Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj
Rejestr zmian w całym serwisie http://bip.krzyzanowice.pl/.
Ostatnia zmiana: 2020-05-25 00:17:41
Redaktor: Gmina Krzyżanowice
Opis: dodanie nowego pliku (Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce-deficycie za I kw. 2020)
rejestr wszystkich zmian
Data Redaktor Element Opis
2020-05-25 00:17:41 Gmina Krzyżanowice Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce-deficycie za I kw. 2020 dodanie nowego pliku (Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce-deficycie za I kw. 2020)
2020-05-25 00:17:00 Gmina Krzyżanowice Sprawozdanie Rb-28S z wykonania wydatków za I kw. 2020 dodanie nowego pliku (Sprawozdanie Rb-28S z wykonania wydatków za I kw. 2020)
2020-05-25 00:16:16 Gmina Krzyżanowice Sprawozdanie Rb-27S z wykonania dochodów za I kw. 2020 dodanie nowego pliku (Sprawozdanie Rb-27S z wykonania dochodów za I kw. 2020)
2020-05-25 00:15:23 Gmina Krzyżanowice Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019 modyfikowanie pliku (ID-10341)
2020-05-25 00:14:55 Gmina Krzyżanowice Sprawozdania finansowe za 2019 - jednostka Urząd Gminy Krzyżanowice dodanie nowego pliku (Sprawozdania finansowe za 2019 - jednostka Urząd Gminy Krzyżanowice)
2020-05-25 00:13:46 Gmina Krzyżanowice Sprawozdania finansowe za 2019 - Gmina Krzyżanowice dodanie nowego pliku (Sprawozdania finansowe za 2019 - Gmina Krzyżanowice)
2020-05-21 08:33:59 Kubaszek Brygida Zawiadomienie o terminie Sesji Rady Gminy Krzyżanowice w miesiącu maju 2020 roku dodanie nowego pliku (Zawiadomienie o terminie Sesji Rady Gminy Krzyżanowice w miesiącu maju 2020 roku)
2020-05-19 12:57:01 Gmina Krzyżanowice Oświadczenia majątkowe zmiana strony html
2020-05-19 12:56:52 Gmina Krzyżanowice strona: 'strona132' została usunięta usuwanie strony html
2020-05-19 12:56:14 Gmina Krzyżanowice strona: 'strona128' została usunięta usuwanie strony html
2020-05-19 08:34:36 Cichoń Małgorzata Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Przedszkole Bieńkowice za 2019 rok - korekta modyfikowanie pliku (ID-10389)
2020-05-19 08:32:51 Cichoń Małgorzata Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Przedszkole Bieńkowice za 2019 rok - korekta dodanie nowego pliku (Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Przedszkole Bieńkowice za 2019 rok - korekta)
2020-05-19 08:30:45 Cichoń Małgorzata Informacja dot. wyników konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie w Żłobku w Tworkowie dodanie nowego pliku (Informacja dot. wyników konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie w Żłobku w Tworkowie)
2020-05-15 16:54:31 Cichoń Małgorzata Zarządzenie 0050.101.2020 z 14.05.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie 0050.101.2020 z 14.05.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok)
2020-05-15 16:53:19 Cichoń Małgorzata Zarządzenie 0050.100.2020 z 14.05.2020 w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie 0050.100.2020 z 14.05.2020 w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok)
2020-05-13 13:59:55 Cichoń Małgorzata Zarządzenie 0050.99.2020 z 12.05.2020 r. w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dot. zwolnienia w podatku od nieruchomości dodanie nowego pliku (Zarządzenie 0050.99.2020 z 12.05.2020 r. w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dot. zwolnienia w podatku od nieruchomości)
2020-05-13 13:57:22 Cichoń Małgorzata Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 12.05.2020 r. dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zwolnienia w podatku od nieruchomości dodanie nowego pliku (Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 12.05.2020 r. dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s zwolnienia w podatku od nieruchomości)
2020-05-12 14:54:20 Uher Lucyna Klauzula informacyjna dot. Prawa Wodnego dodanie nowego pliku (Klauzula informacyjna dot. Prawa Wodnego)
2020-05-12 14:53:08 Uher Lucyna Oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji wodnej dodanie nowego pliku (Oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji wodnej)
2020-05-12 14:48:19 Uher Lucyna brak elementu dodanie nowego pliku (Oświadczenie z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji wodnej)
2020-05-12 14:48:19 Uher Lucyna brak elementu automatyczne usunięcie błędnie dodanego pliku (ID-10381)
2020-05-12 14:47:04 Uher Lucyna KLAUZULA RODO JAKO ZAŁĄCZNIK DO WSZYSTKICH WNIOSKÓW modyfikowanie pliku (ID-8341)
2020-05-08 16:06:46 Gmina Krzyżanowice Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku dodanie nowego pliku (Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku)
2020-05-08 11:26:09 Cichoń Małgorzata Zarządzenie 0050.98.2020 z 07.05.2020 w/s przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały dot. ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie w Żłobku w Tworkowie dodanie nowego pliku (Zarządzenie 0050.98.2020 z 07.05.2020 w/s przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały dot. ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie w Żłobku w Tworkowie)
2020-05-08 11:23:22 Cichoń Małgorzata Zarządzenie 0050.97.2020 z 30.04.2020 w/s czasowego obniżenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych w zasobie Gminy Krzyżanowice w związku z ograniczeniami wynikającymi z ogłoszonym stanem epidemii na obszarze RP dodanie nowego pliku (Zarządzenie 0050.97.2020 z 30.04.2020 w/s czasowego obniżenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych w zasobie Gminy Krzyżanowice w związku z ograniczeniami wynikającymi z ogłoszonym stanem epidemii na obszarze RP)
2020-05-08 11:20:55 Cichoń Małgorzata Zarządzenie 0050.96.2020 z 28.04.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie 0050.96.2020 z 28.04.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok)
2020-05-08 11:19:54 Cichoń Małgorzata Zarządzenie 0050.95.2020 z 28.04.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie 0050.95.2020 z 28.04.2020 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2020 rok)
2020-05-08 11:18:43 Cichoń Małgorzata Zarządzenie 0050.94.2020 z 28.04.2020 w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie 0050.94.2020 z 28.04.2020 w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok)
2020-05-08 09:43:57 Cichoń Małgorzata Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 07.05.2020 o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w/s wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie w Żłobku w Tworkowie dodanie nowego pliku (Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 07.05.2020 o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w/s wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie w Żłobku w Tworkowie)
2020-05-08 09:17:04 Cichoń Małgorzata Bilans jednostki budżetowej za 2019 rok dodanie nowego pliku (Bilans jednostki budżetowej za 2019 rok)

   

E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/