Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Oświadczenia majątkowe 2014
 

Oświadczenia majątkowe Kierownictwa Urzędu Gminy za rok 2014

Grzegorz Utracki - Wójt Gminy Krzyżanowice

Grzegorz Swoboda - Zastępca Wójta Gminy

Marcin Kucza - Sekretarz Gminy Krzyżanowice

Danuta Biczysko - Skarbnik Gminy Krzyżanowice

Wolfgang Kroczek - Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

Anna Krzykała - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

Izabela Pawlar - inspektor kasjer

Halina Papciak - inspektor ds. księgowości podatkowej

Edyta Lamaczek - podinspektor ds. wymiaru podatków

Łucja Koczula - inspektor ds. wymiaru podatków

Oświadczenie majątkowe na początek/koniec kadencji, powołania oraz odwołania.

Grzegorz Utracki - Wójt Gminy Krzyżanowice (koniec kadencji 2010-2014)

Grzegorz Utracki - Wójt Gminy Krzyżanowice (początek kadencji 2014-2018)

Grzegorz Swoboda - Zastępca Wójta Gminy Krzyżanowice

Barbara Tomczyk - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chałupkach

Izabela Szuła - Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Marek Tomczyszyn - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chałupkach

Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Krzyżanowice za rok 2014

Daria Wieczorek - Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

Renata Reszka - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Izabela Szuła - Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Agnieszka Winiarczyk - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

Krzysztof Baszczak - Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego "Górna Odra"

Aleksandra Wawoczny - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tworkowie

Barbara Tomczyk - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chałupkach

Beata Szczepanowska - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach

Dariusz Krawczyk - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Bieńkowicach

Iwona Krupa - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zabełkowie


Agata Maciąg - Dyrektor Przedszkola w Chałupkach

Agnieszka Sedlaczek - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Owsiszczach

Barbara Somerla - Dyrektor Przedszkola w Bieńkowicach

Beata Bobrowska - Dyrektor Przedszkola w Tworkowie

Maria Rybarz - Dyrektor Przedszkola w Krzyżanowicach


Rita Wieczorek - Dyrektor Przedszkola w Zabełkowie

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krzyżanowice za rok 2014

Adam Machowski - Radny Gminy Krzyżanowice

Adam Smyczek - Radny Gminy Krzyżanowice

Andrzej Bulenda - Radny Gminy Krzyżanowice

Andrzej Lipiec - Radny Gminy Krzyżanowice

Brunon Chrzibek - Przewodniczący Rady Gminy Krzyżanowice

Brygida Hanzlik - Radna Gminy Krzyżanowice

Emilia Kubik - Radna Gminy Krzyżanowice

Gabriela Jendrzejczyk - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Krzyżanowice

Krystian Kubny - Radny Gminy Krzyżanowice

Maria Riedel - Radna Gminy Krzyżanowice

Marian Lasak - Radny Gminy Krzyżanowice

Roman Cwik - Radny Gminy Krzyżanowice

Roman Kaczor - Radny Gminy Krzyżanowice

Walter Bożek - Radny Gminy Krzyżanowice

Walter Witeczek - Radny Gminy Krzyżanowice

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krzyżanowice na początek kadencji 2014-2018

Adam Machowski - Radny Gminy Krzyżanowice

Adam Smyczek - Radny Gminy Krzyżanowice

Andrzej Bulenda - Radny Gminy Krzyżanowice

Andrzej Lipiec - Radny Gminy Krzyżanowice

Brunon Chrzibek - Przewodniczący Rady Gminy Krzyżanowice

Brygida Hanzlik - Radna Gminy Krzyżanowice

Emilia Kubik - Radna Gminy Krzyżanowice

Gabriela Jendrzejczyk - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Krzyżanowice

Krystian Kubny - Radny Gminy Krzyżanowice

Maria Riedel - Radna Gminy Krzyżanowice

Marian Lasak - Radny Gminy Krzyżanowice

Roman Cwik - Radny Gminy Krzyżanowice

Roman Kaczor - Radny Gminy Krzyżanowice

Walter Bożek - Radny Gminy Krzyżanowice

Walter Witeczek - Radny Gminy Krzyżanowice

Oświadczenie majątkowe Radnych Gminy Krzyżanowice na koniec kadencji 2010-2014

Adam Machowski - Radny Gminy Krzyżanowice

Alfons Cwik - Radny Gminy Krzyżanowice

Andrzej Bulenda - Radny Gminy Krzyżanowice

Andrzej Lipiec - Radny Gminy Krzyżanowice

Brunon Chrzibek - Radny Gminy Krzyżanowice

Emila Kubik - Radna Gminy Krzyżanowice

Gabriela Jendrzejczyk - Radna Gminy Krzyżanowice

Krystian Rybarz - Radny Gminy Krzyżanowice

Maria Kiszka - Radna Gminy Krzyżanowice

Maria Riedel - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Krzyżanowice

Marian Lasak - Radny Gminy Krzyżanowice

Paweł Lasak - Przewodniczący Rady Gminy Krzyżanowice

Urszula Fas - Radna Gminy Krzyżanowice

Walter Witeczek - Radny Gminy Krzyżanowice

Zdzisław Ciapka - Radny Gminy KrzyżanowiceE-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/