rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Strona główna Rejestr zmian Dzisiaj jest: Niedziela, 22.07.2018
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Rejestr zmian w całym serwisie http://bip.krzyzanowice.pl/.
Ostatnia zmiana: 2018-07-19 13:17:45
Redaktor: Krzykała Anna
Opis: zmiana przetargu
rejestr wszystkich zmian
Data Redaktor Element Opis
2018-07-19 13:17:45 Krzykała Anna „Przebudowa drogi – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Rudyszwałd i Roszków”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.06.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 03.07.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 19.07.2018r.
zmiana przetargu
2018-07-19 13:16:27 Krzykała Anna „Przebudowa drogi – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Rudyszwałd i Roszków”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.06.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 03.07.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 19.07.2018r., plik: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 19.07.2018 r.
zmiana pliku
2018-07-19 13:15:37 Krzykała Anna „Przebudowa drogi – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Rudyszwałd i Roszków”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.06.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 03.07.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 19.07.2018r., plik: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 19.07.2018 r.
dodanie pliku
2018-07-19 13:14:39 Krzykała Anna „Przebudowa drogi – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Rudyszwałd i Roszków”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.06.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 03.07.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 19.07.2018r.
zmiana przetargu
2018-07-19 10:07:43 Uher Lucyna Ogłoszenie o wyniku III przetargu nieograniczonego dodanie nowego pliku (Ogłoszenie o wyniku III przetargu nieograniczonego)
2018-07-18 11:10:12 Gmina Krzyżanowice Oświadczenia majątkowe zmiana strony html
2018-07-18 11:09:15 Gmina Krzyżanowice Oświadczenia majątkowe 2017 zmiana strony html
2018-07-18 09:22:21 Gmina Krzyżanowice 2018 dodanie strony html
2018-07-18 09:20:55 Gmina Krzyżanowice Wybory Samorządowe 2018 dodawanie kategorii
2018-07-18 08:00:34 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.124.2018 z 11.07.2018 w/s powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji sprzętu komputerowego będącego na stanie Urzędu Gminy w Krzyżanowicach dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.124.2018 z 11.07.2018 w/s powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji sprzętu komputerowego będącego na stanie Urzędu Gminy w Krzyżanowicach)
2018-07-13 12:55:13 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.123.2018 z 09.07.2018 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.123.2018 z 09.07.2018 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok)
2018-07-13 12:54:07 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.122.2018 z 09.07.2018 w/s zmian w budżecie gminy na 2018 oraz zmian w zarządzeniu Nr 0050.107.2018 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 29.06.2018 w/s zmian w budżecie gminy na 2018 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.122.2018 z 09.07.2018 w/s zmian w budżecie gminy na 2018 oraz zmian w zarządzeniu Nr 0050.107.2018 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 29.06.2018 w/s zmian w budżecie gminy na 2018 rok)
2018-07-13 12:50:26 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.121.2018 z 09.07.2018 w/s wyłonienia wykonawcy na wykonanie zadania: "Doposażenie pomieszczeń w Budynku Centrum Aktywności i Integracji Społecznej" dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.121.2018 z 09.07.2018 w/s wyłonienia wykonawcy na wykonanie zadania: "Doposażenie pomieszczeń w Budynku Centrum Aktywności i Integracji Społecznej")
2018-07-13 12:47:06 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.120.2018 z 09.07.2018 w/s wyłonienia wykonawcy na wykonanie zadania "Budowa placu zabaw oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rudyszwałdzie" dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.120.2018 z 09.07.2018 w/s wyłonienia wykonawcy na wykonanie zadania "Budowa placu zabaw oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rudyszwałdzie")
2018-07-11 08:15:24 Cichoń Małgorzata Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 27.06.2018 r. dot. wydania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn: "Gazociąg Kędzierzyn-Koźle-Granica RP (Polska-Czechy) wraz z tłocznią i stacją modyfikowanie pliku (ID-8933)
2018-07-11 08:13:07 Cichoń Małgorzata Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 27.06.2018 r. dot. wydania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn: "Gazociąg Kędzierzyn-Koźle-Granica RP (Polska-Czechy) wraz z tłocznią i stacją dodanie nowego pliku (Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 27.06.2018 r. dot. wydania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn: "Gazociąg Kędzierzyn-Koźle-Granica RP (Polska-Czechy) wraz z tłocznią i stacją pomiarową")
2018-07-10 10:23:33 Krzykała Anna przetarg został usunięty usunięcie pliku
2018-07-10 10:23:02 Krzykała Anna Roboty dodatkowe dla zadania „Stabilizacja osuwiska w centrum Krzyżanowic”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22.06.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 09.07.2018 r.

Unieważnienie postępowania z dnia 10.07.2018 r., plik: Unieważnienie postępowania z dnia 10.07.2018 r.
dodanie pliku
2018-07-10 10:21:27 Krzykała Anna przetarg został usunięty dodanie pliku
2018-07-10 10:20:29 Krzykała Anna Roboty dodatkowe dla zadania „Stabilizacja osuwiska w centrum Krzyżanowic”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22.06.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 09.07.2018 r.

Unieważnienie postępowania z dnia 10.07.2018 r.
zmiana przetargu
2018-07-10 10:19:21 Krzykała Anna Roboty dodatkowe dla zadania „Stabilizacja osuwiska w centrum Krzyżanowic”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22.06.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 09.07.2018 r.

Unieważnienie postępowania z dnia 10.07.2018 r.
zmiana przetargu
2018-07-09 12:56:11 Krzykała Anna Roboty dodatkowe dla zadania „Stabilizacja osuwiska w centrum Krzyżanowic”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22.06.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 09.07.2018 r.

Unieważnienie postępowania z dnia 10.07.2018 r.
zmiana przetargu
2018-07-09 12:56:07 Krzykała Anna Roboty dodatkowe dla zadania „Stabilizacja osuwiska w centrum Krzyżanowic”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22.06.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 09.07.2018 r.

Unieważnienie postępowania z dnia 10.07.2018 r., plik: Informacja z otwarcia ofert z dnia 09.07.2018 r.
dodanie pliku
2018-07-09 12:54:18 Krzykała Anna Roboty dodatkowe dla zadania „Stabilizacja osuwiska w centrum Krzyżanowic”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22.06.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 09.07.2018 r.

Unieważnienie postępowania z dnia 10.07.2018 r.
zmiana przetargu
2018-07-09 12:53:55 Krzykała Anna Roboty dodatkowe dla zadania „Stabilizacja osuwiska w centrum Krzyżanowic”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22.06.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 09.07.2018 r.

Unieważnienie postępowania z dnia 10.07.2018 r.
zmiana przetargu
2018-07-09 09:00:17 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.111.2018 z 04.07.2018 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn: " Budowa odcinka ścieżki rowerowej w pasie DK nr 45 w miejscowości Zabełków oraz Budowa odcinka dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.111.2018 z 04.07.2018 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn: " Budowa odcinka ścieżki rowerowej w pasie DK nr 45 w miejscowości Zabełków oraz Budowa odcinka ścieżki rowerowej w pasie DK nr 78 w miejscowości Chałupki i Zabełków (...))
2018-07-09 08:55:41 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.110.2018 z 02.07.2018 w/s udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Tworkowie dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.110.2018 z 02.07.2018 w/s udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Tworkowie)
2018-07-06 13:30:43 Uher Lucyna Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia28.06.2018r. nr RŚ-G 6220.06-05.2018 dodanie nowego pliku (Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia28.06.2018r. nr RŚ-G 6220.06-05.2018)
2018-07-06 13:16:42 Krzykała Anna Budowa odcinka ścieżki rowerowej w pasie drogi krajowej nr 45 w miejscowości Zabełków oraz Budowa odcinka ścieżki rowerowej w pasie drogi krajowej nr 78 w miejscowości Chałupki i Zabełków w ramach projektu ”Udostępnienie Odry i Olzy”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06.07.2018 r. , plik: 10_PRZEDMIARY
dodanie pliku
2018-07-06 13:16:19 Krzykała Anna Budowa odcinka ścieżki rowerowej w pasie drogi krajowej nr 45 w miejscowości Zabełków oraz Budowa odcinka ścieżki rowerowej w pasie drogi krajowej nr 78 w miejscowości Chałupki i Zabełków w ramach projektu ”Udostępnienie Odry i Olzy”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06.07.2018 r. , plik: 9_STWiORB
dodanie pliku

   

Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 653708 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM