Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Rok 2019

Znaleziono 14 plik(ów) do pobrania.

Sprawozdania i opinie 2019

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Sprawozdania i opinie 2019
Sprawozdanie_Rb-27S_roczne_za_2019_korekta_1.pdf [] Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych JST za 2019 rok - korekta nr 1 853 KB
Sprawozdanie_Rb-NDS_roczne_za_2019.pdf [853 KB] Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce / deficycie JST za 2019 rok 203 KB
Sprawozdanie_Rb-28S_roczne_za_2019.pdf [203 KB] Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych JST za 2019 rok 1.64 MB
Sprawozdanie_Rb-27S_roczne_za_2019.pdf [1.64 MB] Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych JST za 2019 rok 855 KB
uchwala_233_RIO.pdf [855 KB] Uchwała Nr 4200/III/233/2019 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 02.12.2019 w/s opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krzyżanowice projekcie uchwały w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice 85 KB
uchwala_232_RIO.pdf [85 KB] Uchwała Nr 4200/III/232/2019 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 02.12.2019 w/s opinii o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 5.163.295,58 zł przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Krzyż 71 KB
uchwala_231_RIO.pdf [71 KB] Uchwała Nr 4200/III/231/2019 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 02.12.2019 w/s opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krzyżanowice projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok (...) 78 KB
sprawozdanie_Rb-NDS_o_nadwyzce-deficycie_za_III_kw_2019.pdf [78 KB] Sprawozdanie RB-NDS o nadwyżce-deficycie za III kw. 2019 222 KB
sprawozdanie_Rb-27S_z_wykon_dochodow_za_III_kw_2019.pdf [222 KB] Sprawozdanie Rb-27S z wykonania dochodów za III kw. 2019 1.02 MB
Sprawozdanie_finansowe_2018-Urzad_Gminy_Krzyzanowice.zip [1.02 MB] Sprawozdanie finansowe za 2018 - jednostka Urząd Gminy Krzyżanowice 6.28 MB
Sprawozdania_finansowe_za_2018-Gmina_Krzyzanowice.zip [6.28 MB] Sprawozdania finansowe za 2018 - Gmina Krzyżanowice 758 KB
danka.pdf [758 KB] Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2018 rok 578 KB
54_RIO.pdf [578 KB] Uchwała Nr 4200/III/54/2019 z dnia 29.01.2019 III Składu Orzekającego RIO w Katowicach w/s opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Krzyżanowice, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań 72 KB
53_RIO.pdf [72 KB] Uchwała Nr 4200/III/53/2019 z dnia 29.01.2019 III Składu Orzekającego RIO w Katowicach w/s opinii o możliwościach sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2019 rok Gminy Krzyżanowice 59 KB
E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/