rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Strona główna Rejestr zmian Dzisiaj jest: Wtorek, 20.08.2019
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Rejestr zmian w całym serwisie http://bip.krzyzanowice.pl/.
Ostatnia zmiana: 2019-08-20 15:12:42
Redaktor: Gmina Krzyżanowice
Opis: dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.146.2019 z 12.08.2019 w/s procedury przekazania placówki oświatowej, której organem prowadzącym jest Gmina Krzyżanowice, przez ustępującego dyrektora lub osobę pełniącą obowiązki dyrektora)
rejestr wszystkich zmian
Data Redaktor Element Opis
2019-08-20 15:12:42 Gmina Krzyżanowice Zarządzenie Nr 0050.146.2019 z 12.08.2019 w/s procedury przekazania placówki oświatowej, której organem prowadzącym jest Gmina Krzyżanowice, przez ustępującego dyrektora lub osobę pełniącą obowiązki dyrektora dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.146.2019 z 12.08.2019 w/s procedury przekazania placówki oświatowej, której organem prowadzącym jest Gmina Krzyżanowice, przez ustępującego dyrektora lub osobę pełniącą obowiązki dyrektora)
2019-08-20 14:52:06 Kubaszek Brygida Zawiadomienie o terminie XI Sesji Rady Gminy Krzyżanowice dodanie nowego pliku (Zawiadomienie o terminie XI Sesji Rady Gminy Krzyżanowice)
2019-08-20 14:24:32 Gmina Krzyżanowice Zarządzenie Nr 0050.143.2019 z 07.08.2019 w/s oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.143.2019 z 07.08.2019 w/s oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice)
2019-08-20 14:11:01 Gmina Krzyżanowice Zarządzenie Nr 0050.145.2019 z 12.08.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.145.2019 z 12.08.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok)
2019-08-20 14:10:38 Gmina Krzyżanowice Zarządzenie Nr 0050.144.2019 z 12.08.2019 w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.144.2019 z 12.08.2019 w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok)
2019-08-20 14:07:12 Gmina Krzyżanowice Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. modyfikowanie pliku (ID-9783)
2019-08-20 14:06:54 Gmina Krzyżanowice Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. dodanie nowego pliku (Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.)
2019-08-20 13:40:00 Kołek Zofia „Przebudowa ul. Powstańców Śląskich w Zabełkowie”
Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 “Europa inwestująca w obszary wiejskie

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 16.07.2019r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 31.07.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 20.08.2019 r., plik: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 20.08.2019 r.
dodanie pliku
2019-08-20 13:35:37 Kołek Zofia „Przebudowa ul. Powstańców Śląskich w Zabełkowie”
Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 “Europa inwestująca w obszary wiejskie

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 16.07.2019r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 31.07.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 20.08.2019 r.
zmiana przetargu
2019-08-20 12:09:06 Gmina Krzyżanowice Ogłoszenie Kierownika Ośrodka pomocy Społecznej w Tworkowie w/s listy kandydatów spełniających wymagania na stanowisko Pracownika Socjalnego modyfikowanie pliku (ID-9781)
2019-08-19 14:22:58 Cycon Dorota Ogłoszenie Kierownika Ośrodka pomocy Społecznej w Tworkowie w/s listy kandydatów spełniających wymagania na stanowisko Pracownika Socjalnego modyfikowanie pliku (ID-9781)
2019-08-19 11:41:54 Cycon Dorota Ogłoszenie Kierownika Ośrodka pomocy Społecznej w Tworkowie w/s listy kandydatów spełniających wymagania na stanowisko Pracownika Socjalnego dodanie nowego pliku (Ogłoszenie Kierownika Ośrodka pomocy Społecznej w Tworkowie w/s listy kandydatów spełniających wymagania na stanowisko Pracownika Socjalnego)
2019-08-14 13:51:17 Kołek Zofia „Dowóz uczniów z terenu Gminy Krzyżanowice do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020”
z podziałem zamówienia na części:
Cześć I - Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Krzyżanowice w roku szkolnym 2019/2020
Cześć II - Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie Powiatu Raciborskiego w roku szkolnym 2019/2020

Ogłoszenie o zamówieniu z dn.06.08.2019r.

Informacja z otarcia ofert z dn. 14.08.2019r. , plik: Informacja z otarcia ofert z dn. 14.08.2019r.
dodanie pliku
2019-08-14 13:49:47 Kołek Zofia „Dowóz uczniów z terenu Gminy Krzyżanowice do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020”
z podziałem zamówienia na części:
Cześć I - Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Krzyżanowice w roku szkolnym 2019/2020
Cześć II - Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie Powiatu Raciborskiego w roku szkolnym 2019/2020

Ogłoszenie o zamówieniu z dn.06.08.2019r.

Informacja z otarcia ofert z dn. 14.08.2019r.
zmiana przetargu
2019-08-13 14:59:45 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.149.2019 z 13.08.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr XXVIII/1/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22.01.2009 w/s uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Krzyżanowice dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.149.2019 z 13.08.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr XXVIII/1/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22.01.2009 w/s uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Krzyżanowice)
2019-08-13 14:56:39 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.148.2019 z 13.08.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie w Żłobku w Tworkowie dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.148.2019 z 13.08.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie w Żłobku w Tworkowie)
2019-08-13 14:54:18 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.149.2019 z 13.08.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr XXVIII/1/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22.01.2009 w/s uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Krzyżanowice dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.149.2019 z 13.08.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr XXVIII/1/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22.01.2009 w/s uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Krzyżanowice)
2019-08-13 14:48:21 Gmina Krzyżanowice Nabór pracowników zmiana strony html
2019-08-13 14:38:45 Gmina Krzyżanowice Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.193.2018 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Krzyżanowice dodanie nowego pliku (Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.193.2018 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Krzyżanowice)
2019-08-13 14:38:26 Gmina Krzyżanowice brak elementu dodanie nowego pliku (Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.193.2018 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Krzyżanowice)
2019-08-13 14:38:26 Gmina Krzyżanowice brak elementu automatyczne usunięcie błędnie dodanego pliku (ID-9775)
2019-08-13 14:38:02 Gmina Krzyżanowice Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.193.2018 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Krzyżanowice dodanie nowego pliku (Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.193.2018 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Krzyżanowice)
2019-08-13 14:37:13 Gmina Krzyżanowice Klauzula informacyjna - nabór dodanie nowego pliku (Klauzula informacyjna - nabór)
2019-08-13 14:34:37 Gmina Krzyżanowice brak elementu dodanie nowego pliku (Klauzula informacyjne RODO - nabór)
2019-08-13 14:34:37 Gmina Krzyżanowice brak elementu automatyczne usunięcie błędnie dodanego pliku (ID-9772)
2019-08-13 14:32:01 Gmina Krzyżanowice Nagrania z sesji - kadencja 2018 - 2023 zmiana strony html
2019-08-13 14:31:00 Gmina Krzyżanowice Nagrania z sesji - kadencja 2018 - 2023 zmiana strony html
2019-08-13 14:22:40 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.148.2019 z 13.08.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie w Żłobku w Tworkowie dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.148.2019 z 13.08.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie w Żłobku w Tworkowie)
2019-08-13 14:19:48 Cichoń Małgorzata Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 13.08.2019 dot. naboru kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy Krzyżanowice na stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. promocji dodanie nowego pliku (Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 13.08.2019 dot. naboru kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy Krzyżanowice na stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. promocji)
2019-08-13 11:31:17 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.147.2019 z 13.08.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s zmiany uchwały w/s ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice modyfikowanie pliku (ID-9769)

   

Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 798205 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM