f3114485aa4e0a23b4 584
b2330fc4531de135266de49078c270dd 584
959ef477884b6ac2241b19ee4fb776ae 584
110eec23201d80e40d0c4a48954e2ff5 584
strona118 584
a8baa56554f96369ab93e4f3bb068c22 583
a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf 582
strona88 581
Rok 2018 581
1d7f7abc18fcb43975065399b0d1e48e 579
f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca 579
326a8c055c0d04f5b06544665d8bb3ea 579
strona107 579
197f76fe309657064dbec74d9eea4be4 578
strona119 577
140f6969d5213fd0ece03148e62e461e 576
5d75b942ab4bd730bc2e819df9c9a4b5 573
a4380923dd651c195b1631af7c829187 572
strona111 570
strona103 570
strona100 568
strona127 567
strona105 566
strona104 566
strona85 563
strona109 557
strona130 555
59eb5dd36914c29b299c84b7ddaf08ec 554
strona84 551
strona117 549
strona123 548
2018 547
strona2 541
fck about 537
strona106 534
strona99 534
strona112 533
strona110 533
721e049e9903c3a740c4902878c99923 531
b59442085644532ef03417a3e5a76437 529
4c4ea5258ef3fb3fb1fc48fee9b4408c 529
strona78 528
strona120 524
strona87 523
strona124 518
27b09e189a405b6cca6ddd7ec869c143 518
strona126 515
strona114 514
strona115 513
strona125 511
2fb544a21e8cb8768b80cc231ca2f691 509
strona81 506
strona86 502
strona122 502
strona89 499
strona90 497
strona1 496
4b7a55505729b7f664e7222960e9c2d5 495
c1d53b7a97707b5cd1815c8d228d8ef1 494
2018 494
strona97 492
ba347fcc9a79fb74e95670b24848164f 492
b1b20d09041289e6c3fbb81850c5da54 491
Konsultacje - 2017 491
d5eca8dc3820cad9fe56a3bafda65ca1 490
strona121 489
7e448ed9dd44e6e22442dac8e21856ae 488
4cc5400e63624c44fadeda99f57588a6 488
c09b1eadea0efc7914f73ac698494b5e 487
strona108 482
2017 - Wybory uzupełniające 482
strona116 481
8e036cc193d0af59aa9b22821248292b 478
f7dd39d47c6f28f7877155ccffad0192 476
ba053350fe56ed93e64b3e769062b680 475
094366eaa7a4b5d7f9ed227f212b3649 474
2be5f9c2e3620eb73c2972d7552b6cb5 474
8fdd149fcaa7058caccc9c4ad5b0d89a 474
postacie historyczne 473
strona113 472
b24d21019de5e59da180f1661904f49a 472
3d7d9461075eb7c37fbbfcad1d7042c1 472
strona101 468
b8c8c63d4b8856c7872b225e53a6656c 468
d76d8deea9c19cc9aaf2237d2bf2f785 466
Formy Pomocy 464
99607461cdb9c26e2bd5f31b12dcf27a 463
ba500f04049a8eece1e23e36ea7bbab0 461
8db1d4a631a6e9a24e2c0e842e1f1772 461
informacje ogolne 459
4feb2371a1843d099b28dd419dbab1ef 457
d5fcc35c94879a4afad61cacca56192c 457
a67c8c9a961b4182688768dd9ba015fe 455
367692068f069c135b7d5a3a59e470d3 455
8909a6e385b0fbc1f3885c00ae838de7 453
618faa1728eb2ef6e3733645273ab145 453
de9621d4c6fa69ce8aaa90f00e9110c5 452
337cd73a31464dd4adfc3c5dbc356cd0 451
c1285fcadc52c0d3dc8813fc2c2e2b2a 451
010e406df2463597c58286a93f8b3160 451
zameldowanie czasowe 451
fb5c2bc1aa847f387022607d16adc510 450
4d386d01419c083e8df5de53eb5a0254 450
cdfa4c42f465a5a66871587c69fcfa34 450
13d2b7361a27dbc9960ae158598a6a96 449
af87f7cdcda223c41c3f3ef05a3aaeea 448
55312eec654a75a08dc83de96adde735 447
d1588e685562af341ff2448de4b674d1 446
Nagrania z sesji - kadencja 2018 - 2023 446
418db2ea5d227a9ea8db8e5357ca2084 445
024d2d699e6c1a82c9ba986386f4d824 444
0a4bbceda17a6253386bc9eb45240e25 443
658bbbdef9415ba5e2ff857f1146ba6e 443
d785bf9067f8af9e078b93cf26de2b54 443
5460b9ea1986ec386cb64df22dff37be 441
wirtualne panoramy 441
bac49b876d5dfc9cd169c22ef5178ca7 440
06563f3b418fe57f8fc331872343ce44 439
ccdf3864e2fa9089f9eca4fc7a48ea0a 439
ed23fbf18c2cd35f8c7f8de44f85c08d 438
urzad gminy 438
ff1ced3097ccf17c1e67506cdad9ac95 437
herb 437
f6a8dd1c954c8506aadc764cc32b895e 435
cd755a6c6b699f3262bcc2aa46ab507e 434
624ec1c881656ee6418604df2928494b 434
tv 434
5f8a7deb15235a128fcd99ad6bfde11e 433
10112bde2ba78e674b21aaa84613bc8e 433
dfd786998e082758be12670d856df755 431
310614fca8fb8e5491295336298c340f 431
2f0928c25ff3f884e8d2fa38835bd328 430
dokumenty programowe 430
gsd 427
675be3930765f553975c0b140bbf0863 426
7d4ba7006351436c35e283b0be8ff56c 425
d156d4836ea87dd732cfda175b7911cb 424
58182b82110146887c02dbd78719e3d5 424
Rok 2018 424
rady soleckie 423
strona1 422
09ccf3183d9e90e5ae1f425d5f9b2c00 422
29586cb449c90e249f1f09a0a4ee245a 421
60106888f8977b71e1f15db7bc9a88d1 420
cff34ad343b069ea6920464ad17d4bcf 420
84f2798f05d595273de40e3046329309 418
b2ead76dfdc4ae56a2abd1896ec46291 417
2835acf1b5aaa6ade0d10b4c977e912a 417
solectwa gminy 416
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 415
historia 414
e kartka 413
30c0a496a57bcc2c7c6c481342526729 412
bbc12a3a98d8487f58a87d3a3070516e 410
publikacje o gminie 409
wydanie zaswiadczenia z akt ewidencji 407
9b2e035e5362c96aea4c28083f02d6ff 403
krzyzanowickie gminne wiesci 403
poswiadczenie wlasnorecznosci podpisu 403
wybory prezydenckie 403
069090145d54bf4aa3894133f7e89873 402
7a5200e5e9b3a893e1c2b0ccba7dd72f 402
wydanie zaswiadczenia obywatela 402
233f1dd0f3f537bcb7a338ea74d63483 400
wymeldowanie czasowego 399
Projekt 397
kalendarz imprez 395
akty zgonu 395
strona173 395
35a12c43227f217207d4e06ffefe39d3 394
13 393
Przeciwdziałanie przemocy 391
podatki czynsze oplaty 390
inne jednostki gminy 389
sciezka turystyczna 389
baza noclegowa 389
akty urodzenia 389
131f383b434fdf48079bff1e44e2d9a5 387
do dane osobowe 386
kamera internetowa 385
do zniszczenie 384
wydanie odpisow aktow stanu cywilnego 383
opieka medyczna 382
1890153 381
sekap 378
Rok 2019 377
nabor pracownikow 2 376
ksiega gosci 375
przyznanie mieszkania komunalnego 375
a914ecef9c12ffdb9bede64bb703d877 375
nabycie lokalu 374
nabycie nieruchomosci z negatywnym 373
1fc30b9d4319760b04fab735fbfed9a9 373
d60678e8f2ba9c540798ebbde31177e8 373
kierownictwo urzedu 372
83009411 372
skladowisko odpadow komunalnych 371
do utrata 371
plan zagospodarowania 370
lokalne okienko przedsiebiorczosci 369
zawarcie zwiazku malzenskiego 369
gminy partnerskie 365
wojt gminy 364
1d2a48c55f6f10010887cc7d849469a1 364
urzedy i instytucje 363
pomieszczenia urzedu 363
srodki pozyskane 363
Bohumin 362
ogloszenia urzedowe szczegoly 362
f81dee42585b3814de199b2e88757f5c 362
9219adc5c42107c4911e249155320648 362
91660233 362
1f74a54f39b3123ad272ca0a06e7463f 361
97921034 361
zabytki 360
wymeldowanie stale 360
usage 201506 360
4dea382d82666332fb564f2e711cbc71 359
aktualnosci 358
wydanie zezwolenia na wycinke 358
57914815 358
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Górna Odra Sp. z o. o. 358
parafie koscioly kaplice 357
cf9819df265db90772d487d5b2cd3cf4 357
zameldowanie na pobyt staly 356
15203753 356
struktura urzedu gminy 355
1f33d7cf6693dc6dcc7029b97cc29487 355
7155151 355
Rok 2018 355
55698257 354
przyroda 353
oferty inwestycyjne 353
58030739 353
baza firm 352
zameldowanie cudzoziemcow czasowo 352
fcf1d8d2f36c0cde8eca4b86a8fe1df8 352
18341305 352
do waznosc 351
wydanie zezwolenia na reklamy 351
91951614 351
nadanie numeru porzadkowego 350
11bcd3c1d43688891ed23f5677a174ea 350
przyznanie dodatku mieszkaniowego 349
nabycie gruntu dzierzawa najem 349
wydanie zaswiadczenia zaginiecie utrata ksiegi stanu cywilnego 349
Stypendia i pomoc materialna dla uczniów 348
rozgraniczenie nieruchomosci 347
9bcb182ab31f229322cff3c8888b2cec 346
40c48dab939a482f04dcecde07e27de6 346
94686102 345
tapety 344
skreslenie z ewidencji 343
3d9dabe52805a1ea21864b09f3397593 343
41329744 343
76936223 342
Protokoły z sesji - kadencja 2018 - 2023 342
stowarzyszenia i organizacje 341
zarzadzanie kryzysowe ostrzezenia ogloszenia 341
c236337b043acf93c7df397fdb9082b3 341
49037550 341
mlodziezowa rada gminy 340
strona132 340
wspolne przedsiewziecia 340
Pomoc Społeczna 339
komunikacja 338
faa98789cfb692431ffb52e13497443a 338
nabycie lokalu 337
33864833 337
61848725 336
50423822 335
94127667 335
wydanie decyzji o warunkach zabudiwy zagospodarowania 334
0cd60efb5578cd967c3c23894f305800 334
258e130476290221f597c56d351224b6 334
zarejestrowanie dzialalnosci gospodarczej 333
41804125 333
rada gminy 332
fd4f21f2556dad0ea8b7a5c04eabebda 332
do pierwszy 331
outputhtml 331
0084ae4bc24c0795d1e6a4f58444d39b 331
5fde40544cff0001484ecae2466ce96e 331
102f0bb6efb3a6128a3c750dd16729be 331
88356866 331
43637318 331
169806bb68ccbf5e6f96ddc60c40a044 330
56783039 330
wydanie zaswiadczenia stanu majatkowego 329
96995197 329
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu 328
32434603 328
obszar przygraniczny 327
75df63609809c7a2052fdffe5c00a84e 326
978fce5bcc4eccc88ad48ce3914124a2 326
jednostki oswiatowe 325
podzial nieruchomosci 325
87682805257e619d49b8e0dfdc14affa 325
96204523 325
9228953 324
zespoly artystyczne 323
ogolnodostepne obiekty sportowe 323
galeria 323
0e4a2c65bdaddd66a53422d93daebe68 323
23526617 323
77717904 323
stwierdzenie zgodnosci odpisu kopii oryginalu 322
1cb524b5a3f3f82be4a7d954063c07e2 322
79f69230354b71206fb723c571cce58b 322
trasy rowerowe 321
54622189 321
9543903 321
16512377 321
55a988dfb00a914717b3000a3374694c 320
26375150 320
26901debb30ea03f0aa833c9de6b81e9 318
zmiana wpisu ewidencji 317
128ac9c427302b7a64314fc4593430b2 317
faefec47428cf9a2f0875ba9c2042a81 317
64702354 317
30781401 317
wydanie zezwolenia na zawarcie malzenstwa 316
aab11087c24981eb0e03846792ff5718 316
6e5025ccc7d638ae4e724da8938450a6 316
32bbf7b2bc4ed14eb1e9c2580056a989 316
2 316
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu w miejscu sprzedazy 315
6547884cea64550284728eb26b0947ef 315
679d8bbd776e0bbf3b044306c5be94ae 315
4d0505284ac5049b4167eb7ebfe0791b 314
b91f5a1e50d6a0fff36dda5a1bb08d76 314
oswiadczenia majatkowe 2015 314
75651551 314
4f5a9bf135f285358a4a74b08f8121f8 313
dbb240d23ce3d732b67bcfbae5956b18 312
9776218 312
97907875 312
53492196 312
37857430 312
20476231 312
7ee6f2b3b68a212d3b7a4f6557eb8cc7 311
9a32ff36c65e8ba30915a21b7bd76506 311
56445286 311
26600653 311
204904e461002b28511d5880e1c36a0f 310
9020112 310
75704222 310
38089055 309
39996664 309
54887450 309
11 309
wydanie zezwolenia na psa agresywnego 308
11953993 308
31005869 308
69f357fcc8e6d119f3d95f33cedb5915 307
77457779 307
2ba3c4b9390cc43edb94e42144729d33 306
315b4df935f4775ef5033a4833a9e0e1 306
wydanie zaswiadczenia o niezaleganiu podatkow 305
d2dc6368837861b42020ee72b0896182 305
28565340 305
13728681 305
be1df9a5d08724971f64a511e24fc904 304
ae06fbdc519bddaa88aa1b24bace4500 304
84b64e537f08e81b8dea8cce972a28b2 304
29437828 304
39189659 304
60203258 304
65002542 304
51257731 304
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 303
05a4459d3d5c309f5ab86521d1d2bb69 303
f708f064faaf32a43e4d3c784e6af9ea 303
8643c8e2107ba86c47371e037059c4b7 303
4c26774d852f62440fc746ea4cdd57f6 303
31505775 303
Świadczenie wychowawcze (500+) 303
d9d347f57ae11f34235b4555710547d8 302
59594775 302
1fb333bc34b8d1f1d1d434f90869367a 301
IFrameManager 301
abdf6bdb7570e8f9d4338f84bd169130 301
80807075 301
88340338e0a0cdc54350c05cf056dca8 300
68515130 300
Fundusz alimentacyjny 300
9704a4fc48ae88598dcbdcdf57f3fdef 299
36579613 298
95422935 298
566f0ea4f6c2e947f36795c8f58ba901 297
1 297
Świadczenia rodzinne 297
wydanie zaswiadczenia o wielkosci uzytkow rolnych 296
70130822 296
65043455 296
49d4b2faeb4b7b9e745775793141e2b2 295
24790050 295
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 295
79768593 293
45756654 293
29284578 293
85d6e9c8255c0364fb67b5ac8a25eea3 292
87513721 292
14 292
fc76150735dde1d2d860aeb77ee2009e 291
26033261 291
17634047 291
761efc843ff05ab74ed358713dd51c1b 290
6194a1ee187acd6606989f03769e8f7f 289
71699356 289
4f1927fff6e092185d6a6f4c8466e421 288
82352903 288
12 288
wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 287
48db71587df6c7c442e5b76cc723169a 287
id 287
Zasiłek dla opiekuna 287
whatsnew 286
1f72e258ff730035f2a1fb6637f562c2 286
4b29fa4efe4fb7bc667c7b301b74d52d 286
Karta dużej rodziny 286
dcf6070a4ab7f3afbfd2809173e0824b 285
69854477 284
Zasiłek pielęgnacyjny 283
Specjalny zasiłek opiekuńczy 283
27138799 282
3b5e2c9be5002e87e0477099db5ff21b 281
c4bfbf68f5d8d0f8b9a0752ca08ea01d 281
281
e68879a4839773d105f0689875dace83 279
96592330 279
f514cec81cb148559cf475e7426eed5e 278
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka 278
88997807 277
c460dc0f18fc309ac07306a4a55d2fd6 276
Świadczenie rodzicielskie 276
fcde14913c766cf307c75059e0e89af5 275
383beaea4aa57dd8202dbff464fee3af 273
Rok 2019 273
8b2dfbe0c1d43f9537dae01e96458ff1 272
caaa29eab72b231b0af62fbdff89bfce 270
99518901 270
9d068c869fd3e03fc606ec297fcd00be 269
07a9d3fed4c5ea6b17e80258dee231fa 269
86ba98bcbd3466d253841907ba1fc725 269
Plany i programy 269
wydanie zaswiadczenia do zawarcia malzenstwa 266
0496604c1d80f66fbeb963c12e570a26 266
e1021d43911ca2c1845910d84f40aeae 265
e769e03a9d329b2e864b4bf4ff54ff39 265
Regulamin pracy 265
63707305 263
0ea711391df8d060f4f81141e192814e 262
86e78499eeb33fb9cac16b7555b50767 261
strona188 261
Regulamin pracy 260
885b2c7a6deb4fea10f319c4ce993e02 259
c2f599841f21aaefeeabd2a60ef7bfe8 259
a9df2255ad642b923d95503b9a7958d8 259
Oświadczenia majątkowe 2018 259
wydanie zaswiadczen o ksiegach stanu cywilnego 257
Regulamin organizacyjny 256
Plany i programy 255
Regulamin organizacyjny 253
privacy 251
Majątek 247
Regulamin organizacyjny 246
Regulamin pracy 245
Statut 244
Plany i programy 244
2704-zapytanie-ofertowe 239
company 233
da94be6d2b80d736e2d13d1e3c47d035 228
82674fc29bc0d9895cee346548c2cb5c 225
1592104031ceaa405b8a103c399e2633 208
guestbook 207
contact 203
strona186 191
regulamin organizacyjny urzedu 180
start 180
oswiadczenia majatkowe 2016 177
naboor pracownikow 174
1-aktualnosci 174
RODO 173
Rejestr instytucji kultury 152
Dobry start 151
Publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 145
nagrania sesji kadencja 2018 2023 134
strona7 128
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 126
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 121
RODO 100
strona209 89
bc6d753857fe3dd4275dff707dedf329 79
3368986bdca0efedda1eda8d39b3ae6c 78
2019 78
acef5cc0bd5a0c190494e34ea4b04811 77
bc6fe82635b1429d3e886eec0fc34f49 76
b8ffa41d4e492f0fad2f13e29e1762eb 75
c2ddc87b68fed4f62a29c1ff816f58b0 75
138aab288c363726990120413c62acee 74
831b342d8a83408e5960e9b0c5f31f0c 74
4c12343400ce0c1454ad4bc3860602b9 73
a3de03cb426b5e36f5c7167b21395323 73
d77c703536718b95308130ff2e5cf9ee 73
076ccd93ad68be51f23707988e934906 72
32b683d9d8e73d3eeb6bf08fe0817402 72
aff53752790c8c5348954c335c5ad682 72
Konsultacje - 2019 72
752356ce55e0b436a9027914cb7e18a7 71
9b40aee76034c9543ceacba5df759a1d 71
2b515e2bdd63b7f034269ad747c93a42 70
3eb65004054f5d21fca4087f5658c727 70
433371e69eb202f8e7bc8ec2c8d48021 70
5878531649e31dd68c52529e00059976 70
773464bf4840efa9604421f8ecf90c9a 70
Rok 2019 69
836a0dcbf5d22652569dc3a708274c16 68
2019 68
1e79596878b2320cac26dd792a6c51c9 67
a98a009d68cad18ae7b1d3576bb01924 67
f69543a0f1b1c844dbd3eeee30ea0404 67
e551d3ddbf87bddac369765bd58213a5 67
b49fdab097253cac48e3dc628a49da5e 66
d202ed5bcfa858c15a9f383c3e386ab2 66
d34a281acc62c6bec66425f0ad6dd645 66
34d94cf9ca228a78848313df32d668d1 66
257deb66f5366aab34a23d5fd0571da4 65
19e21d13715b9720d8c00977145f1dd8 64
5112277ea658f7138694f079042cc3bb 64
e70981fd305170c41a5632b2a24bbcaa 64
f7b6bc883be91f56eb248d72de4d2847 63
9399e0b02c73fcc14cd11d9b4e685f2e 63
c00193e70e8e27e70601b26161b4ae86 63
b18e8fb514012229891cf024b6436526 62
36455d3b4aa959a5a5799f2316c06660 61
df0b8fb21c53254b7afa62e020447c81 60
e5fc3b8d9510b02e42361c337597d9fa 60
4be49c79f233b4f4070794825c323733 56
0a934ecab584f7a4cd0220a7caeccbcc 55
dev 53
Rok 2019 51
Rok 2019 50
strona220 47
sesje20182023 44
Interpelacje i zapytania - kadencja 2018 - 2023 42
sesje kadencji 2018 2023 41
strona231 40
Konsultacje - 2018 35
dp konsultacje 19
3295c76acbf4caaed33c36b1b5fc2cb1 18
2019 12
Sprawozdania roczne 8
jednostki org Oigacyjne gminy 2
+CONCAT(0x5c 2
c359889a833e7612e0cff1dc69d272bc 2
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 1
U0hFTExfTU9KTk9fUFJPQk9WQVRK? 1
test 1
E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/