rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Strona główna Rejestr zmian Dzisiaj jest: Sobota, 26.05.2018
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Rejestr zmian w całym serwisie http://bip.krzyzanowice.pl/.
Ostatnia zmiana: 2018-05-24 10:55:33
Redaktor: Cichoń Małgorzata
Opis: dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.79.2018 z 15.05.2018 w/s zmian w budżecie gminy na 2018 rok)
rejestr wszystkich zmian
Data Redaktor Element Opis
2018-05-24 10:55:33 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.79.2018 z 15.05.2018 w/s zmian w budżecie gminy na 2018 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.79.2018 z 15.05.2018 w/s zmian w budżecie gminy na 2018 rok)
2018-05-24 10:53:35 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.78.2018 z 15.05.2018 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.78.2018 z 15.05.2018 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok )
2018-05-24 10:51:51 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.73.2018 z 27.04.2018 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Budowa budynku z dwoma mieszkaniami socjalnymi w Tworkowie" dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.73.2018 z 27.04.2018 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Budowa budynku z dwoma mieszkaniami socjalnymi w Tworkowie")
2018-05-23 09:04:25 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.82.2018 z 17.05.2018 w/s konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Owsiszczach dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.82.2018 z 17.05.2018 w/s konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Owsiszczach)
2018-05-23 09:02:28 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.81.2018 z 17.05.2018 w/s zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.81.2018 z 17.05.2018 w/s zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie )
2018-05-23 09:00:03 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.80.2018 z 16.05.2018 w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka w Krzyżanowicach za rok 2017 dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.80.2018 z 16.05.2018 w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka w Krzyżanowicach za rok 2017)
2018-05-23 07:55:41 Uher Lucyna Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Eksploatacja i przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża kruszywa naturalnego Bieńkowice - Zachód 1" dodanie nowego pliku (Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Eksploatacja i przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża kruszywa naturalnego Bieńkowice - Zachód 1")
2018-05-22 12:41:14 Kołek Zofia „Budowa budynku z dwoma mieszkaniami socjalnymi w Tworkowie”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 22.05.1018r., plik: 8_pozwolenie_na_budowę
dodanie pliku
2018-05-22 12:39:35 Kołek Zofia „Budowa budynku z dwoma mieszkaniami socjalnymi w Tworkowie”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 22.05.1018r., plik: załączniki do SIWZ od 11 do 13
dodanie pliku
2018-05-22 12:35:38 Kołek Zofia „Budowa budynku z dwoma mieszkaniami socjalnymi w Tworkowie”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 22.05.1018r., plik: 10 PRZEDMIAR
dodanie pliku
2018-05-22 12:34:17 Kołek Zofia „Budowa budynku z dwoma mieszkaniami socjalnymi w Tworkowie”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 22.05.1018r., plik: 9 STWiOR
dodanie pliku
2018-05-22 12:31:59 Kołek Zofia „Budowa budynku z dwoma mieszkaniami socjalnymi w Tworkowie”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 22.05.1018r., plik: 8 Dokumentacja techniczna
dodanie pliku
2018-05-22 12:30:27 Kołek Zofia „Budowa budynku z dwoma mieszkaniami socjalnymi w Tworkowie”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 22.05.1018r., plik: 7 Proponowane Istotne Postanowienia Umowy
dodanie pliku
2018-05-22 12:23:52 Kołek Zofia „Budowa budynku z dwoma mieszkaniami socjalnymi w Tworkowie”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 22.05.1018r., plik: załączniki do SIWZ od 1 do 6
dodanie pliku
2018-05-22 12:21:33 Kołek Zofia „Budowa budynku z dwoma mieszkaniami socjalnymi w Tworkowie”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 22.05.1018r., plik: SIWZ
dodanie pliku
2018-05-22 12:19:04 Kołek Zofia „Budowa budynku z dwoma mieszkaniami socjalnymi w Tworkowie”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 22.05.1018r., plik: Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 22.05.1018r.
dodanie pliku
2018-05-22 12:17:30 Kołek Zofia „Budowa budynku z dwoma mieszkaniami socjalnymi w Tworkowie”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 22.05.1018r.
dodanie przetargu
2018-05-21 11:20:54 Kołek Zofia „Budowa budynku z dwoma mieszkaniami socjalnymi w Tworkowie”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 02.05.1018r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 17.05.2018 r.

Unieważnienie postępowania z dn. 18.05/2018r., plik: Unieważnienie postępowania z dn. 18.05/2018r.
dodanie pliku
2018-05-21 11:18:45 Kołek Zofia „Budowa budynku z dwoma mieszkaniami socjalnymi w Tworkowie”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 02.05.1018r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 17.05.2018 r.

Unieważnienie postępowania z dn. 18.05/2018r.
zmiana przetargu
2018-05-17 13:47:25 Kołek Zofia „Budowa budynku z dwoma mieszkaniami socjalnymi w Tworkowie”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 02.05.1018r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 17.05.2018 r.

Unieważnienie postępowania z dn. 18.05/2018r., plik: Informacja z otwarcia ofert z dnia 17.05.2018 r.
dodanie pliku
2018-05-17 13:41:09 Kołek Zofia „Budowa budynku z dwoma mieszkaniami socjalnymi w Tworkowie”

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 02.05.1018r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 17.05.2018 r.

Unieważnienie postępowania z dn. 18.05/2018r.
zmiana przetargu
2018-05-16 10:19:59 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.76.2018 z 08.05.2018 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za 2017 rok oraz innych danych wymienionych w art. 37 ustawy o finansach publicznych dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.76.2018 z 08.05.2018 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za 2017 rok oraz innych danych wymienionych w art. 37 ustawy o finansach publicznych)
2018-05-16 10:08:21 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.77.2018 z 11.05.2018 w/s ustalenia stawek czynszu dla lokali użytkowych i stawek czynszu wynajmowanego mienia ruchomego stanowiących własność Gminy Krzyżanowice, którymi gospodaruje Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjne dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.77.2018 z 11.05.2018 w/s ustalenia stawek czynszu dla lokali użytkowych i stawek czynszu wynajmowanego mienia ruchomego stanowiących własność Gminy Krzyżanowice, którymi gospodaruje Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego z/s w Krzyżanowicach)
2018-05-16 10:05:19 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.76.2018 z 08.05.2018 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za 2017 rok oraz innych danych wymienionych w art. 37 ustawy o finansach publicznych dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.76.2018 z 08.05.2018 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za 2017 rok oraz innych danych wymienionych w art. 37 ustawy o finansach publicznych)
2018-05-16 10:02:45 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.75.2018 z 07.05.2018 w/s powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Owsiszczach dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.75.2018 z 07.05.2018 w/s powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Owsiszczach)
2018-05-16 10:00:36 Cichoń Małgorzata Zarządzenie 0050.74.2018 z 07.05.2018 w/s powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie dodanie nowego pliku (Zarządzenie 0050.74.2018 z 07.05.2018 w/s powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie)
2018-05-16 09:58:19 Cichoń Małgorzata Zarządzenie 0050.72.2018 z 26.04.2018 w/s oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice dodanie nowego pliku (Zarządzenie 0050.72.2018 z 26.04.2018 w/s oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice)
2018-05-16 09:55:59 Cichoń Małgorzata Zarządzenie 0050.68.2018 z 24.04.2018 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie 0050.68.2018 z 24.04.2018 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok)
2018-05-16 09:54:21 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.67.2018 z 20.04.2018 dot. powołania Komisji w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.67.2018 z 20.04.2018 dot. powołania Komisji w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą)
2018-05-04 08:36:03 Kubaszek Brygida UCHWAŁA Nr 0007.XLI.36.2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Krzyżanowice na lata 2016-2023 dodanie nowego pliku (UCHWAŁA Nr 0007.XLI.36.2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Krzyżanowice na lata 2016-2023)

   

Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 625607 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM