rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Strona główna Rejestr zmian Dzisiaj jest: Piątek, 21.09.2018
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Rejestr zmian w całym serwisie http://bip.krzyzanowice.pl/.
Ostatnia zmiana: 2018-09-21 10:08:11
Redaktor: Cichoń Małgorzata
Opis: modyfikowanie pliku (ID-9039)
rejestr wszystkich zmian
Data Redaktor Element Opis
2018-09-21 10:08:11 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.152.2018 z 17.09.2018 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok modyfikowanie pliku (ID-9039)
2018-09-21 10:07:45 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.152.2018 z 17.09.2018 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.152.2018 z 17.09.2018 w/s z mian w planach finansowych gminy na 2018 rok)
2018-09-21 10:06:19 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.151.2018 z 17.09.2018 w/s zmian w budżecie gminy na 2018 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.151.2018 z 17.09.2018 w/s zmian w budżecie gminy na 2018 rok)
2018-09-21 10:04:39 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.150.2018 z 11.09.2018 w/s wyłonienia wykonawcy na świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie odzyskania podatku VAT za lata 2014-2015 dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.150.2018 z 11.09.2018 w/s wyłonienia wykonawcy na świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie odzyskania podatku VAT za lata 2014-2015)
2018-09-20 13:46:38 Cichoń Małgorzata Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 20.09.2018 dot. informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych (...) dodanie nowego pliku (Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 20.09.2018 dot. informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych (...))
2018-09-20 13:43:04 Cichoń Małgorzata Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 20.09.2018 dot. informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych (...) dodanie nowego pliku (Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 20.09.2018 dot. informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych (...))
2018-09-19 13:20:38 Krzykała Anna „Rozbiórka budynku handlowo- usługowego w Bieńkowicach”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02.08.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 17.08.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 19.09.2018 r., plik: Ogłoszenie o wyniku postępowania
dodanie pliku
2018-09-19 13:20:16 Krzykała Anna „Rozbiórka budynku handlowo- usługowego w Bieńkowicach”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02.08.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 17.08.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 19.09.2018 r.
zmiana przetargu
2018-09-19 08:38:45 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.149.2018 z 11.09.2018 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.149.2018 z 11.09.2018 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok)
2018-09-19 08:37:30 Cichoń Małgorzata brak elementu usunięcie pliku (ID-9029)
2018-09-18 08:58:34 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.151.2017 z 24.08.2017 w/s zmian w instrukcji regulującej ewidencję i pobór opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.151.2017 z 24.08.2017 w/s zmian w instrukcji regulującej ewidencję i pobór opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi)
2018-09-17 19:50:23 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.153.2018 z 17.09.2018 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dot. dokonania zmian Statutu Gminy Krzyżanowice dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.153.2018 z 17.09.2018 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dot. dokonania zmian Statutu Gminy Krzyżanowice)
2018-09-17 19:47:36 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.153.2018 z 17.09.2018 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dot. dokonania zmian Statutu Gminy Krzyżanowice dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.153.2018 z 17.09.2018 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dot. dokonania zmian Statutu Gminy Krzyżanowice)
2018-09-14 14:13:16 Cichoń Małgorzata brak elementu dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.149.2018 z 11.09.2018 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok)
2018-09-14 14:11:58 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.148.2018 z 11.09.2018 w/s zmian w budżecie gminy na 2018 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.148.2018 z 11.09.2018 w/s zmian w budżecie gminy na 2018 rok)
2018-09-12 07:42:41 Cichoń Małgorzata Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 10.09.2018 w/s powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowicach dodanie nowego pliku (Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 10.09.2018 w/s powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowicach)
2018-09-11 14:17:01 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.147.2018 z 11.09.2018 w/s założeń do projektu budżetu gminy Krzyżanowice na 2019 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.147.2018 z 11.09.2018 w/s założeń do projektu budżetu gminy Krzyżanowice na 2019 rok)
2018-09-11 13:19:35 Cichoń Małgorzata Uchwała Nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowicach z dnia 11.09.2018 w/s wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowicach (...) modyfikowanie pliku (ID-9025)
2018-09-11 13:19:05 Cichoń Małgorzata Uchwała Nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowicach z dnia 11.09.2018 w/s wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowicach (...) dodanie nowego pliku (Uchwała Nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowicach z dnia 11.09.2018 w/s wyboru zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowicach (...))
2018-09-11 13:16:33 Cichoń Małgorzata Uchwała Nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowicach z dnia 11.09.2018 w/s wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowicach (...) dodanie nowego pliku (Uchwała Nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowicach z dnia 11.09.2018 w/s wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowicach (...))
2018-09-11 13:12:44 Cichoń Małgorzata Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowicach z dnia 11.09.2018 w/s składu oraz siedziby i pełnionych dyżurach w związku z wyborami organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. dodanie nowego pliku (Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowicach z dnia 11.09.2018 w/s składu oraz siedziby i pełnionych dyżurach w związku z wyborami organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. )
2018-09-10 13:33:29 Cichoń Małgorzata Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 10.09.2018 o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach OKW oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika (...) dodanie nowego pliku (Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 10.09.2018 o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach OKW oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika (...))
2018-09-06 10:03:13 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.145.2018 z 03.09.2018 w/s zmian w budżecie gminy na 2018 rok modyfikowanie pliku (ID-9020)
2018-09-06 10:01:22 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.146.2018 z 03.09.2018 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.146.2018 z 03.09.2018 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok)
2018-09-06 09:59:55 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.145.2018 z 03.09.2018 w/s zmian w budżecie gminy na 2018 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.145.2018 z 03.09.2018 w/s zmian w budżecie gminy na 2018 rok)
2018-09-05 11:11:56 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.143.2018 z 29.08.2018 w/s zasad odpłatności za pobyt dzieci oraz korzystanie z wyĹźywienia w Publicznych Przedszkolach prowadzonych przez Gminę KrzyĹźanowice dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.143.2018 z 29.08.2018 w/s zasad odpłatności za pobyt dzieci oraz korzystanie z wyĹźywienia w Publicznych Przedszkolach prowadzonych przez Gminę KrzyĹźanowice)
2018-09-05 09:24:34 Uher Lucyna II ogłoszenie o dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2018r. dodanie nowego pliku (II ogłoszenie o dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2018r.)
2018-09-05 09:22:35 Uher Lucyna Og�oszenie II 2015 - dotacje dla podmiot�w niezaliczonych do sektora finans�w publicznych modyfikowanie pliku (ID-6513)
2018-09-04 09:44:52 Uher Lucyna Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Henryka Klimża, 47-451 Bieńkowice, ul. Wojnowska 26, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą "Ferma drobiu Henryk Klimża", w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczeg dodanie nowego pliku (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Henryka Klimża, 47-451 Bieńkowice, ul. Wojnowska 26, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą "Ferma drobiu Henryk Klimża", w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie do kanalizacji administrowanej przez PWiK sp. z o.o. 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 15ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z obiektu inwentarskiego (fermy drobiu) znajdującej się na działce nr 375/2 obręb Bieńkowice, m. Bieńkowice, gm. Krzyżanowice)
2018-09-04 09:33:29 Uher Lucyna Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Henryka Klimża, 47-451 Bieńkowice, ul. Wojnowska 26, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą "Ferma drobiu Henryk Klimża", w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczeg dodanie nowego pliku (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Henryka Klimża, 47-451 Bieńkowice, ul. Wojnowska 26, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą "Ferma drobiu Henryk Klimża", w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie do kanalizacji administrowanej przez PWiK Sp. z o.o., 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 15 ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z obiektu inwentarskiego (fermy drobiu) znajdującego się na działce nr 294/2 obręb Bieńkowice, m. Bieńkowice, gm. Krzyżanowice)

   

Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 676777 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM