rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Strona główna Rejestr zmian Dzisiaj jest: Czwartek, 21.02.2019
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Rejestr zmian w całym serwisie http://bip.krzyzanowice.pl/.
Ostatnia zmiana: 2019-02-19 12:26:56
Redaktor: Kołek Zofia
Opis: dodanie pliku
rejestr wszystkich zmian
Data Redaktor Element Opis
2019-02-19 12:26:56 Kołek Zofia „Przebudowa ul. Raciborskiej i ronda w Chałupkach”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.02.2019r., plik: załączniki od 1do 7 i od 11 do 13
dodanie pliku
2019-02-19 12:25:12 Kołek Zofia „Przebudowa ul. Raciborskiej i ronda w Chałupkach”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.02.2019r., plik: 10_PRZEDMIARY
dodanie pliku
2019-02-19 12:24:28 Kołek Zofia „Przebudowa ul. Raciborskiej i ronda w Chałupkach”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.02.2019r., plik: 9_STWiOR
dodanie pliku
2019-02-19 12:23:00 Kołek Zofia „Przebudowa ul. Raciborskiej i ronda w Chałupkach”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.02.2019r., plik: 8_DOKUMENTACJE
dodanie pliku
2019-02-19 12:21:20 Kołek Zofia „Przebudowa ul. Raciborskiej i ronda w Chałupkach”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.02.2019r., plik: SIWZ - Zp.2711.2.2019 z 19.02.19r.
dodanie pliku
2019-02-19 12:19:54 Kołek Zofia „Przebudowa ul. Raciborskiej i ronda w Chałupkach”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.02.2019r., plik: OGŁOSZENIE z 19.02.2019
dodanie pliku
2019-02-19 12:16:37 Kołek Zofia „Przebudowa ul. Raciborskiej i ronda w Chałupkach”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.02.2019r.
dodanie przetargu
2019-02-18 12:34:37 Kołek Zofia „Przebudowa ul. Raciborskiej i ronda w Chałupkach”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 31.01.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 15.02.2019 r.

Unieważnienie postępowania. Informacja z dnia 18.02.2019r., plik: Unieważnienie postępowania. Informacja z dnia 18.02.2019r.
dodanie pliku
2019-02-18 12:33:29 Kołek Zofia „Przebudowa ul. Raciborskiej i ronda w Chałupkach”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 31.01.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 15.02.2019 r.

Unieważnienie postępowania. Informacja z dnia 18.02.2019r.
zmiana przetargu
2019-02-15 13:08:37 Krzykała Anna „Przebudowa ul. Raciborskiej i ronda w Chałupkach”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 31.01.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 15.02.2019 r.

Unieważnienie postępowania. Informacja z dnia 18.02.2019r., plik: informacja z otwarcia ofert z dnia 15.02.2019 r.
dodanie pliku
2019-02-15 13:08:15 Krzykała Anna „Przebudowa ul. Raciborskiej i ronda w Chałupkach”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 31.01.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 15.02.2019 r.

Unieważnienie postępowania. Informacja z dnia 18.02.2019r.
zmiana przetargu
2019-02-14 14:35:59 Cichoń Małgorzata Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 14.02.2019 r. o wynikach konsultacji dodanie nowego pliku (Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 14.02.2019 r. o wynikach konsultacji )
2019-02-14 14:33:43 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.30.2019 z 07.02.2019 w/s powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji sprzętu komputerowego i biurowego będącego na stanie Urzędu Gminy w Krzyżanowicach dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.30.2019 z 07.02.2019 w/s powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji sprzętu komputerowego i biurowego będącego na stanie Urzędu Gminy w Krzyżanowicach)
2019-02-12 12:43:30 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.31.2019 z 11.02.2019 w/s wyłonienia wykonawcy na wykonanie zadania: "Wymiana kotłów w budynku przedszkola w Zabełkowie" dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.31.2019 z 11.02.2019 w/s wyłonienia wykonawcy na wykonanie zadania: "Wymiana kotłów w budynku przedszkola w Zabełkowie")
2019-02-12 09:14:11 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.25.2019 z 30.01.2019 w/s przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Krzyżanowice na lata 2019-2021 dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.25.2019 z 30.01.2019 w/s przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Krzyżanowice na lata 2019-2021)
2019-02-11 14:29:08 Kołek Zofia „Przebudowa ul. Raciborskiej i ronda w Chałupkach”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 31.01.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 15.02.2019 r.

Unieważnienie postępowania. Informacja z dnia 18.02.2019r., plik: Zapytania i odpowiedzi z 11.02.19
dodanie pliku
2019-02-11 14:27:29 Kołek Zofia „Przebudowa ul. Raciborskiej i ronda w Chałupkach”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 31.01.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 15.02.2019 r.

Unieważnienie postępowania. Informacja z dnia 18.02.2019r.
zmiana przetargu
2019-02-11 10:19:33 Gmina Krzyżanowice Komisja Do Spraw Gospodarczych zmiana strony html
2019-02-11 10:19:33 Gmina Krzyżanowice Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zmiana strony html
2019-02-11 10:19:32 Gmina Krzyżanowice Komisja Finansów i Rozwoju Gminy zmiana strony html
2019-02-11 10:19:32 Gmina Krzyżanowice Komisja Do Spraw Społecznych zmiana strony html
2019-02-11 10:19:31 Gmina Krzyżanowice Komisja Rewizyjna zmiana strony html
2019-02-11 10:19:30 Gmina Krzyżanowice Komisje Rady Gminy zmiana strony html
2019-02-11 10:14:18 Gmina Krzyżanowice Rada Gminy Krzyżanowice zmiana strony html
2019-02-08 13:05:27 Gmina Krzyżanowice Rada Gminy Krzyżanowice zmiana strony html
2019-02-07 09:45:56 Cichoń Małgorzata Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 05.02.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zasad i trybu udzielania dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (...) dodanie nowego pliku (Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 05.02.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zasad i trybu udzielania dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (...))
2019-02-05 12:51:57 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.24.2019 z 30.01.2019 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie "Przebudowa ul. Raciborskiej i ronda w Chałupkach" dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.24.2019 z 30.01.2019 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie "Przebudowa ul. Raciborskiej i ronda w Chałupkach")
2019-02-05 12:49:21 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.23.2019 z 30.01.2019 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (...) modyfikowanie pliku (ID-9339)
2019-02-05 12:48:13 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.23.2019 z 30.01.2019 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (...) dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.23.2019 z 30.01.2019 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów korzystanie ze środowiska (...))
2019-02-05 12:44:34 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.22.2019 z 30.01.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.22.2019 z 30.01.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok)

   

Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 714862 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM