rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Strona główna Rejestr zmian Dzisiaj jest: Piątek, 18.10.2019
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Rejestr zmian w całym serwisie http://bip.krzyzanowice.pl/.
Ostatnia zmiana: 2019-10-17 14:29:53
Redaktor: Cichoń Małgorzata
Opis: dodanie nowego pliku (Zarządzenie 0050.188.2019 z 15.10.2019 dot. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w/s określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach (...))
rejestr wszystkich zmian
Data Redaktor Element Opis
2019-10-17 14:29:53 Cichoń Małgorzata Zarządzenie 0050.188.2019 z 15.10.2019 dot. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w/s określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach (...) dodanie nowego pliku (Zarządzenie 0050.188.2019 z 15.10.2019 dot. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w/s określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach (...))
2019-10-17 14:25:28 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.187.2019 z 11.10.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.187.2019 z 11.10.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok)
2019-10-17 14:24:19 Cichoń Małgorzata Zarządzenie 0050.186.2019 z 11.10.2019 w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie 0050.186.2019 z 11.10.2019 w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok)
2019-10-16 13:30:22 Cichoń Małgorzata Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 16.10.2019 w/s konsultacji społecznych dot. projektu uchwały w/s określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach (...) dodanie nowego pliku (Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 16.10.2019 w/s konsultacji społecznych dot. projektu uchwały w/s określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach (...))
2019-10-15 13:50:19 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.185.2019 z 09.10.2019 r. w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.185.2019 z 09.10.2019 r. w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok)
2019-10-15 13:47:52 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.184.2019 z 09.10.2019 r. w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.184.2019 z 09.10.2019 r. w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok )
2019-10-11 12:37:32 Kołek Zofia „Przebudowa ul. Zachodniej nr 612129 S i ul. Długiej 612103 S w Tworkowie"
Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 26.09.2019r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 11.10.2019 r.

, plik: Informacja z otwarcia ofert z dn. 11.10.2019 r.
dodanie pliku
2019-10-11 12:36:23 Kołek Zofia „Przebudowa ul. Zachodniej nr 612129 S i ul. Długiej 612103 S w Tworkowie"
Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 26.09.2019r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 11.10.2019 r.

zmiana przetargu
2019-10-11 11:41:13 Uher Lucyna Zarządzenie Nr 0050.183.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 08.10.2019r. w sprawie nabycia na własność Gminy Krzyżanowice nieruchomości położonej w miejscowości Krzyżanowice dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.183.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 08.10.2019r. w sprawie nabycia na własność Gminy Krzyżanowice nieruchomości położonej w miejscowości Krzyżanowice)
2019-10-11 11:38:54 Uher Lucyna Zarządzenie Nr 0050.182.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 08.10.2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.175.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 23.09.2019r. dotyczące powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowani modyfikowanie pliku (ID-9907)
2019-10-11 11:38:38 Uher Lucyna Zarządzenie Nr 0050.182.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 08.10.2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.175.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 23.09.2019r. dotyczące powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowani dodanie nowego pliku (Zarządzenie nr 0050.182.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 08.10.2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.175.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 23.09.2019r. dotyczące powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Przebudowa ul. Zachodniej nr 612129 S i ul. Długiej 612103 S w Tworkowie")
2019-10-08 16:41:37 Gmina Krzyżanowice Zarządzenie Nr 0050.181.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 02 października 2019 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.181.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 02 października 2019 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały)
2019-10-08 16:40:42 Gmina Krzyżanowice Zarządzenie Nr 0050.179.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok modyfikowanie pliku (ID-9904)
2019-10-08 16:40:28 Gmina Krzyżanowice Zarządzenie Nr 0050.180.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 02 października 2019 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.180.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 02 października 2019 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały)
2019-10-08 16:39:03 Gmina Krzyżanowice Zarządzenie Nr 0050.179.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.178.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 30 września 2019r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok)
2019-10-08 16:38:07 Gmina Krzyżanowice Zarządzenie Nr 0050.178.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.178.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok)
2019-10-08 13:38:13 Kubaszek Brygida Harmonogram posiedzeń stałych komisji Rady Gminy na miesiąc październik 209 roku. dodanie nowego pliku (Harmonogram posiedzeń stałych komisji Rady Gminy na miesiąc październik 209 roku.)
2019-10-08 12:16:44 Cycon Dorota Oświadczenia majątkowe 2019 zmiana strony html
2019-10-08 12:13:53 Cycon Dorota Oświadczenia majątkowe 2019 zmiana strony html
2019-10-08 11:56:01 Cycon Dorota Oświadczenie Monika Demanet 9.2019 rozpoczęcie pracy dodanie nowego pliku (Oświadczenie Monika Demanet 9.2019 rozpoczęcie pracy)
2019-10-08 11:55:08 Cycon Dorota Oświadczenie Anna Kubica 10.2019 rozpoczęcie pracy dodanie nowego pliku (Oświadczenie Anna Kubica 10.2019 rozpoczęcie pracy)
2019-10-08 11:19:17 Kubaszek Brygida Wniosek Radnego Artura Nawrockiego z dnia 26.09.2019 r. dodanie nowego pliku (Wniosek Radnego Artura Nawrockiego z dnia 26.09.2019 r.)
2019-10-07 10:51:35 Kołek Zofia „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Krzyżanowice w roku 2020”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 04.09.20119r.
SPROSTOWANIE Ogłoszenia o zamówieniu

Informacja o Postępowaniu na miniPortalu

UWAGA!!! Zmiana terminu
Z uwagi na zmianę częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych i kuchennych w zabudowie wielorodzinnej, w zał nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zmienia się termin składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert - nie później niż do dnia 22.10.2019r. do godz. 10:45.r.
Termin otwarcia ofert - dnia 22.10.2019 r. o godz.11:00


W związku z powyższym przesłano w dniu 02.10.2019r do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminu składania i otwarcia ofert, które umieścimy po zamieszczeniu sprostowana. Poniżej zamieszczamy:

Zmieniony zał. Nr 3- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
Zmienioną SIWZ.
zmiana przetargu
2019-10-07 10:40:31 Kołek Zofia „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Krzyżanowice w roku 2020”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 04.09.20119r.
SPROSTOWANIE Ogłoszenia o zamówieniu

Informacja o Postępowaniu na miniPortalu

UWAGA!!! Zmiana terminu
Z uwagi na zmianę częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych i kuchennych w zabudowie wielorodzinnej, w zał nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zmienia się termin składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert - nie później niż do dnia 22.10.2019r. do godz. 10:45.r.
Termin otwarcia ofert - dnia 22.10.2019 r. o godz.11:00


W związku z powyższym przesłano w dniu 02.10.2019r do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminu składania i otwarcia ofert, które umieścimy po zamieszczeniu sprostowana. Poniżej zamieszczamy:

Zmieniony zał. Nr 3- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
Zmienioną SIWZ. , plik: SPROSTOWANIE Ogłoszenia o zamówieniu
dodanie pliku
2019-10-03 09:35:28 Gmina Krzyżanowice Zarządzenie Nr 0050.177.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 24 września 2019r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.177.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 24 września 2019r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok)
2019-10-03 09:34:42 Gmina Krzyżanowice Zarządzenie Nr 0050.176.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 23 września 2019r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Krzyżanowice i jej jednostkach budżetowych dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.176.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 23 września 2019r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Krzyżanowice i jej jednostkach budżetowych)
2019-10-03 09:32:43 Gmina Krzyżanowice Zarządzenie Nr 0050.175.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 23 września 2019r. w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.175.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 23 września 2019r. w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Przebudowa ul. Zachodniej nr 612129 S i ul. Długiej 612103 S w Tworkowie")
2019-10-02 14:05:31 Kołek Zofia „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Krzyżanowice w roku 2020”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 04.09.20119r.
SPROSTOWANIE Ogłoszenia o zamówieniu

Informacja o Postępowaniu na miniPortalu

UWAGA!!! Zmiana terminu
Z uwagi na zmianę częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych i kuchennych w zabudowie wielorodzinnej, w zał nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zmienia się termin składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert - nie później niż do dnia 22.10.2019r. do godz. 10:45.r.
Termin otwarcia ofert - dnia 22.10.2019 r. o godz.11:00


W związku z powyższym przesłano w dniu 02.10.2019r do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminu składania i otwarcia ofert, które umieścimy po zamieszczeniu sprostowana. Poniżej zamieszczamy:

Zmieniony zał. Nr 3- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
Zmienioną SIWZ.
zmiana przetargu
2019-10-02 14:03:24 Kołek Zofia „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Krzyżanowice w roku 2020”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 04.09.20119r.
SPROSTOWANIE Ogłoszenia o zamówieniu

Informacja o Postępowaniu na miniPortalu

UWAGA!!! Zmiana terminu
Z uwagi na zmianę częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych i kuchennych w zabudowie wielorodzinnej, w zał nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zmienia się termin składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert - nie później niż do dnia 22.10.2019r. do godz. 10:45.r.
Termin otwarcia ofert - dnia 22.10.2019 r. o godz.11:00


W związku z powyższym przesłano w dniu 02.10.2019r do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminu składania i otwarcia ofert, które umieścimy po zamieszczeniu sprostowana. Poniżej zamieszczamy:

Zmieniony zał. Nr 3- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
Zmienioną SIWZ.
zmiana przetargu
2019-10-02 14:00:06 Kołek Zofia „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Krzyżanowice w roku 2020”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 04.09.20119r.
SPROSTOWANIE Ogłoszenia o zamówieniu

Informacja o Postępowaniu na miniPortalu

UWAGA!!! Zmiana terminu
Z uwagi na zmianę częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych i kuchennych w zabudowie wielorodzinnej, w zał nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zmienia się termin składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert - nie później niż do dnia 22.10.2019r. do godz. 10:45.r.
Termin otwarcia ofert - dnia 22.10.2019 r. o godz.11:00


W związku z powyższym przesłano w dniu 02.10.2019r do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminu składania i otwarcia ofert, które umieścimy po zamieszczeniu sprostowana. Poniżej zamieszczamy:

Zmieniony zał. Nr 3- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
Zmienioną SIWZ.
zmiana przetargu

   

Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 823903 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM