Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Oświadczenia majątkowe 2019

Oświadczenia majątkowe - powołania oraz odwołania, podjęcia i zakończenia pracy.

Mariusz Jureczko - rozpoczęcie pracy - podinspektor ds. podatku VAT

Danuta Biczysko - zakończenie pracy - Skarbnik Gminy

Alina Jobczyk - rozpoczęcie pracy na stanowisku - Skarbnik Gminy

Alina Jobczyk - zakończenie pracy na stanowisku - Skarbnik Gminy

Michał Marek - rozpoczęcie pracy na stanowisku - Skarbnik Gminy

Iwona Krupa  - zakończenie pracy na stanowisku - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zabełkowie

Agnieszka Sedlaczek- zakończenie pracy - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Owsiszczach

Agata Maciąg - zakończenie pracy - Dyrektor Przedszkola w Chałupkach

Agata Maciąg - rozpoczęcie pracy - Dyrektor Przedszkola w Chałupkach

Anna Kubica - rozpoczęcie pracy - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabełkowie

Monika Demanet  - rozpoczęcie pracy - p.o. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Owsiszczach

Adam Ochmański - zakończenie pracy - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tworkowie

Oświadczenia majątkowe - pracowników Urzędu Gminy 2019

Marek Grycman - Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inspektor Nadzoru

E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/