rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Strona główna Rejestr zmian Dzisiaj jest: Środa, 19.12.2018
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Rejestr zmian w całym serwisie http://bip.krzyzanowice.pl/.
Ostatnia zmiana: 2018-12-18 10:27:35
Redaktor: Uher Lucyna
Opis: modyfikowanie pliku (ID-9206)
rejestr wszystkich zmian
Data Redaktor Element Opis
2018-12-18 10:27:35 Uher Lucyna Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Zabełkowie oznaczonej jako działka nr 586/5 a.m. 3 obręb Zabełków modyfikowanie pliku (ID-9206)
2018-12-18 10:23:30 Uher Lucyna Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Zabełkowie oznaczonej jako działka nr 586/5 a.m. 3 obręb Zabełków dodanie nowego pliku (Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Zabełkowie oznaczonej jako działka nr 586/5 a.m. 3 obręb Zabełków)
2018-12-18 10:20:22 Uher Lucyna Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Zabełkowie oznaczonej jako działka nr 586/5 a.m. 3 obręb Zabełków modyfikowanie pliku (ID-8821)
2018-12-18 09:44:16 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.207.2018 z 12.12.2018 w/s powołania Komisji ds. naboru w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury w Referacie Gospodarki Przestrzennej dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.207.2018 z 12.12.2018 w/s powołania Komisji ds. naboru w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury w Referacie Gospodarki Przestrzennej)
2018-12-18 09:42:05 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.206.2018 z 12.12.2018 w/s powołania Komisji ds. naboru w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze podinspektor w Referacie Budżetu i Finansów modyfikowanie pliku (ID-9204)
2018-12-18 09:41:41 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.206.2018 z 12.12.2018 w/s powołania Komisji ds. naboru w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze podinspektor w Referacie Budżetu i Finansów dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.206.2018 z 12.12.2018 w/s powołania Komisji ds. naboru w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze podinspektor w referacie Budżetu i Finansów)
2018-12-18 09:38:48 Cichoń Małgorzata brak elementu usunięcie pliku (ID-9202)
2018-12-18 09:38:44 Cichoń Małgorzata brak elementu usunięcie pliku (ID-9203)
2018-12-17 11:50:07 Cichoń Małgorzata brak elementu modyfikowanie pliku (ID-9203)
2018-12-17 11:49:34 Cichoń Małgorzata brak elementu dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.207.2018 z 12.12.2018 w/s powołania Komisji ds. naboru w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury trenowej w referacie gospodarki przestrzennej)
2018-12-17 11:47:01 Cichoń Małgorzata brak elementu dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.206.2018 z 12.12.2018 w/s powołania Komisji ds. naboru w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze podinspektor w referacie budżetu i finansów)
2018-12-17 11:45:05 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.199.2018 z 06.12.2018 w/s nie wykonania prawa pierwokupu dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.199.2018 z 06.12.2018 w/s nie wykonania prawa pierwokupu)
2018-12-17 11:43:42 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.188.2018 z 20.11.2018 w/s oddania w dzierżawę gruntów z przeznaczeniem pod pojemniki na odzież używaną dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.188.2018 z 20.11.2018 w/s oddania w dzierżawę gruntów z przeznaczeniem pod pojemniki na odzież używaną)
2018-12-17 11:40:59 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.183.2018 z 19.11.2018 w/s przeznaczenia do użyczenia nieruchomości- budynku wielofunkcyjnego, zlokalizowanego w Rudyszwałdzie, stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.183.2018 z 19.11.2018 w/s przeznaczenia do użyczenia nieruchomości- budynku wielofunkcyjnego, zlokalizowanego w Rudyszwałdzie, stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice)
2018-12-17 09:04:30 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.205.2018 z 10.12.2018 w/s wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 roku w Urzędzie Gminy Krzyżanowice dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.205.2018 z 10.12.2018 w/s wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 roku w Urzędzie Gminy Krzyżanowice )
2018-12-17 09:02:06 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.204.2018 z 10.12.2018 w/s powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzyżanowice w 2019 roku w obszarze: "Pomocy społecznej oraz działalności na rzecz dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.204.2018 z 10.12.2018 w/s powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzyżanowice w 2019 roku w obszarze: "Pomocy społecznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych" (...))
2018-12-17 08:48:26 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.203.2018 z 10.12.2018 w/s powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzyżanowice w 2019 roku w obszarze: "Wspierania i upowszechniania kultury fizyczne dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.203.2018 z 10.12.2018 w/s powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzyżanowice w 2019 roku w obszarze: "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu" (...))
2018-12-17 08:39:25 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.202.2018 z 10.12.2018 w/s powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzyżanowice w 2019 r w obszarze: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzict dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.202.2018 z 10.12.2018 w/s powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzyżanowice w 2019 r w obszarze: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" (...))
2018-12-17 08:36:11 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.201.2018 z 06.12.2018 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.201.2018 z 06.12.2018 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok)
2018-12-17 08:34:42 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.200.2018 z 06.12.2018 w/s zmian w budżecie gminy na 2018 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.200.2018 z 06.12.2018 w/s zmian w budżecie gminy na 2018 rok)
2018-12-17 08:33:03 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.198.2018 z 30.11.2018 w/s przeprowadzenia inwentaryzacji wyposażenia stanowiącego własność obcej jednostki dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.198.2018 z 30.11.2018 w/s przeprowadzenia inwentaryzacji wyposażenia stanowiącego własność obcej jednostki)
2018-12-17 08:31:16 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.197.2018 z 30.11.2018 w/s przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów, środków pieniężnych i papierów wartościowych na dzień 31 grudnia 2018 r. dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.197.2018 z 30.11.2018 w/s przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów, środków pieniężnych i papierów wartościowych na dzień 31 grudnia 2018 r. )
2018-12-17 08:29:21 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.196.2018 z 30.11.2018 w/s przeprowadzenia inwentaryzacji wyposażenia stanowiącego własność obcej jednostki dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.196.2018 z 30.11.2018 w/s przeprowadzenia inwentaryzacji wyposażenia stanowiącego własność obcej jednostki)
2018-12-14 08:03:25 Cichoń Małgorzata Uchwała Nr 4200/III/213/2018 z 06.12.2018 III Składu Orzekającego RIO w Katowicach w/s opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krzyżanowice projekcie uchwały w/s wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2026 dodanie nowego pliku (Uchwała Nr 4200/III/213/2018 z 06.12.2018 III Składu Orzekającego RIO w Katowicach w/s opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krzyżanowice projekcie uchwały w/s wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2026)
2018-12-14 08:00:14 Cichoń Małgorzata Uchwała Nr 4200/III/212/2018 z 06.12.2018 III Składu RIO w Katowicach w/s opinii o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 2.869.979,17 zł przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Krzyżanowice modyfikowanie pliku (ID-9188)
2018-12-14 07:59:16 Cichoń Małgorzata Uchwała Nr 4200/III/212/2018 z 06.12.2018 III Składu RIO w Katowicach w/s opinii o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 2.869.979,17 zł przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Krzyżanowice dodanie nowego pliku (Uchwała Nr 4200/III/212/2018 z 06.12.2018 III Składu RIO w Katowicach w/s opinii o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 2.869,17 zł przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Krzyżanowice)
2018-12-14 07:55:42 Cichoń Małgorzata Uchwała Nr 4200/III/211/2018 z 06.12.2018 III Składu Orzekającego RIO w Katowicach w/s opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krzyżanowice projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi dodanie nowego pliku (Uchwała Nr 4200/III/211/2018 z 06.12.2018 III Składu Orzekającego RIO w Katowicach w/s opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krzyżanowice projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi)
2018-12-13 11:55:22 Kubaszek Brygida Harmonogram posiedzeń Rady Gminy Krzyżanowice w miesiącu grudniu 2018 roku. dodanie nowego pliku (Harmonogram posiedzeń Rady Gminy Krzyżanowice w miesiącu grudniu 2018 roku.)
2018-12-13 11:52:32 Kubaszek Brygida brak elementu usunięcie pliku (ID-9185)
2018-12-13 11:46:25 Kubaszek Brygida brak elementu dodanie nowego pliku (Harmonogram posiedzeń Rady Gminy Krzyżanowice w miesiącu grudniu 2018 roku.)

   

Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 699187 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM