Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Oświadczenia majątkowe 2024

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krzyżanowice na zakończenie kadencji 2018-2023

Brunon Chrzibek - Przewodniczący Rady Gminy Krzyżanowice

Brunon Chrzibek  (korekta) - Przewodniczący Rady Gminy Krzyżanowice

Beata Płaczek - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Krzyżanowice

Andrzej Bulenda - Radny Gminy Krzyżanowice

Artur Nawrocki - Radny Gminy Krzyżanowice

Barbara Szymczyna - Radna Gminy Krzyżanowice

Hubert Fichna  - Radny Gminy Krzyżanowice

Izabela Topa - Radna Gminy Krzyżanowice

Józef Staś - Radny Gminy Krzyżanowice

Małgorzata Janda - Radna Gminy Krzyżanowice

Oliwer Huptaś - Radny Gminy Krzyżanowice

Piotr Minkina - Radny Gminy Krzyżanowice

Roman Cwik - Radny Gminy Krzyżanowice

Roman Kaczor - Radny Gminy Krzyżanowice

Walter Bożek - Radny Gminy Krzyżanowice

Walter Witeczek - Radny Gminy Krzyżanowice

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Krzyżanowice na zakończenie kadencji 2018-2023

Grzegorz Utracki - Wójt Gminy Krzyżanowice

Oświadczenia majątkowe - powołania oraz odwołania, podjęcia i zakończenia pracy.

Ewelina Starosta-Piłat - rozpoczęcie pracy na stanowisku   Kierownika SP ZLA Krzyżanowice

Aniela Cwik  - rozpoczęcie pracy na stanowisku Kierownika Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska

E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/