Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj
Rejestr zmian w całym serwisie http://bip.krzyzanowice.pl/.
Ostatnia zmiana: 2019-11-20 12:26:17
Redaktor: Cichoń Małgorzata
Opis: dodanie nowego pliku (Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 18.11.2019 r. dot. wyników naboru na stanowisko Podinspektora ds. pozyskiwania środków pomocowych)
rejestr wszystkich zmian
Data Redaktor Element Opis
2019-11-20 12:26:17 Cichoń Małgorzata Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 18.11.2019 r. dot. wyników naboru na stanowisko Podinspektora ds. pozyskiwania środków pomocowych dodanie nowego pliku (Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 18.11.2019 r. dot. wyników naboru na stanowisko Podinspektora ds. pozyskiwania środków pomocowych)
2019-11-20 12:24:00 Cichoń Małgorzata Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 19.11.2019 r. dot. naboru kandydata do pracy na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej modyfikowanie pliku (ID-9968)
2019-11-20 10:20:15 Cichoń Małgorzata Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 19.11.2019 r. dot. naboru kandydata do pracy na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej dodanie nowego pliku (Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 19.11.2019 r. dot. naboru kandydata do pracy na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej)
2019-11-19 11:25:13 Gmina Krzyżanowice Sprawozdanie RB-NDS o nadwyżce-deficycie za III kw. 2019 dodanie nowego pliku (Sprawozdanie RB-NDS o nadwyżce-deficycie za III kw. 2019)
2019-11-19 11:24:24 Gmina Krzyżanowice Sprawozdanie Rb-27S z wykonania dochodów za III kw. 2019 modyfikowanie pliku (ID-9966)
2019-11-19 11:24:03 Gmina Krzyżanowice Sprawozdanie Rb-27S z wykonania dochodów za III kw. 2019 dodanie nowego pliku (Sprawozdanie Rb-27S z wykonania dochodów za III kw. 2019)
2019-11-18 12:26:34 Kołek Zofia „Przebudowa ul. Zachodniej nr 612129 S i ul. Długiej 612103 S w Tworkowie"
Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 26.09.2019r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 11.10.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18.11.2019 r.
zmiana przetargu
2019-11-18 12:21:42 Kołek Zofia „Przebudowa ul. Zachodniej nr 612129 S i ul. Długiej 612103 S w Tworkowie"
Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 26.09.2019r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 11.10.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18.11.2019 r.
zmiana przetargu
2019-11-18 12:20:51 Kołek Zofia „Przebudowa ul. Zachodniej nr 612129 S i ul. Długiej 612103 S w Tworkowie"
Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 26.09.2019r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 11.10.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18.11.2019 r. , plik: Info. o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 18.11.2019r.
dodanie pliku
2019-11-18 12:19:18 Kołek Zofia „Przebudowa ul. Zachodniej nr 612129 S i ul. Długiej 612103 S w Tworkowie"
Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 26.09.2019r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 11.10.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18.11.2019 r.
zmiana przetargu
2019-11-18 11:24:21 Cichoń Małgorzata Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 15.11.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości dodanie nowego pliku (Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 15.11.2019 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości)
2019-11-18 11:22:03 Cichoń Małgorzata Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 14.11.2019 w/s konsultacji projektu uchwały dot. ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dodanie nowego pliku (Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 14.11.2019 w/s konsultacji projektu uchwały dot. ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
2019-11-17 16:10:00 Gmina Krzyżanowice UCHWAŁA NR XIII/99/2019 Rady Gminy Gminy Krzyżanowice z dnia 29.10.2019 r w/s określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, położonych na obszarze Gminy Krzyżanowice modyfikowanie pliku (ID-9941)
2019-11-14 10:59:39 Kołek Zofia „Przebudowa budynku przejścia granicznego w Chałupkach na Centrum Górnej Odry”
Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V - A Republika Czeska - Polska 2014 -2020

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 14.11.2019r. , plik: 10 Przedmiary
dodanie pliku
2019-11-14 10:59:18 Kołek Zofia „Przebudowa budynku przejścia granicznego w Chałupkach na Centrum Górnej Odry”
Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V - A Republika Czeska - Polska 2014 -2020

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 14.11.2019r. , plik: 9 STWiOR
dodanie pliku
2019-11-14 10:58:34 Kołek Zofia „Przebudowa budynku przejścia granicznego w Chałupkach na Centrum Górnej Odry”
Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V - A Republika Czeska - Polska 2014 -2020

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 14.11.2019r. , plik: 8 PROJEKTY
dodanie pliku
2019-11-14 10:57:52 Kołek Zofia „Przebudowa budynku przejścia granicznego w Chałupkach na Centrum Górnej Odry”
Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V - A Republika Czeska - Polska 2014 -2020

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 14.11.2019r. , plik: załączniki od 1do 7 i od 11 do 13
dodanie pliku
2019-11-14 10:57:10 Kołek Zofia „Przebudowa budynku przejścia granicznego w Chałupkach na Centrum Górnej Odry”
Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V - A Republika Czeska - Polska 2014 -2020

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 14.11.2019r. , plik: SIWZ Przebudowa przejścia granicznego na centrum górnej odry w Chałupkach 12.11.19.
dodanie pliku
2019-11-14 10:56:32 Kołek Zofia „Przebudowa budynku przejścia granicznego w Chałupkach na Centrum Górnej Odry”
Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V - A Republika Czeska - Polska 2014 -2020

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 14.11.2019r. , plik: Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 14.11.2019r.
dodanie pliku
2019-11-14 10:49:50 Kołek Zofia „Przebudowa budynku przejścia granicznego w Chałupkach na Centrum Górnej Odry”
Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V - A Republika Czeska - Polska 2014 -2020

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 14.11.2019r.
zmiana przetargu
2019-11-14 10:46:30 Kołek Zofia „Przebudowa budynku przejścia granicznego w Chałupkach na Centrum Górnej Odry”
Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V - A Republika Czeska - Polska 2014 -2020

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 14.11.2019r.
dodanie przetargu
2019-11-14 10:23:25 Kubaszek Brygida Zawiadomienie o terminie sesji w miesiącu listopad 2019 roku. dodanie nowego pliku (Zawiadomienie o terminie sesji w miesiącu listopad 2019 roku.)
2019-11-12 14:24:43 Kubaszek Brygida Harmonogram posiedzeń komisji i sesji Rady Gminy Krzyżanowice na miesiąc listopad 2019 roku. dodanie nowego pliku (Harmonogram posiedzeń komisji i sesji Rady Gminy Krzyżanowice na miesiąc listopad 2019 roku.)
2019-11-07 15:06:04 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.198.2019 z 06.11.2019 w/s powołania Komisji ds. naboru w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.198.2019 z 06.11.2019 w/s powołania Komisji ds. naboru w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych)
2019-11-07 15:04:08 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.197.2019 z 04.11.2019 w/s oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.197.2019 z 04.11.2019 w/s oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice)
2019-11-07 10:09:13 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.196.2019 z 31.10.2019 w/s stosowania mechanizmu podzielonej płatności w Gminie Krzyżanowice i jej jednostkach budżetowych dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.196.2019 z 31.10.2019 w/s stosowania mechanizmu podzielonej płatności w Gminie Krzyżanowice i jej jednostkach budżetowych)
2019-11-07 10:07:13 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.195.2019 z 30.10.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.195.2019 z 30.10.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok)
2019-11-07 10:06:00 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.194.2019 z 30.10.2019 w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.194.2019 z 30.10.2019 w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok)
2019-11-07 10:04:46 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.193.2019 z 29.10.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.193.2019 z 29.10.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok)
2019-11-06 10:44:40 Kubaszek Brygida Uchwała Nr XIII/94/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.10.2019 w/s wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy działki nr 41/31 a.m. 10 położonej w Bieńkowicach dodanie nowego pliku (Uchwała Nr XIII/94/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.10.2019 w/s wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy działki nr 41/31 a.m. 10 położonej w Bieńkowicach )

   

E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/