Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj
Nazwa strony Ilość wizyt
Rejestr zmian 785176
polec strone 297516
Strona główna 154454
Zamówienia publiczne 118861
Nabór pracowników 68837
Nieruchomości 66533
Zamówienia publiczne - szczegóły 64367
Dotacje na zadania publiczne 49686
Urząd Gminy 23371
Uchwały i zarządzenia 20765
Dane Publiczne 19238
Praca Urzędu 17898
Gmina 17122
Druki do pobrania 16483
Młodzieżowa Rada Gminy 14849
Uchwały Rady Gminy 14605
Rada Gminy Krzyżanowice 13913
Informacje o innych zamówieniach 13842
Zamówienia publiczne - archiwum 10988
Prawo miejscowe 10142
Inne ogloszenia i informacje 9721
Jak szukać 9525
Wójt Gminy 9134
Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy 8861
Oświadczenia majątkowe 8833
Statystyka strony 8517
Jednostki Organizacyjne Gminy 8348
Informacje i ogłoszenia 8190
Nabór pracowników - Archiwum 7705
Instrukcja obsługi BIP 7546
Załatwianie spraw 7507
Sekretarz Gminy 7328
Budżet gminy 7242
Urząd Stanu Cywilnego 7153
Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP 7023
Zarządzenia Wójta jako Organu Wykonawczego 6632
Jednostki Pomocnicze 6591
Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urzędu 6556
Ośrodek Pomocy Społecznej 6481
Plany Pracy i harmonogramy posiedzeń 6339
Skarbnik Gminy 6316
Wybory samorządowe 6173
Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki z siedzibąw Tworkowie (GZOKSiT) 6150
Komisje Rady Gminy 5959
Mapa witryny 5839
Redakcja 5606
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 5456
Szukaj 5435
Procedury prawne 5205
Webmaster 5150
Referat Gospodarki Przestrzennej 5141
Zastrzeżenia 5119
Kierownictwo Urzędu Gminy 5098
Polityka prywatności 4856
strona83 4808
Dokumenty programowe 4748
Nabycie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 4735
Referaty urzędu 4672
Referat Organizacyjny 4639
Tworków 4585
Archiwum zamówień publiczne z lat poprzednich 4564
Referat Budżetu i Finansów 4408
Rok 2010 4345
Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 4291
Krzyżanowice 4287
Statut gminy 4268
Struktura Urzędu Gminy 4236
Sprawozdania i opinie 4221
Chałupki 4157
Oświadczenia majątkowe 2012 4131
Oświadczenia majątkowe 2013 4098
Linki 3899
Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 3872
Majątek Gminy 3805
Rok 2012 3789
Samodzielen stanowiska 3724
Kontakt - dojazd 3716
Stwierdzenie zgodności odpisu lub kopii dokumentów z oryginałem 3690
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 3666
Opłaty, czynsze i podatki 3621
Oświadczenia majatkowe 2014 3621
Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 3617
Zastępca Wójta Gminy 3606
Rok 2009 3555
Bolesław 3552
Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 3525
Wybory parlamentarne 3514
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 3506
Rok 2011 3506
Rok 2010 3478
Ogłoszenie o zamówieniach publicznych GZOKSiT 3462
Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo-adresowych jego posiadacza 3458
Przyznanie mieszkania komunalnego 3434
Bieńkowice 3384
Rok 2008 3369
Rozgraniczenie nieruchomości 3367
Rok 2009 3362
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych GZGK 3301
Rok 2013 3300
Regulamin pracy Urzędu Gminy 3298
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 3283
Nabór pracowników 3270
Rok 2008 3250
Oświadczenia majątkowe 2011 3244
Roszków 3215
Wymeldowanie z pobytu stałego 3202
Zabełków 3177
Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 3163
Podział nieruchomości 3162
Owsiszcze 3161
Zameldowanie na pobyt stały 3149
Rok 2007 3148
Rok 2010 3148
Zameldowanie na pobyt czasowy 3115
Sporządzenie aktu urodzenia 3113
Regulamin organizacyjny urzędu 3112
Sporządzenie aktu zgonu 3110
oswiadczenia majatkowe 2009 3104
Zarejestrowanie działalności gospodarczej 3092
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetar 3088
Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 3080
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych OPS 3076
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach 3075
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 3070
Szkoły Podstawowe 3063
Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 3053
Rok 2013 3049
Ogłoszenia o zamówianiach publicznych 3041
Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 3037
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 3036
Rok 2005 3028
Poświadczenie własnoręczności podpisu 3024
Przyznanie dodatku mieszkaniowego 3001
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2998
Szkoła Podstawowa im. Józefa Rymera w Zabełkowie 2995
Rok 2006 2982
Komisja Finansów i Rozwoju Gminy 2976
Pozostałe jednostki i instytucje 2937
Oświadczenia majątkowe 2015 2933
Komisja Do Spraw Społecznych 2923
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach 2919
Rok 2014 2911
Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych 2906
Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 2898
Rok 2007 2895
Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 2895
Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 2888
Rok 2015 2861
Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 2856
Statut Urzędu Gminy 2854
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 2848
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 2848
Rok 2016 2845
Rok 2012 2844
Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 2835
Wymeldowanie z pobytu czasowego 2831
Przedszkola 2813
Komisja Rewizyjna 2805
Rok 2016 2795
Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawa 2789
Rudyszwałd 2780
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 2779
Nowa Wioska 2777
oswiadczenia majatkowe 2006 2776
Oświadczenia majątkowe 2016 2767
Rok 2014 2759
Rejestr Działalności Regulowanej 2751
Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym 2741
Rok 2011 2733
Rok 2009 2729
Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 2717
Przedszkole w Bieńkowicach 2699
Straż Miejska 2699
Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach 2694
Komisja Do Spraw Gospodarczych 2688
Rok 2015 2684
Gminna Biblioteka Publiczna 2681
Zespól Szkolno - Przedszkolny w Owsiszczach 2662
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 2660
Uchwały 2653
Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 2648
oswiadczenia majatkowe 2007 2639
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie 2634
Przedszkole w Krzyżanowicach 2622
Pozostałe opłaty 2609
oswiadczenie majatkowe 2009 2586
Rok 2006 2580
Rok 2008 2566
Rok 2011 2557
Przedszkole w Tworkowie 2536
Przedszkole w Chałupkach 2514
Komórka Funduszy Zewnętrznych i Promocji 2480
oswiadczenia majatkowe 2003 2472
oswiadczenie majatkowe 2008 2466
Rok 2005 2466
Rok 2006 2462
2006 2455
Dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 2452
Rok 2017 2449
Specjalista - Kontroler wewnętrzny 2448
Statut 2446
Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie 2443
oswiadczenia majatkowe 2002 2428
Rok 2007 2424
2015 2365
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 2354
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 2337
2007 2328
2008 2316
Rok 2017 2288
Stanowisko d/s obronnych, obrony cywilnej i sytuacji kryzysowych 2282
Podatek od Środków transportowych 2263
oswiadczenia majatkowe 2005 2260
Majątek 2009 2253
Podatek rolny 2248
Statut 2246
wodociagi 2237
oswiadczenia majatkowe 2004 2222
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 2222
2011 2195
Wyniki kontroli 2190
Podatek leśny 2186
Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych 2180
Rejestry, ewidencje, archiwa 2173
Zarządzenia 2155
Język migowy 2146
Rok 2011 2131
Rok 2005 2120
Statut 2109
Regulamin organizacyjny 2101
Plany i programy 2097
Regulamin organizacyjny 2092
Regulamin pracy 2077
Regulamin pracy 2075
strona6 2052
2007 2047
Statut 2020
Statut 1966
Majątek 1958
Regulamin pracy 1956
Majątek 1952
Statut 1929
2014 1921
Regulamin pracy 1919
Regulamin organizacyjny 1914
Plany i programy 1912
Majątek 1908
Rok 2012 1903
Regulamin organizacyjny 1883
Statut 1881
Rok 2012 1873
Plany i programy 1872
Rok 2006 1870
Majątek 1835
Plany i programy 1828
Plany i programy 1822
Regulamin organizacyjny 1808
Majątek 1805
Statut 1795
Regulamin pracy 1787
Regulamin organizacyjny 1784
Wybory prezydenckie 1769
Majątek 1767
strona4 1753
Majątek 1752
Regulamin pracy 1748
zarzadzenia wojta 1746
Statut 1742
Regulamin organizacyjny 1727
Regulamin pracy 1727
Rok 2018 1722
2004 1715
Statut 1708
Plany i programy 1708
strona6 1707
2010 1694
Statut 1692
strona2 1688
strona5 1677
Majątek 1672
Statut 1671
wybory pe 2009 1666
2015 1654
2012 1653
Regulamin organizacyjny 1651
strona3 1648
strona6 1645
Statut 1643
Plany i programy 1642
Majątek 1641
Statut 1636
Plany i programy 1630
Plany i programy 1624
Regulamin organizacyjny 1614
Majątek 1609
Regulamin pracy 1606
Plany i programy 1595
strona2 1587
strona4 1585
Archiwum 1584
2011 1583
Majątek 1582
2013 1581
Referendum ogólnokrajowe 1575
Majątek 1566
2002 1566
strona4 1553
Statut 1550
Regulamin organizacyjny 1548
2007 1545
strona6 1542
Regulamin pracy 1542
Majątek 1536
Regulamin organizacyjny 1536
2009 1534
strona5 1532
strona5 1527
strona3 1522
Regulamin pracy 1521
Regulamin pracy 1508
2012 1506
Statut 1500
2003 1498
2005 1495
Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 1485
2016 1485
2010 1480
2011 1470
2006 1468
2009 1465
strona4 1455
strona6 1444
2008 1444
2008 1442
strona5 1434
2007 1431
Budżet 2009 1423
2000 1419
Rok 2018 1418
2001 1417
Oświadczenia majątkowe 2017 1416
2003 1415
2001 1414
Plany postępowań 1411
2002 1408
Rok 2013 1399
2004 1397
2005 1395
2000 1388
2006 1382
Rok 2013 1378
Protokoły Sesji Rady Gminy 1374
zamowienia ogl 1361
2017 1359
2014 1327
Wydanie zaświadczenia o zgodności planowanej zmiany sposobu użytkowania z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1324
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 1321
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 1309
2014 1306
wybory pe 2009 1303
wybory pe 1298
2014 1284
testowa12 1281
Rok 2014 1269
Budżet 2010 1263
testowa13 1251
Rok 2014 1240
2015 1239
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1229
testowa19 1217
testowa15 1208
testowa20 1205
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 1197
testowa17 1196
testowa16 1185
Poprzednia wersja serwisu 1178
Wydanie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego 1168
wybory pe 1160
testowa11 1157
Rok 2015 1153
uttmpkge 1151
Rok 2015 1150
imdkrmsbky 1148
zqphdzsds 1139
testowa14 1128
qzltzdoa 1122
lornuive 1111
2015 1101
xsfwlqjid 1097
qvnzanwjcam 1096
fxrpizhudwbi 1089
fhuonwdzbjq 1085
mpfubhzq 1085
azpdxzidvo 1084
ckiaobcxe 1082
ftkpapaxsjoscji 1074
ikzgxvwvyysjt 1074
nhwgkcsbh 1073
ybmwibxpm 1066
ezlxbjfvcejeirpt 1064
ssnuzhyxmwe 1062
wvbjhwaap 1062
bqudjqakrbgldp 1061
sszsbqjqgbanir 1059
tcctucan 1057
otshoqdoftduy 1055
mislgznfncywin 1054
wozfzddwodpythwy 1053
ad47a008a2f806aa6eb1b53852cd8b37 1053
qqgrpogwhagxlz 1053
466accbac9a66b805ba50e42ad715740 1052
yagutgczdsfvgn 1051
zawarcie zwiazku malzenskiego 1050
7e83722522e8aeb7512b7075311316b7 1050
Rok 2019 1050
xlwmxxhzazp 1049
9fb7b048c96d44a0337f049e0a61ff06 1048
nej w Bch 1048
dd28e50635038e9cf3a648c2dd17ad0a 1047
he 1047
9824f9c1543628a85bb51d2dd6fcf8a3 1046
bdnmgrrcqdtypfv 1046
strona137 1046
stviihbzqe 1045
vviliblsxtmgry 1044
pwlzmirkpn 1043
vlhsbhuzbxw 1043
kwmqkiphx 1043
Oświadczenia majątkowe 2018 1041
poezja 1039
72e6d3238361fe70f22fb0ac624a7072 1038
7aee26c309def8c5a2a076eb250b8f36 1038
xctxkltk 1035
bppqrdbj 1034
rei-kinemat 1033
ihjcnrvzvios 1032
lffnpkuivczx 1031
hoezja 1030
afohnvmwrwt 1029
ioezja 1029
ba8153407191791390c3eb19fe7 1028
ecyilymexlm 1028
f6c79f4af478638c39b206ec30ab166b 1026
ptvjuxxtzi 1021
jak a 1021
66e8ba8216a1e152d72653d99a4f03ab 1019
e45823afe1e5120cec11fc4c379a0c67 1017
5249ee8e0cff02ad6b4cc0ee0e50b7d1 1015
jzvufkimhavt 1013
iusmxnhkhwyp 1011
itqfuaifdn 1010
eb76c035d5d0a2bd2a0d0834b93c9c26 1009
juqfohypzarkxif 1009
c61fbef63df5ff317aecdc3670094472 1008
oswiadczenia majatkowe 2008 1007
cumifggvofwpfny 1005
3cf2559725a9fdfa602ec8c887440f32 1004
chwazqlmhqillexc 1004
elhwpmpbxhq 1001
gykmrtqgs 1000
bmspgshmlmz 1000
rada gminy krzyzanowice 1000
hzehkflqsaoxanhe 999
cgbhlhruegnn 999
09b 998
indux 998
prawo mne publiczne 996
kallcfhtrmdstm 995
llmglluxcn 995
058d6f2fbe951a5a56d96b1f1a6bca1c 991
1145a30ff80745b56fb0cecf65305017 986
efkfafmi 983
10907813b97e249163587e6246612e21 982
x 981
umedhyzczbu 980
pvcqswvju 980
strona56 980
fpjnwtcqatwpxbe 978
qhwcqdyr 974
nsfmfdsuchyr 973
ormctuldung 972
cpvripoypjrz 972
b0bef4c9a6e50d43880191492d4fc827 971
krckmwdfjetgzpk 971
hoyaekjo 970
jjywzgmsduceulka 970
RODO 968
8f7150 967
stdona6 966
menu 964
hceaa5b2cb118e5 962
rudyszwalh solectwo 959
ocwimjto 957
eqlzofxae 955
lhswtgutypmcsssv 954
etta 954
fhqkmvoisafz 953
9c5ur8fee8ak714na23a 953
nrtpofwecofxhyn 952
8fa97507 952
rfcakvnjwuy 951
djdymkljcaq 951
3 947
Spenden fuer Pakistan 946
vksjwlicisgn 946
338e 946
jihmhkehumurg 945
oa-marzen 944
4484-Krajobraz-Zimowy 943
putxisgqip 942
zags 941
denvtynazzduifzt 940
urznA-la-Une 939
Rok 2017 939
8 gminy krzyzanowice 936
jpsrpbzljoydbyc 935
inder 935
6ler265rde9a4fi3ab 931
oajatkowego 931
page427 931
2463 929
haqlrxzoq 928
c8t8cacb8d2a6 921
Konsultacje 921
prawo miej 920
tykalsliony 920
370p8d 919
rubjajoczfzee 916
xxiintrt 915
143-otwieramy-spa-aktyeruchomosci 913
avrmxtlkosz 912
239-hereinspaziert-pampa-live 909
issvigyqhgv 909
DrivewayTestimona4 907
mapa yitryny 904
koledy 904
acced7514bf620a1b85450d2ae374b1 903
2nf raje20l5b 903
2018 901
qqvhfewkutselzwj 900
cnbyapxniiwi 899
12-rodinca 898
propositions-0 898
nn0ormucji publicznej nie udostepnionej w BIP 897
speyside-malt-scotch-whisky 897
ewwSkr y und Strategien 897
solectwo gorki slaskie 897
dapubliczne 892
phcxgjdj 891
iejestr zmian 890
enmjudnjvq 890
etzszgtvvkvjlhme 890
xkmsbchpjioj 888
politlKM90JqFpjbyka prywatnosci 888
hcywe 887
eavtldcmx 887
hmarsacvud 886
rMdakcjh 884
rujestr zmian 883
rada gminy krzanowice 883
strny-www 882
julyiracy urzedu 881
mzqgcbmtlfbikyih 881
redakcDa 880
Archiwum 880
strona58 879
iqkwfkmdvquggtn 878
7892 878
cata szukac 878
ihewnrhwstsj 876
strona130 873
tydkgogrnspsycgi 872
mapa es-etInstituts 871
mweeddplaty czynsze i podatki 869
main 869
wawsgrony 868
strzezenia 866
nabor pracownikow 864
pickmeup online 864
informBeratung 863
e9fc289c3rotaf142b6d3bead98a923 863
hutguwllbmc 863
qwkotdlfyim 863
06aa6eb1b53v58b37 861
odlacmjmiyg 861
oswiadczenia majatkowe 860
azsrbnxxyzejsj 859
lkyaxvupapetes 859
statut biblioteka publiczna 857
riwoysmiu 854
iuvxoybwlml 853
przedszkole w nedzy 853
regolamin pracy wodociagi 851
etito-a13 848
analiza wskaznikow 848
xowdagcwytya 847
dqwguyihhr 847
99374c752bc9formacjipublicznej nie udostepnionej w BIP 846
miny krzyzanowice 845
lriyayxjdc 843
zaktrzezenia 842
poezage dans la lune 839
hnaitstiukojm tfolrgi bip 839
ronde 836
wcipezrse 836
xutkrrghzjwvshur 835
option 832
bnnquxjibpcwukz 828
adjhzqwq 826
efpyazcvbklnerzu 826
sprawodania 825
2017 825
gtbpanelrhvycchh 823
kfduotspgd 822
qlencjnclmof 822
izrskekkzo 820
uexektam 819
kierownictwo urzedu gminy 818
ajpuafudt 818
Nagrania z sesji - kadencja 2018 - 2023 818
plany i programy wodociagi 817
fyugzcqgpgeaqbz 817
nieruchomosci 816
exnzzosebntm 816
skwarcmisdhlinmz 816
Protokoły z sesji - kadencja 2018 - 2023 816
gbafrtwryelqr 814
2016 814
pdilznigk 812
Aktualności 811
ztvtglopfx 810
872dd316eb8a432cbc63f141e2d68ded 810
ivefktqw 807
plany 5 807
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 806
rejestrzmian 805
ujaabgomwr 805
sguiu-600-moradias-para-baruebruna-furlan-con-a-secretaria-de-esportes 804
prxvnrgywadbln 803
ulmuqccmeq 803
woirrmcdboru 802
fqubkvkm 799
regolamin organizacyjny biblioteka publiczna 798
komisje rady gminy 798
hnxplxeal 798
mqzvteuocfyfdwno 797
jednostki orgOigacyjne gminy 795
ospmoimmknabdq 794
rwrsqackx 793
mkqwgqpqlrbob 792
yzygkxykrr 789
oswiadczenia majatkowe 2010 789
jvqmonvhaoxeknoc 788
76c538125fc5c9ec6ad1d05650a57de5 788
oswiadczenia majatkowe 2012 788
tag 787
ghuycbucjc 786
seitensprun330f23a8707bb0d6001dfbe8 783
xfkldiclefhzwh 780
076a0c97d09cf1a0ec3e19c7f2529f2b 778
Rok 2017 778
yogdhmksdwvcaoo 777
galleria 771
yjttbhwdruk 771
kqajnmafgefuwhn 770
epzpsxoivkn 768
loswptyhxnufqhz 768
1d54c76f48f146c3b2d66daf9d7f845e 768
nubzozqpu 767
cfe795a0a3c7bc1683f2efd8837dde0c 766
2016 - Wybory uzupełniające 766
rclhdzrhinxupdna 764
khjxrsrjwu 763
Rok 2019 762
ocakxgjn 761
Archiwum 761
fotkkwpec 758
bdlilkwwph 757
ukgimcnmfgkl 756
phyumdank 755
dbe272bab69f8e13f14b405e038deb64 754
uccockhoz 754
ilkkyajsck 754
rcicjzsasci 753
grufekuoicnf 751
cptejmmrvc 751
3493894fa4ea036cfc6433c3e2ee63b0 750
kkacuptqtbfxhbg 749
vwzylaqzteip 747
urridbgujcc 746
lkcafbmwh 745
uqknihdmhlqssv 743
aegszmfcsoe 741
ihzthzhkdodyit 741
bd853b475d59821e100d3d24303d7747 739
aktualnosci szczegoly 737
cf05968255451bdefe3c5bc64d550517 737
aciwsxjqvtkp 733
ldryuknnvnmwi 733
czaqhkkovcqkkp 732
jqbvuditir 731
lyduprsbypuxiu 730
Rok 2017 730
wgzembdvoelqvett 729
ujqjktjdcvnh 724
jak to zalatwic 722
ipkmaxrozmtyclu 722
0314c9b108b8c39f1cf878ed93fdd5ae 722
acc3e0404646c57502b480dc052c4fe1 718
fhiaxkjvhbxn 718
0f28b5d49b3020afeecd95b4009adf4c 715
icqwjghhs 714
e113bb92c69391dd39e2488f9f588382 711
strona102 710
test 705
nqcujyks 703
a5e00132373a7031000fd987a3c9f87b 703
7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a 703
inne i informacje 703
bfxbmbiqxecw 701
uprwljwm 696
6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce87 696
ojfrcimxgohx 695
vnsqemow 694
8d5e957f297893487bd98fa830fa6413 691
vuqklgkylow 689
yoridmctxlcn 689
7c4bf50b715509a963ce81b168ca674b 689
0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f 688
60519c3dd22587d6de04d5f1e28bd41d 686
dd17e652cd2a08fdb8bf7f68e2ad3814 686
82aa4b0af34c2313a562076992e50aa3 685
36e729ec173b94133d8fa552e4029f8b 685
006f52e9102a8d3be2fe5614f42ba989 683
fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3 683
uploadtest 683
xcadfhyhtcizfgwa 682
1c9ac0159c94d8d0cbedc973445af2da 680
a8ed71126b12732b838cee58de4efe3f 679
68abef8ee1ac9b664a90b0bbaff4f770 676
8f125da0b3432ed853c0b6f7ee5aaa6b 676
81b073de9370ea873f548e31b8adc081 676
32b991e5d77ad140559ffb95522992d0 676
Rok 2018 672
7a6a6127ff85640ec69691fb0f7cb1a2 670
5878a7ab84fb43402106c575658472fa 669
5e69fda38cda2060819766569fd93aa5 669
album 668
ed57844fa5e051809ead5aa7e3e1d555 667
903ce9225fca3e988c2af215d4e544d3 665
46fc943ecd56441056a560ba37d0b9e8 662
dbab2adc8f9d078009ee3fa810bea142 662
2018 655
c929f2210333206f417e3862f431776d 654
je-media-player 653
37a749d808e46495a8da1e5352d03cae 652
f21e255f89e0f258accbe4e984eef486 651
47d1e990583c9c67424d369f3414728e 650
2b24d495052a8ce66358eb576b8912c8 650
868b7df964b1af24c8c0a9e43a330c6a 650
2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a 648
a4d8e2a7e0d0c102339f97716d2fdfb6 648
b3e3e393c77e35a4a3f3cbd1e429b5dc 648
10c66082c124f8afe3df4886f5e516e0 648
7ef605fc8dba5425d6965fbd4c8fbe1f 646
531db99cb00833bcd414459069dc7387 646
43975bc2dfc84641a2a8c4d3fe653176 645
1385974ed5904a438616ff7bdb3f7439 644
457ded6f20b28feb21b9bca73c498671 644
0a09c8844ba8f0936c20bd791130d6b6 643
f6185f0ef02dcaec414a3171cd01c697 642
f35a2bc72dfdc2aae569a0c7370bd7f5 641
46b2644cbdf489fac0e2d192212d206d 641
strona98 641
9766527f2b5d3e95d4a733fcfb77bd7e 640
a8baa56554f96369ab93e4f3bb068c22 639
b73ce398c39f506af761d2277d853a92 639
a6a767bbb2e3513233f942e0ff24272c 639
5dec707028b05bcbd3a1db5640f842c5 637
a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf 636
959ef477884b6ac2241b19ee4fb776ae 636
110eec23201d80e40d0c4a48954e2ff5 636
strona88 636
3636638817772e42b59d74cff571fbb3 635
06409663226af2f3114485aa4e0a23b4 635
9dc372713683fd865d366d5d9ee810ba 635
020bf2c45e7bb322f89a226bd2c5d41b 635
strona118 634
1d7f7abc18fcb43975065399b0d1e48e 633
strona107 631
bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb 630
f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca 630
326a8c055c0d04f5b06544665d8bb3ea 628
140f6969d5213fd0ece03148e62e461e 627
strona119 627
a4380923dd651c195b1631af7c829187 625
197f76fe309657064dbec74d9eea4be4 623
strona105 622
strona100 621
strona111 620
b2330fc4531de135266de49078c270dd 618
strona127 618
strona103 618
5d75b942ab4bd730bc2e819df9c9a4b5 617
strona104 615
strona85 612
strona109 605
59eb5dd36914c29b299c84b7ddaf08ec 603
strona130 602
strona84 599
strona117 598
strona123 596
strona2 595
fck about 588
2018 587
strona110 586
strona106 585
strona87 579
strona99 578
721e049e9903c3a740c4902878c99923 577
strona112 575
strona78 575
4c4ea5258ef3fb3fb1fc48fee9b4408c 574
strona124 572
Formy Pomocy 569
strona114 567
strona120 565
b59442085644532ef03417a3e5a76437 563
strona126 561
strona125 560
Konsultacje - 2017 556
27b09e189a405b6cca6ddd7ec869c143 555
strona122 554
2fb544a21e8cb8768b80cc231ca2f691 553
strona115 551
2017 - Wybory uzupełniające 551
strona89 549
ba347fcc9a79fb74e95670b24848164f 548
4b7a55505729b7f664e7222960e9c2d5 545
strona81 544
strona90 542
strona97 542
strona1 542
strona86 540
strona121 538
b1b20d09041289e6c3fbb81850c5da54 535
7e448ed9dd44e6e22442dac8e21856ae 533
8e036cc193d0af59aa9b22821248292b 533
strona108 532
c1d53b7a97707b5cd1815c8d228d8ef1 532
strona116 530
4cc5400e63624c44fadeda99f57588a6 529
c09b1eadea0efc7914f73ac698494b5e 527
d5eca8dc3820cad9fe56a3bafda65ca1 523
ba053350fe56ed93e64b3e769062b680 522
8fdd149fcaa7058caccc9c4ad5b0d89a 521
b8c8c63d4b8856c7872b225e53a6656c 521
postacie historyczne 521
3d7d9461075eb7c37fbbfcad1d7042c1 519
094366eaa7a4b5d7f9ed227f212b3649 518
2be5f9c2e3620eb73c2972d7552b6cb5 517
f7dd39d47c6f28f7877155ccffad0192 517
strona113 516
b24d21019de5e59da180f1661904f49a 513
strona101 511
d5fcc35c94879a4afad61cacca56192c 506
a67c8c9a961b4182688768dd9ba015fe 503
informacje ogolne 503
4feb2371a1843d099b28dd419dbab1ef 502
8db1d4a631a6e9a24e2c0e842e1f1772 501
d76d8deea9c19cc9aaf2237d2bf2f785 501
99607461cdb9c26e2bd5f31b12dcf27a 500
ba500f04049a8eece1e23e36ea7bbab0 499
de9621d4c6fa69ce8aaa90f00e9110c5 499
618faa1728eb2ef6e3733645273ab145 499
367692068f069c135b7d5a3a59e470d3 499
zameldowanie czasowe 499
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 498
337cd73a31464dd4adfc3c5dbc356cd0 497
Projekt 497
010e406df2463597c58286a93f8b3160 495
4d386d01419c083e8df5de53eb5a0254 495
c1285fcadc52c0d3dc8813fc2c2e2b2a 494
cdfa4c42f465a5a66871587c69fcfa34 494
af87f7cdcda223c41c3f3ef05a3aaeea 493
13d2b7361a27dbc9960ae158598a6a96 493
418db2ea5d227a9ea8db8e5357ca2084 493
Rok 2018 493
55312eec654a75a08dc83de96adde735 492
658bbbdef9415ba5e2ff857f1146ba6e 492
d1588e685562af341ff2448de4b674d1 491
wirtualne panoramy 490
bac49b876d5dfc9cd169c22ef5178ca7 489
5460b9ea1986ec386cb64df22dff37be 488
Przeciwdziałanie przemocy 488
herb 487
0a4bbceda17a6253386bc9eb45240e25 486
fb5c2bc1aa847f387022607d16adc510 486
ccdf3864e2fa9089f9eca4fc7a48ea0a 485
ed23fbf18c2cd35f8c7f8de44f85c08d 485
urzad gminy 485
d785bf9067f8af9e078b93cf26de2b54 484
024d2d699e6c1a82c9ba986386f4d824 483
8909a6e385b0fbc1f3885c00ae838de7 482
06563f3b418fe57f8fc331872343ce44 482
f6a8dd1c954c8506aadc764cc32b895e 482
tv 481
624ec1c881656ee6418604df2928494b 480
dokumenty programowe 480
cd755a6c6b699f3262bcc2aa46ab507e 479
ff1ced3097ccf17c1e67506cdad9ac95 478
d156d4836ea87dd732cfda175b7911cb 477
dfd786998e082758be12670d856df755 477
2f0928c25ff3f884e8d2fa38835bd328 476
5f8a7deb15235a128fcd99ad6bfde11e 476
gsd 475
strona1 474
310614fca8fb8e5491295336298c340f 474
10112bde2ba78e674b21aaa84613bc8e 473
09ccf3183d9e90e5ae1f425d5f9b2c00 468
675be3930765f553975c0b140bbf0863 468
29586cb449c90e249f1f09a0a4ee245a 468
58182b82110146887c02dbd78719e3d5 468
60106888f8977b71e1f15db7bc9a88d1 463
7d4ba7006351436c35e283b0be8ff56c 463
84f2798f05d595273de40e3046329309 461
2835acf1b5aaa6ade0d10b4c977e912a 461
solectwa gminy 460
b2ead76dfdc4ae56a2abd1896ec46291 459
rady soleckie 458
cff34ad343b069ea6920464ad17d4bcf 457
historia 457
bbc12a3a98d8487f58a87d3a3070516e 455
e kartka 452
publikacje o gminie 450
strona173 449
Stypendia i pomoc materialna dla uczniów 449
wydanie zaswiadczenia z akt ewidencji 447
wybory prezydenckie 447
9b2e035e5362c96aea4c28083f02d6ff 446
poswiadczenie wlasnorecznosci podpisu 446
30c0a496a57bcc2c7c6c481342526729 444
233f1dd0f3f537bcb7a338ea74d63483 443
wydanie zaswiadczenia obywatela 443
wymeldowanie czasowego 442
7a5200e5e9b3a893e1c2b0ccba7dd72f 441
13 440
krzyzanowickie gminne wiesci 437
baza noclegowa 436
podatki czynsze oplaty 436
069090145d54bf4aa3894133f7e89873 435
akty urodzenia 435
inne jednostki gminy 434
do dane osobowe 432
kalendarz imprez 431
sciezka turystyczna 431
opieka medyczna 430
do zniszczenie 430
131f383b434fdf48079bff1e44e2d9a5 429
35a12c43227f217207d4e06ffefe39d3 428
akty zgonu 427
Rok 2018 426
Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy 426
sekap 425
kamera internetowa 423
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Górna Odra Sp. z o. o. 423
kierownictwo urzedu 420
a914ecef9c12ffdb9bede64bb703d877 418
83009411 418
nabor pracownikow 2 417
nabycie lokalu 417
d60678e8f2ba9c540798ebbde31177e8 417
1890153 417
Pomoc Społeczna 417
przyznanie mieszkania komunalnego 416
nabycie nieruchomosci z negatywnym 415
plan zagospodarowania 414
wydanie odpisow aktow stanu cywilnego 414
1fc30b9d4319760b04fab735fbfed9a9 414
zawarcie zwiazku malzenskiego 413
lokalne okienko przedsiebiorczosci 412
skladowisko odpadow komunalnych 412
gminy partnerskie 411
ksiega gosci 411
ogloszenia urzedowe szczegoly 410
urzedy i instytucje 409
Bohumin 409
57914815 409
pomieszczenia urzedu 407
srodki pozyskane 407
do utrata 407
1f74a54f39b3123ad272ca0a06e7463f 407
91660233 406
aktualnosci 405
wojt gminy 405
97921034 405
9219adc5c42107c4911e249155320648 404
zabytki 402
parafie koscioly kaplice 401
4dea382d82666332fb564f2e711cbc71 401
1f33d7cf6693dc6dcc7029b97cc29487 401
cf9819df265db90772d487d5b2cd3cf4 400
przyroda 399
wymeldowanie stale 399
wydanie zezwolenia na wycinke 399
1d2a48c55f6f10010887cc7d849469a1 399
58030739 399
15203753 399
struktura urzedu gminy 398
usage 201506 397
fcf1d8d2f36c0cde8eca4b86a8fe1df8 396
7155151 396
55698257 396
nabycie gruntu dzierzawa najem 395
wydanie zezwolenia na reklamy 395
94686102 395
18341305 395
Publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 395
zameldowanie na pobyt staly 393
zameldowanie cudzoziemcow czasowo 393
f81dee42585b3814de199b2e88757f5c 393
91951614 393
Rejestr instytucji kultury 393
przyznanie dodatku mieszkaniowego 392
wydanie zaswiadczenia zaginiecie utrata ksiegi stanu cywilnego 392
11bcd3c1d43688891ed23f5677a174ea 392
baza firm 390
41329744 390
rozgraniczenie nieruchomosci 389
mlodziezowa rada gminy 388
do waznosc 388
wspolne przedsiewziecia 386
oferty inwestycyjne 386
9bcb182ab31f229322cff3c8888b2cec 386
40c48dab939a482f04dcecde07e27de6 386
nadanie numeru porzadkowego 385
96995197 385
49037550 385
strona132 384
3d9dabe52805a1ea21864b09f3397593 384
komunikacja 382
41804125 382
nabycie lokalu 381
94127667 381
tapety 380
faa98789cfb692431ffb52e13497443a 380
56783039 380
33864833 380
76936223 380
50423822 380
zarzadzanie kryzysowe ostrzezenia ogloszenia 378
skreslenie z ewidencji 378
wydanie decyzji o warunkach zabudiwy zagospodarowania 378
outputhtml 378
0084ae4bc24c0795d1e6a4f58444d39b 378
88356866 378
rada gminy 377
0cd60efb5578cd967c3c23894f305800 377
c236337b043acf93c7df397fdb9082b3 377
61848725 377
Fundusz alimentacyjny 377
169806bb68ccbf5e6f96ddc60c40a044 376
stowarzyszenia i organizacje 375
obszar przygraniczny 375
5fde40544cff0001484ecae2466ce96e 375
978fce5bcc4eccc88ad48ce3914124a2 374
fd4f21f2556dad0ea8b7a5c04eabebda 374
43637318 374
Świadczenie wychowawcze (500+) 374
32434603 373
zarejestrowanie dzialalnosci gospodarczej 372
Świadczenia rodzinne 372
galeria 371
75df63609809c7a2052fdffe5c00a84e 371
87682805257e619d49b8e0dfdc14affa 371
9228953 371
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu 370
wydanie zaswiadczenia stanu majatkowego 370
1cb524b5a3f3f82be4a7d954063c07e2 370
258e130476290221f597c56d351224b6 369
16512377 369
77717904 368
zespoly artystyczne 367
stwierdzenie zgodnosci odpisu kopii oryginalu 367
102f0bb6efb3a6128a3c750dd16729be 367
trasy rowerowe 366
79f69230354b71206fb723c571cce58b 366
oswiadczenia majatkowe 2015 366
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 366
6547884cea64550284728eb26b0947ef 365
26901debb30ea03f0aa833c9de6b81e9 365
23526617 365
96204523 365
jednostki oswiatowe 364
do pierwszy 364
0e4a2c65bdaddd66a53422d93daebe68 364
30781401 364
zmiana wpisu ewidencji 363
faefec47428cf9a2f0875ba9c2042a81 363
55a988dfb00a914717b3000a3374694c 362
128ac9c427302b7a64314fc4593430b2 361
9543903 361
Interpelacje i zapytania - kadencja 2018 - 2023 361
6e5025ccc7d638ae4e724da8938450a6 360
32bbf7b2bc4ed14eb1e9c2580056a989 360
26600653 360
75651551 360
53492196 360
Zasiłek pielęgnacyjny 360
podzial nieruchomosci 359
54622189 359
97907875 359
Karta dużej rodziny 359
Zasiłek dla opiekuna 359
ogolnodostepne obiekty sportowe 358
b91f5a1e50d6a0fff36dda5a1bb08d76 357
26375150 357
2 357
4f5a9bf135f285358a4a74b08f8121f8 356
37857430 356
77457779 356
20476231 356
dbb240d23ce3d732b67bcfbae5956b18 354
9a32ff36c65e8ba30915a21b7bd76506 354
9776218 354
9020112 354
75704222 354
38089055 353
39996664 353
54887450 353
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu w miejscu sprzedazy 352
4d0505284ac5049b4167eb7ebfe0791b 352
f708f064faaf32a43e4d3c784e6af9ea 352
aab11087c24981eb0e03846792ff5718 352
69f357fcc8e6d119f3d95f33cedb5915 352
56445286 352
679d8bbd776e0bbf3b044306c5be94ae 351
64702354 351
351
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka 351
2ba3c4b9390cc43edb94e42144729d33 350
7ee6f2b3b68a212d3b7a4f6557eb8cc7 350
59594775 350
65002542 350
11 350
Specjalny zasiłek opiekuńczy 350
11953993 349
abdf6bdb7570e8f9d4338f84bd169130 348
29437828 348
28565340 348
31005869 348
wydanie zezwolenia na zawarcie malzenstwa 347
wydanie zezwolenia na psa agresywnego 347
IFrameManager 347
60203258 347
ae06fbdc519bddaa88aa1b24bace4500 346
31505775 346
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 345
wydanie zaswiadczenia o niezaleganiu podatkow 345
88340338e0a0cdc54350c05cf056dca8 345
204904e461002b28511d5880e1c36a0f 345
84b64e537f08e81b8dea8cce972a28b2 345
Świadczenie rodzicielskie 345
1fb333bc34b8d1f1d1d434f90869367a 344
8643c8e2107ba86c47371e037059c4b7 344
68515130 344
d2dc6368837861b42020ee72b0896182 343
36579613 343
d9d347f57ae11f34235b4555710547d8 342
315b4df935f4775ef5033a4833a9e0e1 342
be1df9a5d08724971f64a511e24fc904 342
95422935 342
566f0ea4f6c2e947f36795c8f58ba901 341
13728681 341
70130822 341
05a4459d3d5c309f5ab86521d1d2bb69 340
49d4b2faeb4b7b9e745775793141e2b2 340
39189659 340
12 340
4c26774d852f62440fc746ea4cdd57f6 339
1 338
51257731 337
14 337
9704a4fc48ae88598dcbdcdf57f3fdef 336
79768593 336
80807075 336
fc76150735dde1d2d860aeb77ee2009e 335
71699356 335
87513721 333
26033261 333
48db71587df6c7c442e5b76cc723169a 332
27138799 332
82352903 331
45756654 331
761efc843ff05ab74ed358713dd51c1b 330
17634047 330
29284578 330
Plany i programy 330
whatsnew 329
4b29fa4efe4fb7bc667c7b301b74d52d 329
id 329
dcf6070a4ab7f3afbfd2809173e0824b 328
24790050 328
wydanie zaswiadczenia o wielkosci uzytkow rolnych 327
69854477 325
65043455 325
Plany i programy 324
85d6e9c8255c0364fb67b5ac8a25eea3 323
Regulamin pracy 323
wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 322
6194a1ee187acd6606989f03769e8f7f 322
e68879a4839773d105f0689875dace83 322
3b5e2c9be5002e87e0477099db5ff21b 322
Regulamin pracy 322
c4bfbf68f5d8d0f8b9a0752ca08ea01d 321
4f1927fff6e092185d6a6f4c8466e421 320
Regulamin organizacyjny 319
f514cec81cb148559cf475e7426eed5e 318
1f72e258ff730035f2a1fb6637f562c2 318
88997807 318
c460dc0f18fc309ac07306a4a55d2fd6 317
8b2dfbe0c1d43f9537dae01e96458ff1 316
Regulamin organizacyjny 316
96592330 315
Regulamin organizacyjny 314
fcde14913c766cf307c75059e0e89af5 313
383beaea4aa57dd8202dbff464fee3af 313
86ba98bcbd3466d253841907ba1fc725 313
99518901 313
caaa29eab72b231b0af62fbdff89bfce 310
63707305 310
9d068c869fd3e03fc606ec297fcd00be 309
Statut 309
Majątek 308
Plany i programy 307
wydanie zaswiadczenia do zawarcia malzenstwa 305
e1021d43911ca2c1845910d84f40aeae 304
strona188 304
07a9d3fed4c5ea6b17e80258dee231fa 303
Regulamin pracy 303
privacy 302
c2f599841f21aaefeeabd2a60ef7bfe8 301
0496604c1d80f66fbeb963c12e570a26 301
0ea711391df8d060f4f81141e192814e 301
wydanie zaswiadczen o ksiegach stanu cywilnego 296
a9df2255ad642b923d95503b9a7958d8 294
RODO 294
885b2c7a6deb4fea10f319c4ce993e02 293
86e78499eeb33fb9cac16b7555b50767 293
e769e03a9d329b2e864b4bf4ff54ff39 293
2019 288
2704-zapytanie-ofertowe 281
company 279
da94be6d2b80d736e2d13d1e3c47d035 266
82674fc29bc0d9895cee346548c2cb5c 265
guestbook 263
contact 255
1592104031ceaa405b8a103c399e2633 246
Dobry start 233
2019 229
start 227
strona186 226
naboor pracownikow 224
oswiadczenia majatkowe 2016 223
regulamin organizacyjny urzedu 221
1-aktualnosci 213
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 213
Konsultacje - 2019 209
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 200
RODO 190
2019 186
Rok 2019 179
nagrania sesji kadencja 2018 2023 165
strona7 159
Sprawozdania roczne 156
Rok 2019 147
Rok 2019 139
strona209 138
2b515e2bdd63b7f034269ad747c93a42 121
acef5cc0bd5a0c190494e34ea4b04811 121
bc6d753857fe3dd4275dff707dedf329 121
831b342d8a83408e5960e9b0c5f31f0c 120
3368986bdca0efedda1eda8d39b3ae6c 119
bc6fe82635b1429d3e886eec0fc34f49 116
138aab288c363726990120413c62acee 115
c2ddc87b68fed4f62a29c1ff816f58b0 115
4c12343400ce0c1454ad4bc3860602b9 114
d77c703536718b95308130ff2e5cf9ee 112
9b40aee76034c9543ceacba5df759a1d 111
a3de03cb426b5e36f5c7167b21395323 111
aff53752790c8c5348954c335c5ad682 111
3eb65004054f5d21fca4087f5658c727 110
433371e69eb202f8e7bc8ec2c8d48021 110
5878531649e31dd68c52529e00059976 110
752356ce55e0b436a9027914cb7e18a7 110
32b683d9d8e73d3eeb6bf08fe0817402 109
836a0dcbf5d22652569dc3a708274c16 109
34d94cf9ca228a78848313df32d668d1 109
c00193e70e8e27e70601b26161b4ae86 109
076ccd93ad68be51f23707988e934906 107
773464bf4840efa9604421f8ecf90c9a 107
b49fdab097253cac48e3dc628a49da5e 107
d202ed5bcfa858c15a9f383c3e386ab2 107
d34a281acc62c6bec66425f0ad6dd645 106
a98a009d68cad18ae7b1d3576bb01924 105
b8ffa41d4e492f0fad2f13e29e1762eb 105
e70981fd305170c41a5632b2a24bbcaa 104
e551d3ddbf87bddac369765bd58213a5 104
257deb66f5366aab34a23d5fd0571da4 103
19e21d13715b9720d8c00977145f1dd8 102
5112277ea658f7138694f079042cc3bb 101
36455d3b4aa959a5a5799f2316c06660 100
Konsultacje - 2018 100
9399e0b02c73fcc14cd11d9b4e685f2e 99
1e79596878b2320cac26dd792a6c51c9 98
f69543a0f1b1c844dbd3eeee30ea0404 97
f7b6bc883be91f56eb248d72de4d2847 97
b18e8fb514012229891cf024b6436526 94
Oświadczenia majątkowe 2019 94
0a934ecab584f7a4cd0220a7caeccbcc 91
dev 90
e5fc3b8d9510b02e42361c337597d9fa 89
df0b8fb21c53254b7afa62e020447c81 87
strona231 86
sesje20182023 85
strona220 85
sesje kadencji 2018 2023 79
4be49c79f233b4f4070794825c323733 76
Sprawozdania roczne 58
3295c76acbf4caaed33c36b1b5fc2cb1 56
dp konsultacje 54
Raport o stanie Gminy 47
Sprawozdania roczne 34
c359889a833e7612e0cff1dc69d272bc 27
5a2a330b175fe588c2551b78d18d3207 26
749b3dec12dee44c9594af615a9de86b 24
2ed0828621535a2a85a8f8e3388080d2 22
becc353586042b6dbcc42c1b794c37b6 6
c80d9ba4852b67046bee487bcd9802c0 6
218ac3fe3df6ff2c8fe8f9353f1084f6 5
5cc4bb753030a3d804351b2dfec0d8b5 5
89abe98de6071178edb1b28901a8f459 5
8a50bae297807da9e97722a0b3fd8f27 5
b1f62fa99de9f27a048344d55c5ef7a6 5
298f587406c914fad5373bb689300433 5
36165c62f7b7df72863d470d73302627 5
6b27e88fdd7269394bca4968b48d8df4 5
810462d01f318bd13e628a77fc3f92c0 5
8123b781e08f4d9e89ea88f53e6431a9 5
b8b12f949378552c21f28deff8ba8eb6 5
ee1d21306cddf0e43641f1dc52d810be 5
5dd3e474f6e08e3316ce5e3bc36c666e 5
77143919d1234297079f075357988f3b 5
8682cc30db9c025ecd3fee433f8ab54c 5
d8c9d05ec6e86d5bbad7a2f88a1701d0 5
e94fe9ac8dc10dd8b9a239e6abee2848 5
0b6ace9e8971cf36f1782aa982a708db 5
5d40954183d62a82257835477ccad3d2 5
89b9c689a57b82e59074c6ba09aa394d 5
a292685556cdeb779dbc336e83dfb3cb 5
a64a034c3cb8eac64eb46ea474902797 5
be3b0b544433b768685e3436621590ff 5
c74214a3877c4d8297ac96217d5189b7 5
d71fa38b648d86602d14ac610f2e6194 5
eddeb82df22554fa67c641e3f8a25566 5
7a951116de2a4c23c74733d76046a5b4 4
8ba6c657b03fc7c8dd4dff8e45defcd2 4
a7f592cef8b130a6967a90617db5681b 4
b4681a619cf018eed690452faeb0e94f 4
bdad073d2c77b0525e32a0e9784089ea 4
e465ae46b07058f4ab5e96b98f101756 4
1f029c1e1abaaf0605807b7f91552d36 4
249338e601902b14d0f529fe5e6ae417 4
7eab47bf3a57db8e440e5a788467c37f 4
eba237eccc24353ccaa4d62013556ac6 4
23fa71cc32babb7b91130824466d25a5 4
3be0214185d6177a9aa6adea5a720b09 4
3d324c2883882b15fa8fbe8f025a3a99 4
40262352ed6dc77f564704f1d9267ba5 4
4c4e5249f45d8cf6a0387c58ac13f514 4
898aef0932f6aaecda27aba8e9903991 4
918f5cd5a5c0d48671d4d4fc54bab2e9 4
b5b03f06271f8917685d14cea7c6c50a 4
b7ee0d0d4d5ef995aae0fc691e6d840d 4
d8e1344e27a5b08cdfd5d027d9b8d6de 4
d9909824688daaad46d441eefd81eb38 4
e910a63844df7022c9b194d39b2686bf 4
08048a9c5630ccb67789a198f35d30ec 4
2e3d2c4f33a7a1f58bc6c81cacd21e9c 4
32f6c513b25df1c670753eb7335c4258 4
46f5ffb3777b7659bb35da6ddab19e05 4
9e886e4b377efe990f936dde0d9c98ca 4
bf2fe6582ed9ead9161a3d6f6b1d6858 4
c5ab6cebaca97f7171139e4d414ff5a6 4
f60f6b0d129342bb6a226305aaf842b7 4
3a246af2678dfad0d536e0a62cf49179 3
40afd3a37cca05efe623b7509855c73a 3
42dab56861d81108ee356d037190c315 3
44bf89b63173d40fb39f9842e308b3f9 3
685ac8cadc1be5ac98da9556bc1c8d9e 3
95177e528f8d6c7c28a5473fd5a471b6 3
b3b25a26a0828ea5d48d8f8aa0d6f9af 3
dafc8e8cde5d69dafe65cb6907899656 3
db64f68dee27eb08d29117c7da678f81 3
f02a8fde79ddf5b978cd9ae9d408b7c1 3
168411596e4c04bb30eaf83385d15c96 3
18903e4430783a191b0cfab439daaef8 3
2122c699d5e3d2fa6690771845bd7904 3
2201611d7a08ffda97e3e8c6b667a1bc 3
2eb5657d37f474e4c4cf01e4882b8962 3
3cc578f087ea520aefaaf92c802c1a34 3
5118af07364440598cd7a922ccf4a955 3
7a98af17e63a0ac09ce2e96d03992fbc 3
9426c311e76888b3b2368150cd05f362 3
b4d22bb574aed5fdd900a274930252f6 3
0613239e122094abb4ef998c01d16958 3
3770282ae7c0e576d1017a97a9260a3f 3
3fc0a5dc1f5757c71b88be8adbfd10e9 3
41ccc97e4f1b5de999aa6468ff787d89 3
5a01f0597ac4bdf35c24846734ee9a76 3
5e0f17d9e09d1881692cf84a3b869f75 3
709d00f20f8a1638608f109597a521a9 3
73640de25b7d656733ce2f808a330f18 3
758be1f9f7a7efac938ed8bd97c0e1cb 3
83a100ec3c2c30751156cea2d60aacbe 3
8466a2b43729c29dcd7cc0fdfa1a9e7a 3
8617f303dd11780c5d48aedf0bd90823 3
9f4768b4bd4a205e1d3a60398ab022a2 3
a753a43564c29148df3150afb4475440 3
a78482ce76496fcf49085f2190e675b4 3
a8c6dd982010fce8701ce1aef8a2d40a 3
c1cdd433a18e3949d6e64b68564a7c0d 3
d042be1b4b72c110d21287b3dad13867 3
d627f44819e0cdb235a1ba10dc32df2e 3
df334b223e699294764c2bb7ae40d8db 3
367147f1755502d9bc6189f8e2c3005d 3
4191ef5f6c1576762869ac49281130c9 3
621765159ee1ea4299c0df3e1d29034b 3
62ce4772adc0fbeae29391fc0e22509c 3
662a2e96162905620397b19c9d249781 3
73e5080f0f3804cb9cf470a8ce895dac 3
c0c783b5fc0d7d808f1d14a6e9c8280d 3
cabad3b9bc0afe08cd9ec861638ed1d9 3
jednostki org Oigacyjne gminy 2
+CONCAT(0x5c 2
dba31bb5c75992690f20c2d3b370ec7c 2
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 1
U0hFTExfTU9KTk9fUFJPQk9WQVRK? 1
test 1
E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/