Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Oświadczenia majątkowe 2017

Oświadczenia majątkowe Kierownictwa, pracowników  Urzędu Gminy za rok 2017

Grzegorz Utracki - Wójt Gminy Krzyżanowice

Grzegorz Swoboda - Zastępca Wójta Gminy

Małgorzata Krzemien - Sekretarz Gminy

Danuta Biczysko - Skarbnik Gminy Krzyżanowice

Anna Krzykała - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

Wolfgang Kroczek - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

Izabela Pawlar - inspektor kasjer

Sara Cycon - podinspektor ds. księgowości podatkowej

Edyta Lamaczek - inspektor ds. wymiaru podatków

Renata Krzyżok  - inspektor ds. podatku VAT

Martyna Suchocka - inspektor ds. wymiaru podatków

Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Krzyżanowice za rok 2017

Daria Wieczorek - Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

Adam Ochmański -  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Katarzyna Dastig - Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Agnieszka Winiarczyk - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

Krzysztof Baszczak - Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego "Górna Odra"

Ewelina Starosta-Piłat - Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego

Aleksandra Wawoczny - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tworkowie

Barbara Tomczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chałupkach

Beata Szczepanowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzyżanowicach

Dariusz Krawczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bieńkowicach

Iwona Krupa - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zabełkowie

Agata Maciąg - Dyrektor Przedszkola w Chałupkach

Agnieszka Sedlaczek - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Owsiszczach

Barbara Somerla - Dyrektor Przedszkola w Bieńkowicach

Beata Bobrowska - Dyrektor Przedszkola w Tworkowie

Iwona Fajger - Grochowska - Dyrektor Przedszkola w Krzyżanowicach

Rita Wieczorek - Dyrektor Przedszkola w Zabełkowie

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krzyżanowice za rok 2017

Adam Machowski - Radny Gminy Krzyżanowice

Adam Smyczek - Radny Gminy Krzyżanowice

Andrzej Bulenda - Radny Gminy Krzyżanowice

Andrzej Lipiec - Radny Gminy Krzyżanowice

Brunon Chrzibek - Przewodniczący Rady Gminy Krzyżanowice

Beata Placzek - Radna Gminy Krzyżanowice

Brygida Hanzlik - Radna Gminy Krzyżanowice

Emilia Kubik - Radna Gminy Krzyżanowice

Gabriela Jendrzejczyk - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Krzyżanowice

Józef Staś - Radny Gminy Krzyżanowice

Marian Lasak - Radny Gminy Krzyżanowice

Roman Cwik - Radny Gminy Krzyżanowice

Roman Kaczor - Radny Gminy Krzyżanowice

Walter Bożek - Radny Gminy Krzyżanowice

Walter Witeczek - Radny Gminy Krzyżanowice

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Krzyżanowice na koniec kadencji 2014-2018

Grzegorz Utracki - Wójt Gminy Krzyżanowice

Oświadczenie majątkowe Radnych Gminy Krzyżanowice na koniec kadencji 2014-2018

Adam Machowski - Radny Gminy Krzyżanowice

Adam Smyczek - Radny Gminy Krzyżanowice

Andrzej Bulenda - Radny Gminy Krzyżanowice

Andrzej Lipiec - Radny Gminy Krzyżanowice

Brunon Chrzibek - Przewodniczący Rady Gminy Krzyżanowice

Beata Placzek - Radna Gminy Krzyżanowice

Brygida Hanzlik - Radna Gminy Krzyżanowice

Emilia Kubik - Radna Gminy Krzyżanowice

Gabriela Jendrzejczyk - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Krzyżanowice

Józef Staś - Radny Gminy Krzyżanowice

Marian Lasak - Radny Gminy Krzyżanowice

Roman Cwik - Radny Gminy Krzyżanowice

Roman Kaczor - Radny Gminy Krzyżanowice

Walter Bożek - Radny Gminy Krzyżanowice

Walter Witeczek - Radny Gminy Krzyżanowice

E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/