Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj
Nazwa strony Ilość wizyt
Rejestr zmian 706194
polec strone 294108
Strona główna 145537
Zamówienia publiczne 114474
Nabór pracowników 65608
Zamówienia publiczne - szczegóły 62360
Nieruchomości 59858
Dotacje na zadania publiczne 44235
Urząd Gminy 21793
Uchwały i zarządzenia 18938
Dane Publiczne 17822
Praca Urzędu 16559
Gmina 15996
Druki do pobrania 15538
Młodzieżowa Rada Gminy 14385
Uchwały Rady Gminy 13161
Informacje o innych zamówieniach 13056
Rada Gminy Krzyżanowice 12439
Zamówienia publiczne - archiwum 10092
Prawo miejscowe 9355
Inne ogloszenia i informacje 9249
Wójt Gminy 8895
Jak szukać 8719
Statystyka strony 8060
Oświadczenia majątkowe 7948
Jednostki Organizacyjne Gminy 7814
Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy 7752
Informacje i ogłoszenia 7607
Nabór pracowników - Archiwum 7428
Sekretarz Gminy 7085
Załatwianie spraw 6986
Instrukcja obsługi BIP 6965
Urząd Stanu Cywilnego 6759
Budżet gminy 6649
Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP 6468
Zarządzenia Wójta jako Organu Wykonawczego 6287
Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urzędu 6166
Jednostki Pomocnicze 6127
Skarbnik Gminy 6061
Ośrodek Pomocy Społecznej 5894
Wybory samorządowe 5761
Plany Pracy i harmonogramy posiedzeń 5749
Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki z siedzibąw Tworkowie (GZOKSiT) 5725
Komisje Rady Gminy 5546
Mapa witryny 5431
Redakcja 5259
Szukaj 5147
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 5140
Referat Gospodarki Przestrzennej 4836
Procedury prawne 4830
Webmaster 4819
Zastrzeżenia 4794
Kierownictwo Urzędu Gminy 4781
strona83 4697
Nabycie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 4652
Polityka prywatności 4536
Referat Organizacyjny 4407
Referaty urzędu 4388
Tworków 4325
Dokumenty programowe 4314
Archiwum zamówień publiczne z lat poprzednich 4251
Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 4192
Referat Budżetu i Finansów 4171
Rok 2010 4119
Krzyżanowice 4075
Statut gminy 4015
Struktura Urzędu Gminy 4003
Oświadczenia majątkowe 2012 3941
Chałupki 3930
Oświadczenia majątkowe 2013 3867
Sprawozdania i opinie 3825
Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 3793
Stwierdzenie zgodności odpisu lub kopii dokumentów z oryginałem 3611
Majątek Gminy 3609
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 3581
Linki 3566
Rok 2012 3561
Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 3536
Samodzielen stanowiska 3516
Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 3441
Kontakt - dojazd 3435
Oświadczenia majatkowe 2014 3431
Opłaty, czynsze i podatki 3426
Zastępca Wójta Gminy 3412
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 3412
Bolesław 3398
Rok 2010 3371
Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo-adresowych jego posiadacza 3352
Przyznanie mieszkania komunalnego 3344
Rok 2009 3340
Rok 2011 3319
Ogłoszenie o zamówieniach publicznych GZOKSiT 3281
Rozgraniczenie nieruchomości 3277
Bieńkowice 3207
Rok 2009 3206
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 3201
Regulamin pracy Urzędu Gminy 3153
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych GZGK 3137
Wymeldowanie z pobytu stałego 3127
Oświadczenia majątkowe 2011 3099
Rok 2013 3086
Roszków 3084
Wybory parlamentarne 3078
Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 3077
Podział nieruchomości 3076
Rok 2008 3071
Zameldowanie na pobyt stały 3070
Zameldowanie na pobyt czasowy 3039
Zabełków 3036
Sporządzenie aktu urodzenia 3033
Sporządzenie aktu zgonu 3030
Owsiszcze 3024
Zarejestrowanie działalności gospodarczej 3017
Nabór pracowników 3017
Rok 2010 3011
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetar 3010
oswiadczenia majatkowe 2009 3009
Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 3008
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 2985
Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 2971
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 2962
Regulamin organizacyjny urzędu 2958
Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 2958
Poświadczenie własnoręczności podpisu 2951
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych OPS 2926
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2924
Przyznanie dodatku mieszkaniowego 2922
Rok 2013 2915
Szkoły Podstawowe 2891
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach 2870
Ogłoszenia o zamówianiach publicznych 2853
Rok 2005 2853
Komisja Finansów i Rozwoju Gminy 2827
Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych 2821
Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 2820
Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 2812
Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 2795
Pozostałe jednostki i instytucje 2782
Szkoła Podstawowa im. Józefa Rymera w Zabełkowie 2773
Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 2771
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 2769
Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 2754
Wymeldowanie z pobytu czasowego 2752
Komisja Do Spraw Społecznych 2746
Rok 2006 2740
Rok 2008 2739
Rok 2012 2736
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach 2733
Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawa 2716
Rok 2007 2710
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 2699
Rok 2014 2698
Statut Urzędu Gminy 2688
oswiadczenia majatkowe 2006 2682
Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym 2668
Komisja Rewizyjna 2659
Przedszkola 2652
Oświadczenia majątkowe 2015 2646
Rudyszwałd 2645
Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 2640
Nowa Wioska 2637
Rok 2015 2632
Rok 2011 2628
Rok 2014 2625
Rok 2016 2620
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 2607
Rok 2009 2590
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 2574
Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 2567
oswiadczenia majatkowe 2007 2560
Rok 2016 2555
Straż Miejska 2549
Komisja Do Spraw Gospodarczych 2543
Rok 2007 2515
Rok 2015 2515
Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach 2511
Gminna Biblioteka Publiczna 2510
oswiadczenie majatkowe 2009 2482
Przedszkole w Bieńkowicach 2480
Rok 2006 2466
Pozostałe opłaty 2464
Rok 2011 2461
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie 2451
Rok 2008 2448
Rejestr Działalności Regulowanej 2441
Uchwały 2428
Zespól Szkolno - Przedszkolny w Owsiszczach 2425
Przedszkole w Krzyżanowicach 2422
oswiadczenie majatkowe 2008 2389
oswiadczenia majatkowe 2003 2381
Rok 2006 2363
Rok 2005 2358
Przedszkole w Tworkowie 2356
2006 2344
Oświadczenia majątkowe 2016 2343
oswiadczenia majatkowe 2002 2339
Komórka Funduszy Zewnętrznych i Promocji 2329
Przedszkole w Chałupkach 2328
Rok 2007 2315
Specjalista - Kontroler wewnętrzny 2312
Statut 2298
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 2280
Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie 2265
2015 2252
2007 2218
2008 2210
Rok 2017 2192
oswiadczenia majatkowe 2005 2164
Majątek 2009 2149
Dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 2145
Stanowisko d/s obronnych, obrony cywilnej i sytuacji kryzysowych 2142
Podatek rolny 2140
oswiadczenia majatkowe 2004 2132
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 2121
Podatek od Środków transportowych 2118
Statut 2103
2011 2103
wodociagi 2101
Wyniki kontroli 2084
Podatek leśny 2078
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 2070
Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych 2068
Rejestry, ewidencje, archiwa 2053
Rok 2011 2020
Rok 2005 2013
Statut 2005
Zarządzenia 1987
Język migowy 1986
Regulamin organizacyjny 1963
Rok 2017 1956
2007 1955
Plany i programy 1952
Regulamin pracy 1944
Statut 1944
Regulamin pracy 1931
strona6 1930
Regulamin organizacyjny 1926
Statut 1855
Majątek 1822
Regulamin pracy 1821
Statut 1819
Rok 2012 1819
Majątek 1805
2014 1805
Rok 2012 1801
Regulamin pracy 1799
Majątek 1785
Regulamin organizacyjny 1784
Plany i programy 1781
Regulamin organizacyjny 1756
Statut 1749
Plany i programy 1731
Plany i programy 1727
Majątek 1711
Plany i programy 1710
Regulamin organizacyjny 1694
Majątek 1690
Statut 1672
Regulamin pracy 1671
Regulamin pracy 1663
zarzadzenia wojta 1660
Regulamin organizacyjny 1657
Statut 1653
strona4 1645
Majątek 1639
Regulamin organizacyjny 1630
Majątek 1629
Statut 1622
2004 1610
Plany i programy 1607
Regulamin pracy 1605
strona6 1598
Statut 1589
strona2 1583
Statut 1578
strona5 1571
strona6 1567
2010 1565
Regulamin organizacyjny 1564
Majątek 1562
Majątek 1559
2012 1556
Plany i programy 1550
Statut 1546
strona3 1545
Plany i programy 1544
Plany i programy 1540
2015 1540
Regulamin organizacyjny 1532
Statut 1530
Majątek 1526
strona2 1515
Regulamin pracy 1508
strona4 1499
Majątek 1489
2011 1487
Plany i programy 1485
2013 1481
Majątek 1480
strona4 1470
Statut 1469
Wybory prezydenckie 1467
Archiwum 1464
Regulamin organizacyjny 1456
strona6 1455
Regulamin organizacyjny 1455
2002 1455
strona5 1454
Majątek 1449
Regulamin pracy 1449
2007 1446
strona3 1445
2009 1439
strona5 1436
Regulamin pracy 1435
Regulamin pracy 1425
Statut 1405
2003 1402
Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 1401
2005 1396
2012 1393
strona6 1376
strona4 1375
2010 1372
2006 1370
2011 1369
strona5 1365
Budżet 2009 1361
2009 1358
2016 1356
2008 1350
2008 1345
2007 1337
Rok 2013 1330
2001 1328
2003 1318
2002 1315
Rok 2018 1314
2000 1311
2001 1308
2005 1306
2004 1300
Rok 2013 1299
2000 1298
Referendum ogólnokrajowe 1290
Protokoły Sesji Rady Gminy 1289
2006 1284
zamowienia ogl 1283
Rok 2006 1278
Wydanie zaświadczenia o zgodności planowanej zmiany sposobu użytkowania z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1250
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 1247
Rok 2018 1238
wybory pe 2009 1236
2014 1225
wybory pe 1223
testowa12 1206
2017 1195
Rok 2014 1192
2014 1191
2014 1188
Budżet 2010 1185
testowa13 1173
Rok 2014 1154
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1153
testowa19 1139
testowa20 1131
testowa15 1126
Plany postępowań 1126
2015 1122
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 1120
testowa17 1116
Poprzednia wersja serwisu 1116
testowa16 1109
Wydanie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego 1105
wybory pe 1090
testowa11 1074
wybory pe 2009 1074
uttmpkge 1073
imdkrmsbky 1072
Rok 2015 1068
Rok 2015 1066
zqphdzsds 1061
testowa14 1054
lornuive 1047
qzltzdoa 1045
xsfwlqjid 1023
qvnzanwjcam 1020
azpdxzidvo 1018
fxrpizhudwbi 1016
ftkpapaxsjoscji 1006
mpfubhzq 1005
2015 1004
fhuonwdzbjq 1002
ckiaobcxe 1000
bqudjqakrbgldp 999
ikzgxvwvyysjt 997
ssnuzhyxmwe 994
7e83722522e8aeb7512b7075311316b7 993
nhwgkcsbh 991
dd28e50635038e9cf3a648c2dd17ad0a 988
xlwmxxhzazp 986
yagutgczdsfvgn 985
ybmwibxpm 985
ezlxbjfvcejeirpt 983
wozfzddwodpythwy 981
kwmqkiphx 981
mislgznfncywin 980
qqgrpogwhagxlz 980
sszsbqjqgbanir 979
otshoqdoftduy 979
466accbac9a66b805ba50e42ad715740 978
72e6d3238361fe70f22fb0ac624a7072 977
vlhsbhuzbxw 977
ad47a008a2f806aa6eb1b53852cd8b37 976
wvbjhwaap 975
tcctucan 971
strona137 971
9824f9c1543628a85bb51d2dd6fcf8a3 970
vviliblsxtmgry 970
bdnmgrrcqdtypfv 970
zawarcie zwiazku malzenskiego 969
9fb7b048c96d44a0337f049e0a61ff06 969
pwlzmirkpn 968
xctxkltk 967
stviihbzqe 966
he 966
nej w Bch 966
7aee26c309def8c5a2a076eb250b8f36 964
hoezja 963
f6c79f4af478638c39b206ec30ab166b 955
afohnvmwrwt 955
lffnpkuivczx 954
ihjcnrvzvios 954
rei-kinemat 954
poezja 953
ecyilymexlm 952
bppqrdbj 951
ba8153407191791390c3eb19fe7 951
ioezja 949
oswiadczenia majatkowe 2008 948
ptvjuxxtzi 945
iusmxnhkhwyp 944
66e8ba8216a1e152d72653d99a4f03ab 941
jzvufkimhavt 941
5249ee8e0cff02ad6b4cc0ee0e50b7d1 939
gykmrtqgs 939
jak a 939
3cf2559725a9fdfa602ec8c887440f32 937
e45823afe1e5120cec11fc4c379a0c67 936
c61fbef63df5ff317aecdc3670094472 934
juqfohypzarkxif 933
eb76c035d5d0a2bd2a0d0834b93c9c26 932
cumifggvofwpfny 931
itqfuaifdn 929
bmspgshmlmz 928
09b 925
chwazqlmhqillexc 924
rada gminy krzyzanowice 923
elhwpmpbxhq 921
cgbhlhruegnn 920
058d6f2fbe951a5a56d96b1f1a6bca1c 919
llmglluxcn 919
prawo mne publiczne 918
umedhyzczbu 917
indux 916
hzehkflqsaoxanhe 914
pvcqswvju 914
kallcfhtrmdstm 914
1145a30ff80745b56fb0cecf65305017 913
10907813b97e249163587e6246612e21 909
efkfafmi 907
b0bef4c9a6e50d43880191492d4fc827 906
krckmwdfjetgzpk 905
strona56 905
x 904
Oświadczenia majątkowe 2017 904
qhwcqdyr 901
hoyaekjo 900
fpjnwtcqatwpxbe 899
menu 898
ormctuldung 895
jjywzgmsduceulka 894
lhswtgutypmcsssv 893
nsfmfdsuchyr 893
8f7150 893
cpvripoypjrz 892
stdona6 892
eqlzofxae 890
8fa97507 888
ocwimjto 882
rudyszwalh solectwo 881
vksjwlicisgn 881
hceaa5b2cb118e5 881
etta 879
fhqkmvoisafz 877
rfcakvnjwuy 877
oa-marzen 876
nrtpofwecofxhyn 875
3 875
jihmhkehumurg 874
djdymkljcaq 872
9c5ur8fee8ak714na23a 872
putxisgqip 871
Spenden fuer Pakistan 871
urznA-la-Une 867
338e 867
jpsrpbzljoydbyc 865
denvtynazzduifzt 864
inder 861
4484-Krajobraz-Zimowy 860
8 gminy krzyzanowice 858
page427 858
zags 857
6ler265rde9a4fi3ab 849
haqlrxzoq 848
DrivewayTestimona4 848
oajatkowego 848
2463 847
prawo miej 846
tykalsliony 846
c8t8cacb8d2a6 843
issvigyqhgv 842
370p8d 840
qqvhfewkutselzwj 840
ewwSkr y und Strategien 838
avrmxtlkosz 837
acced7514bf620a1b85450d2ae374b1 837
mapa yitryny 837
239-hereinspaziert-pampa-live 837
rubjajoczfzee 837
xxiintrt 837
nn0ormucji publicznej nie udostepnionej w BIP 832
143-otwieramy-spa-aktyeruchomosci 830
iejestr zmian 829
dapubliczne 829
koledy 828
propositions-0 826
politlKM90JqFpjbyka prywatnosci 825
2nf raje20l5b 824
speyside-malt-scotch-whisky 822
mzqgcbmtlfbikyih 820
phcxgjdj 819
eavtldcmx 819
rada gminy krzanowice 819
cnbyapxniiwi 819
julyiracy urzedu 818
strona58 818
12-rodinca 817
enmjudnjvq 817
xkmsbchpjioj 816
solectwo gorki slaskie 815
etzszgtvvkvjlhme 814
Rok 2017 811
rMdakcjh 810
hmarsacvud 809
ihewnrhwstsj 808
strny-www 807
tydkgogrnspsycgi 807
wawsgrony 806
redakcDa 804
hcywe 804
e9fc289c3rotaf142b6d3bead98a923 803
cata szukac 803
strona130 803
rujestr zmian 801
7892 801
iqkwfkmdvquggtn 800
nabor pracownikow 799
pickmeup online 798
mweeddplaty czynsze i podatki 797
main 796
06aa6eb1b53v58b37 795
regolamin pracy wodociagi 795
statut biblioteka publiczna 795
qwkotdlfyim 795
mapa es-etInstituts 793
strzezenia 790
hutguwllbmc 790
informBeratung 789
odlacmjmiyg 786
iuvxoybwlml 781
99374c752bc9formacjipublicznej nie udostepnionej w BIP 780
azsrbnxxyzejsj 780
dqwguyihhr 778
lriyayxjdc 775
oswiadczenia majatkowe 774
hnaitstiukojm tfolrgi bip 773
przedszkole w nedzy 773
lkyaxvupapetes 773
etito-a13 772
riwoysmiu 772
xowdagcwytya 771
option 770
xutkrrghzjwvshur 770
zaktrzezenia 768
analiza wskaznikow 767
wcipezrse 764
poezage dans la lune 762
miny krzyzanowice 761
ronde 758
kfduotspgd 754
exnzzosebntm 754
izrskekkzo 754
bnnquxjibpcwukz 751
uexektam 751
qlencjnclmof 751
efpyazcvbklnerzu 748
pdilznigk 747
adjhzqwq 746
sprawodania 746
ajpuafudt 746
rejestrzmian 745
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 744
872dd316eb8a432cbc63f141e2d68ded 744
nieruchomosci 743
hnxplxeal 743
skwarcmisdhlinmz 743
kierownictwo urzedu gminy 742
plany i programy wodociagi 742
gbafrtwryelqr 742
fyugzcqgpgeaqbz 737
ztvtglopfx 736
plany 5 735
gtbpanelrhvycchh 734
ivefktqw 733
komisje rady gminy 732
prxvnrgywadbln 730
sguiu-600-moradias-para-baruebruna-furlan-con-a-secretaria-de-esportes 729
mqzvteuocfyfdwno 729
Archiwum 728
woirrmcdboru 726
fqubkvkm 725
regolamin organizacyjny biblioteka publiczna 724
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 724
ulmuqccmeq 724
tag 723
ujaabgomwr 720
oswiadczenia majatkowe 2012 717
76c538125fc5c9ec6ad1d05650a57de5 716
rwrsqackx 715
oswiadczenia majatkowe 2010 714
mkqwgqpqlrbob 713
jednostki orgOigacyjne gminy 713
ghuycbucjc 712
ospmoimmknabdq 712
seitensprun330f23a8707bb0d6001dfbe8 710
jvqmonvhaoxeknoc 708
galleria 702
epzpsxoivkn 702
076a0c97d09cf1a0ec3e19c7f2529f2b 702
xfkldiclefhzwh 702
2016 702
yzygkxykrr 701
kqajnmafgefuwhn 701
yogdhmksdwvcaoo 698
cfe795a0a3c7bc1683f2efd8837dde0c 695
nubzozqpu 694
2018 693
1d54c76f48f146c3b2d66daf9d7f845e 692
yjttbhwdruk 691
rclhdzrhinxupdna 691
ilkkyajsck 690
loswptyhxnufqhz 688
fotkkwpec 687
dbe272bab69f8e13f14b405e038deb64 681
3493894fa4ea036cfc6433c3e2ee63b0 680
aegszmfcsoe 680
khjxrsrjwu 680
ocakxgjn 679
kkacuptqtbfxhbg 679
rcicjzsasci 678
2017 678
phyumdank 677
bdlilkwwph 676
bd853b475d59821e100d3d24303d7747 674
ihzthzhkdodyit 674
cptejmmrvc 674
ukgimcnmfgkl 673
grufekuoicnf 671
urridbgujcc 668
uccockhoz 668
aktualnosci szczegoly 666
ujqjktjdcvnh 664
uqknihdmhlqssv 664
vwzylaqzteip 664
lkcafbmwh 663
ldryuknnvnmwi 662
cf05968255451bdefe3c5bc64d550517 661
wgzembdvoelqvett 660
lyduprsbypuxiu 660
2016 - Wybory uzupełniające 658
aciwsxjqvtkp 657
acc3e0404646c57502b480dc052c4fe1 656
jqbvuditir 655
czaqhkkovcqkkp 654
ipkmaxrozmtyclu 653
jak to zalatwic 643
ojfrcimxgohx 641
fhiaxkjvhbxn 641
strona102 640
Archiwum 638
e113bb92c69391dd39e2488f9f588382 635
7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a 633
Rok 2017 633
icqwjghhs 632
a5e00132373a7031000fd987a3c9f87b 631
0f28b5d49b3020afeecd95b4009adf4c 631
1c9ac0159c94d8d0cbedc973445af2da 629
vuqklgkylow 628
nqcujyks 628
0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f 628
inne i informacje 628
test 623
xcadfhyhtcizfgwa 622
Rok 2017 622
fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3 620
6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce87 620
vnsqemow 618
uprwljwm 617
36e729ec173b94133d8fa552e4029f8b 617
8d5e957f297893487bd98fa830fa6413 616
bfxbmbiqxecw 615
81b073de9370ea873f548e31b8adc081 614
7c4bf50b715509a963ce81b168ca674b 614
32b991e5d77ad140559ffb95522992d0 613
dd17e652cd2a08fdb8bf7f68e2ad3814 613
yoridmctxlcn 611
82aa4b0af34c2313a562076992e50aa3 611
a8ed71126b12732b838cee58de4efe3f 609
006f52e9102a8d3be2fe5614f42ba989 605
60519c3dd22587d6de04d5f1e28bd41d 605
8f125da0b3432ed853c0b6f7ee5aaa6b 604
uploadtest 602
5e69fda38cda2060819766569fd93aa5 599
68abef8ee1ac9b664a90b0bbaff4f770 598
7a6a6127ff85640ec69691fb0f7cb1a2 598
album 596
ed57844fa5e051809ead5aa7e3e1d555 595
5878a7ab84fb43402106c575658472fa 593
0314c9b108b8c39f1cf878ed93fdd5ae 592
46fc943ecd56441056a560ba37d0b9e8 589
903ce9225fca3e988c2af215d4e544d3 589
Aktualności 589
531db99cb00833bcd414459069dc7387 587
f21e255f89e0f258accbe4e984eef486 585
c929f2210333206f417e3862f431776d 584
2b24d495052a8ce66358eb576b8912c8 581
37a749d808e46495a8da1e5352d03cae 579
43975bc2dfc84641a2a8c4d3fe653176 579
10c66082c124f8afe3df4886f5e516e0 578
47d1e990583c9c67424d369f3414728e 577
f35a2bc72dfdc2aae569a0c7370bd7f5 577
dbab2adc8f9d078009ee3fa810bea142 576
868b7df964b1af24c8c0a9e43a330c6a 576
1385974ed5904a438616ff7bdb3f7439 575
3636638817772e42b59d74cff571fbb3 574
2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a 574
a4d8e2a7e0d0c102339f97716d2fdfb6 574
b3e3e393c77e35a4a3f3cbd1e429b5dc 574
Konsultacje 574
b2330fc4531de135266de49078c270dd 572
je-media-player 572
f6185f0ef02dcaec414a3171cd01c697 571
bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb 570
7ef605fc8dba5425d6965fbd4c8fbe1f 570
a6a767bbb2e3513233f942e0ff24272c 570
5dec707028b05bcbd3a1db5640f842c5 569
strona98 569
9766527f2b5d3e95d4a733fcfb77bd7e 568
46b2644cbdf489fac0e2d192212d206d 568
0a09c8844ba8f0936c20bd791130d6b6 567
a8baa56554f96369ab93e4f3bb068c22 567
110eec23201d80e40d0c4a48954e2ff5 567
9dc372713683fd865d366d5d9ee810ba 565
b73ce398c39f506af761d2277d853a92 563
a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf 562
06409663226af2f3114485aa4e0a23b4 561
457ded6f20b28feb21b9bca73c498671 561
959ef477884b6ac2241b19ee4fb776ae 560
1d7f7abc18fcb43975065399b0d1e48e 559
020bf2c45e7bb322f89a226bd2c5d41b 559
strona119 559
f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca 558
326a8c055c0d04f5b06544665d8bb3ea 557
5d75b942ab4bd730bc2e819df9c9a4b5 557
strona118 557
strona88 553
a4380923dd651c195b1631af7c829187 552
197f76fe309657064dbec74d9eea4be4 552
140f6969d5213fd0ece03148e62e461e 551
strona107 550
strona103 550
strona104 547
strona111 544
strona127 543
strona105 541
strona85 540
strona100 536
strona84 533
59eb5dd36914c29b299c84b7ddaf08ec 532
strona123 531
strona117 531
strona109 531
strona130 528
strona2 522
RODO 522
strona99 520
fck about 517
strona112 516
721e049e9903c3a740c4902878c99923 514
strona106 513
b59442085644532ef03417a3e5a76437 511
strona110 509
strona87 506
27b09e189a405b6cca6ddd7ec869c143 506
Rok 2018 506
4c4ea5258ef3fb3fb1fc48fee9b4408c 505
strona120 504
2018 503
strona78 502
strona114 501
strona124 499
strona115 497
strona126 493
strona125 491
strona81 489
strona122 485
2fb544a21e8cb8768b80cc231ca2f691 483
strona1 482
strona86 481
4b7a55505729b7f664e7222960e9c2d5 480
ba347fcc9a79fb74e95670b24848164f 476
7e448ed9dd44e6e22442dac8e21856ae 475
strona89 474
c1d53b7a97707b5cd1815c8d228d8ef1 474
4cc5400e63624c44fadeda99f57588a6 474
b1b20d09041289e6c3fbb81850c5da54 473
strona90 472
strona97 472
d5eca8dc3820cad9fe56a3bafda65ca1 472
strona108 471
c09b1eadea0efc7914f73ac698494b5e 471
strona121 464
8e036cc193d0af59aa9b22821248292b 461
strona116 457
strona113 455
f7dd39d47c6f28f7877155ccffad0192 455
8fdd149fcaa7058caccc9c4ad5b0d89a 454
094366eaa7a4b5d7f9ed227f212b3649 453
2be5f9c2e3620eb73c2972d7552b6cb5 453
d76d8deea9c19cc9aaf2237d2bf2f785 453
Konsultacje - 2017 453
b24d21019de5e59da180f1661904f49a 452
3d7d9461075eb7c37fbbfcad1d7042c1 451
postacie historyczne 449
2017 - Wybory uzupełniające 447
ba053350fe56ed93e64b3e769062b680 446
strona101 445
8db1d4a631a6e9a24e2c0e842e1f1772 444
99607461cdb9c26e2bd5f31b12dcf27a 442
8909a6e385b0fbc1f3885c00ae838de7 438
ba500f04049a8eece1e23e36ea7bbab0 437
de9621d4c6fa69ce8aaa90f00e9110c5 437
2018 437
informacje ogolne 436
4feb2371a1843d099b28dd419dbab1ef 435
a67c8c9a961b4182688768dd9ba015fe 434
fb5c2bc1aa847f387022607d16adc510 434
367692068f069c135b7d5a3a59e470d3 434
zameldowanie czasowe 433
024d2d699e6c1a82c9ba986386f4d824 432
af87f7cdcda223c41c3f3ef05a3aaeea 431
4d386d01419c083e8df5de53eb5a0254 431
d5fcc35c94879a4afad61cacca56192c 431
55312eec654a75a08dc83de96adde735 430
c1285fcadc52c0d3dc8813fc2c2e2b2a 430
337cd73a31464dd4adfc3c5dbc356cd0 428
010e406df2463597c58286a93f8b3160 428
618faa1728eb2ef6e3733645273ab145 427
Formy Pomocy 427
d1588e685562af341ff2448de4b674d1 425
13d2b7361a27dbc9960ae158598a6a96 425
5460b9ea1986ec386cb64df22dff37be 424
658bbbdef9415ba5e2ff857f1146ba6e 424
cdfa4c42f465a5a66871587c69fcfa34 424
urzad gminy 424
d785bf9067f8af9e078b93cf26de2b54 422
418db2ea5d227a9ea8db8e5357ca2084 422
wirtualne panoramy 422
06563f3b418fe57f8fc331872343ce44 420
ff1ced3097ccf17c1e67506cdad9ac95 420
0a4bbceda17a6253386bc9eb45240e25 419
cd755a6c6b699f3262bcc2aa46ab507e 418
624ec1c881656ee6418604df2928494b 418
tv 418
ccdf3864e2fa9089f9eca4fc7a48ea0a 417
10112bde2ba78e674b21aaa84613bc8e 417
f6a8dd1c954c8506aadc764cc32b895e 417
herb 417
ed23fbf18c2cd35f8c7f8de44f85c08d 416
310614fca8fb8e5491295336298c340f 415
bac49b876d5dfc9cd169c22ef5178ca7 415
dfd786998e082758be12670d856df755 413
dokumenty programowe 413
2f0928c25ff3f884e8d2fa38835bd328 411
gsd 408
58182b82110146887c02dbd78719e3d5 408
5f8a7deb15235a128fcd99ad6bfde11e 407
rady soleckie 407
675be3930765f553975c0b140bbf0863 406
b8c8c63d4b8856c7872b225e53a6656c 405
cff34ad343b069ea6920464ad17d4bcf 405
strona1 403
d156d4836ea87dd732cfda175b7911cb 403
7d4ba7006351436c35e283b0be8ff56c 400
84f2798f05d595273de40e3046329309 400
60106888f8977b71e1f15db7bc9a88d1 399
29586cb449c90e249f1f09a0a4ee245a 399
09ccf3183d9e90e5ae1f425d5f9b2c00 398
historia 398
2835acf1b5aaa6ade0d10b4c977e912a 397
solectwa gminy 396
30c0a496a57bcc2c7c6c481342526729 393
b2ead76dfdc4ae56a2abd1896ec46291 393
e kartka 393
bbc12a3a98d8487f58a87d3a3070516e 389
069090145d54bf4aa3894133f7e89873 388
9b2e035e5362c96aea4c28083f02d6ff 387
krzyzanowickie gminne wiesci 387
Rok 2018 387
7a5200e5e9b3a893e1c2b0ccba7dd72f 384
publikacje o gminie 383
wydanie zaswiadczenia obywatela 383
poswiadczenie wlasnorecznosci podpisu 382
wydanie zaswiadczenia z akt ewidencji 381
akty zgonu 380
wymeldowanie czasowego 380
233f1dd0f3f537bcb7a338ea74d63483 378
kalendarz imprez 378
podatki czynsze oplaty 377
wybory prezydenckie 374
35a12c43227f217207d4e06ffefe39d3 373
strona173 373
baza noclegowa 372
wydanie odpisow aktow stanu cywilnego 372
13 370
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 370
inne jednostki gminy 369
1890153 369
kamera internetowa 367
do dane osobowe 367
Projekt 366
sciezka turystyczna 365
akty urodzenia 365
do zniszczenie 365
opieka medyczna 364
ksiega gosci 361
sekap 361
131f383b434fdf48079bff1e44e2d9a5 361
kierownictwo urzedu 359
przyznanie mieszkania komunalnego 358
nabycie nieruchomosci z negatywnym 357
do utrata 355
nabycie lokalu 355
1fc30b9d4319760b04fab735fbfed9a9 354
plan zagospodarowania 353
nabor pracownikow 2 350
lokalne okienko przedsiebiorczosci 349
skladowisko odpadow komunalnych 349
zawarcie zwiazku malzenskiego 349
usage 201506 348
a914ecef9c12ffdb9bede64bb703d877 348
83009411 348
d60678e8f2ba9c540798ebbde31177e8 347
9219adc5c42107c4911e249155320648 347
srodki pozyskane 346
ogloszenia urzedowe szczegoly 346
97921034 346
Przeciwdziałanie przemocy 346
wojt gminy 345
1d2a48c55f6f10010887cc7d849469a1 343
urzedy i instytucje 342
Bohumin 342
pomieszczenia urzedu 342
wymeldowanie stale 342
f81dee42585b3814de199b2e88757f5c 342
91660233 341
1f74a54f39b3123ad272ca0a06e7463f 340
57914815 340
zameldowanie na pobyt staly 339
wydanie zezwolenia na wycinke 339
cf9819df265db90772d487d5b2cd3cf4 339
parafie koscioly kaplice 338
zabytki 338
gminy partnerskie 338
do waznosc 338
55698257 338
aktualnosci 337
oferty inwestycyjne 337
7155151 336
nadanie numeru porzadkowego 335
1f33d7cf6693dc6dcc7029b97cc29487 335
18341305 335
struktura urzedu gminy 334
15203753 334
zameldowanie cudzoziemcow czasowo 333
rozgraniczenie nieruchomosci 333
wydanie zezwolenia na reklamy 333
94686102 332
58030739 332
baza firm 331
przyroda 331
tapety 331
przyznanie dodatku mieszkaniowego 331
9bcb182ab31f229322cff3c8888b2cec 331
91951614 331
49037550 330
wspolne przedsiewziecia 328
nabycie gruntu dzierzawa najem 328
fcf1d8d2f36c0cde8eca4b86a8fe1df8 327
skreslenie z ewidencji 326
41329744 325
stowarzyszenia i organizacje 323
strona132 323
wydanie zaswiadczenia zaginiecie utrata ksiegi stanu cywilnego 323
11bcd3c1d43688891ed23f5677a174ea 323
mlodziezowa rada gminy 322
nabycie lokalu 322
3d9dabe52805a1ea21864b09f3397593 322
40c48dab939a482f04dcecde07e27de6 322
zarzadzanie kryzysowe ostrzezenia ogloszenia 321
c236337b043acf93c7df397fdb9082b3 320
komunikacja 319
wydanie decyzji o warunkach zabudiwy zagospodarowania 319
76936223 319
Rok 2018 319
94127667 318
Stypendia i pomoc materialna dla uczniów 318
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Górna Odra Sp. z o. o. 318
258e130476290221f597c56d351224b6 317
obszar przygraniczny 316
zarejestrowanie dzialalnosci gospodarczej 316
rada gminy 316
do pierwszy 315
0cd60efb5578cd967c3c23894f305800 315
33864833 315
102f0bb6efb3a6128a3c750dd16729be 314
61848725 314
169806bb68ccbf5e6f96ddc60c40a044 313
56783039 313
faa98789cfb692431ffb52e13497443a 312
96995197 312
50423822 312
wydanie zaswiadczenia stanu majatkowego 311
outputhtml 311
88356866 311
41804125 310
978fce5bcc4eccc88ad48ce3914124a2 309
32434603 309
43637318 309
77717904 309
26375150 309
galeria 308
trasy rowerowe 307
75df63609809c7a2052fdffe5c00a84e 307
87682805257e619d49b8e0dfdc14affa 307
9228953 307
Pomoc Społeczna 307
ogolnodostepne obiekty sportowe 306
podzial nieruchomosci 306
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu 306
0084ae4bc24c0795d1e6a4f58444d39b 306
fd4f21f2556dad0ea8b7a5c04eabebda 306
jednostki oswiatowe 305
5fde40544cff0001484ecae2466ce96e 305
23526617 305
9543903 305
0e4a2c65bdaddd66a53422d93daebe68 304
aab11087c24981eb0e03846792ff5718 303
128ac9c427302b7a64314fc4593430b2 302
64702354 300
2 300
wydanie zezwolenia na zawarcie malzenstwa 299
zmiana wpisu ewidencji 299
26901debb30ea03f0aa833c9de6b81e9 299
55a988dfb00a914717b3000a3374694c 299
79f69230354b71206fb723c571cce58b 299
zespoly artystyczne 297
stwierdzenie zgodnosci odpisu kopii oryginalu 297
4d0505284ac5049b4167eb7ebfe0791b 297
32bbf7b2bc4ed14eb1e9c2580056a989 297
96204523 297
54622189 297
75651551 297
30781401 296
16512377 296
wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu w miejscu sprzedazy 295
1cb524b5a3f3f82be4a7d954063c07e2 295
6547884cea64550284728eb26b0947ef 295
9776218 295
39996664 295
679d8bbd776e0bbf3b044306c5be94ae 294
37857430 294
75704222 294
4f5a9bf135f285358a4a74b08f8121f8 293
6e5025ccc7d638ae4e724da8938450a6 293
11953993 293
97907875 293
9a32ff36c65e8ba30915a21b7bd76506 292
oswiadczenia majatkowe 2015 292
26600653 292
20476231 292
wydanie zezwolenia na psa agresywnego 291
spisywanie zeznan swiadkow sprawie rentowej 291
wydanie zaswiadczenia o niezaleganiu podatkow 291
b91f5a1e50d6a0fff36dda5a1bb08d76 291
be1df9a5d08724971f64a511e24fc904 291
56445286 291
28565340 290
13728681 290
53492196 290
31005869 290
9020112 290
dbb240d23ce3d732b67bcfbae5956b18 289
2ba3c4b9390cc43edb94e42144729d33 289
faefec47428cf9a2f0875ba9c2042a81 289
204904e461002b28511d5880e1c36a0f 289
77457779 289
51257731 289
11 289
7ee6f2b3b68a212d3b7a4f6557eb8cc7 288
4c26774d852f62440fc746ea4cdd57f6 288
29437828 288
39189659 288
38089055 288
54887450 288
4dea382d82666332fb564f2e711cbc71 287
ae06fbdc519bddaa88aa1b24bace4500 287
84b64e537f08e81b8dea8cce972a28b2 287
d2dc6368837861b42020ee72b0896182 285
abdf6bdb7570e8f9d4338f84bd169130 285
315b4df935f4775ef5033a4833a9e0e1 285
69f357fcc8e6d119f3d95f33cedb5915 285
wydanie zaswiadczenia o wielkosci uzytkow rolnych 284
f708f064faaf32a43e4d3c784e6af9ea 283
68515130 283
36579613 283
80807075 283
1fb333bc34b8d1f1d1d434f90869367a 282
60203258 282
59594775 282
65002542 282
1 282
05a4459d3d5c309f5ab86521d1d2bb69 281
d9d347f57ae11f34235b4555710547d8 281
95422935 280
Świadczenie wychowawcze (500+) 280
IFrameManager 279
8643c8e2107ba86c47371e037059c4b7 279
31505775 279
24790050 279
65043455 279
88340338e0a0cdc54350c05cf056dca8 278
87513721 278
49d4b2faeb4b7b9e745775793141e2b2 277
566f0ea4f6c2e947f36795c8f58ba901 277
14 277
Świadczenia rodzinne 277
4f1927fff6e092185d6a6f4c8466e421 276
85d6e9c8255c0364fb67b5ac8a25eea3 276
82352903 276
70130822 276
29284578 276
79768593 274
6194a1ee187acd6606989f03769e8f7f 273
4b29fa4efe4fb7bc667c7b301b74d52d 273
9704a4fc48ae88598dcbdcdf57f3fdef 272
26033261 272
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 272
1f72e258ff730035f2a1fb6637f562c2 271
17634047 271
Fundusz alimentacyjny 271
fc76150735dde1d2d860aeb77ee2009e 270
45756654 270
71699356 270
dcf6070a4ab7f3afbfd2809173e0824b 269
48db71587df6c7c442e5b76cc723169a 269
69854477 269
761efc843ff05ab74ed358713dd51c1b 268
12 268
27138799 266
wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 265
id 265
Karta dużej rodziny 265
whatsnew 263
3b5e2c9be5002e87e0477099db5ff21b 263
Zasiłek dla opiekuna 263
fcde14913c766cf307c75059e0e89af5 262
f514cec81cb148559cf475e7426eed5e 261
96592330 261
c4bfbf68f5d8d0f8b9a0752ca08ea01d 260
88997807 260
257
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka 257
383beaea4aa57dd8202dbff464fee3af 256
Zasiłek pielęgnacyjny 256
Specjalny zasiłek opiekuńczy 255
e68879a4839773d105f0689875dace83 254
86ba98bcbd3466d253841907ba1fc725 254
caaa29eab72b231b0af62fbdff89bfce 253
c460dc0f18fc309ac07306a4a55d2fd6 253
8b2dfbe0c1d43f9537dae01e96458ff1 253
99518901 253
0496604c1d80f66fbeb963c12e570a26 250
wydanie zaswiadczenia do zawarcia malzenstwa 249
9d068c869fd3e03fc606ec297fcd00be 249
e769e03a9d329b2e864b4bf4ff54ff39 249
c2f599841f21aaefeeabd2a60ef7bfe8 247
63707305 246
Świadczenie rodzicielskie 246
07a9d3fed4c5ea6b17e80258dee231fa 245
86e78499eeb33fb9cac16b7555b50767 244
e1021d43911ca2c1845910d84f40aeae 244
Plany i programy 243
885b2c7a6deb4fea10f319c4ce993e02 240
wydanie zaswiadczen o ksiegach stanu cywilnego 239
strona188 239
a9df2255ad642b923d95503b9a7958d8 238
0ea711391df8d060f4f81141e192814e 238
Regulamin pracy 238
Regulamin organizacyjny 236
Plany i programy 234
Regulamin pracy 232
Regulamin organizacyjny 230
privacy 224
Majątek 224
Plany i programy 224
Regulamin pracy 224
Statut 223
2704-zapytanie-ofertowe 222
Regulamin organizacyjny 222
da94be6d2b80d736e2d13d1e3c47d035 213
company 212
82674fc29bc0d9895cee346548c2cb5c 205
1592104031ceaa405b8a103c399e2633 189
contact 186
Protokoły z sesji - kadencja 2018 - 2023 177
strona186 174
start 168
regulamin organizacyjny urzedu 160
1-aktualnosci 158
Nagrania z sesji - kadencja 2018 - 2023 158
naboor pracownikow 153
oswiadczenia majatkowe 2016 152
guestbook 151
RODO 131
Dobry start 123
strona7 115
nagrania sesji kadencja 2018 2023 115
Rejestr instytucji kultury 104
Publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 98
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 92
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 69
strona209 67
Rok 2019 63
Rok 2019 62
bc6d753857fe3dd4275dff707dedf329 59
RODO 59
831b342d8a83408e5960e9b0c5f31f0c 57
3368986bdca0efedda1eda8d39b3ae6c 57
Oświadczenia majątkowe 2018 57
076ccd93ad68be51f23707988e934906 55
32b683d9d8e73d3eeb6bf08fe0817402 55
2b515e2bdd63b7f034269ad747c93a42 54
acef5cc0bd5a0c190494e34ea4b04811 54
a3de03cb426b5e36f5c7167b21395323 53
b8ffa41d4e492f0fad2f13e29e1762eb 52
bc6fe82635b1429d3e886eec0fc34f49 52
c2ddc87b68fed4f62a29c1ff816f58b0 52
d77c703536718b95308130ff2e5cf9ee 52
138aab288c363726990120413c62acee 51
1e79596878b2320cac26dd792a6c51c9 51
752356ce55e0b436a9027914cb7e18a7 51
836a0dcbf5d22652569dc3a708274c16 51
b49fdab097253cac48e3dc628a49da5e 51
f69543a0f1b1c844dbd3eeee30ea0404 51
f7b6bc883be91f56eb248d72de4d2847 51
257deb66f5366aab34a23d5fd0571da4 50
433371e69eb202f8e7bc8ec2c8d48021 50
4c12343400ce0c1454ad4bc3860602b9 50
5878531649e31dd68c52529e00059976 50
773464bf4840efa9604421f8ecf90c9a 50
34d94cf9ca228a78848313df32d668d1 50
3eb65004054f5d21fca4087f5658c727 49
5112277ea658f7138694f079042cc3bb 49
9b40aee76034c9543ceacba5df759a1d 49
b18e8fb514012229891cf024b6436526 49
e551d3ddbf87bddac369765bd58213a5 49
36455d3b4aa959a5a5799f2316c06660 48
a98a009d68cad18ae7b1d3576bb01924 48
aff53752790c8c5348954c335c5ad682 48
d202ed5bcfa858c15a9f383c3e386ab2 48
d34a281acc62c6bec66425f0ad6dd645 48
df0b8fb21c53254b7afa62e020447c81 47
e70981fd305170c41a5632b2a24bbcaa 47
9399e0b02c73fcc14cd11d9b4e685f2e 47
19e21d13715b9720d8c00977145f1dd8 46
e5fc3b8d9510b02e42361c337597d9fa 46
4be49c79f233b4f4070794825c323733 45
c00193e70e8e27e70601b26161b4ae86 45
dev 40
0a934ecab584f7a4cd0220a7caeccbcc 39
sesje kadencji 2018 2023 25
strona220 24
sesje20182023 22
strona231 22
2019 18
Konsultacje - 2019 15
2019 15
Rok 2019 13
Konsultacje - 2018 12
Rok 2019 10
3295c76acbf4caaed33c36b1b5fc2cb1 6
dp konsultacje 5
jednostki org Oigacyjne gminy 2
+CONCAT(0x5c 2
010-machen-menschen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitserachen-mit-behinderung-woechentlich-ein-arbeitspraktikum-bei-der-bio-gaertnerei-laiseacke 1
U0hFTExfTU9KTk9fUFJPQk9WQVRK? 1
test 1
E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/