Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj
Nazwa strony Ilość wizyt
Rejestr zmian 691252
polec strone 291849
Strona główna 142285
Zamówienia publiczne 112959
Nabór pracowników 64168
Zamówienia publiczne - szczegóły 61528
Nieruchomości 57629
Dotacje na zadania publiczne 42306
Urząd Gminy 21244
Uchwały i zarządzenia 18307
Dane Publiczne 17375
Praca Urzędu 16023
Gmina 15634
Druki do pobrania 15244
Młodzieżowa Rada Gminy 14238
Informacje o innych zamówieniach 12808
Uchwały Rady Gminy 12757
Rada Gminy Krzyżanowice 11891
Zamówienia publiczne - archiwum 9809
Prawo miejscowe 9131
Inne ogloszenia i informacje 9125
Wójt Gminy 8790
Jak szukać 8559
Statystyka strony 7928
Oświadczenia majątkowe 7676
Jednostki Organizacyjne Gminy 7624
Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy 7411
Informacje i ogłoszenia 7407
Nabór pracowników - Archiwum 7292
Sekretarz Gminy 6969
Instrukcja obsługi BIP 6848
Załatwianie spraw 6843
Urząd Stanu Cywilnego 6584
Budżet gminy 6478
Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP 6362
Zarządzenia Wójta jako Organu Wykonawczego 6178
Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urzędu 6009
Jednostki Pomocnicze 5968
Skarbnik Gminy 5950
Ośrodek Pomocy Społecznej 5689
Wybory samorządowe 5661
Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki z siedzibąw Tworkowie (GZOKSiT) 5550
Plany Pracy i harmonogramy posiedzeń 5533
Komisje Rady Gminy 5323
Mapa witryny 5313
Redakcja 5165
Szukaj 5040
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 5027
Procedury prawne 4738
Webmaster 4736
Referat Gospodarki Przestrzennej 4721
Zastrzeżenia 4718
strona83 4639
Kierownictwo Urzędu Gminy 4634
Nabycie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 4618
Polityka prywatności 4458
Referat Organizacyjny 4310
Referaty urzędu 4258
Tworków 4224
Dokumenty programowe 4207
Archiwum zamówień publiczne z lat poprzednich 4154
Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 4154
Referat Budżetu i Finansów 4062
Rok 2010 4042
Krzyżanowice 3990
Struktura Urzędu Gminy 3906
Statut gminy 3883
Chałupki 3851
Oświadczenia majątkowe 2012 3828
Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 3764
Oświadczenia majątkowe 2013 3747
Sprawozdania i opinie 3729
Stwierdzenie zgodności odpisu lub kopii dokumentów z oryginałem 3582
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 3551
Majątek Gminy 3517
Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 3501
Linki 3496
Rok 2012 3481
Samodzielen stanowiska 3430
Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 3407
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 3376
Opłaty, czynsze i podatki 3348
Oświadczenia majatkowe 2014 3340
Kontakt - dojazd 3335
Bolesław 3326
Rok 2010 3315
Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo-adresowych jego posiadacza 3307
Zastępca Wójta Gminy 3306
Przyznanie mieszkania komunalnego 3305
Rok 2009 3270
Rok 2011 3259
Rozgraniczenie nieruchomości 3240
Ogłoszenie o zamówieniach publicznych GZOKSiT 3225
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 3164
Rok 2009 3146
Bieńkowice 3122
Wymeldowanie z pobytu stałego 3095
Regulamin pracy Urzędu Gminy 3081
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych GZGK 3077
Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 3039
Podział nieruchomości 3038
Zameldowanie na pobyt stały 3035
Oświadczenia majątkowe 2011 3020
Wybory parlamentarne 3014
Zameldowanie na pobyt czasowy 3008
Roszków 3007
Rok 2008 2998
Rok 2013 2996
Sporządzenie aktu zgonu 2994
Sporządzenie aktu urodzenia 2994
Zarejestrowanie działalności gospodarczej 2993
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetar 2978
Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 2976
oswiadczenia majatkowe 2009 2962
Zabełków 2961
Owsiszcze 2953
Rok 2010 2952
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 2950
Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 2941
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 2929
Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 2922
Nabór pracowników 2922
Poświadczenie własnoręczności podpisu 2919
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2899
Przyznanie dodatku mieszkaniowego 2891
Regulamin organizacyjny urzędu 2890
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych OPS 2870
Rok 2013 2858
Szkoły Podstawowe 2809
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach 2798
Ogłoszenia o zamówianiach publicznych 2796
Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych 2795
Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 2787
Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 2777
Rok 2005 2766
Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 2765
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 2740
Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 2738
Komisja Finansów i Rozwoju Gminy 2726
Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 2719
Wymeldowanie z pobytu czasowego 2713
Pozostałe jednostki i instytucje 2704
Szkoła Podstawowa im. Józefa Rymera w Zabełkowie 2699
Rok 2008 2691
Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawa 2688
Rok 2012 2678
Rok 2006 2668
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 2667
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach 2656
Komisja Do Spraw Społecznych 2646
Rok 2007 2641
Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym 2641
oswiadczenia majatkowe 2006 2636
Statut Urzędu Gminy 2626
Rok 2014 2616
Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 2609
Rudyszwałd 2582
Przedszkola 2576
Rok 2011 2576
Nowa Wioska 2570
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 2547
Rok 2015 2546
Rok 2014 2545
Komisja Rewizyjna 2540
Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 2538
Rok 2016 2531
Rok 2009 2527
oswiadczenia majatkowe 2007 2517
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 2516
Oświadczenia majątkowe 2015 2504
Straż Miejska 2469
Rok 2016 2461
Rok 2007 2460
oswiadczenie majatkowe 2009 2449
Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach 2449
Komisja Do Spraw Gospodarczych 2442
Rok 2015 2438
Gminna Biblioteka Publiczna 2434
Pozostałe opłaty 2409
Rok 2011 2409
Przedszkole w Bieńkowicach 2408
Rok 2006 2407
Rok 2008 2392
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie 2387
Rejestr Działalności Regulowanej 2377
oswiadczenie majatkowe 2008 2351
Zespól Szkolno - Przedszkolny w Owsiszczach 2349
oswiadczenia majatkowe 2003 2345
Przedszkole w Krzyżanowicach 2342
Uchwały 2316
oswiadczenia majatkowe 2002 2307
Rok 2006 2303
Rok 2005 2303
Przedszkole w Tworkowie 2302
2006 2298
Komórka Funduszy Zewnętrznych i Promocji 2268
Rok 2007 2266
Przedszkole w Chałupkach 2259
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 2259
Specjalista - Kontroler wewnętrzny 2256
Statut 2238
Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie 2207
2015 2202
2007 2168
2008 2167
Oświadczenia majątkowe 2016 2133
oswiadczenia majatkowe 2005 2128
Majątek 2009 2097
oswiadczenia majatkowe 2004 2095
Stanowisko d/s obronnych, obrony cywilnej i sytuacji kryzysowych 2093
Podatek rolny 2087
Dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 2073
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 2069
Rok 2017 2067
Podatek od Środków transportowych 2065
wodociagi 2059
2011 2057
Statut 2046
Wyniki kontroli 2031
Podatek leśny 2027
Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych 2015
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 2014
Rejestry, ewidencje, archiwa 2010
Rok 2005 1961
Rok 2011 1959
Statut 1957
Język migowy 1930
2007 1911
Regulamin organizacyjny 1907
Statut 1905
Zarządzenia 1903
Plany i programy 1893
Regulamin pracy 1893
strona6 1886
Regulamin pracy 1873
Regulamin organizacyjny 1858
Rok 2017 1819
Statut 1807
Rok 2012 1786
Regulamin pracy 1779
Statut 1774
Majątek 1772
Regulamin pracy 1764
Rok 2012 1764
2014 1754
Majątek 1748
Majątek 1748
Plany i programy 1734
Regulamin organizacyjny 1728
Regulamin organizacyjny 1709
Statut 1700
Plany i programy 1690
Plany i programy 1675
Plany i programy 1674
Majątek 1662
Regulamin organizacyjny 1652
Majątek 1648
Regulamin pracy 1633
Statut 1632
zarzadzenia wojta 1630
Regulamin pracy 1628
Statut 1612
Regulamin organizacyjny 1610
Majątek 1598
strona4 1597
Regulamin organizacyjny 1589
Statut 1588
Majątek 1585
Plany i programy 1565
2004 1561
strona6 1558
Statut 1551
Regulamin pracy 1550
strona2 1546
Statut 1542
strona5 1537
strona6 1533
Regulamin organizacyjny 1531
Majątek 1524
Majątek 1521
Plany i programy 1518
Statut 1512
2010 1511
Plany i programy 1507
Plany i programy 1506
strona3 1504
2012 1504
Regulamin organizacyjny 1497
2015 1492
Majątek 1491
Statut 1491
strona2 1480
Regulamin pracy 1470
strona4 1468
Plany i programy 1457
Majątek 1451
Majątek 1443
strona4 1443
2011 1434
Statut 1428
Regulamin organizacyjny 1427
strona6 1421
strona5 1421
2013 1420
Majątek 1418
Regulamin pracy 1417
Regulamin organizacyjny 1416
strona3 1413
Archiwum 1410
2002 1409
strona5 1408
2007 1404
Regulamin pracy 1402
Wybory prezydenckie 1393
Regulamin pracy 1389
2009 1383
Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 1374
Statut 1372
2003 1358
2005 1349
strona4 1348
strona6 1346
2012 1346
strona5 1335
Budżet 2009 1333
2010 1332
2011 1323
2006 1316
2009 1314
2008 1305
2008 1299
Rok 2013 1299
2007 1294
2016 1290
2001 1282
2003 1278
2000 1266
2002 1266
Rok 2013 1263
2005 1260
2001 1260
2004 1257
Protokoły Sesji Rady Gminy 1255
zamowienia ogl 1253
2000 1246
2006 1245
Rok 2006 1244
Referendum ogólnokrajowe 1229
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 1219
Wydanie zaświadczenia o zgodności planowanej zmiany sposobu użytkowania z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1218
wybory pe 2009 1207
wybory pe 1190
testowa12 1178
2014 1176
Rok 2014 1162
Budżet 2010 1151
testowa13 1143
2014 1142
2014 1136
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1123
Rok 2014 1123
2017 1117
testowa19 1109
testowa20 1099
testowa15 1096
testowa17 1090
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 1090
Wydanie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego 1085
Poprzednia wersja serwisu 1082
testowa16 1081
2015 1069
wybory pe 1058
uttmpkge 1047
testowa11 1043
wybory pe 2009 1042
imdkrmsbky 1042
Rok 2015 1036
Rok 2015 1035
Plany postępowań 1034
zqphdzsds 1031
testowa14 1028
lornuive 1019
qzltzdoa 1012
Rok 2018 1000
xsfwlqjid 990
qvnzanwjcam 989
fxrpizhudwbi 988
azpdxzidvo 986
ftkpapaxsjoscji 975
mpfubhzq 975
fhuonwdzbjq 970
bqudjqakrbgldp 969
nhwgkcsbh 966
7e83722522e8aeb7512b7075311316b7 962
ckiaobcxe 962
dd28e50635038e9cf3a648c2dd17ad0a 961
ssnuzhyxmwe 961
ikzgxvwvyysjt 961
xlwmxxhzazp 960
yagutgczdsfvgn 959
Rok 2018 956
2015 955
wozfzddwodpythwy 952
sszsbqjqgbanir 952
ybmwibxpm 952
ezlxbjfvcejeirpt 951
mislgznfncywin 950
466accbac9a66b805ba50e42ad715740 950
72e6d3238361fe70f22fb0ac624a7072 950
kwmqkiphx 948
otshoqdoftduy 946
qqgrpogwhagxlz 946
vlhsbhuzbxw 946
wvbjhwaap 944
9824f9c1543628a85bb51d2dd6fcf8a3 942
ad47a008a2f806aa6eb1b53852cd8b37 942
vviliblsxtmgry 941
bdnmgrrcqdtypfv 941
tcctucan 940
pwlzmirkpn 940
xctxkltk 939
zawarcie zwiazku malzenskiego 938
strona137 937
7aee26c309def8c5a2a076eb250b8f36 935
nej w Bch 935
9fb7b048c96d44a0337f049e0a61ff06 934
hoezja 934
he 933
stviihbzqe 931
f6c79f4af478638c39b206ec30ab166b 928
lffnpkuivczx 927
ihjcnrvzvios 927
oswiadczenia majatkowe 2008 922
poezja 922
rei-kinemat 921
afohnvmwrwt 919
ecyilymexlm 919
bppqrdbj 918
ptvjuxxtzi 916
ba8153407191791390c3eb19fe7 916
66e8ba8216a1e152d72653d99a4f03ab 915
ioezja 914
iusmxnhkhwyp 913
5249ee8e0cff02ad6b4cc0ee0e50b7d1 911
jzvufkimhavt 910
jak a 909
e45823afe1e5120cec11fc4c379a0c67 906
eb76c035d5d0a2bd2a0d0834b93c9c26 906
gykmrtqgs 906
3cf2559725a9fdfa602ec8c887440f32 904
itqfuaifdn 902
cumifggvofwpfny 900
juqfohypzarkxif 899
bmspgshmlmz 898
c61fbef63df5ff317aecdc3670094472 897
elhwpmpbxhq 893
09b 893
chwazqlmhqillexc 892
cgbhlhruegnn 889
llmglluxcn 889
058d6f2fbe951a5a56d96b1f1a6bca1c 887
pvcqswvju 887
indux 887
umedhyzczbu 886
hzehkflqsaoxanhe 886
prawo mne publiczne 886
rada gminy krzyzanowice 885
1145a30ff80745b56fb0cecf65305017 883
kallcfhtrmdstm 882
b0bef4c9a6e50d43880191492d4fc827 876
hoyaekjo 875
qhwcqdyr 875
x 875
10907813b97e249163587e6246612e21 874
krckmwdfjetgzpk 874
menu 872
efkfafmi 871
strona56 871
lhswtgutypmcsssv 869
fpjnwtcqatwpxbe 868
stdona6 867
nsfmfdsuchyr 864
jjywzgmsduceulka 863
8f7150 862
eqlzofxae 861
ormctuldung 861
cpvripoypjrz 861
8fa97507 858
hceaa5b2cb118e5 854
etta 851
rfcakvnjwuy 850
oa-marzen 849
rudyszwalh solectwo 849
vksjwlicisgn 849
fhqkmvoisafz 847
ocwimjto 847
jihmhkehumurg 846
nrtpofwecofxhyn 846
3 844
urznA-la-Une 841
putxisgqip 840
jpsrpbzljoydbyc 839
djdymkljcaq 839
9c5ur8fee8ak714na23a 838
Spenden fuer Pakistan 837
338e 833
inder 832
page427 831
4484-Krajobraz-Zimowy 829
8 gminy krzyzanowice 827
denvtynazzduifzt 827
zags 826
6ler265rde9a4fi3ab 820
haqlrxzoq 820
DrivewayTestimona4 819
2463 817
prawo miej 814
oajatkowego 814
tykalsliony 813
issvigyqhgv 813
xxiintrt 811
370p8d 810
qqvhfewkutselzwj 810
c8t8cacb8d2a6 809
avrmxtlkosz 808
239-hereinspaziert-pampa-live 807
acced7514bf620a1b85450d2ae374b1 806
ewwSkr y und Strategien 806
nn0ormucji publicznej nie udostepnionej w BIP 804
mapa yitryny 803
rubjajoczfzee 802
politlKM90JqFpjbyka prywatnosci 799
koledy 799
143-otwieramy-spa-aktyeruchomosci 797
iejestr zmian 794
speyside-malt-scotch-whisky 793
phcxgjdj 793
julyiracy urzedu 792
dapubliczne 792
propositions-0 790
mzqgcbmtlfbikyih 790
rada gminy krzanowice 790
2nf raje20l5b 789
etzszgtvvkvjlhme 789
cnbyapxniiwi 788
eavtldcmx 787
12-rodinca 786
strona58 786
xkmsbchpjioj 785
enmjudnjvq 783
solectwo gorki slaskie 783
hmarsacvud 780
strny-www 779
wawsgrony 779
ihewnrhwstsj 778
tydkgogrnspsycgi 775
rMdakcjh 774
e9fc289c3rotaf142b6d3bead98a923 774
cata szukac 774
rujestr zmian 773
redakcDa 773
nabor pracownikow 771
hcywe 771
strona130 771
pickmeup online 770
7892 769
qwkotdlfyim 767
mweeddplaty czynsze i podatki 766
iqkwfkmdvquggtn 765
mapa es-etInstituts 764
main 764
hutguwllbmc 764
06aa6eb1b53v58b37 763
regolamin pracy wodociagi 761
statut biblioteka publiczna 761
informBeratung 759
strzezenia 758
99374c752bc9formacjipublicznej nie udostepnionej w BIP 756
Rok 2017 756
odlacmjmiyg 753
iuvxoybwlml 751
dqwguyihhr 751
lriyayxjdc 749
azsrbnxxyzejsj 748
etito-a13 746
riwoysmiu 745
przedszkole w nedzy 744
xutkrrghzjwvshur 744
oswiadczenia majatkowe 743
xowdagcwytya 742
lkyaxvupapetes 742
hnaitstiukojm tfolrgi bip 741
zaktrzezenia 740
option 740
miny krzyzanowice 735
ronde 734
wcipezrse 734
poezage dans la lune 732
analiza wskaznikow 730
uexektam 727
kfduotspgd 727
exnzzosebntm 726
izrskekkzo 726
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 724
qlencjnclmof 721
pdilznigk 719
bnnquxjibpcwukz 718
sprawodania 718
adjhzqwq 717
plany i programy wodociagi 717
efpyazcvbklnerzu 717
gbafrtwryelqr 715
ajpuafudt 715
kierownictwo urzedu gminy 714
hnxplxeal 714
skwarcmisdhlinmz 714
nieruchomosci 713
rejestrzmian 711
872dd316eb8a432cbc63f141e2d68ded 709
ztvtglopfx 708
komisje rady gminy 708
fyugzcqgpgeaqbz 708
plany 5 707
ivefktqw 706
sguiu-600-moradias-para-baruebruna-furlan-con-a-secretaria-de-esportes 705
gtbpanelrhvycchh 705
prxvnrgywadbln 704
regolamin organizacyjny biblioteka publiczna 702
mqzvteuocfyfdwno 699
fqubkvkm 696
woirrmcdboru 694
tag 693
ulmuqccmeq 692
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 691
ujaabgomwr 689
ghuycbucjc 688
mkqwgqpqlrbob 687
jednostki orgOigacyjne gminy 685
oswiadczenia majatkowe 2012 685
jvqmonvhaoxeknoc 684
76c538125fc5c9ec6ad1d05650a57de5 684
rwrsqackx 682
oswiadczenia majatkowe 2010 682
seitensprun330f23a8707bb0d6001dfbe8 681
ospmoimmknabdq 678
kqajnmafgefuwhn 674
galleria 671
epzpsxoivkn 671
xfkldiclefhzwh 671
yzygkxykrr 670
076a0c97d09cf1a0ec3e19c7f2529f2b 669
nubzozqpu 667
1d54c76f48f146c3b2d66daf9d7f845e 666
cfe795a0a3c7bc1683f2efd8837dde0c 663
yogdhmksdwvcaoo 663
Archiwum 663
loswptyhxnufqhz 661
rclhdzrhinxupdna 661
ilkkyajsck 660
2016 659
yjttbhwdruk 658
fotkkwpec 654
khjxrsrjwu 653
rcicjzsasci 652
aegszmfcsoe 651
3493894fa4ea036cfc6433c3e2ee63b0 650
ocakxgjn 650
kkacuptqtbfxhbg 648
bdlilkwwph 648
cptejmmrvc 647
dbe272bab69f8e13f14b405e038deb64 646
ukgimcnmfgkl 646
phyumdank 646
ihzthzhkdodyit 645
grufekuoicnf 644
bd853b475d59821e100d3d24303d7747 643
urridbgujcc 642
aktualnosci szczegoly 639
uqknihdmhlqssv 636
lkcafbmwh 635
ldryuknnvnmwi 633
vwzylaqzteip 632
ujqjktjdcvnh 631
acc3e0404646c57502b480dc052c4fe1 630
wgzembdvoelqvett 629
aciwsxjqvtkp 629
uccockhoz 627
jqbvuditir 626
cf05968255451bdefe3c5bc64d550517 626
lyduprsbypuxiu 625
czaqhkkovcqkkp 621
ipkmaxrozmtyclu 620
jak to zalatwic 618
2017 616
Oświadczenia majątkowe 2017 615
ojfrcimxgohx 614
fhiaxkjvhbxn 613
strona102 609
7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a 607
e113bb92c69391dd39e2488f9f588382 605
2016 - Wybory uzupełniające 605
nqcujyks 603
1c9ac0159c94d8d0cbedc973445af2da 601
icqwjghhs 601
0f28b5d49b3020afeecd95b4009adf4c 600
vuqklgkylow 599
xcadfhyhtcizfgwa 599
0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f 597
a5e00132373a7031000fd987a3c9f87b 596
test 596
fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3 594
inne i informacje 592
6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce87 590
vnsqemow 588
uprwljwm 585
bfxbmbiqxecw 585
8d5e957f297893487bd98fa830fa6413 585
36e729ec173b94133d8fa552e4029f8b 584
dd17e652cd2a08fdb8bf7f68e2ad3814 584
Archiwum 583
81b073de9370ea873f548e31b8adc081 582
82aa4b0af34c2313a562076992e50aa3 581
7c4bf50b715509a963ce81b168ca674b 581
yoridmctxlcn 579
32b991e5d77ad140559ffb95522992d0 579
a8ed71126b12732b838cee58de4efe3f 576
8f125da0b3432ed853c0b6f7ee5aaa6b 576
006f52e9102a8d3be2fe5614f42ba989 575
60519c3dd22587d6de04d5f1e28bd41d 571
album 571
7a6a6127ff85640ec69691fb0f7cb1a2 570
5e69fda38cda2060819766569fd93aa5 567
0314c9b108b8c39f1cf878ed93fdd5ae 567
68abef8ee1ac9b664a90b0bbaff4f770 566
5878a7ab84fb43402106c575658472fa 566
uploadtest 566
Rok 2017 565
903ce9225fca3e988c2af215d4e544d3 562
Rok 2017 560
c929f2210333206f417e3862f431776d 558
ed57844fa5e051809ead5aa7e3e1d555 558
46fc943ecd56441056a560ba37d0b9e8 556
531db99cb00833bcd414459069dc7387 556
2b24d495052a8ce66358eb576b8912c8 554
f21e255f89e0f258accbe4e984eef486 554
2018 553
37a749d808e46495a8da1e5352d03cae 551
10c66082c124f8afe3df4886f5e516e0 551
3636638817772e42b59d74cff571fbb3 547
43975bc2dfc84641a2a8c4d3fe653176 547
a6a767bbb2e3513233f942e0ff24272c 546
b3e3e393c77e35a4a3f3cbd1e429b5dc 546
b2330fc4531de135266de49078c270dd 545
f35a2bc72dfdc2aae569a0c7370bd7f5 545
868b7df964b1af24c8c0a9e43a330c6a 545
bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb 544
je-media-player 543
dbab2adc8f9d078009ee3fa810bea142 542
1385974ed5904a438616ff7bdb3f7439 541
5dec707028b05bcbd3a1db5640f842c5 541
110eec23201d80e40d0c4a48954e2ff5 541
2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a 540
9766527f2b5d3e95d4a733fcfb77bd7e 540
a4d8e2a7e0d0c102339f97716d2fdfb6 540
47d1e990583c9c67424d369f3414728e 539
0a09c8844ba8f0936c20bd791130d6b6 538
7ef605fc8dba5425d6965fbd4c8fbe1f 537
f6185f0ef02dcaec414a3171cd01c697 537
a8baa56554f96369ab93e4f3bb068c22 536
strona98 535
457ded6f20b28feb21b9bca73c498671 534
a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf 534
959ef477884b6ac2241b19ee4fb776ae 534
b73ce398c39f506af761d2277d853a92 533
46b2644cbdf489fac0e2d192212d206d 533
020bf2c45e7bb322f89a226bd2c5d41b 532
f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca 531
5d75b942ab4bd730bc2e819df9c9a4b5 531
1d7f7abc18fcb43975065399b0d1e48e 530
strona119 530
06409663226af2f3114485aa4e0a23b4 529
9dc372713683fd865d366d5d9ee810ba 529
326a8c055c0d04f5b06544665d8bb3ea 525
a4380923dd651c195b1631af7c829187 525
strona118 525
strona103 524
strona104 520
197f76fe309657064dbec74d9eea4be4 520
140f6969d5213fd0ece03148e62e461e 519
strona88 519
strona111 516
strona107 516
strona127 513
strona105 513
strona84 509
Aktualności 508
strona85 507
59eb5dd36914c29b299c84b7ddaf08ec 505
strona123 505
strona109 505
strona100 505
strona117 503
strona99 495
strona130 494
Konsultacje 493
strona2 491
721e049e9903c3a740c4902878c99923 489
fck about 488
strona106 486
strona112 483
27b09e189a405b6cca6ddd7ec869c143 483
b59442085644532ef03417a3e5a76437 482
strona120 480
4c4ea5258ef3fb3fb1fc48fee9b4408c 480
strona78 479
strona110 479
strona114 478
strona87 477
strona126 468
strona115 467
strona124 467
strona125 465
strona81 462
strona1 456
2fb544a21e8cb8768b80cc231ca2f691 456
4b7a55505729b7f664e7222960e9c2d5 454
strona86 452
strona122 452
4cc5400e63624c44fadeda99f57588a6 451
strona90 450
c1d53b7a97707b5cd1815c8d228d8ef1 449
b1b20d09041289e6c3fbb81850c5da54 449
7e448ed9dd44e6e22442dac8e21856ae 448
strona89 447
d5eca8dc3820cad9fe56a3bafda65ca1 446
strona97 445
ba347fcc9a79fb74e95670b24848164f 445
strona108 443
c09b1eadea0efc7914f73ac698494b5e 439
strona121 436
8e036cc193d0af59aa9b22821248292b 433
strona113 432
094366eaa7a4b5d7f9ed227f212b3649 431
strona116 430
8fdd149fcaa7058caccc9c4ad5b0d89a 428
2018 426
2be5f9c2e3620eb73c2972d7552b6cb5 424
8db1d4a631a6e9a24e2c0e842e1f1772 424
f7dd39d47c6f28f7877155ccffad0192 424
postacie historyczne 424
d76d8deea9c19cc9aaf2237d2bf2f785 423
b24d21019de5e59da180f1661904f49a 423
ba053350fe56ed93e64b3e769062b680 423
3d7d9461075eb7c37fbbfcad1d7042c1 420
Rok 2018 420
99607461cdb9c26e2bd5f31b12dcf27a 418
strona101 417
8909a6e385b0fbc1f3885c00ae838de7 415
ba500f04049a8eece1e23e36ea7bbab0 414
de9621d4c6fa69ce8aaa90f00e9110c5 414
a67c8c9a961b4182688768dd9ba015fe 413
d5fcc35c94879a4afad61cacca56192c 410
367692068f069c135b7d5a3a59e470d3 408
informacje ogolne 407
337cd73a31464dd4adfc3c5dbc356cd0 406
fb5c2bc1aa847f387022607d16adc510 406
4d386d01419c083e8df5de53eb5a0254 406
zameldowanie czasowe 406
af87f7cdcda223c41c3f3ef05a3aaeea 405
024d2d699e6c1a82c9ba986386f4d824 405
55312eec654a75a08dc83de96adde735 405
4feb2371a1843d099b28dd419dbab1ef 404
c1285fcadc52c0d3dc8813fc2c2e2b2a 403
cdfa4c42f465a5a66871587c69fcfa34 403
658bbbdef9415ba5e2ff857f1146ba6e 400
13d2b7361a27dbc9960ae158598a6a96 400
2017 - Wybory uzupełniające 400
0a4bbceda17a6253386bc9eb45240e25 399
urzad gminy 399
5460b9ea1986ec386cb64df22dff37be 398
010e406df2463597c58286a93f8b3160 398
618faa1728eb2ef6e3733645273ab145 398
d785bf9067f8af9e078b93cf26de2b54 398
RODO 398
418db2ea5d227a9ea8db8e5357ca2084 397
wirtualne panoramy 397
ccdf3864e2fa9089f9eca4fc7a48ea0a 395
ff1ced3097ccf17c1e67506cdad9ac95 395
cd755a6c6b699f3262bcc2aa46ab507e 395
06563f3b418fe57f8fc331872343ce44 394
d1588e685562af341ff2448de4b674d1 394
624ec1c881656ee6418604df2928494b 394
tv 394
herb 393
Konsultacje - 2017 393
310614fca8fb8e5491295336298c340f 391
10112bde2ba78e674b21aaa84613bc8e 390
2f0928c25ff3f884e8d2fa38835bd328 389
ed23fbf18c2cd35f8c7f8de44f85c08d 389
f6a8dd1c954c8506aadc764cc32b895e 389
dfd786998e082758be12670d856df755 387
bac49b876d5dfc9cd169c22ef5178ca7 387
dokumenty programowe 386
rady soleckie 386
675be3930765f553975c0b140bbf0863 384
58182b82110146887c02dbd78719e3d5 383
7d4ba7006351436c35e283b0be8ff56c 381
gsd 380
84f2798f05d595273de40e3046329309 380
5f8a7deb15235a128fcd99ad6bfde11e 380
strona1 379
60106888f8977b71e1f15db7bc9a88d1 378
b8c8c63d4b8856c7872b225e53a6656c 378
2835acf1b5aaa6ade0d10b4c977e912a 378
cff34ad343b069ea6920464ad17d4bcf 377
29586cb449c90e249f1f09a0a4ee245a 377
historia 377
d156d4836ea87dd732cfda175b7911cb 376
solectwa gminy 376
b2ead76dfdc4ae56a2abd1896ec46291 373
e kartka 373
09ccf3183d9e90e5ae1f425d5f9b2c00 370
30c0a496a57bcc2c7c6c481342526729 369
069090145d54bf4aa3894133f7e89873 367
krzyzanowickie gminne wiesci 367
bbc12a3a98d8487f58a87d3a3070516e 366
9b2e035e5362c96aea4c28083f02d6ff 362
7a5200e5e9b3a893e1c2b0ccba7dd72f 362
Formy Pomocy 362
233f1dd0f3f537bcb7a338ea74d63483 359
poswiadczenie wlasnorecznosci podpisu 359
kalendarz imprez 357
wydanie zaswiadczenia obywatela 357
wymeldowanie czasowego 357
akty zgonu 356
publikacje o gminie 355
wydanie zaswiadczenia z akt ewidencji 354
podatki czynsze oplaty 352
wybory prezydenckie 352
baza noclegowa 351
wydanie odpisow aktow stanu cywilnego 351
35a12c43227f217207d4e06ffefe39d3 350
1890153 349
inne jednostki gminy 347
strona173 347
kamera internetowa 346
akty urodzenia 342
do dane osobowe 342
13 342
ksiega gosci 341
kierownictwo urzedu 339
do zniszczenie 339
sciezka turystyczna 337
nabycie nieruchomosci z negatywnym 335
2018 335
opieka medyczna 334
sekap 334
do utrata 334
przyznanie mieszkania komunalnego 334
131f383b434fdf48079bff1e44e2d9a5 332
1fc30b9d4319760b04fab735fbfed9a9 332
lokalne okienko przedsiebiorczosci 330
nabycie lokalu 329
83009411 329
skladowisko odpadow komunalnych 328
nabor pracownikow 2 328
zawarcie zwiazku malzenskiego 325
d60678e8f2ba9c540798ebbde31177e8 325
plan zagospodarowania 324
a914ecef9c12ffdb9bede64bb703d877 324
wojt gminy 323
urzedy i instytucje 322
srodki pozyskane 322
usage 201506 322
f81dee42585b3814de199b2e88757f5c 322
97921034 321
pomieszczenia urzedu 320
ogloszenia urzedowe szczegoly 320
9219adc5c42107c4911e249155320648 320
zabytki 318
zameldowanie na pobyt staly 318
1d2a48c55f6f10010887cc7d849469a1 318
55698257 318
Bohumin 317
aktualnosci 316
wymeldowanie stale 315
oferty inwestycyjne 314
do waznosc 314
wydanie zezwolenia na wycinke 314
cf9819df265db90772d487d5b2cd3cf4 314
1f33d7cf6693dc6dcc7029b97cc29487 314
91660233 314
parafie koscioly kaplice 312
57914815 312
baza firm 311
tapety 311
rozgraniczenie nieruchomosci 311
1f74a54f39b3123ad272ca0a06e7463f 311
zameldowanie cudzoziemcow czasowo 310
18341305 310
wspolne przedsiewziecia 309
struktura urzedu gminy 308
przyznanie dodatku mieszkaniowego 308
7155151 308
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 308
gminy partnerskie 307
nabycie gruntu dzierzawa najem 306
nadanie numeru porzadkowego 306
wydanie zaswiadczenia zaginiecie utrata ksiegi stanu cywilnego 306
58030739 306
15203753 306
49037550 305
91951614 305
skreslenie z ewidencji 304
41329744 304
zarejestrowanie dzialalnosci gospodarczej 303
wydanie zezwolenia na reklamy 303
9bcb182ab31f229322cff3c8888b2cec 303
94686102 303
przyroda 302
Projekt 302
stowarzyszenia i organizacje 301
11bcd3c1d43688891ed23f5677a174ea 301
komunikacja 300
zarzadzanie kryzysowe ostrzezenia ogloszenia 300
nabycie lokalu 298
3d9dabe52805a1ea21864b09f3397593 298
258e130476290221f597c56d351224b6 298
76936223 297
mlodziezowa rada gminy 296
strona132 296
40c48dab939a482f04dcecde07e27de6 296
do pierwszy 295
c236337b043acf93c7df397fdb9082b3 295
Rok 2018 295
fcf1d8d2f36c0cde8eca4b86a8fe1df8 294
102f0bb6efb3a6128a3c750dd16729be 293
wydanie decyzji o warunkach zabudiwy zagospodarowania 292
wydanie zaswiadczenia stanu majatkowego 292
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu 291
61848725 290
94127667 290
169806bb68ccbf5e6f96ddc60c40a044 289
0cd60efb5578cd967c3c23894f305800 289
obszar przygraniczny 288
rada gminy 287
outputhtml 287
96995197 287
88356866 287
faa98789cfb692431ffb52e13497443a 285
50423822 285
77717904 285
75df63609809c7a2052fdffe5c00a84e 284
56783039 284
Przeciwdziałanie przemocy 284
978fce5bcc4eccc88ad48ce3914124a2 283
32434603 283
33864833 283
43637318 283
41804125 283
26375150 283
galeria 282
wydanie zezwolenia na zawarcie malzenstwa 282
stwierdzenie zgodnosci odpisu kopii oryginalu 282
ogolnodostepne obiekty sportowe 281
5fde40544cff0001484ecae2466ce96e 281
9543903 281
trasy rowerowe 280
0084ae4bc24c0795d1e6a4f58444d39b 280
87682805257e619d49b8e0dfdc14affa 280
9228953 280
jednostki oswiatowe 279
podzial nieruchomosci 279
23526617 279
64702354 279
zmiana wpisu ewidencji 278
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu w miejscu sprzedazy 278
0e4a2c65bdaddd66a53422d93daebe68 276
aab11087c24981eb0e03846792ff5718 276
fd4f21f2556dad0ea8b7a5c04eabebda 276
39996664 275
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 274
55a988dfb00a914717b3000a3374694c 274
2 274
wydanie zaswiadczenia o niezaleganiu podatkow 273
6547884cea64550284728eb26b0947ef 273
26901debb30ea03f0aa833c9de6b81e9 273
32bbf7b2bc4ed14eb1e9c2580056a989 273
13728681 273
679d8bbd776e0bbf3b044306c5be94ae 271
54622189 271
37857430 271
zespoly artystyczne 270
4f5a9bf135f285358a4a74b08f8121f8 270
79f69230354b71206fb723c571cce58b 270
75651551 270
16512377 270
75704222 270
128ac9c427302b7a64314fc4593430b2 269
1cb524b5a3f3f82be4a7d954063c07e2 269
96204523 269
wydanie zaswiadczenia o wielkosci uzytkow rolnych 268
7ee6f2b3b68a212d3b7a4f6557eb8cc7 268
9776218 268
97907875 267
20476231 267
4d0505284ac5049b4167eb7ebfe0791b 266
b91f5a1e50d6a0fff36dda5a1bb08d76 266
6e5025ccc7d638ae4e724da8938450a6 266
2ba3c4b9390cc43edb94e42144729d33 265
4dea382d82666332fb564f2e711cbc71 265
ae06fbdc519bddaa88aa1b24bace4500 265
11953993 265
26600653 265
77457779 265
be1df9a5d08724971f64a511e24fc904 264
faefec47428cf9a2f0875ba9c2042a81 264
9a32ff36c65e8ba30915a21b7bd76506 264
80807075 264
51257731 264
wydanie zezwolenia na psa agresywnego 263
dbb240d23ce3d732b67bcfbae5956b18 263
4c26774d852f62440fc746ea4cdd57f6 263
56445286 263
29437828 263
28565340 263
39189659 263
30781401 263
54887450 263
1 263
68515130 262
31005869 262
d2dc6368837861b42020ee72b0896182 261
f708f064faaf32a43e4d3c784e6af9ea 261
53492196 261
11 261
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Górna Odra Sp. z o. o. 261
84b64e537f08e81b8dea8cce972a28b2 260
oswiadczenia majatkowe 2015 260
36579613 260
38089055 260
315b4df935f4775ef5033a4833a9e0e1 259
204904e461002b28511d5880e1c36a0f 259
9020112 259
Rok 2018 259
60203258 258
59594775 258
abdf6bdb7570e8f9d4338f84bd169130 257
69f357fcc8e6d119f3d95f33cedb5915 257
24790050 257
31505775 256
Stypendia i pomoc materialna dla uczniów 256
566f0ea4f6c2e947f36795c8f58ba901 255
65002542 255
88340338e0a0cdc54350c05cf056dca8 254
Pomoc Społeczna 254
1fb333bc34b8d1f1d1d434f90869367a 253
49d4b2faeb4b7b9e745775793141e2b2 253
65043455 253
79768593 252
05a4459d3d5c309f5ab86521d1d2bb69 251
IFrameManager 251
70130822 251
wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 250
4f1927fff6e092185d6a6f4c8466e421 250
69854477 250
95422935 250
14 250
85d6e9c8255c0364fb67b5ac8a25eea3 249
82352903 249
8643c8e2107ba86c47371e037059c4b7 248
9704a4fc48ae88598dcbdcdf57f3fdef 248
26033261 248
29284578 248
d9d347f57ae11f34235b4555710547d8 247
71699356 247
17634047 247
48db71587df6c7c442e5b76cc723169a 245
fc76150735dde1d2d860aeb77ee2009e 245
1f72e258ff730035f2a1fb6637f562c2 245
4b29fa4efe4fb7bc667c7b301b74d52d 245
87513721 245
761efc843ff05ab74ed358713dd51c1b 244
45756654 244
6194a1ee187acd6606989f03769e8f7f 243
dcf6070a4ab7f3afbfd2809173e0824b 243
id 240
whatsnew 239
96592330 239
12 239
fcde14913c766cf307c75059e0e89af5 238
27138799 238
3b5e2c9be5002e87e0477099db5ff21b 237
Świadczenie wychowawcze (500+) 236
f514cec81cb148559cf475e7426eed5e 233
383beaea4aa57dd8202dbff464fee3af 233
86ba98bcbd3466d253841907ba1fc725 233
88997807 233
Świadczenia rodzinne 233
c4bfbf68f5d8d0f8b9a0752ca08ea01d 231
wydanie zaswiadczenia do zawarcia malzenstwa 230
e68879a4839773d105f0689875dace83 230
8b2dfbe0c1d43f9537dae01e96458ff1 229
9d068c869fd3e03fc606ec297fcd00be 227
c460dc0f18fc309ac07306a4a55d2fd6 227
99518901 227
e769e03a9d329b2e864b4bf4ff54ff39 226
caaa29eab72b231b0af62fbdff89bfce 225
07a9d3fed4c5ea6b17e80258dee231fa 225
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 225
86e78499eeb33fb9cac16b7555b50767 224
wydanie zaswiadczen o ksiegach stanu cywilnego 223
0496604c1d80f66fbeb963c12e570a26 223
Fundusz alimentacyjny 223
Zasiłek dla opiekuna 222
63707305 221
885b2c7a6deb4fea10f319c4ce993e02 219
c2f599841f21aaefeeabd2a60ef7bfe8 219
e1021d43911ca2c1845910d84f40aeae 217
216
a9df2255ad642b923d95503b9a7958d8 215
0ea711391df8d060f4f81141e192814e 214
Karta dużej rodziny 214
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka 213
strona188 211
Specjalny zasiłek opiekuńczy 211
Zasiłek pielęgnacyjny 206
Plany i programy 204
Świadczenie rodzicielskie 202
Plany i programy 200
2704-zapytanie-ofertowe 197
privacy 195
Regulamin pracy 193
Regulamin organizacyjny 193
Regulamin organizacyjny 192
Majątek 189
da94be6d2b80d736e2d13d1e3c47d035 188
Plany i programy 188
Statut 186
company 185
Regulamin pracy 185
Regulamin organizacyjny 185
Regulamin pracy 185
82674fc29bc0d9895cee346548c2cb5c 176
1592104031ceaa405b8a103c399e2633 160
contact 149
strona186 139
start 137
regulamin organizacyjny urzedu 134
1-aktualnosci 130
naboor pracownikow 127
oswiadczenia majatkowe 2016 126
guestbook 106
strona7 94
Dobry start 81
RODO 79
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 47
Rejestr instytucji kultury 40
strona209 35
Publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 28
a3de03cb426b5e36f5c7167b21395323 26
d34a281acc62c6bec66425f0ad6dd645 26
076ccd93ad68be51f23707988e934906 25
4c12343400ce0c1454ad4bc3860602b9 25
5112277ea658f7138694f079042cc3bb 25
5878531649e31dd68c52529e00059976 25
836a0dcbf5d22652569dc3a708274c16 25
a98a009d68cad18ae7b1d3576bb01924 25
acef5cc0bd5a0c190494e34ea4b04811 25
bc6fe82635b1429d3e886eec0fc34f49 25
d202ed5bcfa858c15a9f383c3e386ab2 25
e70981fd305170c41a5632b2a24bbcaa 25
f69543a0f1b1c844dbd3eeee30ea0404 25
f7b6bc883be91f56eb248d72de4d2847 25
3368986bdca0efedda1eda8d39b3ae6c 25
9399e0b02c73fcc14cd11d9b4e685f2e 25
138aab288c363726990120413c62acee 24
19e21d13715b9720d8c00977145f1dd8 24
1e79596878b2320cac26dd792a6c51c9 24
32b683d9d8e73d3eeb6bf08fe0817402 24
433371e69eb202f8e7bc8ec2c8d48021 24
773464bf4840efa9604421f8ecf90c9a 24
831b342d8a83408e5960e9b0c5f31f0c 24
9b40aee76034c9543ceacba5df759a1d 24
aff53752790c8c5348954c335c5ad682 24
b18e8fb514012229891cf024b6436526 24
b49fdab097253cac48e3dc628a49da5e 24
b8ffa41d4e492f0fad2f13e29e1762eb 24
bc6d753857fe3dd4275dff707dedf329 24
c2ddc87b68fed4f62a29c1ff816f58b0 24
df0b8fb21c53254b7afa62e020447c81 24
e5fc3b8d9510b02e42361c337597d9fa 24
34d94cf9ca228a78848313df32d668d1 24
257deb66f5366aab34a23d5fd0571da4 23
2b515e2bdd63b7f034269ad747c93a42 23
36455d3b4aa959a5a5799f2316c06660 23
3eb65004054f5d21fca4087f5658c727 23
4be49c79f233b4f4070794825c323733 23
752356ce55e0b436a9027914cb7e18a7 23
d77c703536718b95308130ff2e5cf9ee 23
e551d3ddbf87bddac369765bd58213a5 23
c00193e70e8e27e70601b26161b4ae86 23
0a934ecab584f7a4cd0220a7caeccbcc 17
dev 13
RODO 7
jednostki org Oigacyjne gminy 2
+CONCAT(0x5c 2
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 1
U0hFTExfTU9KTk9fUFJPQk9WQVRK? 1
test 1
E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/