Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Rok 2021

Znaleziono 5 plik(ów) do pobrania.

Sprawozdania i opinie 2021

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Sprawozdania i opinie 2021
Sprawozdania_finansowe_2020_jednostka_UG_Krzyzanowice.zip [] Sprawozdania finansowe za 2020 - jednostka Urząd Gminy Krzyżanowice 580 KB
Sprawozdanie_finansowe_2020_Gmina_Krzyzanowice.zip [580 KB] Sprawozdania finansowe za 2020 - Gmina Krzyżanowice 632 KB
sprawozdanie_danka.pdf [632 KB] Sprawozdanie z realizacji programu Współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020 677 KB
UCHWALA_4200-III-60-2021_1_akt.pdf [677 KB] Uchwała Nr 4200/III/60/2021 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 20 stycznia 2021 r. 87 KB
UCHWALA_4200-III-59-2021_1_akt.pdf [87 KB] Uchwała Nr 4200/III/59/2021 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 20 stycznia 2021 r. 87 KB
E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/