rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Strona główna Rejestr zmian Dzisiaj jest: Czwartek, 25.04.2019
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Rejestr zmian w całym serwisie http://bip.krzyzanowice.pl/.
Ostatnia zmiana: 2019-04-24 10:21:53
Redaktor: Cichoń Małgorzata
Opis: dodanie nowego pliku (Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 18.04.2019 w/s informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego (...))
rejestr wszystkich zmian
Data Redaktor Element Opis
2019-04-24 10:21:53 Cichoń Małgorzata Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 18.04.2019 w/s informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego (...) dodanie nowego pliku (Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 18.04.2019 w/s informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego (...))
2019-04-18 15:36:44 Cichoń Małgorzata Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 18.04.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwał Rady Gminy Krzyżanowice w/s zmian statutów sołectw Gminy Krzyżanowice (...) dodanie nowego pliku (Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 18.04.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwał Rady Gminy Krzyżanowice w/s zmian statutów sołectw Gminy Krzyżanowice (...))
2019-04-18 15:19:08 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.73.2019 z 18.04.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Krzyżanowice dot. zmian statutów sołectw Gminy Krzyżanowice (...) dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.73.2019 z 18.04.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Krzyżanowice dot. zmian statutów sołectw Gminy Krzyżanowice (...))
2019-04-18 15:06:35 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.72.2019 z 18.04.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabełkowie przy ul. Rymera 7, nadania aktu założycielskiego i statutu dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.72.2019 z 18.04.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabełkowie przy ul. Rymera 7, nadania aktu założycielskiego i statutu)
2019-04-18 15:03:28 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.72.2019 z 18.04.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabełkowie przy ul. Rymera 7, nadania aktu założycielskiego i statutu dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.72.2019 z 18.04.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabełkowie przy ul. Rymera 7, nadania aktu założycielskiego i statutu)
2019-04-18 13:11:13 Cichoń Małgorzata Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 16.04.2019 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s inkasa podatków i opłat dodanie nowego pliku (Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 16.04.2019 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s inkasa podatków i opłat)
2019-04-18 13:07:06 Cichoń Małgorzata Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 16.04.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s opłaty targowej dodanie nowego pliku (Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 16.04.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s opłaty targowej)
2019-04-18 13:01:24 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.71.2019 z 16.04.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dotyczącej inkasa podatków i opłat dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.71.2019 z 16.04.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dotyczącej inkasa podatków i opłat)
2019-04-18 12:57:18 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.70.2019 z 16.04.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie opłaty targowej dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.70.2019 z 16.04.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie opłaty targowej)
2019-04-18 12:55:26 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.66.2019 z 09.04.2019 w/s oddania w dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na cele rekreacyjne dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.66.2019 z 09.04.2019 w/s oddania w dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na cele rekreacyjne)
2019-04-17 15:19:03 Uher Lucyna Zawiadomienie Starosty Raciborskiego w/s wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy - scalenia gruntów w gminie Krzyżanowice dodanie nowego pliku (Zawiadomienie Starosty Raciborskiego w/s wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy - scalenia gruntów w gminie Krzyżanowice)
2019-04-17 15:13:35 Uher Lucyna Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice nr RŚ 6220.16-14.2018 w/s zakończenia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. modyfikowanie pliku (ID-9477)
2019-04-17 15:12:52 Uher Lucyna Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice nr RŚ 6220.16-14.2018 w/s zakończenia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. dodanie nowego pliku (Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice nr RŚ 6220.16-14.2018 w/s zakończenia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.)
2019-04-16 13:01:02 Cichoń Małgorzata Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 16.04.2019 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zmiany statutów sołectw Gminy Krzyżanowice (...) dodanie nowego pliku (Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 16.04.2019 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zmiany statutów sołectw Gminy Krzyżanowice (...))
2019-04-16 12:46:58 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.69.2019 z 16.04.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Krzyżanowice dot. zmian statutów sołectw Gminy Krzyżanowice (...) dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.69.2019 z 16.04.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Krzyżanowice dot. zmian statutów sołectw Gminy Krzyżanowice (...))
2019-04-15 11:42:38 Uher Lucyna Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Tworkowie oznaczonej jako działka nr 1843 a.m. 6 obręb Tworków dodanie nowego pliku (Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Tworkowie oznaczonej jako działka nr 1843 a.m. 6 obręb Tworków)
2019-04-15 11:34:20 Uher Lucyna Ogłoszenie w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu rolnego w miejscowości Rudyszwałd dodanie nowego pliku (Ogłoszenie w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu rolnego w miejscowości Rudyszwałd)
2019-04-12 08:29:57 Cichoń Małgorzata Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2018 rok dodanie nowego pliku (Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2018 rok)
2019-04-12 08:23:08 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.64.2019 z 09.04.2019 w/s wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2019 roku w Urzędzie Gminy Krzyżanowice dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.64.2019 z 09.04.2019 w/s wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2019 roku w Urzędzie Gminy Krzyżanowice)
2019-04-12 08:21:42 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.62.2019 z 29.03.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.62.2019 z 29.03.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok)
2019-04-12 08:20:37 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.61.2019 z 29.03.2019 w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.61.2019 z 29.03.2019 w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok)
2019-04-03 10:30:58 Kubaszek Brygida UCHWAŁA NR V/30/2019 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 26 marca 2019 r. w/s zmiany uchwały nr 0007.XXXIV.56.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.10.2017r w/s określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i dodanie nowego pliku (UCHWAŁA NR V/30/2019 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 26 marca 2019 r. w/s zmiany uchwały nr 0007.XXXIV.56.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.10.2017r w/s określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom przedszkoli, szkół podstawowych, zespołów szkolno-przedszkolnych oraz psychologom, pedagogom, logopedom i doradcom zawodowym. )
2019-04-03 10:29:04 Kubaszek Brygida UCHWAŁA NR V/30/2019 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 26 marca 2019 r. w/s zmiany uchwały nr 0007.XXXIV.56.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.10.2017r w/s określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i dodanie nowego pliku (UCHWAŁA NR V/30/2019 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 26 marca 2019 r. w/s zmiany uchwały nr 0007.XXXIV.56.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.10.2017r w/s określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom przedszkoli, szkół podstawowych, zespołów szkolno-przedszkolnych oraz psychologom, pedagogom, logopedom i doradcom zawodowym. )
2019-04-03 10:02:54 Cichoń Małgorzata Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 01.04.2019 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzyżanowice dodanie nowego pliku (Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 01.04.2019 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzyżanowice)
2019-04-03 09:59:42 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.63.2019 z 01.04.2019 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzyżanowice dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.63.2019 z 01.04.2019 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzyżanowice)
2019-04-03 09:08:47 Kubaszek Brygida HARMONOGRAM posiedzeń stałych Komisji Rady Gminy Krzyżanowice na miesiąc kwiecień 2019 roku dodanie nowego pliku ( HARMONOGRAM posiedzeń stałych Komisji Rady Gminy Krzyżanowice na miesiąc kwiecień 2019 roku )
2019-04-02 14:22:14 Uher Lucyna Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice nr RŚ 6220.03-13.2019 z dnia 02.04.2019r. dodanie nowego pliku (Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice nr RŚ 6220.03-13.2019 z dnia 02.04.2019r.)
2019-04-02 14:19:09 Uher Lucyna Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice nr RŚ 6220.03-12.2019 z dnia 02.04.2019r. dodanie nowego pliku (Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice nr RŚ 6220.03-12.2019 z dnia 02.04.2019r.)
2019-04-02 09:01:15 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.57.2019 z 21.03.2019 w/s sprawozdania z wykonania budżetu na 2018 rok oraz przedłożenia informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.57.2019 z 21.03.2019 w/s sprawozdania z wykonania budżetu na 2018 rok oraz przedłożenia informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego)
2019-04-01 15:09:39 Uher Lucyna Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice nr RŚ-G 6220.03-10.2019 z dnia 01.04.2019r. dodanie nowego pliku (Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice nr RŚ-G 6220.03-10.2019 z dnia 01.04.2019r.)

   

Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 736750 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM