Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Oświadczenia majątkowe 2019

Oświadczenia majątkowe Kierownictwa, pracowników  Urzędu Gminy za rok 2019

Grzegorz Utracki - Wójt Gminy Krzyżanowice

Wolfgang Kroczek - Zastępca Wójta Gminy

Małgorzata Krzemien - Sekretarz Gminy

Michał Marek - Skarbnik Gminy Krzyżanowice

Anna Krzykała - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

Marek Grycman - Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inspektor Nadzoru

Izabela Pawlar - inspektor kasjer

Sara Cycon - inspektor ds. księgowości podatkowej

Edyta Lamaczek - inspektor ds. wymiaru podatków

Mariusz Jureczko- inspektor ds. podatku VAT

Martyna Suchocka - inspektor ds. wymiaru podatków

Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Krzyżanowice za rok 2019

Daria Wieczorek - Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

Katarzyna Buczek -  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Katarzyna Dastig - Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Agnieszka Winiarczyk - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

Krzysztof Baszczak - Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego "Górna Odra"

Ewelina Starosta-Piłat - Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego

Aleksandra Wawoczny - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tworkowie

Barbara Tomczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chałupkach

Beata Drajewicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzyżanowicach

Dariusz Krawczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bieńkowicach 

Anna Kubica  - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabełkowie

Agata Maciąg - Dyrektor Przedszkola w Chałupkach

Monika Demanet - p.o. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Owsiszczach

Barbara Somerla - Dyrektor Przedszkola w Bieńkowicach

Beata Bobrowska - Dyrektor Przedszkola i Żłobka w Tworkowie

Iwona Fajger - Grochowska - Dyrektor Przedszkola w Krzyżanowicach

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krzyżanowice za rok 2019

Brunon Chrzibek - Przewodniczący Rady Gminy Krzyżanowice

Beata Płaczek - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Krzyżanowice

Andrzej Bulenda - Radny Gminy Krzyżanowice

Artur Nawrocki - Radny Gminy Krzyżanowice

Barbara Szymczyna - Radna Gminy Krzyżanowice

Hubert Fichna  - Radny Gminy Krzyżanowice

Izabela Topa - Radna Gminy Krzyżanowice

Józef Staś - Radny Gminy Krzyżanowice

Małgorzata Janda - Radna Gminy Krzyżanowice

Oliwer Huptaś - Radny Gminy Krzyżanowice

Piotr Minkina - Radny Gminy Krzyżanowice

Roman Cwik - Radny Gminy Krzyżanowice

Roman Kaczor - Radny Gminy Krzyżanowice

Walter Bożek - Radny Gminy Krzyżanowice

Walter Witeczek - Radny Gminy Krzyżanowice

Oświadczenia majątkowe - powołania oraz odwołania, podjęcia i zakończenia pracy.

Mariusz Jureczko - rozpoczęcie pracy - podinspektor ds. podatku VAT

Danuta Biczysko - zakończenie pracy - Skarbnik Gminy

Alina Jobczyk - rozpoczęcie pracy na stanowisku - Skarbnik Gminy

Alina Jobczyk - zakończenie pracy na stanowisku - Skarbnik Gminy

Michał Marek - rozpoczęcie pracy na stanowisku - Skarbnik Gminy

Iwona Krupa  - zakończenie pracy na stanowisku - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zabełkowie

Agnieszka Sedlaczek- zakończenie pracy - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Owsiszczach

Agata Maciąg - zakończenie pracy - Dyrektor Przedszkola w Chałupkach

Agata Maciąg - rozpoczęcie pracy - Dyrektor Przedszkola w Chałupkach

Anna Kubica - rozpoczęcie pracy - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabełkowie

Monika Demanet  - rozpoczęcie pracy - p.o. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Owsiszczach

Adam Ochmański - zakończenie pracy - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tworkowie

Oświadczenia majątkowe - pracowników Urzędu Gminy 2019

Marek Grycman - Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inspektor Nadzoru

E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/