rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Strona główna Rejestr zmian Dzisiaj jest: Wtorek, 25.01.2022
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Rejestr zmian w całym serwisie http://bip.krzyzanowice.pl/.
Ostatnia zmiana: 2022-01-21 15:26:50
Redaktor: Cichoń Małgorzata
Opis: dodanie nowego pliku (Obwieszczenie Wojewody Śląskiego Nr IF.XIII.7820.17.2021 z dnia 19.01.2022 dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn: " Poprawa bezpieczeństwa pieszych w wybranych miejscach na DK 45, DK 11, DK 46, DK 78, D K44 w woj. śląskim. Zadanie 1: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. śląskim na DK 45 na odcinku Roszków - Tworków w ramach PBDK-PLMN")
rejestr wszystkich zmian
Data Redaktor Element Opis
2022-01-21 15:26:50 Cichoń Małgorzata Obwieszczenie Wojewody Śląskiego Nr IF.XIII.7820.17.2021 z dnia 19.01.2022 dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn: " Poprawa bezpieczeństwa pieszych w wybranych miejscach na DK 45, DK 11, DK 46, DK 78, D dodanie nowego pliku (Obwieszczenie Wojewody Śląskiego Nr IF.XIII.7820.17.2021 z dnia 19.01.2022 dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn: " Poprawa bezpieczeństwa pieszych w wybranych miejscach na DK 45, DK 11, DK 46, DK 78, D K44 w woj. śląskim. Zadanie 1: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. śląskim na DK 45 na odcinku Roszków - Tworków w ramach PBDK-PLMN")
2022-01-21 09:10:42 Kubaszek Brygida petycja dot. wykonania koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego Sołectwa Krzyżanowice w Gminie Krzyżanowice dodanie nowego pliku (petycja dot. wykonania koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego Sołectwa Krzyżanowice w Gminie Krzyżanowice)
2022-01-21 09:00:08 Kubaszek Brygida brak elementu usunięcie pliku (ID-11691)
2022-01-20 14:36:04 Cichoń Małgorzata Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja nr 1 dodanie nowego pliku (Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja nr 1)
2022-01-19 07:30:06 Uher Lucyna Unieważnienie I przetargu ustnego dodanie nowego pliku (Unieważnienie I przetargu ustnego)
2022-01-19 07:29:22 Uher Lucyna Unieważnienie I przetargu ustnego dodanie nowego pliku (Unieważnienie I przetargu ustnego)
2022-01-18 15:26:44 Cichoń Małgorzata Zarządzenie 0050.14.2022 z 10.01.2022 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2022 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie 0050.14.2022 z 10.01.2022 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2022 rok)
2022-01-18 15:25:40 Cichoń Małgorzata Zarządzenie 0050.13.2022 z 10.01.2022 w/s zmian w budżecie gminy na 2022 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie 0050.13.2022 z 10.01.2022 w/s zmian w budżecie gminy na 2022 rok)
2022-01-18 15:24:24 Cichoń Małgorzata Zarządzenie 0050.12.2022 z 03.01.2022 w/s udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie dodanie nowego pliku (Zarządzenie 0050.12.2022 z 03.01.2022 w/s udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie)
2022-01-18 15:22:02 Cichoń Małgorzata Zarządzenie 0050.11.2022 z 03.01.2022 w/s udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie dodanie nowego pliku (Zarządzenie 0050.11.2022 z 03.01.2022 w/s udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie)
2022-01-18 15:20:09 Cichoń Małgorzata Zarządzenie 0050.10.2022 z 03.01.2022 w/s udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie dodanie nowego pliku (Zarządzenie 0050.10.2022 z 03.01.2022 w/s udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie)
2022-01-18 15:18:01 Cichoń Małgorzata Zarządzenie 0050.9.2022 z 03.01.2022 w/s udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie modyfikowanie pliku (ID-11813)
2022-01-18 15:17:38 Cichoń Małgorzata Zarządzenie 0050.9.2022 z 03.01.2022 w/s udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie modyfikowanie pliku (ID-11813)
2022-01-18 15:17:15 Cichoń Małgorzata Zarządzenie 0050.9.2022 z 03.01.2022 w/s udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie dodanie nowego pliku (Zarządzenie 0050.9.2022 z 03.01.2022 w/s udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie)
2022-01-18 15:15:15 Cichoń Małgorzata Zarządzenie 0050.8.2022 z 03.01.2022 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetrgowej dodanie nowego pliku (Zarządzenie 0050.8.2022 z 03.01.2022 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetrgowej)
2022-01-18 15:13:43 Cichoń Małgorzata Zarządzenie 0050.7.2022 z 03.01.2022 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dodanie nowego pliku (Zarządzenie 0050.7.2022 z 03.01.2022 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej)
2022-01-18 15:11:56 Cichoń Małgorzata Zarządzenie 0050.6.2022 z 03.01.2022 w/s przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Krzyżanowice uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i dodanie nowego pliku (Zarządzenie 0050.6.2022 z 03.01.2022 w/s przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Krzyżanowice uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki a termin płatności przekracza rok budżetowy )
2022-01-18 15:07:33 Cichoń Małgorzata Zarządzenie 0050.5.2022 z 03.01.2022 w/s przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Krzyżanowice do dokonywania przeniesień w planach finansowych na 2022 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie 0050.5.2022 z 03.01.2022 w/s przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Krzyżanowice do dokonywania przeniesień w planach finansowych na 2022 rok)
2022-01-18 15:05:21 Cichoń Małgorzata Zarządzenie 0050.4.2022 z 03.01.2022 w/s opracowania planów finansowych na 2022 rok oraz przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 2022 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie 0050.4.2022 z 03.01.2022 w/s opracowania planów finansowych na 2022 rok oraz przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 2022 rok)
2022-01-18 15:02:40 Cichoń Małgorzata Zarządzenie 0050.3.2022 z 03.01.2022 w/s ustalenia wysokości zasiłku kasowego na 2022 rok dla jednostki Urząd Gminy Krzyżanowice dodanie nowego pliku (Zarządzenie 0050.3.2022 z 03.01.2022 w/s ustalenia wysokości zasiłku kasowego na 2022 rok dla jednostki Urząd Gminy Krzyżanowice)
2022-01-18 15:00:49 Cichoń Małgorzata Zarządzenie 0050.2.2022 z 03.01.2022 w/s wyłonienia wykonawcy na realizację dwunastu radiowych audycji informacyjnych o czasie 9 minut każda z zakresu działalności oraz poszczególnych spraw realizowanych przez Gminę Krzyżanowice w 2022 roku dodanie nowego pliku (Zarządzenie 0050.2.2022 z 03.01.2022 w/s wyłonienia wykonawcy na realizację dwunastu radiowych audycji informacyjnych o czasie 9 minut każda z zakresu działalności oraz poszczególnych spraw realizowanych przez Gminę Krzyżanowice w 2022 roku)
2022-01-18 14:57:31 Cichoń Małgorzata Zarządzenie 0050.1.2022 z 03.01.2022 w/s wyłonienia wykonawcy na świadczenie usług informacyjnych i promocyjnych w 2022 roku, w formie 36 newsów po 2,5 minuty, o łącznym czasie ekranowym 90 minut dodanie nowego pliku (Zarządzenie 0050.1.2022 z 03.01.2022 w/s wyłonienia wykonawcy na świadczenie usług informacyjnych i promocyjnych w 2022 roku, w formie 36 newsów po 2,5 minuty, o łącznym czasie ekranowym 90 minut)
2022-01-18 13:31:47 Kubaszek Brygida Zawiadomienie o terminie XL Sesji Rady Gminy Krzyżanowice w miesiącu styczniu 2022 rok. dodanie nowego pliku (Zawiadomienie o terminie XL Sesji Rady Gminy Krzyżanowice w miesiącu styczniu 2022 rok. )
2022-01-18 13:29:36 Kubaszek Brygida Harmonogram posiedzeń komisji i sesji Rady Gminy Krzyżanowice na miesiąc styczeń 2022 rok. dodanie nowego pliku (Harmonogram posiedzeń komisji i sesji Rady Gminy Krzyżanowice na miesiąc styczeń 2022 rok. )
2022-01-18 13:28:29 Kubaszek Brygida brak elementu usunięcie pliku (ID-11802)
2022-01-17 14:47:18 Kubaszek Brygida brak elementu dodanie nowego pliku (Harmonogram posiedzeń stałych komisji i sesji Rady Gminy na miesiąc styczeń 2022 rok.)
2022-01-13 10:54:51 Uher Lucyna brak elementu usunięcie pliku (ID-8331)
2022-01-11 09:26:01 Gmina Krzyżanowice Plany postępowań zmiana strony html
2022-01-11 09:25:28 Gmina Krzyżanowice Uchwały Rady Gminy zmiana strony html
2022-01-11 09:25:27 Gmina Krzyżanowice Inne ogloszenia i informacje zmiana strony html

   

Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 1283062 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM