Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

2018

Znaleziono 19 plik(ów) do pobrania.

Wybory Samorządowe 2018

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Wybory Samorządowe 2018
wyniki_rada.pdf [] Protokół Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowicach z dnia 22.10.2018 r. dot. wyborów do Rady Gminy Krzyżanowice 372 KB
wyniki_wojt.pdf [372 KB] Protokół Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowicach z dnia 22.10.2018 r. dot. wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Krzyżanowice 162 KB
sklad_komisji_ustalenie.pdf [162 KB] Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Ustalenia Wyników Głosowania z dnia 09.10.2018 w składzie komisji z uwzględnieniem pełnionych funkcji 249 KB
sklad_komisji_przeprowadzenie.pdf [249 KB] Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Przeprowadzenia Głosowania z dnia 09.10.2018 w składzie komisji z uwzględnieniem pełnionych funkcji 272 KB
sprawdzanie_spis.pdf [272 KB] Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 01.10.2018 o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 53 KB
kandydaci_radni.pdf [53 KB] Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowicach z dnia 02.10.2018 o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Krzyżanowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 121 KB
losowanie_numery_list.pdf [121 KB] Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowicach z dnia 02.10.2018 o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Krzyżanowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 44 KB
numery_list.pdf [44 KB] Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowicach z dnia 01.10.2018 w/s losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku 34 KB
sklady_OKW.pdf [34 KB] Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 26.09.2018 w/s powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Krzyżanowice 2.28 MB
obwieszczenie_kandydaci_wojt.pdf [2.28 MB] Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowicach z dnia 27.09.2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Krzyżanowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 36 KB
obwieszczenie_o_obwodzie_241104-2.pdf [36 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 20.09.2018 dot. informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych (...) 221 KB
obwieszczenie_o_okregu_241104.pdf [221 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 20.09.2018 dot. informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych (...) 213 KB
sklad_komisja.pdf [213 KB] Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 10.09.2018 w/s powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowicach 59 KB
uchwala_cichon.pdf [59 KB] Uchwała Nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowicach z dnia 11.09.2018 w/s wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowicach (...) 47 KB
uchwala_lamczyk.pdf [47 KB] Uchwała Nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowicach z dnia 11.09.2018 w/s wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowicach (...) 45 KB
informacja_sklad_komisji.pdf [45 KB] Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowicach z dnia 11.09.2018 w/s składu oraz siedziby i pełnionych dyżurach w związku z wyborami organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. 49 KB
obwieszczenie_siedziby.pdf [49 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 10.09.2018 o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach OKW oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika (...) 100 KB
ZWG_0050_142_2018.pdf [100 KB] Zarządzenie Nr 0050.142.2018 z 28.08.2018 w/s wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Krzyżanowice, Rady Powiatu Raciborskiego (...) 99 KB
obwieszczenie_okregi_wyborcze.pdf [99 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 20.08.2018 w/s informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Krzyżanowice i Wójta Gminy Krzyżanowice (....) 135 KB
E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/