rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Strona główna Rejestr zmian Dzisiaj jest: Niedziela, 26.01.2020
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Rejestr zmian w całym serwisie http://bip.krzyzanowice.pl/.
Ostatnia zmiana: 2020-01-24 13:44:28
Redaktor: Cichoń Małgorzata
Opis: modyfikowanie pliku (ID-10127)
rejestr wszystkich zmian
Data Redaktor Element Opis
2020-01-24 13:44:28 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.243.2019 z 27.12.2019 w/s wprowadzenia na rok 2020 planu kontroli jednostek sektora finansów publicznych Gminy Krzyżanowice modyfikowanie pliku (ID-10127)
2020-01-24 13:43:48 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.243.2019 z 27.12.2019 w/s wprowadzenia na rok 2020 planu kontroli jednostek sektora finansów publicznych Gminy Krzyżanowice dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.243.2020 z 27.12.2020 w/s wprowadzenia na rok 2020 planu kontroli jednostek sektora finansów publicznych Gminy Krzyżanowice)
2020-01-24 10:20:48 Kubaszek Brygida Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Krzyżanowice w miesiącu styczniu 2020 roku. dodanie nowego pliku (Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Krzyżanowice w miesiącu styczniu 2020 roku.)
2020-01-24 09:15:46 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.220.2018 z 28.12.2018 w/s wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krzyżanowice dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.220.2018 z 28.12.2018 w/s wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krzyżanowice)
2020-01-23 16:44:14 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.21.2020 z 21.01.2020 w/s określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.21.2020 z 21.01.2020 w/s określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice)
2020-01-23 16:36:40 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.20.2020 z 21.01.2020 w/s określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.20.2020 z 21.01.2020 w/s określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice)
2020-01-23 15:17:05 Cichoń Małgorzata Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 16.01.2020 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s określenia średniej ceny jednostki paliw w Gminie Krzyżanowice na rok szkolny 2019/2020 dodanie nowego pliku (Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 16.01.2020 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s określenia średniej ceny jednostki paliw w Gminie Krzyżanowice na rok szkolny 2019/2020)
2020-01-23 15:14:27 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.19.2020 z 16.01.2010 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s określenia średniej ceny jednostki paliw w Gminie Krzyżanowice na rok szkolny 2019/2020 dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.19.2020 z 16.01.2010 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s określenia średniej ceny jednostki paliw w Gminie Krzyżanowice na rok szkolny 2019/2020)
2020-01-23 15:09:03 Cichoń Małgorzata brak elementu usunięcie pliku (ID-10114)
2020-01-23 15:08:52 Cichoń Małgorzata brak elementu usunięcie pliku (ID-10117)
2020-01-21 15:27:01 Uher Lucyna Ogłoszenie w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu pod garażami w miejscowości Krzyżanowice modyfikowanie pliku (ID-10119)
2020-01-21 15:26:34 Uher Lucyna Ogłoszenie w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu rolnego w miejscowości Krzyżanowice dodanie nowego pliku (Ogłoszenie w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu rolnego w miejscowości Krzyżanowice)
2020-01-21 15:25:50 Uher Lucyna Ogłoszenie w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu pod garażami w miejscowości Krzyżanowice dodanie nowego pliku (Ogłoszenie w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu pod garażami w miejscowości Krzyżanowice)
2020-01-21 15:24:53 Uher Lucyna Ogłoszenie w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu rolnego w miejscowościach Bieńkowice i Bolesław dodanie nowego pliku (Ogłoszenie w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu rolnego w miejscowościach Bieńkowice i Bolesław)
2020-01-21 15:23:28 Uher Lucyna Ogłoszenie o wyniku III przetargu nieograniczonego modyfikowanie pliku (ID-10016)
2020-01-21 15:22:44 Uher Lucyna Ogłoszenie o wyniku III przetargu nieograniczonego modyfikowanie pliku (ID-10016)
2020-01-21 08:51:50 Cichoń Małgorzata brak elementu dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.19.2020 z 16.01.2020 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s określenia średniej ceny jednostki paliw w Gminie Krzyżanowice na rok szkolny 2019/2020)
2020-01-21 08:49:49 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.18.2020 z 15.01.2020 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dot. zmiany statutu Gminy Krzyżanowice dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.18.2020 z 15.01.2020 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dot. zmiany statutu Gminy Krzyżanowice)
2020-01-21 08:47:14 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.17.2020 z 10.01.2020 w/s oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.17.2020 z 10.01.2020 w/s oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice)
2020-01-20 11:29:05 Cichoń Małgorzata brak elementu dodanie nowego pliku (Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 16.01.2020 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s określenia średniej ceny jednostki paliw w Gminie Krzyżanowice na rok szkolny 2019/2020)
2020-01-20 11:24:16 Cichoń Małgorzata Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 15.01.2020 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zmiany statutu Gminy Krzyżanowice dodanie nowego pliku (Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 15.01.2020 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zmiany statutu Gminy Krzyżanowice)
2020-01-20 11:19:47 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.8.2020 z 07.01.2020 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.8.2020 z 07.01.2020 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały)
2020-01-20 10:37:35 Cichoń Małgorzata brak elementu usunięcie pliku (ID-10103)
2020-01-20 10:34:13 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.16.2020 z 10.01.2020 w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola w Chałupkach dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.16.2020 z 10.01.2020 w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola w Chałupkach)
2020-01-20 10:32:49 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.15.2020 z 10.01.2020 w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola w Krzyżanowicach dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.15.2020 z 10.01.2020 w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola w Krzyżanowicach)
2020-01-20 10:24:55 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.14.2020 z 10.01.2020 w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola w Tworkowie dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.14.2020 z 10.01.2020 w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola w Tworkowie)
2020-01-20 10:23:36 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.13.2020 z 10.01.2020 w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola w Bieńkowicach dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.13.2020 z 10.01.2020 w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola w Bieńkowicach)
2020-01-20 10:21:54 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.12.2020 z 10.01.2020 w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach modyfikowanie pliku (ID-10107)
2020-01-20 10:21:22 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.12.2020 z 10.01.2020 w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.12.2020 z 10.01.2020 w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego)
2020-01-20 10:09:50 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.11.2020 z 10.01.2020 w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.11.2020 z 10.01.2020 w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie)

   

Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 851495 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM