Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj
Rejestr zmian w całym serwisie http://bip.krzyzanowice.pl/.
Ostatnia zmiana: 2019-05-26 17:09:47
Redaktor: Cichoń Małgorzata
Opis: dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.82.2019 z 17.05.2019 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za 2018 rok oraz innych danych wymienionych w art. 37 ustawy o finansach publicznych)
rejestr wszystkich zmian
Data Redaktor Element Opis
2019-05-26 17:09:47 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.82.2019 z 17.05.2019 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za 2018 rok oraz innych danych wymienionych w art. 37 ustawy o finansach publicznych dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.82.2019 z 17.05.2019 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za 2018 rok oraz innych danych wymienionych w art. 37 ustawy o finansach publicznych)
2019-05-26 17:07:42 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.74.2019 z 23.04.2019 w/s oddania w najem lokalu użytkowego w Krzyżanowicach przy ul. Kolejowej 45 dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.74.2019 z 23.04.2019 w/s oddania w najem lokalu użytkowego w Krzyżanowicach przy ul. Kolejowej 45)
2019-05-24 11:10:57 Kubaszek Brygida UCHWAŁA NR VII/51/2019 RADY GMINY Krzyżanowice z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie: utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabełkowie przy ul. Rymera 7, nadania aktu założycielskiego i statutu. dodanie nowego pliku ( UCHWAŁA NR VII/51/2019 RADY GMINY Krzyżanowice z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie: utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabełkowie przy ul. Rymera 7, nadania aktu założycielskiego i statutu. )
2019-05-23 23:23:54 Gmina Krzyżanowice Nagrania z sesji - kadencja 2018 - 2023 zmiana strony html
2019-05-23 11:07:15 Cichoń Małgorzata Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 21.05.2019 w/s zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w gminie Krzyżanowice dodanie nowego pliku (Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 21.05.2019 w/s zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w gminie Krzyżanowice)
2019-05-22 13:52:16 Kubaszek Brygida Zawiadomienie o terminie Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy. dodanie nowego pliku (Zawiadomienie o terminie Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy.)
2019-05-17 13:29:14 Cichoń Małgorzata Informacje o składzie Obwodowych Komisji Wyborczych, z uwzględnieniem pełnionych funkcji, w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26.05.2019 r. dodanie nowego pliku (Informacje o składzie Obwodowych Komisji Wyborczych, z uwzględnieniem pełnionych funkcji, w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26.05.2019 r. )
2019-05-16 15:32:24 Kubaszek Brygida UCHWAŁA Nr 0007.XLIII.46.2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok modyfikowanie pliku (ID-8897)
2019-05-16 15:30:16 Kubaszek Brygida Uchwała nr I/4/2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rady oraz składów osobowych tych Komisji modyfikowanie pliku (ID-9163)
2019-05-16 15:29:29 Kubaszek Brygida Uchwała nr I/5/2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy modyfikowanie pliku (ID-9164)
2019-05-14 13:47:07 Cichoń Małgorzata Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 13.05.2019 w/s zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie Krzyżanowice dodanie nowego pliku (Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 13.05.2019 w/s zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie Krzyżanowice)
2019-05-14 08:01:47 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.81.2019 z 09.05.2019 w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach za rok 2018 dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.81.2019 z 09.05.2019 w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach za rok 2018)
2019-05-14 07:59:38 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.80.2019 z 09.05.2019 w/s utworzenia tymczasowego dodatkowego punktu kasowego w Chałupkach dla jednostki Urząd Gminy Krzyżanowice dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.80.2019 z 09.05.2019 w/s utworzenia tymczasowego dodatkowego punktu kasowego w Chałupkach dla jednostki Urząd Gminy Krzyżanowice)
2019-05-14 07:56:45 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.79.2019 z 06.05.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.79.2019 z 06.05.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok)
2019-05-14 07:55:28 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.78.2019 z 06.05.2019 w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.78.2019 z 06.05.2019 w/s zmian w budżecie gminy na 2019 rok)
2019-05-14 07:54:04 Cichoń Małgorzata Zarządzenie Nr 0050.76.2019 z 30.04.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok dodanie nowego pliku (Zarządzenie Nr 0050.76.2019 z 30.04.2019 w/s zmian w planach finansowych gminy na 2019 rok)
2019-05-10 11:17:24 Gmina Krzyżanowice Sprawozdanie finansowe za 2018 - jednostka Urząd Gminy Krzyżanowice dodanie nowego pliku (Sprawozdanie finansowe za 2018 - jednostka Urząd Gminy Krzyżanowice)
2019-05-09 16:10:15 Uher Lucyna Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice nr RŚ 6220.16-17.2019 z dnia 09.05.2019r. dodanie nowego pliku (Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice nr RŚ 6220.16-17.2019 z dnia 09.05.2019r.)
2019-05-09 16:06:46 Uher Lucyna Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice nr RŚ 6220.16-16.2019 z dnia 09.05.2019r. modyfikowanie pliku (ID-9557)
2019-05-09 16:05:07 Uher Lucyna Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice nr RŚ 6220.16-16.2019 z dnia 09.05.2019r. dodanie nowego pliku (Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice nr RŚ 6220.16-16.2019 z dnia 09.05.2019r.)
2019-05-09 14:29:59 OPS Bilans jednostki budżetowej za 2018r. dodanie nowego pliku (Bilans jednostki budżetowej za 2018r.)
2019-05-09 14:24:49 OPS Informacja dodatkowa za 2018r. modyfikowanie pliku (ID-9554)
2019-05-09 14:24:38 OPS Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018r. dodanie nowego pliku (Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018r.)
2019-05-09 14:22:32 OPS Informacja dodatkowa za 2018r. dodanie nowego pliku (Informacja dodatkowa)
2019-05-09 14:21:49 OPS Rachunek zysków i strat za 2018r. dodanie nowego pliku (Rachunek zysków i strat za 2018r.)
2019-05-09 14:19:40 OPS brak elementu usunięcie pliku (ID-9552)
2019-05-09 14:18:56 OPS brak elementu dodanie nowego pliku (Bilans Jednostki Budżetowej za 2018r.)
2019-05-09 10:07:55 Kubaszek Brygida UCHWAŁA Nr VI/46/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.04.2019r w sprawie opłaty targowej dodanie nowego pliku (UCHWAŁA Nr VI/46/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.04.2019r w sprawie opłaty targowej )
2019-05-09 10:06:45 Kubaszek Brygida UCHWAŁA Nr VI/45/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.04.2019 r w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dodanie nowego pliku (UCHWAŁA Nr VI/45/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.04.2019 r w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego )
2019-05-09 10:05:30 Kubaszek Brygida Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.04.2019 r w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Nowa Wioska dodanie nowego pliku (Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.04.2019 r w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Nowa Wioska )

   

E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/