Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Rok 2020

Znaleziono 11 plik(ów) do pobrania.

Sprawozdania i opinie 2020

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Sprawozdania i opinie 2020
UCHWALA_4200-III-243-2020_1_akt.pdf [] Uchwała Nr 4200/III/243/2020 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krzyżanowice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krz 78 KB
UCHWALA_4200-III-242-2020_1_akt.pdf [78 KB] Uchwała Nr 4200/III/242/2020 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Krzyżanowice 78 KB
UCHWALA_4200-III-241-2020_1_akt.pdf [78 KB] Uchwała Nr 4200/III/241/2020 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krzyżanowice projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok 77 KB
Rb-NDS_nadwyzka-deficyt_I_kw_2020.pdf [77 KB] Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce-deficycie za I kw. 2020 163 KB
Rb-28S_wykonanie_wydatkow_I_kw_2020.pdf [163 KB] Sprawozdanie Rb-28S z wykonania wydatków za I kw. 2020 1.18 MB
Rb-27S_wykonanie_dochodow_I_kw_2020.pdf [1.18 MB] Sprawozdanie Rb-27S z wykonania dochodów za I kw. 2020 728 KB
Sprawozdania_finansowe_za_2019_jednostka_Urzad_Gminy_Krzyzanowice.zip [728 KB] Sprawozdania finansowe za 2019 - jednostka Urząd Gminy Krzyżanowice 13.42 MB
Sprawozdania_finansowe_za_2019_Gmina_Krzyzanowice.zip [13.42 MB] Sprawozdania finansowe za 2019 - Gmina Krzyżanowice 652 KB
sprawozdanie_danka_2019.pdf [652 KB] Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019 1.44 MB
Uchwala_Nr_4200-III-32-2020_III_Skladu_Orzekajacego_RIO.pdf [1.44 MB] Uchwała Nr 4200/III/32/2020 III Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dnia 15 stycznie 2020 r. 110 KB
Uchwala_Nr_4200-III-31-2020_III_Skladu_Orzekajacego_RIO.pdf [110 KB] Uchwała Nr 4200/III/31/2020 III Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dnia 15 stycznie 2020 r. 69 KB
E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/