Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj
Rejestr zmian w całym serwisie http://bip.krzyzanowice.pl/.
Ostatnia zmiana: 2020-02-21 10:07:04
Redaktor: Cichoń Małgorzata
Opis: dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.41.2020 z 18.02.2020 w/s wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Chałupkach na rzecz Gminy Krzyżanowice)
rejestr wszystkich zmian
Data Redaktor Element Opis
2020-02-21 10:07:04 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.41.2020 z 18.02.2020 w/s wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Chałupkach na rzecz Gminy Krzyżanowice dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.41.2020 z 18.02.2020 w/s wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Chałupkach na rzecz Gminy Krzyżanowice)
2020-02-21 08:35:42 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Wójta Gminy Krzyżanowice Nr 0050.39.2020 z 17.02.2020 w/s wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP (...) modyfikowanie pliku (ID-10171)
2020-02-21 08:34:27 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Wójta Gminy Krzyżanowice Nr 0050.39.2020 z 17.02.2020 w/s wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP (...) dodanie nowego pliku (Zarządzenie Wójta Gminy Krzyżanowice Nr 0050.39.2020 z 17.02.2020 w/s wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10.05.2020 r. )
2020-02-21 08:30:49 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.40.2020 z 17.02.2020 dot. projektu uchwały w/s ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Krzyżanowice dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.40.2020 z 17.02.2020 dot. projektu uchwały w/s ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Krzyżanowice)
2020-02-21 08:28:52 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.39.2020 z 17.02.2020 w/s wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10.05.2020 r. dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.39.2020 z 17.02.2020 w/s wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10.05.2020 r. )
2020-02-18 14:18:22 Gmina Krzyżanowice Uchwała Nr 4200/III/32/2020 III Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dnia 15 stycznie 2020 r. dodanie nowego pliku (Uchwała Nr 4200/III/32/2020 III Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dnia 15 stycznie 2020 r.)
2020-02-18 14:18:22 Kubaszek Brygida Zawiadomieni o terminie Sesji Rady Gminy Krzyżanowice w miesiącu lutym 2020 dodanie nowego pliku (Zawiadomieni o terminie Sesji Rady Gminy Krzyżanowice w miesiącu lutym 2020)
2020-02-18 14:17:41 Gmina Krzyżanowice Uchwała Nr 4200/III/31/2020 III Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dnia 15 stycznie 2020 r. dodanie nowego pliku (Uchwała Nr 4200/III/31/2020 III Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dnia 15 stycznie 2020 r.)
2020-02-18 11:17:10 Gmina Krzyżanowice Wybory Prezydenckie - 2020 zmiana strony html
2020-02-18 11:14:01 Gmina Krzyżanowice Wybory prezydenckie zmiana strony html
2020-02-18 11:12:42 Gmina Krzyżanowice Wybory Prezydenckie - 2020 dodanie strony html
2020-02-18 11:12:41 Gmina Krzyżanowice Wybory Prezydenckie - 2015 dodanie strony html
2020-02-18 11:08:41 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.38.2020 z 17.02.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.38.2020 z 17.02.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok)
2020-02-18 11:07:19 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.37.2020 z 17.02.2020 w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.37.2020 z 17.02.2020 w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok)
2020-02-18 10:41:56 Gmina Krzyżanowice strona: 'wybory_prezydenckie' została usunięta usuwanie strony html
2020-02-18 10:36:00 Gmina Krzyżanowice strona: 'wybory_prezydenckie' została usunięta dodanie strony html
2020-02-18 10:32:12 Gmina Krzyżanowice strona: 'wyb_prezydenckie_2020' została usunięta usuwanie strony html
2020-02-18 10:30:07 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.36.2020 z 11.02.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.36.2020 z 11.02.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok)
2020-02-18 10:26:53 Gmina Krzyżanowice strona: 'wyb_prezydenckie_2020' została usunięta dodanie strony html
2020-02-18 10:23:24 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.35.2020 z 11.02.2020 w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.35.2020 z 11.02.2020 w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok)
2020-02-18 10:22:00 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.34.2020 z 07.02.2020 w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzyżanowice dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.34.2020 z 07.02.2020 w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzyżanowice)
2020-02-18 10:16:58 Gmina Krzyżanowice Wybory Prezydenckie 2020 dodawanie kategorii
2020-02-18 10:13:12 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.33.2020 z 06.02.2020 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.33.2020 z 06.02.2020 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska (...))
2020-02-18 10:11:56 Gmina Krzyżanowice brak elementu usunięcie pliku (ID-9027)
2020-02-18 10:10:16 Gmina Krzyżanowice brak elementu usunięcie pliku (ID-9055)
2020-02-18 10:08:49 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.32.2020 z 06.02.2020 w/s powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Krzyżanowice dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.32.2020 z 06.02.2020 w/s powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Krzyżanowice)
2020-02-18 10:06:17 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.31.2020 z 05.02.2020 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Przebudowa ul. Fabrycznej w Chałupkach" dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.31.2020 z 05.02.2020 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Przebudowa ul. Fabrycznej w Chałupkach")
2020-02-18 10:02:12 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.30.2020 z 03.02.2020 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzyżanowice w 2020 r. dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.30.2020 z 03.02.2020 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzyżanowice w 2020 r. )
2020-02-18 09:52:40 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.29.2020 z 03.02.2020 w/s powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.29.2020 z 03.02.2020 w/s powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)
2020-02-18 09:50:32 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.28.2020 z 31.01.2020 w/s udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.28.2020 z 31.01.2020 w/s udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie)

   

E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/