rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Strona główna Rejestr zmian Dzisiaj jest: Poniedziałek, 20.09.2021
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Rejestr zmian w całym serwisie http://bip.krzyzanowice.pl/.
Ostatnia zmiana: 2021-09-20 13:32:54
Redaktor: Cichoń Małgorzata
Opis: dodanie nowego pliku (Zarządzenie 0050.150.2021 z 20.09.2021 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Gminy)
rejestr wszystkich zmian
Data Redaktor Element Opis
2021-09-20 13:32:54 Cichoń Małgorzata Zarządzenie 0050.150.2021 z 20.09.2021 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Gminy dodanie nowego pliku (Zarządzenie 0050.150.2021 z 20.09.2021 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Gminy)
2021-09-20 13:26:28 Cichoń Małgorzata Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 20.09.2021 o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Gminy dodanie nowego pliku (Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 20.09.2021 o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Gminy)
2021-09-16 12:36:38 Kubaszek Brygida zawiadomienie o terminie XXXV Sesji Rady Gminy Krzyżanowice w miesiącu wrześniu 2021 roku. dodanie nowego pliku (zawiadomienie o terminie XXXV Sesji Rady Gminy Krzyżanowice w miesiącu wrześniu 2021 roku.)
2021-09-16 12:33:51 Kubaszek Brygida Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Gminy Krzyżanowice na miesiąc wrzesień 2021 roku. dodanie nowego pliku ( Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Gminy Krzyżanowice na miesiąc wrzesień 2021 roku. )
2021-09-16 09:36:28 Uher Lucyna Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości modyfikowanie pliku (ID-4271)
2021-09-16 09:35:11 Uher Lucyna Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 15.09.2021r. w sprawie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych dodanie nowego pliku (Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 15.09.2021r. w sprawie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych)
2021-09-15 09:37:24 Cichoń Małgorzata Zarządzenie 0050.149.2021 z 09.09.2021 w/s utworzenia tymczasowego dodatkowego punktu kasowego w Nowej Wiosce dla jednostki Urząd Gminy Krzyżanowice dodanie nowego pliku (Zarządzenie 0050.149.2021 z 09.09.2021 w/s utworzenia tymczasowego dodatkowego punktu kasowego w Nowej Wiosce dla jednostki Urząd Gminy Krzyżanowice)
2021-09-15 09:26:59 Cichoń Małgorzata Zarządzenie 0050.148.2021 z 07.09.2021 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn: "Odbudowa kluczowych urządzeń systemu przeciwpowodziowego w infrastrukturze gminnej na terenie sołec dodanie nowego pliku (Zarządzenie 0050.148.2021 z 07.09.2021 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn: "Odbudowa kluczowych urządzeń systemu przeciwpowodziowego w infrastrukturze gminnej na terenie sołectw: Krzyżanowice, Nowa Wioska, Owsiszcze")
2021-09-15 09:23:22 Cichoń Małgorzata Zarządzenie 0050.147.2021 z 07.09.2021 w/s założeń do projektu budżetu gminy Krzyżanowice na 2022 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie 0050.147.2021 z 07.09.2021 w/s założeń do projektu budżetu gminy Krzyżanowice na 2022 rok)
2021-09-15 09:21:54 Cichoń Małgorzata Zarządzenie 0050.146.2021 z 06.09.2021 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2021 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie 0050.146.2021 z 06.09.2021 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2021 rok)
2021-09-15 09:20:53 Cichoń Małgorzata Zarządzenie 0050.145.2021 z 06.09.2021 w/s zmian w budżecie gminy na 2021 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie 0050.145.2021 z 06.09.2021 w/s zmian w budżecie gminy na 2021 rok)
2021-09-15 09:19:52 Cichoń Małgorzata Zarządzenie 0050.144.2021 z 02.09.2021 w/s oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice dodanie nowego pliku (Zarządzenie 0050.144.2021 z 02.09.2021 w/s oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice)
2021-09-15 09:18:14 Cichoń Małgorzata Zarządzenie 0050.143.2021 z 02.09.2021 w/s przeznaczenia do użyczenia nieruchomości stanowiącej boisko piłkarskie wraz z zapleczem sportowym, będącego własnością Gminy Krzyżanowice dodanie nowego pliku (Zarządzenie 0050.143.2021 z 02.09.2021 w/s przeznaczenia do użyczenia nieruchomości stanowiącej boisko piłkarskie wraz z zapleczem sportowym, będącego własnością Gminy Krzyżanowice)
2021-09-13 07:47:31 Cichoń Małgorzata Zarządzenie 0050.139.2021 z 31.08.2021 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2021 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie 0050.139.2021 z 31.08.2021 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2021 rok)
2021-09-13 07:46:30 Cichoń Małgorzata brak elementu usunięcie pliku (ID-11518)
2021-09-09 13:00:52 Cichoń Małgorzata Zarządzenie 0050.142.2021 z 02.09.2021 w/s udzielenia pełnomocnictwa dodanie nowego pliku (Zarządzenie 0050.142.2021 z 02.09.2021 w/s udzielenia pełnomocnictwa)
2021-09-09 12:59:53 Cichoń Małgorzata Zarządzenie 0050.141.2021 z 02.09.2021 w/s wyznaczenia osoby zastępującej nieobecnego Dyrektora Przedszkola w Tworkowie dodanie nowego pliku (Zarządzenie 0050.141.2021 z 02.09.2021 w/s wyznaczenia osoby zastępującej nieobecnego Dyrektora Przedszkola w Tworkowie)
2021-09-07 15:22:19 Kołek Zofia „Odbudowa kluczowych urządzeń systemu przeciwpowodziowego w infrastrukturze gminnej na terenie sołectw: Krzyżanowice, Nowa Wioska, Owsiszcze”

Z podziałem zamówienia na części:

Część I - „Odbudowa rowu przy ulicy Karola Miarki w miejscowości Krzyżanowice”
Część II - „Odbudowa rowu nr 29 w Krzyżanowicach”
Część III - „Odbudowa rowu nr 30 w Nowej Wiosce”
Część IV - „Odbudowa rowu nr H-14 w Nowej Wiosce”
Część V – „Odbudowa zbiornika Z-3 w Owsiszczach”

Zadanie realizowane w ramach wydanej decyzji Wojewody Śląskiego ws. otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na remonty, przebudowę i odbudowę obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, jakie miały miejsce w 2021 roku

Ogłoszenie o zamówieniu z dn.07.09.2021r.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie: https://miniportal.uzp.gov.pl

, plik: Identyfikator do postępowania
dodanie pliku
2021-09-07 15:21:37 Kołek Zofia przetarg został usunięty usunięcie pliku
2021-09-07 15:21:19 Kołek Zofia przetarg został usunięty dodanie pliku
2021-09-07 15:19:49 Kołek Zofia „Odbudowa kluczowych urządzeń systemu przeciwpowodziowego w infrastrukturze gminnej na terenie sołectw: Krzyżanowice, Nowa Wioska, Owsiszcze”

Z podziałem zamówienia na części:

Część I - „Odbudowa rowu przy ulicy Karola Miarki w miejscowości Krzyżanowice”
Część II - „Odbudowa rowu nr 29 w Krzyżanowicach”
Część III - „Odbudowa rowu nr 30 w Nowej Wiosce”
Część IV - „Odbudowa rowu nr H-14 w Nowej Wiosce”
Część V – „Odbudowa zbiornika Z-3 w Owsiszczach”

Zadanie realizowane w ramach wydanej decyzji Wojewody Śląskiego ws. otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na remonty, przebudowę i odbudowę obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, jakie miały miejsce w 2021 roku

Ogłoszenie o zamówieniu z dn.07.09.2021r.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie: https://miniportal.uzp.gov.pl

, plik: Załączniki od 1-7 i 11
zmiana pliku
2021-09-07 15:15:29 Kołek Zofia „Odbudowa kluczowych urządzeń systemu przeciwpowodziowego w infrastrukturze gminnej na terenie sołectw: Krzyżanowice, Nowa Wioska, Owsiszcze”

Z podziałem zamówienia na części:

Część I - „Odbudowa rowu przy ulicy Karola Miarki w miejscowości Krzyżanowice”
Część II - „Odbudowa rowu nr 29 w Krzyżanowicach”
Część III - „Odbudowa rowu nr 30 w Nowej Wiosce”
Część IV - „Odbudowa rowu nr H-14 w Nowej Wiosce”
Część V – „Odbudowa zbiornika Z-3 w Owsiszczach”

Zadanie realizowane w ramach wydanej decyzji Wojewody Śląskiego ws. otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na remonty, przebudowę i odbudowę obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, jakie miały miejsce w 2021 roku

Ogłoszenie o zamówieniu z dn.07.09.2021r.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie: https://miniportal.uzp.gov.pl

zmiana przetargu
2021-09-07 15:15:27 Kołek Zofia „Odbudowa kluczowych urządzeń systemu przeciwpowodziowego w infrastrukturze gminnej na terenie sołectw: Krzyżanowice, Nowa Wioska, Owsiszcze”

Z podziałem zamówienia na części:

Część I - „Odbudowa rowu przy ulicy Karola Miarki w miejscowości Krzyżanowice”
Część II - „Odbudowa rowu nr 29 w Krzyżanowicach”
Część III - „Odbudowa rowu nr 30 w Nowej Wiosce”
Część IV - „Odbudowa rowu nr H-14 w Nowej Wiosce”
Część V – „Odbudowa zbiornika Z-3 w Owsiszczach”

Zadanie realizowane w ramach wydanej decyzji Wojewody Śląskiego ws. otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na remonty, przebudowę i odbudowę obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, jakie miały miejsce w 2021 roku

Ogłoszenie o zamówieniu z dn.07.09.2021r.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie: https://miniportal.uzp.gov.pl

, plik: 10_Przedmiary dla każdej cześci osobno
dodanie pliku
2021-09-07 15:15:10 Kołek Zofia „Odbudowa kluczowych urządzeń systemu przeciwpowodziowego w infrastrukturze gminnej na terenie sołectw: Krzyżanowice, Nowa Wioska, Owsiszcze”

Z podziałem zamówienia na części:

Część I - „Odbudowa rowu przy ulicy Karola Miarki w miejscowości Krzyżanowice”
Część II - „Odbudowa rowu nr 29 w Krzyżanowicach”
Część III - „Odbudowa rowu nr 30 w Nowej Wiosce”
Część IV - „Odbudowa rowu nr H-14 w Nowej Wiosce”
Część V – „Odbudowa zbiornika Z-3 w Owsiszczach”

Zadanie realizowane w ramach wydanej decyzji Wojewody Śląskiego ws. otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na remonty, przebudowę i odbudowę obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, jakie miały miejsce w 2021 roku

Ogłoszenie o zamówieniu z dn.07.09.2021r.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie: https://miniportal.uzp.gov.pl

, plik: 9_STWiOR
dodanie pliku
2021-09-07 15:14:51 Kołek Zofia „Odbudowa kluczowych urządzeń systemu przeciwpowodziowego w infrastrukturze gminnej na terenie sołectw: Krzyżanowice, Nowa Wioska, Owsiszcze”

Z podziałem zamówienia na części:

Część I - „Odbudowa rowu przy ulicy Karola Miarki w miejscowości Krzyżanowice”
Część II - „Odbudowa rowu nr 29 w Krzyżanowicach”
Część III - „Odbudowa rowu nr 30 w Nowej Wiosce”
Część IV - „Odbudowa rowu nr H-14 w Nowej Wiosce”
Część V – „Odbudowa zbiornika Z-3 w Owsiszczach”

Zadanie realizowane w ramach wydanej decyzji Wojewody Śląskiego ws. otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na remonty, przebudowę i odbudowę obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, jakie miały miejsce w 2021 roku

Ogłoszenie o zamówieniu z dn.07.09.2021r.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie: https://miniportal.uzp.gov.pl

, plik: 8_Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia
dodanie pliku
2021-09-07 15:14:30 Kołek Zofia „Odbudowa kluczowych urządzeń systemu przeciwpowodziowego w infrastrukturze gminnej na terenie sołectw: Krzyżanowice, Nowa Wioska, Owsiszcze”

Z podziałem zamówienia na części:

Część I - „Odbudowa rowu przy ulicy Karola Miarki w miejscowości Krzyżanowice”
Część II - „Odbudowa rowu nr 29 w Krzyżanowicach”
Część III - „Odbudowa rowu nr 30 w Nowej Wiosce”
Część IV - „Odbudowa rowu nr H-14 w Nowej Wiosce”
Część V – „Odbudowa zbiornika Z-3 w Owsiszczach”

Zadanie realizowane w ramach wydanej decyzji Wojewody Śląskiego ws. otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na remonty, przebudowę i odbudowę obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, jakie miały miejsce w 2021 roku

Ogłoszenie o zamówieniu z dn.07.09.2021r.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie: https://miniportal.uzp.gov.pl

, plik: 7_Projektowane post. umowy
dodanie pliku
2021-09-07 15:14:13 Kołek Zofia „Odbudowa kluczowych urządzeń systemu przeciwpowodziowego w infrastrukturze gminnej na terenie sołectw: Krzyżanowice, Nowa Wioska, Owsiszcze”

Z podziałem zamówienia na części:

Część I - „Odbudowa rowu przy ulicy Karola Miarki w miejscowości Krzyżanowice”
Część II - „Odbudowa rowu nr 29 w Krzyżanowicach”
Część III - „Odbudowa rowu nr 30 w Nowej Wiosce”
Część IV - „Odbudowa rowu nr H-14 w Nowej Wiosce”
Część V – „Odbudowa zbiornika Z-3 w Owsiszczach”

Zadanie realizowane w ramach wydanej decyzji Wojewody Śląskiego ws. otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na remonty, przebudowę i odbudowę obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, jakie miały miejsce w 2021 roku

Ogłoszenie o zamówieniu z dn.07.09.2021r.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie: https://miniportal.uzp.gov.pl

, plik: Załączniki od 1-7 i 11
dodanie pliku
2021-09-07 15:13:53 Kołek Zofia „Odbudowa kluczowych urządzeń systemu przeciwpowodziowego w infrastrukturze gminnej na terenie sołectw: Krzyżanowice, Nowa Wioska, Owsiszcze”

Z podziałem zamówienia na części:

Część I - „Odbudowa rowu przy ulicy Karola Miarki w miejscowości Krzyżanowice”
Część II - „Odbudowa rowu nr 29 w Krzyżanowicach”
Część III - „Odbudowa rowu nr 30 w Nowej Wiosce”
Część IV - „Odbudowa rowu nr H-14 w Nowej Wiosce”
Część V – „Odbudowa zbiornika Z-3 w Owsiszczach”

Zadanie realizowane w ramach wydanej decyzji Wojewody Śląskiego ws. otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na remonty, przebudowę i odbudowę obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, jakie miały miejsce w 2021 roku

Ogłoszenie o zamówieniu z dn.07.09.2021r.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie: https://miniportal.uzp.gov.pl

, plik: SWZ usuwanie skutków klęski żywiołowej z 07.09.2021 r.
zmiana pliku
2021-09-07 15:12:54 Kołek Zofia „Odbudowa kluczowych urządzeń systemu przeciwpowodziowego w infrastrukturze gminnej na terenie sołectw: Krzyżanowice, Nowa Wioska, Owsiszcze”

Z podziałem zamówienia na części:

Część I - „Odbudowa rowu przy ulicy Karola Miarki w miejscowości Krzyżanowice”
Część II - „Odbudowa rowu nr 29 w Krzyżanowicach”
Część III - „Odbudowa rowu nr 30 w Nowej Wiosce”
Część IV - „Odbudowa rowu nr H-14 w Nowej Wiosce”
Część V – „Odbudowa zbiornika Z-3 w Owsiszczach”

Zadanie realizowane w ramach wydanej decyzji Wojewody Śląskiego ws. otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na remonty, przebudowę i odbudowę obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, jakie miały miejsce w 2021 roku

Ogłoszenie o zamówieniu z dn.07.09.2021r.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie: https://miniportal.uzp.gov.pl

, plik: SWZ usuwanie skutków klęski żywiołowej z 07.09.2021 r.
dodanie pliku
2021-09-07 15:12:18 Kołek Zofia „Odbudowa kluczowych urządzeń systemu przeciwpowodziowego w infrastrukturze gminnej na terenie sołectw: Krzyżanowice, Nowa Wioska, Owsiszcze”

Z podziałem zamówienia na części:

Część I - „Odbudowa rowu przy ulicy Karola Miarki w miejscowości Krzyżanowice”
Część II - „Odbudowa rowu nr 29 w Krzyżanowicach”
Część III - „Odbudowa rowu nr 30 w Nowej Wiosce”
Część IV - „Odbudowa rowu nr H-14 w Nowej Wiosce”
Część V – „Odbudowa zbiornika Z-3 w Owsiszczach”

Zadanie realizowane w ramach wydanej decyzji Wojewody Śląskiego ws. otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na remonty, przebudowę i odbudowę obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, jakie miały miejsce w 2021 roku

Ogłoszenie o zamówieniu z dn.07.09.2021r.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie: https://miniportal.uzp.gov.pl

, plik: Ogłoszenie o zamówieniu
dodanie pliku

   

Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 1208411 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM