Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

2024

Wyniki wyborów do Rady Gminy w Krzyżanowicach

Wyniki wyborów na Wójta Gminy Krzyżanowice

Wyniki wyborów do Rady Powiatu Raciborskiego

Wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego

Znaleziono 34 plik(ów) do pobrania.

Wybory samorządowe 2024

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Wybory samorządowe 2024
postanowienie.pdf [] Postanowienie nr 269/2024 Komisarza Wyborczego w Bielsku Białej III z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie Krzyżanowice 101 KB
informacja.pdf [101 KB] Informacja o dyżurach, w związku z wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r. 224 KB
dyzury.pdf [224 KB] Informacja o dyżurach Urzędnika Wyborczego, w związku z: wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r. 210 KB
obwieszczenie_komisji.pdf [210 KB] Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowicach z dnia 12 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 146 KB
informacja.pdf [146 KB] Informacja o bezpłatnym transporcie w dniu wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 136 KB
prezentacja.pdf [136 KB] Wytyczne dla Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku- prezentacja 4.94 MB
informacja_o_transporcie.pdf [4.94 MB] Informacja o bezpłatnym transporcie do lokali wyborczych w dniu wyborów samorządowych 7 kwietnia 2024 r 119 KB
INFORMACJA1.pdf [119 KB] POSTANOWIENIE NR 177/2024 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 204 KB
postanowienie.pdf [204 KB] POSTANOWIENIE NR 175/2024 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Krzyżanowice 168 KB
uchwala.pdf [168 KB] Uchwała Gminnej Komisja Wyborczej w Krzyżanowicach z dnia 15 marca 2024 r. o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Krzyżanowice 192 KB
obwieszczenie1.pdf [192 KB] Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowicach z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Krzyżanowice zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 176 KB
obwieszczenie.pdf [176 KB] Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowicach z dnia 15 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Krzyżanowice zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 245 KB
komunikat.pdf [245 KB] Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowicach z dnia 14 marca 2024 r. o terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 125 KB
ZWG_0050_42_2024.pdf [125 KB] Zarządzenie Nr 0050.42.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 6 marca 2024 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych, dotyczących wyborów do rad gm 107 KB
obwieszczenie.pdf [107 KB] Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowicach z dnia 11 marca 2024 r. 1.81 MB
informacja.pdf [1.81 MB] Informacja Komisarza Wyborczego w Bielsku - Białej III z dnia 11 marca 2024 r. 99 KB
informacja.pdf [99 KB] Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowicach 216 KB
obwieszczenie.pdf [216 KB] Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowicach z dnia 5 marca 2024 r. 296 KB
obwieszczenie_o_obwodach_.pdf [296 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 04 marca 2024 roku 128 KB
powolanie_terytorialnej_komisji_wyborczej.pdf [128 KB] Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowicach o dyżurach dla przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych 155 KB
uchwala_1_2024.pdf [155 KB] Uchwała Nr 1/2024 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28.02.2024 r. 143 KB
uchwala_2_2024.pdf [143 KB] Uchwała Nr 2/2024 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28.02.2024 r. 149 KB
_gmina-krzyzanowice-postanowienie-komisarza-o-zwolaniu-pierwszego-posiedzenia-krzyzanowice.pdf [149 KB] POSTANOWIENIE NR 157/2024 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowicach w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dz 99 KB
gmina-krzyzanowice-postanowienie-komisarza-krzyzanowice.pdf [99 KB] POSTANOWIENIE NR 156/2024 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowicach 114 KB
informacja_o_wyborcach_niepelnosprawnych.pdf [114 KB] Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat 217 KB
zgoda.pdf [217 KB] Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania 295 KB
wniosek.pdf [295 KB] Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach 291 KB
zloszenie_zamiaru.pdf [291 KB] ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024 R. 141 KB
Informacja_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_o_warunkach_udzialu_obywateli_polskich_w_wyborach_do_rad_gmin_rad_powiatow_i_sejmikow_wojewodztw_oraz_wojtow.pdf [141 KB] Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 185 KB
Powolywanie-terytorialnych-komisji-wyborczych-1.pdf [185 KB] UCHWAŁA NR 25/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 stycznia 2024 r.w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, 179 KB
Obwieszczenie_Starosty_Raciborskiego-1.pdf [179 KB] Obwieszczenie Starosty Raciborskiego z dnia 01.02.2024 r. w sprawie podziału powiatu raciborskiego na okręgi wyborcze, ustaleniu ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedziby Powiatowej Komisji Wyborc 170 KB
Obwieszczenie_Marszalka_Wojewodztwa_Slaskiego_o_okregach_wyborczych-1.pdf [170 KB] Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 2.02.2024 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej dla p 213 KB
obwieszczenie.pdf [213 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 7 lutego 2024 roku. Wójt Gminy Krzyżanowice podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej 117 KB
20231110-obwieszczenie.pdf [117 KB] Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 10.11.2023 r. - podanie do publicznej wiadomości na obszarze gmin województwa śląskiego treści zarządzenia Nr 366/23 Wojewody Śląskiego z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczny radnych wybieranych... 2.02 MB
E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/