Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Rok 2022

Znaleziono 8 plik(ów) do pobrania.

Sprawozdania i opinie 2022

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Sprawozdania i opinie 2022
Uchwala_Nr_4200III3162022.pdf [] Uchwała Nr 4200/III/316/2022 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krzyżanowice projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy... 80 KB
Uchwala_Nr_4200III3152022.pdf [80 KB] Uchwała Nr 4200/III/315/2022 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok Gminy Krzyżanowice 81 KB
Uchwala_Nr_4200III3142022.pdf [81 KB] Uchwała Nr 4200/III/314/2022 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krzyżanowice projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem 80 KB
Sprawozdania_finansowe_za_2021_gmina_krzyzanowice.zip [80 KB] Sprawozdania finansowe za 2021 - Gmina Krzyżanowice 819 KB
Sprawozdania_finansowe_za_2021_jednostka_UG.zip [819 KB] Sprawozdania finansowe za 2021 - jednostka Urząd Gminy Krzyżanowice 2.59 MB
sprawozdanie_program_wspolpracy_2021.pdf [2.59 MB] Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021 667 KB
UCHWALA_4200-III-53-2022.pdf [667 KB] Uchwała Nr 4200/III/53/2022 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Krzyżanowice, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań 81 KB
UCHWALA_4200-III-52-2022.pdf [81 KB] Uchwała Nr 4200/III/52/2022 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2022 rok Gminy Krzyżanowice 81 KB
E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/