Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj
Rejestr zmian w całym serwisie http://bip.krzyzanowice.pl/.
Ostatnia zmiana: 2019-09-13 12:08:05
Redaktor: Uher Lucyna
Opis: dodanie nowego pliku (Ogłoszenie z dnia 11.09.2019r. o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, którym właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krzyżanowice)
rejestr wszystkich zmian
Data Redaktor Element Opis
2019-09-13 12:08:05 Uher Lucyna Ogłoszenie z dnia 11.09.2019r. o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, którym właścicielem lub zarządzającym jest dodanie nowego pliku (Ogłoszenie z dnia 11.09.2019r. o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, którym właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krzyżanowice)
2019-09-13 09:59:46 Uher Lucyna Zarządzenie Nr 0050.172.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 11.09.2019r. dotyczące: projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.172.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 11.09.2019r. dotyczące: projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krzyżanowice )
2019-09-13 09:50:40 Uher Lucyna Zarządzenie Nr 0050.168.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 06.09.2019r. w sprawie: oddania w najem lokalu użytkowego w Krzyżanowicach przy ul. Kolejowej 45 dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.168.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 06.09.2019r. w sprawie: oddania w najem lokalu użytkowego w Krzyżanowicach przy ul. Kolejowej 45 )
2019-09-13 09:48:00 Uher Lucyna Zarządzenie Nr 0050.167.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 06.09.2019r. w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Odbi dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.167.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 06.09.2019r. w sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Krzyżanowice w roku 2020".)
2019-09-13 09:41:00 Uher Lucyna Zarządzenie Nr 0050.166.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 06 września 2019 roku w sprawie założeń do projektu budżetu gminy Krzyżanowice na 2020 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.166.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 06 września 2019 roku w sprawie założeń do projektu budżetu gminy Krzyżanowice na 2020 rok)
2019-09-13 09:33:49 Uher Lucyna Zarządzenie nr 0050.77.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 06 maja 2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.7.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 03 stycznia 2018 roku dot. Regulaminu wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podst dodanie nowego pliku (Zarządzenie nr 0050.77.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 06 maja 2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.7.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 03 stycznia 2018 roku dot. Regulaminu wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy Krzyżanowice.)
2019-09-13 08:41:26 Uher Lucyna Zarządzenie nr 0050.171.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 09.09.2019r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.XXII.51.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 września 2016r. w sprawie szczegółowego sposob dodanie nowego pliku (Zarządzenie nr 0050.171.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 09.09.2019r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.XXII.51.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 września 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi )
2019-09-13 08:37:12 Uher Lucyna Zarządzenie nr 0050.170.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 09.09.2019r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.XXII.50.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 września 2016r. w sprawie "Regulaminu utrzyman dodanie nowego pliku (Zarządzenie nr 0050.170.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 09.09.2019r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.XXII.50.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 września 2016r. w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanowice" )
2019-09-12 19:58:42 Gmina Krzyżanowice Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 10 września 2019 roku modyfikowanie pliku (ID-9857)
2019-09-12 19:58:25 Gmina Krzyżanowice Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 10 września 2019 roku dodanie nowego pliku (Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 10 września 2019 roku)
2019-09-12 13:18:09 Uher Lucyna Ogłoszenie o wyniku II przetargu nieograniczonego modyfikowanie pliku (ID-9856)
2019-09-12 13:17:58 Uher Lucyna Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym modyfikowanie pliku (ID-9855)
2019-09-12 13:17:48 Uher Lucyna Ogłoszenie o wyniku I przetargu nieograniczonego modyfikowanie pliku (ID-9854)
2019-09-12 13:17:36 Uher Lucyna Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Tworkowie oznaczonej jako działka nr 1843 a.m. 6 obręb Tworków modyfikowanie pliku (ID-9474)
2019-09-12 13:16:34 Uher Lucyna Ogłoszenie o wyniku II przetargu nieograniczonego dodanie nowego pliku (Ogłoszenie o wyniku II przetargu nieograniczonego)
2019-09-12 13:15:51 Uher Lucyna Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym dodanie nowego pliku (Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym)
2019-09-12 13:14:41 Uher Lucyna Ogłoszenie o wyniku I przetargu nieograniczonego dodanie nowego pliku (Ogłoszenie o wyniku I przetargu nieograniczonego)
2019-09-12 13:06:52 Uher Lucyna Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Tworkowie oznaczonej jako działka nr 1843 a.m. 6 obręb Tworków modyfikowanie pliku (ID-9474)
2019-09-12 00:38:32 Gmina Krzyżanowice Zarządzenie Nr 0050.165.2019 z 02.09.2019 w/s zmiany zarządzenia Nr 0050.6.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Krzyżanowice uprawnień... modyfikowanie pliku (ID-9853)
2019-09-12 00:37:58 Gmina Krzyżanowice Zarządzenie Nr 0050.165.2019 z 02.09.2019 w/s zmiany zarządzenia Nr 0050.6.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Krzyżanowice uprawnień... dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.165.2019 z 02.09.2019 w/s zmiany zarządzenia Nr 0050.6.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Krzyżanowice uprawnień...)
2019-09-12 00:35:51 Gmina Krzyżanowice Zarządzenie Nr 0050.164.2019 z 02.09.2019 w/s zmiany zarządzenia Nr 0050.5.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Krzyżanowice dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.164.2019 z 02.09.2019 w/s zmiany zarządzenia Nr 0050.5.2019 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Krzyżanowice)
2019-09-12 00:34:31 Gmina Krzyżanowice Zarządzenie Nr 0050.163.2019 z 02.09.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.163.2019 z 02.09.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok)
2019-09-12 00:33:49 Gmina Krzyżanowice Zarządzenie Nr 0050.162.2019 z 02.09.2019 w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.162.2019 z 02.09.2019 w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok)
2019-09-12 00:32:58 Gmina Krzyżanowice Zarządzenie Nr 0050.161.2019 z 02.09.2019 w/s powierzenia Pani mgr Annie Kubica stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabełkowie dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.161.2019 z 02.09.2019 w/s powierzenia Pani mgr Annie Kubica stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabełkowie)
2019-09-12 00:29:47 Gmina Krzyżanowice Zarządzenie Nr 0050.160.2019 z 30.08.2019 w/s zmiany zarządzenia w sprawie powołoania Komisji do spraw naboru w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.160.2019 z 30.08.2019 w/s zmiany zarządzenia w sprawie powołoania Komisji do spraw naboru w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze)
2019-09-12 00:28:33 Gmina Krzyżanowice Zarządzenie Nr 0050.159.2019 z 30.08.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.159.2019 z 30.08.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok)
2019-09-12 00:27:51 Gmina Krzyżanowice Zarządzenie Nr 0050.158.2019 z 30.08.2019 w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.158.2019 z 30.08.2019 w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok)
2019-09-12 00:27:06 Gmina Krzyżanowice Zarządzenie Nr 0050.157.2019 z 28.08.2019 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.157.2019 z 28.08.2019 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej)
2019-09-12 00:26:16 Gmina Krzyżanowice Zarządzenie Nr 0050.156.2019 z 28.08.2019 w/s udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Żłobka w Tworkowie dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.156.2019 z 28.08.2019 w/s udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Żłobka w Tworkowie)
2019-09-12 00:25:17 Gmina Krzyżanowice Zarządzenie Nr 0050.155.2019 z 27.08.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.155.2019 z 27.08.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok)

   

E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/