Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Rok 2024

Znaleziono 6 plik(ów) do pobrania.

Sprawozdania i opinie 2024

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Sprawozdania i opinie 2024
sprawozdania_finansowe_2023_gmina_krzyzanowie.zip [] Sprawozdanie finansowe za 2023 r. - Gmina Krzyżanowice 727 KB
sprawozdania_finansowe_2023_jednostka_urzad_gminy.zip [727 KB] Sprawozdanie finansowe za 2023 r. - jednostka Urząd Gminy Krzyżanowice 1.14 MB
UCHWALA_4200-III-107-2024_1_akt.pdf [1.14 MB] Uchwała Nr 4200/III/107/2024 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krzyżanowice sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Krzyżanowice za 2023 rok 93 KB
sprawozdanie2023.pdf [93 KB] Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2023 630 KB
UCHWALA_4200-III-52-2024_1_akt.pdf [630 KB] Uchwała Nr 4200/III/52/2024 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Krzyżanowice, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań 91 KB
UCHWALA_4200-III-51-2024_1_akt.pdf [91 KB] Uchwała Nr 4200/III/51/2024 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2024 rok Gminy Krzyżanowice 92 KB
E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/